Przypominam znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

    Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

    RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a      rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

    RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

    PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

    W - Wynik meczu.

    PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

    Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

    M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

    M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                         Mecze rozegrane w dniach 24.12.2021-09.02.2022

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2021-12-25 Singapur              569,23  285,54D  -0,31   0,06  2  -1,50  567,79  163  166
PozTrn     Indonezja             571,92  285,85W   0,31  -0,06  4   1,50  573,36  152  147

2021-12-26 Tajlandia             577,91  288,95N   0,74  -0,15  0   0,00  577,76  113  114
PozTrn     Wietnam               576,43  288,21N  -0,74   0,15  0   0,00  576,58  127  127

2021-12-29 Indonezja             573,36  286,68N  -2,20   0,43  0  -1,87  571,92  147  152
PozTrn     Tajlandia             577,76  288,88N   2,20  -0,43  4   1,87  579,20  114  108

2021-12-30 Burkina Faso          586,43  293,21N   4,48  -0,42  0   0,00  586,01   62   65
tow.       Mauretania            577,46  288,73N  -4,48   0,42  0   0,00  577,88  116  115

2021-12-30 Etiopia               577,43  288,71N   0,13  -0,01  3   0,50  577,92  117  114
tow.       Sudan                 577,17  288,58N  -0,13   0,01  2  -0,50  576,68  121  125

2021-12-31 Malawi                575,15  287,57N  -1,12   0,11  2   0,50  575,76  136  130
tow.       Komory                577,39  288,69N   1,12  -0,11  1  -0,50  576,78  118  123

2022-01-01 Tajlandia             579,20  289,60N   3,64  -0,70  2   0,00  578,50  108  112
PozTrn     Indonezja             571,92  285,96N  -3,64   0,70  2   0,00  572,62  152  149

2022-01-02 Burkina Faso          586,01  293,00N   3,04  -0,29  3   0,87  586,59   65   62
tow.       Gabon                 579,93  289,96N  -3,04   0,29  0  -0,87  579,35  100  105

2022-01-02 Sudan                 576,68  288,34N  -0,08   0,01  0   0,00  576,69  125  125
tow.       Zimbabwe              576,84  288,42N   0,08  -0,01  0   0,00  576,83  121  121

2022-01-03 Rwanda                574,06  286,36D  -1,77   0,17  3   0,87  575,10  144  137
tow.       Gwinea                580,42  288,13W   1,77  -0,17  0  -0,87  579,38   96  104

2022-01-04 Gabon                 579,35  289,67N   0,73  -0,07  1   0,00  579,28  105  106
tow.       Mauretania            577,88  288,94N  -0,73   0,07  1   0,00  577,95  115  114

2022-01-05 Gabon                 579,28  289,64N   0,67  -0,06  1   0,00  579,22  106  106
tow.       Mauretania            577,95  288,97N  -0,67   0,06  1   0,00  578,01  114  114

2022-01-06 Rwanda                575,10  287,40D   0,31  -0,03  0  -0,75  574,32  137  141
tow.       Gwinea                579,38  287,09W  -0,31   0,03  2   0,75  580,16  104   97

2022-01-09 Kamerun               586,17  294,61D   2,36  -0,47  2   1,00  586,70   64   60
PNA        Burkina Faso          586,59  292,25W  -2,36   0,47  1  -1,00  586,06   62   65

2022-01-09 Etiopia               577,92  288,96N  -2,08   0,41  0  -1,00  577,33  115  119
PNA        Wyspy Ziel. Przyl.    582,08  291,04N   2,08  -0,41  1   1,00  582,67   84   82

2022-01-10 Gwinea                580,16  290,08N   2,20  -0,43  1   1,00  580,73   97   95
PNA        Malawi                575,76  287,88N  -2,20   0,43  0  -1,00  575,19  130  136

2022-01-10 Senegal               589,18  294,59N   6,18  -1,12  1   1,00  589,06   47   47
PNA        Zimbabwe              576,83  288,41N  -6,18   1,12  0  -1,00  576,95  121  120

2022-01-10 Komory                576,78  288,39N  -1,22   0,24  0  -1,00  576,02  123  128
PNA        Gabon                 579,22  289,61N   1,22  -0,24  1   1,00  579,98  106  100

2022-01-10 Maroko                594,66  297,33N   4,42  -0,84  1   1,00  594,82   19   19
PNA        Ghana                 585,82  292,91N  -4,42   0,84  0  -1,00  585,66   67   67

2022-01-11 Nigeria               586,39  293,19N  -1,17   0,23  1   1,00  587,62   63   53
PNA        Egipt                 588,73  294,36N   1,17  -0,23  0  -1,00  587,50   49   54

2022-01-11 Sudan                 576,69  288,34N  -2,04   0,40  0   0,00  577,09  124  120
PNA        Gwinea Bissau         580,76  290,38N   2,04  -0,40  0   0,00  580,36   94   97

2022-01-11 Algieria              593,67  296,83N   7,23  -1,27  0   0,00  592,40   24   30
PNA        Sierra Leone          579,21  289,60N  -7,23   1,27  0   0,00  580,48  107   95

2022-01-12 Gwinea Równikowa      582,03  291,01N  -2,72   0,53  0  -1,00  581,56   87   88
PNA        Wybrz. Kości Słon.    587,46  293,73N   2,72  -0,53  1   1,00  587,93   55   52

2022-01-12 Mauretania            578,01  289,00N  -0,46   0,09  0  -1,00  577,10  114  119
PNA        Gambia                578,92  289,46N   0,46  -0,09  1   1,00  579,83  108  102

2022-01-12 Tunezja               588,28  294,14N  -0,01   0,00  0  -1,00  587,28   50   55
PNA        Mali                  588,30  294,15N   0,01   0,00  1   1,00  589,30   49   47

2022-01-12 Islandia              584,67  292,33N   1,30  -0,13  1   0,00  584,54   72   72
tow.       Uganda                582,06  291,03N  -1,30   0,13  1   0,00  582,19   85   85

2022-01-13 Kamerun               586,70  295,14D   8,36  -1,41  4   1,75  587,04   61   58
PNA        Etiopia               577,33  286,78W  -8,36   1,41  1  -1,75  576,99  118  120

2022-01-13 Wyspy Ziel. Przyl.    582,67  291,33N  -1,70   0,34  0  -1,00  582,01   82   86
PNA        Burkina Faso          586,06  293,03N   1,70  -0,34  1   1,00  586,72   65   62

2022-01-14 Malawi                575,19  287,59N  -0,88   0,18  2   1,00  576,37  136  126
PNA        Zimbabwe              576,95  288,47N   0,88  -0,18  1  -1,00  575,77  121  130

2022-01-14 Gabon                 579,98  289,99N  -2,84   0,56  1   0,00  580,54  101   95
PNA        Ghana                 585,66  292,83N   2,84  -0,56  1   0,00  585,10   67   68

2022-01-14 Senegal               589,06  294,53N   4,17  -0,80  0   0,00  588,26   48   50
PNA        Gwinea                580,73  290,36N  -4,17   0,80  0   0,00  581,53   94   89

2022-01-14 Maroko                594,82  297,41N   9,40  -1,52  2   1,50  594,80   19   19
PNA        Komory                576,02  288,01N  -9,40   1,52  0  -1,50  576,04  128  128

2022-01-15 Korea Płd.            589,57  294,78N   2,51  -0,24  5   0,93  590,26   45   43
tow.       Islandia              584,54  292,27N  -2,51   0,24  1  -0,93  583,85   72   75

2022-01-15 Nigeria               587,62  293,81N   5,27  -0,98  3   1,50  588,14   53   51
PNA        Sudan                 577,09  288,54N  -5,27   0,98  1  -1,50  576,57  119  125

2022-01-15 Gwinea Bissau         580,36  290,18N  -3,57   0,69  0  -1,00  580,05   98  100
PNA        Egipt                 587,50  293,75N   3,57  -0,69  1   1,00  587,81   54   54

2022-01-16 Gambia                579,83  289,91N  -4,74   0,89  1   0,00  580,72  102   96
PNA        Mali                  589,30  294,65N   4,74  -0,89  1   0,00  588,41   47   48

2022-01-16 Wybrz. Kości Słon.    587,93  293,96N   3,72  -0,72  2   0,00  587,21   53   57
PNA        Sierra Leone          580,48  290,24N  -3,72   0,72  2   0,00  581,20   96   94

2022-01-16 Tunezja               587,28  293,64N   5,09  -0,95  4   1,87  588,20   55   51
PNA        Mauretania            577,10  288,55N  -5,09   0,95  0  -1,87  576,18  118  127

2022-01-16 Algieria              592,40  296,20N   5,42  -1,01  0  -1,00  590,39   30   38
PNA        Gwinea Równikowa      581,56  290,78N  -5,42   1,01  1   1,00  583,57   88   78

2022-01-16 Peru                  595,06  298,43D   5,81  -0,53  1   0,00  594,53   18   19
tow.       Panama                586,77  292,62W  -5,81   0,53  1   0,00  587,30   61   55

2022-01-16 Kolumbia              596,12  298,06N   7,43  -0,65  2   0,50  595,97   13   15
tow.       Honduras              581,26  290,63N  -7,43   0,65  1  -0,50  581,41   93   92

2022-01-17 Burkina Faso          586,72  293,36N   4,87  -0,92  1   0,00  585,80   62   66
PNA        Etiopia               576,99  288,49N  -4,87   0,92  1   0,00  577,91  118  114

2022-01-17 Kamerun               587,04  295,48D   4,52  -0,86  1   0,00  586,18   59   63
PNA        Wyspy Ziel. Przyl.    582,01  290,96W  -4,52   0,86  1   0,00  582,87   87   82

2022-01-18 Mołdawia              574,18  287,09N  -4,00   0,38  2  -0,50  574,06  144  144
tow.       Uganda                582,19  291,09N   4,00  -0,38  3   0,50  582,31   86   84

2022-01-18 Malawi                576,37  288,18N  -5,95   1,09  0   0,00  577,46  125  118
PNA        Senegal               588,26  294,13N   5,95  -1,09  0   0,00  587,17   50   57

2022-01-18 Zimbabwe              575,77  287,88N  -2,88   0,56  2   1,00  577,33  130  121
PNA        Gwinea                581,53  290,76N   2,88  -0,56  1  -1,00  579,97   89  102

2022-01-18 Gabon                 580,54  290,27N  -7,13   1,26  2   0,00  581,80   97   89
PNA        Maroko                594,80  297,40N   7,13  -1,26  2   0,00  593,54   18   23

2022-01-18 Ghana                 585,10  292,55N   4,53  -0,86  2  -1,00  583,24   68   80
PNA        Komory                576,04  288,02N  -4,53   0,86  3   1,00  577,90  128  115

2022-01-19 Egipt                 587,81  293,90N   5,62  -1,04  1   1,00  587,77   53   53
PNA        Sudan                 576,57  288,28N  -5,62   1,04  0  -1,00  576,61  127  126

2022-01-19 Gwinea Bissau         580,05  290,02N  -4,05   0,77  0  -1,50  579,32  100  107
PNA        Nigeria               588,14  294,07N   4,05  -0,77  2   1,50  588,87   51   48

2022-01-20 Wybrz. Kości Słon.    587,21  293,60N  -1,59   0,32  3   1,50  589,03   56   46
PNA        Algieria              590,39  295,19N   1,59  -0,32  1  -1,50  588,57   38   50

2022-01-20 Sierra Leone          581,20  290,60N  -1,18   0,24  0  -1,00  580,44   94   96
PNA        Gwinea Równikowa      583,57  291,78N   1,18  -0,24  1   1,00  584,33   77   71

2022-01-20 Gambia                580,72  290,36N  -3,74   0,72  1   1,00  582,44   96   84
PNA        Tunezja               588,20  294,10N   3,74  -0,72  0  -1,00  586,48   51   62

2022-01-20 Mali                  588,41  294,20N   6,11  -1,11  2   1,50  588,80   49   49
PNA        Mauretania            576,18  288,09N  -6,11   1,11  0  -1,50  575,79  129  130

2022-01-20 Peru                  594,53  297,90D   4,00  -0,38  3   0,87  595,02   18   18
tow.       Jamajka               585,34  293,90W  -4,00   0,38  0  -0,87  584,85   67   70

2022-01-21 Korea Płd.            590,26  295,13N   8,10  -0,69  4   0,93  590,50   42   37
tow.       Mołdawia              574,06  287,03N  -8,10   0,69  0  -0,93  573,82  144  144

2022-01-21 Irak                  581,51  291,07D   0,50  -0,05  1   0,50  581,96   91   88
tow.       Uganda                582,31  290,57W  -0,50   0,05  0  -0,50  581,86   85   89

2022-01-21 Boliwia               589,87  300,33D  14,25  -0,92  5   0,96  589,91   44   44
tow.       Trynidad i Tobago     577,59  286,08W -14,25   0,92  0  -0,96  577,55  117  117

2022-01-23 Burkina Faso          585,80  292,90N   2,00  -0,40  1   0,00  585,40   66   66
PNA        Gabon                 581,80  290,90N  -2,00   0,40  1   0,00  582,20   91   87

2022-01-23 Nigeria               588,87  294,43N   1,19  -0,24  0  -1,00  587,63   48   54
PNA        Tunezja               586,48  293,24N  -1,19   0,24  1   1,00  587,72   62   53

2022-01-24 Gwinea                579,97  289,98N  -1,24   0,25  0  -1,00  579,22  101  108
PNA        Gambia                582,44  291,22N   1,24  -0,25  1   1,00  583,19   84   81

2022-01-24 Kamerun               586,18  294,62D   7,63  -1,32  2   1,00  585,86   63   64
PNA        Komory                577,90  286,99W  -7,63   1,32  1  -1,00  578,22  115  114

2022-01-25 Senegal               587,17  293,58N   2,15  -0,42  2   1,50  588,25   57   51
PNA        Wyspy Ziel. Przyl.    582,87  291,43N  -2,15   0,42  0  -1,50  581,79   83   91

2022-01-25 Maroko                593,54  296,77N   8,04  -1,37  2   1,00  593,17   23   28
PNA        Malawi                577,46  288,73N  -8,04   1,37  1  -1,00  577,83  118  116

2022-01-26 Wybrz. Kości Słon.    589,03  294,51N   0,63  -0,13  0   0,00  588,90   46   47
PNA        Egipt                 587,77  293,88N  -0,63   0,13  0   0,00  587,90   53   53

2022-01-26 Mali                  588,80  294,40N   2,24  -0,44  0   0,00  588,36   48   49
PNA        Gwinea Równikowa      584,33  292,16N  -2,24   0,44  0   0,00  584,77   71   71

2022-01-27 Australia             590,49  296,80D   9,48  -1,53  4   1,87  590,83   38   36
eMS        Wietnam               576,58  287,32W  -9,48   1,53  0  -1,87  576,24  127  128

2022-01-27 Japonia               590,93  295,68D   4,32  -0,82  2   1,50  591,61   36   33
eMS        Chiny                 583,75  291,36W  -4,32   0,82  0  -1,50  583,07   77   81

2022-01-27 Liban                 578,75  288,34D  -5,95   1,09  0  -1,00  578,84  109  108
eMS        Korea Płd.            590,50  294,29W   5,95  -1,09  1   1,00  590,41   37   37

2022-01-27 Indonezja             572,62  285,70D  12,12  -0,87  4   0,87  572,62  149  149
tow.       Timor Wschodni        553,78  273,58W -12,12   0,87  1  -0,87  553,78  199  199

2022-01-27 Uzbekistan            582,23  291,11N   6,19  -0,56  3   0,87  582,54   85   85
tow.       Sudan Płd.            569,84  284,92N  -6,19   0,56  0  -0,87  569,53  160  161

2022-01-27 Iran                  593,48  296,71D   6,27  -1,14  1   1,00  593,34   23   26
eMS        Irak                  581,96  290,44W  -6,27   1,14  0  -1,00  582,10   88   88

2022-01-27 Zjedn. Emiraty Arab.  581,45  292,99D   4,22  -0,81  2   1,50  582,14   92   87
eMS        Syria                 579,52  288,77W  -4,22   0,81  0  -1,50  578,83  104  109

2022-01-27 Bahrajn               581,29  290,74D   0,62  -0,06  3   0,75  581,98   94   90
tow.       Uganda                581,86  290,12W  -0,62   0,06  1  -0,75  581,17   89   93

2022-01-27 Anguilla              547,32  273,66N  -0,47   0,04  2   0,50  547,86  207  206
tow.       Bryt. Wyspy Dziew.    548,27  274,13N   0,47  -0,04  1  -0,50  547,73  206  207

2022-01-27 Arabia Saudyjska      588,27  295,59D   4,45  -0,85  1   1,00  588,42   50   49
eMS        Oman                  583,40  291,14W  -4,45   0,85  0  -1,00  583,25   78   78

2022-01-27 Ekwador               596,06  298,34D  -3,99   0,77  1   0,00  596,83   14   13
eMS        Brazylia              604,85  302,33W   3,99  -0,77  1   0,00  604,08    1    1

2022-01-27 Paragwaj              591,08  295,37D   0,86  -0,17  0  -1,00  589,91   35   43
eMS        Urugwaj               593,38  294,51W  -0,86   0,17  1   1,00  594,55   26   19

2022-01-27 Jamajka               584,85  291,44D  -4,08   0,78  1  -1,00  584,63   70   71
eMS        Meksyk                593,41  295,52W   4,08  -0,78  2   1,00  593,63   24   24

2022-01-27 USA                   593,89  300,22D  11,64  -1,71  1   1,00  593,18   22   27
eMS        Salwador              582,30  288,58W -11,64   1,71  0  -1,00  583,01   84   82

2022-01-27 Chile                 592,24  296,65D  -5,49   1,02  1  -1,00  592,26   31   31
eMS        Argentyna             603,61  302,14W   5,49  -1,02  2   1,00  603,59    2    2

2022-01-27 Honduras              581,41  290,24D  -3,89   0,75  0  -1,50  580,66   93   95
eMS        Kanada                593,21  294,13W   3,89  -0,75  2   1,50  593,96   27   22

2022-01-27 Kostaryka             586,70  293,89D   0,74  -0,15  1   1,00  587,55   61   56
eMS        Panama                587,30  293,15W  -0,74   0,15  0  -1,00  586,45   56   62

2022-01-28 Jordania              584,99  292,49N   0,03   0,00  3   0,75  585,74   67   66
tow.       Nowa Zelandia         584,92  292,46N  -0,03   0,00  1  -0,75  584,17   68   71

2022-01-28 Kolumbia              595,97  298,22D   1,59  -0,32  0  -1,00  594,65   15   18
eMS        Peru                  595,02  296,63W  -1,59   0,32  1   1,00  596,34   18   14

2022-01-28 Wenezuela             588,03  295,65D   6,11  -1,11  4   1,75  588,67   52   48
eMS        Boliwia               589,91  289,54W  -6,11   1,11  1  -1,75  589,27   43   45

2022-01-28 Surinam               575,88  289,53D   7,10  -0,62  1   0,50  575,76  129  130
tow.       Barbados              566,28  282,43W  -7,10   0,62  0  -0,50  566,40  174  174

2022-01-29 Nepal                 562,80  281,98D  -1,01   0,10  1   0,50  563,40  184  182
tow.       Mauritius             565,67  282,99W   1,01  -0,10  0  -0,50  565,07  177  179

2022-01-29 Kamerun               585,86  294,30D   3,63  -0,70  2   1,50  586,66   64   61
PNA        Gambia                583,19  290,67W  -3,63   0,70  0  -1,50  582,39   80   85

2022-01-29 Kuwejt                576,88  287,26D  -1,41   0,14  2   0,75  577,77  122  118
tow.       Libia                 576,62  288,67W   1,41  -0,14  0  -0,75  575,73  125  131

2022-01-29 Burkina Faso          585,40  292,70N  -1,16   0,23  1   1,00  586,63   67   62
PNA        Tunezja               587,72  293,86N   1,16  -0,23  0  -1,00  586,49   54   63

2022-01-29 Nikaragua             574,28  287,10D   4,34  -0,41  4   0,93  574,80  142  139
tow.       Belize                565,75  282,76W  -4,34   0,41  0  -0,93  565,23  176  178

2022-01-30 Indonezja             572,62  285,70D  12,12  -0,87  3   0,87  572,62  149  149
tow.       Timor Wschodni        553,78  273,58W -12,12   0,87  0  -0,87  553,78  199  199

2022-01-30 Egipt                 587,90  293,95N  -2,63   0,52  2   1,00  589,42   53   45
PNA        Maroko                593,17  296,58N   2,63  -0,52  1  -1,00  591,65   28   32

2022-01-30 Senegal               588,25  294,12N   1,74  -0,35  3   1,50  589,40   52   46
PNA        Gwinea Równikowa      584,77  292,38N  -1,74   0,35  1  -1,50  583,62   69   77

2022-01-30 Kanada                593,96  299,08D   5,41  -1,00  2   1,50  594,46   22   21
eMS        USA                   593,18  293,67W  -5,41   1,00  0  -1,50  592,68   27   26

2022-01-30 Panama                586,45  294,15D   0,74  -0,15  3   1,00  587,30   64   56
eMS        Jamajka               584,63  293,41W  -0,74   0,15  2  -1,00  583,78   70   75

2022-01-30 Meksyk                593,63  297,89D   5,08  -0,95  0   0,00  592,68   24   26
eMS        Kostaryka             587,55  292,81W  -5,08   0,95  0   0,00  588,50   55   52

2022-01-30 Gujana                567,18  283,59N   0,39  -0,04  0   0,00  567,14  171  171
tow.       Barbados              566,40  283,20N  -0,39   0,04  0   0,00  566,44  174  174

2022-01-30 Honduras              580,66  289,49D   0,20  -0,04  0  -1,50  579,12   95  107
eMS        Salwador              583,01  289,29W  -0,20   0,04  2   1,50  584,55   81   69

2022-01-31 Jordania              585,74  292,87N   8,11  -0,69  2   0,50  585,55   67   67
tow.       Sudan Płd.            569,53  284,76N  -8,11   0,69  1  -0,50  569,72  161  160

2022-02-01 Japonia               591,61  296,36D   3,68  -0,71  2   1,50  592,40   33   30
eMS        Arabia Saudyjska      588,42  292,68W  -3,68   0,71  0  -1,50  587,63   53   53

2022-02-01 Nepal                 563,40  282,58D   0,19  -0,02  1   0,50  563,88  182  181
tow.       Mauritius             565,07  282,39W  -0,19   0,02  0  -0,50  564,59  179  179

2022-02-01 Liban                 578,84  288,43D  -2,15   0,42  1   0,00  579,26  108  106
eMS        Irak                  582,10  290,58W   2,15  -0,42  1   0,00  581,68   88   91

2022-02-01 Wietnam               576,24  289,26D  -1,42   0,28  3   1,50  578,02  127  115
eMS        Chiny                 583,07  290,68W   1,42  -0,28  1  -1,50  581,29   81   92

2022-02-01 Syria                 578,83  289,41N  -5,79   1,06  0  -1,50  578,39  109  113
eMS        Korea Płd.            590,41  295,20N   5,79  -1,06  2   1,50  590,85   37   36

2022-02-01 Iran                  593,34  296,57D   8,11  -1,38  1   1,00  592,96   25   26
eMS        Zjedn. Emiraty Arab.  582,14  288,46W  -8,11   1,38  0  -1,00  582,52   87   84

2022-02-01 Kuwejt                577,77  288,15D   0,37  -0,03  0  -0,75  576,99  118  123
tow.       Libia                 575,73  287,78W  -0,37   0,03  2   0,75  576,51  131  127

2022-02-01 Bahrajn               581,98  291,43D   0,28  -0,03  1   0,50  582,45   90   85
tow.       DR Kongo              584,08  291,15W  -0,28   0,03  0  -0,50  583,61   71   77

2022-02-01 Oman                  583,25  292,26D  -1,43   0,28  2   0,00  583,53   79   78
eMS        Australia             590,83  293,69W   1,43  -0,28  2   0,00  590,55   36   37

2022-02-01 Boliwia               589,27  300,37D   4,78  -0,90  2  -1,00  587,37   47   55
eMS        Chile                 592,26  295,59W  -4,78   0,90  3   1,00  594,16   30   22

2022-02-01 Surinam               575,76  289,41D   8,23  -0,70  2   0,50  575,56  129  134
tow.       Gujana                567,14  281,18W  -8,23   0,70  1  -0,50  567,34  171  169

2022-02-01 Urugwaj               594,55  298,87D   6,49  -1,17  4   1,75  595,13   19   18
eMS        Wenezuela             588,67  292,38W  -6,49   1,17  1  -1,75  588,09   50   52

2022-02-01 Argentyna             603,59  301,47D   3,72  -0,72  1   1,00  603,87    2    2
eMS        Kolumbia              594,65  297,75W  -3,72   0,72  0  -1,00  594,37   18   21

2022-02-01 Brazylia              604,08  302,52D   6,81  -1,21  4   1,87  604,74    1    1
eMS        Paragwaj              589,91  295,71W  -6,81   1,21  0  -1,87  589,25   43   46

2022-02-01 Nikaragua             574,80  287,62D   5,38  -0,50  1   0,00  574,30  139  142
tow.       Belize                565,23  282,24W  -5,38   0,50  1   0,00  565,73  178  176

2022-02-01 Peru                  596,34  298,39D   0,67  -0,13  1   0,00  596,21   14   14
eMS        Ekwador               596,83  297,72W  -0,67   0,13  1   0,00  596,96   13   13

2022-02-02 Burkina Faso          586,63  293,31N  -1,39   0,27  1  -1,50  585,40   63   67
PNA        Senegal               589,40  294,70N   1,39  -0,27  3   1,50  590,63   45   37

2022-02-02 Jamajka               583,78  291,22D  -2,54   0,50  0  -1,00  583,28   74   78
eMS        Kostaryka             588,50  293,76W   2,54  -0,50  1   1,00  589,00   50   48

2022-02-02 USA                   592,68  299,51D   8,34  -1,41  3   1,75  593,02   27   26
eMS        Honduras              579,12  291,17W  -8,34   1,41  0  -1,75  578,78  108  108

2022-02-02 Salwador              584,55  293,72D  -1,16   0,23  0  -1,50  583,28   69   78
eMS        Kanada                594,46  294,88W   1,16  -0,23  2   1,50  595,73   20   17

2022-02-02 Meksyk                592,68  296,94D   4,64  -0,88  1   1,00  592,80   27   28
eMS        Panama                587,30  292,30W  -4,64   0,88  0  -1,00  587,18   56   57

2022-02-03 Kamerun               586,66  295,10D   0,94  -0,19  0   0,00  586,47   62   63
PNA        Egipt                 589,42  294,16W  -0,94   0,19  0   0,00  589,61   45   44

2022-02-05 Kamerun               586,47  294,91D   3,52  -0,68  3   0,00  585,79   63   66
PNA        Burkina Faso          585,40  291,39W  -3,52   0,68  3   0,00  586,08   67   64

2022-02-06 Senegal               590,63  295,31N   0,51  -0,10  0   0,00  590,53   37   38
PNA        Egipt                 589,61  294,80N  -0,51   0,10  0   0,00  589,71   44   44