Przypominam znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

    Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

    RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a      rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

    RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

    PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

    W - Wynik meczu.

    PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

    Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

    M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

    M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


Mecze rozegrane w dniach 20.11-23.12.2021

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2021-11-25 Myanmar               563,11  281,55N  -2,15   0,21  1  -0,87  562,45  183  185
tow.       Indonezja             567,41  283,70N   2,15  -0,21  4   0,87  568,07  168  166

2021-11-30 Irak                  582,67  291,33N   0,04  -0,01  1   0,00  582,66   82   82
TArab      Oman                  582,59  291,29N  -0,04   0,01  1   0,00  582,60   83   83

2021-11-30 Katar                 585,47  293,41D   1,19  -0,24  1   1,00  586,23   67   63
TArab      Bahrajn               583,91  292,22W  -1,19   0,24  0  -1,00  583,15   75   79

2021-11-30 Tunezja               588,89  294,44N   5,86  -1,07  5   1,87  589,69   50   46
TArab      Mauretania            577,16  288,58N  -5,86   1,07  1  -1,87  576,36  121  126

2021-11-30 Zjedn. Emiraty Arab.  581,59  290,79N   1,16  -0,23  2   1,00  582,36   90   84
TArab      Syria                 579,26  289,63N  -1,16   0,23  1  -1,00  578,49  107  111

2021-12-01 Maroko                592,79  296,39N   6,00  -1,10  4   1,87  593,56   28   23
TArab      Palestyna             580,78  290,39N  -6,00   1,10  0  -1,87  580,01   94   99

2021-12-01 Arabia Saudyjska      591,28  295,64N   3,50  -0,68  0  -1,00  589,60   33   46
TArab      Jordania              584,28  292,14N  -3,50   0,68  1   1,00  585,96   72   66

2021-12-01 Egipt                 586,52  293,26N   4,11  -0,79  1   1,00  586,73   60   58
TArab      Liban                 578,30  289,15N  -4,11   0,79  0  -1,00  578,09  113  113

2021-12-01 Algieria              590,50  295,25N  16,80  -1,93  4   1,87  590,44   38   38
TArab      Sri Lanka             556,91  278,45N -16,80   1,93  0  -1,87  556,97  197  197

2021-12-03 Bahrajn               583,15  291,69D   0,09  -0,02  0   0,00  583,13   79   79
TArab      Irak                  582,66  291,60W  -0,09   0,02  0   0,00  582,68   82   83

2021-12-03 Katar                 586,23  294,17D   3,29  -0,64  2   1,00  586,59   63   61
TArab      Oman                  582,60  290,88W  -3,29   0,64  1  -1,00  582,24   83   85

2021-12-03 Mauretania            576,36  288,18N  -3,00   0,59  0  -1,00  575,95  126  127
TArab      Zjedn. Emiraty Arab.  582,36  291,18N   3,00  -0,59  1   1,00  582,77   84   81

2021-12-03 Syria                 578,49  289,24N  -5,60   1,03  2   1,50  581,02  111   93
TArab      Tunezja               589,69  294,84N   5,60  -1,03  0  -1,50  587,16   45   54

2021-12-04 Jordania              585,96  292,98N  -3,80   0,73  0  -1,87  584,82   66   71
TArab      Maroko                593,56  296,78N   3,80  -0,73  4   1,87  594,70   23   19

2021-12-04 Palestyna             580,01  290,00N  -4,80   0,90  1   0,00  580,91  100   94
TArab      Arabia Saudyjska      589,60  294,80N   4,80  -0,90  1   0,00  588,70   45   49

2021-12-04 Liban                 578,09  289,04N  -6,18   1,12  0  -1,50  577,71  113  114
TArab      Algieria              590,44  295,22N   6,18  -1,12  2   1,50  590,82   38   37

2021-12-04 Sudan                 579,43  289,71N  -3,65   0,71  0  -1,93  578,21  106  112
TArab      Egipt                 586,73  293,36N   3,65  -0,71  5   1,93  587,95   58   52

2021-12-04 Salwador              581,69  290,84N  -7,51   0,65  1   0,00  582,34   90   84
tow.       Ekwador               596,71  298,35N   7,51  -0,65  1   0,00  596,06   13   15

2021-12-05 Timor Wschodni        555,34  277,67N  -9,27   1,51  0  -1,50  555,35  198  198
IAz        Tajlandia             573,88  286,94N   9,27  -1,51  2   1,50  573,87  144  144

2021-12-05 Singapur              569,29  285,57D   6,25  -1,13  3   1,75  569,91  162  158
IAz        Myanmar               562,45  279,32W  -6,25   1,13  0  -1,75  561,83  185  185

2021-12-06 Kambodża              559,89  279,94N  -6,33   1,14  1  -1,50  559,53  192  192
IAz        Malezja               572,55  286,27N   6,33  -1,14  3   1,50  572,91  149  148

2021-12-06 Laos                  552,00  276,00N -12,79   1,78  0  -1,50  552,28  202  202
IAz        Wietnam               577,58  288,79N  12,79  -1,78  2   1,50  577,30  117  121

2021-12-06 Oman                  582,24  291,12N  -0,44   0,09  3   1,75  584,08   86   73
TArab      Bahrajn               583,13  291,56N   0,44  -0,09  0  -1,75  581,29   79   91

2021-12-06 Katar                 586,59  294,53D   2,91  -0,57  3   1,75  587,77   61   53
TArab      Irak                  582,68  291,62W  -2,91   0,57  0  -1,75  581,50   83   89

2021-12-06 Syria                 581,02  290,51N   2,54  -0,50  1  -1,00  579,52   93  105
TArab      Mauretania            575,95  287,97N  -2,54   0,50  2   1,00  577,45  127  117

2021-12-06 Tunezja               587,16  293,58N   2,20  -0,43  1   1,00  587,73   55   54
TArab      Zjedn. Emiraty Arab.  582,77  291,38N  -2,20   0,43  0  -1,00  582,20   81   84

2021-12-07 Jordania              584,82  292,41N   1,96  -0,39  5   1,87  586,30   71   64
TArab      Palestyna             580,91  290,45N  -1,96   0,39  1  -1,87  579,43   93  105

2021-12-07 Maroko                594,70  297,35N   3,00  -0,59  1   1,00  595,11   19   18
TArab      Arabia Saudyjska      588,70  294,35N  -3,00   0,59  0  -1,00  588,29   49   49

2021-12-07 Algieria              590,82  295,41N   1,44  -0,28  1   0,00  590,54   37   37
TArab      Egipt                 587,95  293,97N  -1,44   0,28  1   0,00  588,23   52   51

2021-12-07 Liban                 577,71  288,85N  -0,25   0,05  1   1,00  578,76  114  109
TArab      Sudan                 578,21  289,10N   0,25  -0,05  0  -1,00  577,16  112  121

2021-12-08 Myanmar               561,83  280,91N   3,24  -0,63  2   1,50  562,70  185  185
IAz        Timor Wschodni        555,35  277,67N  -3,24   0,63  0  -1,50  554,48  198  198

2021-12-08 Singapur              569,91  286,19D   0,94  -0,19  2   1,00  570,72  158  154
IAz        Filipiny              570,36  285,25W  -0,94   0,19  1  -1,00  569,55  154  160

2021-12-08 Meksyk                593,47  296,73N   0,66  -0,06  2   0,00  593,41   25   25
tow.       Chile                 592,15  296,07N  -0,66   0,06  2   0,00  592,21   31   31

2021-12-09 Indonezja             568,07  284,03N   4,27  -0,81  4   1,50  568,76  166  164
IAz        Kambodża              559,53  279,76N  -4,27   0,81  2  -1,50  558,84  192  195

2021-12-09 Malezja               572,91  286,45N  10,31  -1,61  4   1,87  573,17  148  148
IAz        Laos                  552,28  276,14N -10,31   1,61  0  -1,87  552,02  202  202

2021-12-09 Tanzania              577,61  287,99D  -1,87   0,18  0  -0,75  577,04  114  121
tow.       Uganda                581,47  289,86W   1,87  -0,18  2   0,75  582,04   90   87

2021-12-10 Katar                 587,77  295,71D   6,50  -1,17  5   1,93  588,53   53   49
TArab      Zjedn. Emiraty Arab.  582,20  289,21W  -6,50   1,17  0  -1,93  581,44   84   90

2021-12-10 Tunezja               587,73  293,86N   1,82  -0,36  2   1,00  588,37   54   50
TArab      Oman                  584,08  292,04N  -1,82   0,36  1  -1,00  583,44   73   78

2021-12-11 Timor Wschodni        554,48  277,24N  -7,53   1,31  0  -1,98  553,81  198  199
IAz        Filipiny              569,55  284,77N   7,53  -1,31  7   1,98  570,22  160  156

2021-12-11 Tajlandia             573,87  286,93N   5,58  -1,03  4   1,87  574,71  144  139
IAz        Myanmar               562,70  281,35N  -5,58   1,03  0  -1,87  561,86  185  185

2021-12-11 Egipt                 588,23  294,11N   0,96  -0,19  3   1,50  589,54   53   47
TArab      Jordania              586,30  293,15N  -0,96   0,19  1  -1,50  584,99   64   69

2021-12-11 Maroko                595,11  297,55N   2,28  -0,45  2   0,00  594,66   18   19
TArab      Algieria              590,54  295,27N  -2,28   0,45  2   0,00  590,99   37   36

2021-12-11 Salwador              582,34  291,17N  -4,93   0,46  0  -0,50  582,30   82   82
tow.       Chile                 592,21  296,10N   4,93  -0,46  1   0,50  592,25   31   31

2021-12-12 Laos                  552,02  276,01N  -8,37   1,41  1  -1,87  551,56  202  202
IAz        Indonezja             568,76  284,38N   8,37  -1,41  5   1,87  569,22  164  163

2021-12-12 Wietnam               577,30  288,65N   2,07  -0,41  3   1,75  578,64  119  111
IAz        Malezja               573,17  286,58N  -2,07   0,41  0  -1,75  571,83  148  152

2021-12-14 Filipiny              570,22  285,11N  -3,41   0,66  1  -1,00  569,88  156  159
IAz        Tanzania              577,04  288,52N   3,41  -0,66  2   1,00  577,38  121  119

2021-12-14 Singapur              570,72  287,00D  13,45  -1,82  3   1,75  570,65  154  154
IAz        Timor Wschodni        553,81  273,55W -13,45   1,82  0  -1,75  553,88  199  199

2021-12-15 Kambodża              558,84  279,42N   3,64  -0,70  3   1,75  559,89  195  192
IAz        Laos                  551,56  275,78N  -3,64   0,70  0  -1,75  550,51  202  204

2021-12-15 Indonezja             569,22  284,61N  -4,71   0,89  0   0,00  570,11  163  157
IAz        Wietnam               578,64  289,32N   4,71  -0,89  0   0,00  577,75  111  114

2021-12-15 Katar                 588,53  296,47D   2,38  -0,47  1  -1,00  587,06   50   57
TArab      Algieria              590,99  294,09W  -2,38   0,47  2   1,00  592,46   36   30

2021-12-15 Tunezja               588,37  294,18N  -0,59   0,12  1   1,00  589,49   51   47
TArab      Egipt                 589,54  294,77N   0,59  -0,12  0  -1,00  588,42   47   50

2021-12-18 Myanmar               561,86  280,93N  -4,01   0,77  2  -1,00  561,63  185  186
IAz        Filipiny              569,88  284,94N   4,01  -0,77  3   1,00  570,11  160  156

2021-12-18 Singapur              570,65  286,93D   0,03  -0,01  0  -1,50  569,14  154  163
IAz        Tajlandia             574,71  286,90W  -0,03   0,01  2   1,50  576,22  139  128

2021-12-18 Katar                 587,06  295,00D   1,50  -0,30  0   0,00  586,76   57   58
TArab      Egipt                 588,42  293,50W  -1,50   0,30  0   0,00  588,72   50   49

2021-12-18 Tunezja               589,49  294,74N  -1,49   0,29  0  -1,50  588,28   47   52
TArab      Algieria              592,46  296,23N   1,49  -0,29  2   1,50  593,67   30   24

2021-12-18 USA                   593,81  300,14D   4,47  -0,42  1   0,50  593,89   23   23
tow.       Bośnia i Hercegowina  587,27  295,67W  -4,47   0,42  0  -0,50  587,19   55   55

2021-12-19 Malezja               571,83  285,91N   0,86  -0,17  1  -1,75  569,91  152  158
IAz        Indonezja             570,11  285,05N  -0,86   0,17  4   1,75  572,03  156  151

2021-12-19 Wietnam               577,75  288,87N   8,93  -1,47  4   1,87  578,15  114  113
IAz        Kambodża              559,89  279,94N  -8,93   1,47  0  -1,87  559,49  192  192

2021-12-22 Singapur              569,14  285,42D  -0,53   0,11  1   0,00  569,25  163  163
IAz        Indonezja             572,03  285,95W   0,53  -0,11  1   0,00  571,92  151  152

2021-12-23 Wietnam               578,15  289,07N   0,96  -0,19  0  -1,50  576,46  113  127
IAz        Tajlandia             576,22  288,11N  -0,96   0,19  2   1,50  577,91  128  113