Przypominam znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

    Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

    RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a      rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

    RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

    PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

    W - Wynik meczu.

    PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

    Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

    M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

    M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                         Mecze rozegrane w dniach 21.08-03.09.2021

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2021-08-21 Salwador              583,24  291,62N  -1,54   0,15  0   0,00  583,39   75   75
tow.       Kostaryka             586,33  293,16N   1,54  -0,15  0   0,00  586,18   59   59

2021-08-22 Sudan                 581,89  290,94N   3,83  -0,37  1  -0,50  581,02   85   94
tow.       Niger                 574,23  287,11N  -3,83   0,37  2   0,50  575,10  141  137

2021-08-26 Etiopia               578,13  292,35D   3,73  -0,36  0   0,00  577,77  116  121
tow.       Sierra Leone          579,76  288,62W  -3,73   0,36  0   0,00  580,12  107  102

2021-08-26 Sudan                 581,02  290,51N   2,96  -0,29  3   0,87  581,60   94   87
tow.       Niger                 575,10  287,55N  -2,96   0,29  0  -0,87  574,52  137  138

2021-08-26 Syria                 579,92  289,96N  -6,02   0,55  1  -0,50  579,97  103  104
tow.       Algieria              591,96  295,98N   6,02  -0,55  2   0,50  591,91   33   34

2021-08-29 Etiopia               577,77  291,99D   2,57  -0,25  2   0,50  578,02  121  118
tow.       Uganda                581,38  289,42W  -2,57   0,25  1  -0,50  581,13   89   92

2021-08-29 Burundi               575,23  287,61N  -8,34   0,70  0  -0,87  575,06  135  136
tow.       Algieria              591,91  295,95N   8,34  -0,70  3   0,87  592,08   34   31

2021-09-01 Rep. Śr. Afryki       574,33  287,16N  -3,68   0,71  1   0,00  575,04  139  137
eMS        Wyspy Ziel. Przyl.    581,69  290,84N   3,68  -0,71  1   0,00  580,98   86   94

2021-09-01 Kazachstan            578,95  289,59D  -5,67   1,05  2   0,00  580,00  113  103
eMS        Ukraina               592,47  295,26W   5,67  -1,05  2   0,00  591,42   28   34

2021-09-01 Komory                576,61  289,93D   9,02  -0,74  7   0,98  576,85  129  127
tow.       Seszele               562,08  280,91W  -9,02   0,74  1  -0,98  561,84  188  188

2021-09-01 Senegal               587,43  295,32D   5,68  -1,05  2   1,50  587,88   54   51
eMS        Togo                  577,22  289,64W  -5,68   1,05  0  -1,50  576,77  126  128

2021-09-01 Gwinea Bissau         579,25  289,62N  -1,64   0,33  1   0,00  579,58  112  109
eMS        Gwinea                582,53  291,26N   1,64  -0,33  1   0,00  582,20   82   82

2021-09-01 Bahrajn               584,46  292,47D  -0,38   0,04  6   0,96  585,46   72   64
tow.       Haiti                 582,95  292,85W   0,38  -0,04  1  -0,96  581,95   78   84

2021-09-01 Finlandia             590,49  295,31D  -0,53   0,05  0   0,00  590,54   38   38
tow.       Walia                 594,31  295,84W   0,53  -0,05  0   0,00  594,26   18   18

2021-09-01 Luksemburg            582,32  290,27D  -0,45   0,09  2   1,00  583,41   83   75
eMS        Azerbejdżan           579,70  290,72W   0,45  -0,09  1  -1,00  578,61  108  114

2021-09-01 Portugalia            600,23  301,01D   7,31  -1,28  2   1,00  599,95    9    8
eMS        Irlandia              586,10  293,70W  -7,31   1,28  1  -1,00  586,38   60   59

2021-09-01 Francja               600,51  299,81D   6,66  -1,19  1   0,00  599,32    8    9
eMS        Bośnia i Hercegowina  587,76  293,15W  -6,66   1,19  1   0,00  588,95   51   42

2021-09-01 Dania                 601,04  299,57D   5,14  -0,96  2   1,50  601,58    6    6
eMS        Szkocja               587,82  294,43W  -5,14   0,96  0  -1,50  587,28   49   54

2021-09-01 Wyspy Owcze           577,18  290,15D  -3,72   0,72  0  -1,87  576,03  127  131
eMS        Izrael                587,57  293,87W   3,72  -0,72  4   1,87  588,72   53   44

2021-09-01 Łotwa                 578,10  287,57D   3,17  -0,62  3   1,50  578,98  116  112
eMS        Gibraltar             569,40  284,40W  -3,17   0,62  1  -1,50  568,52  162  164

2021-09-01 Norwegia              591,25  296,15D  -0,45   0,09  1   0,00  591,34   37   35
eMS        Holandia              597,38  296,60W   0,45  -0,09  1   0,00  597,29   12   12

2021-09-01 Turcja                590,47  296,00D   3,08  -0,60  2   0,00  589,87   39   40
eMS        Czarnogóra            584,67  292,92W  -3,08   0,60  2   0,00  585,27   70   66

2021-09-01 Malta                 576,24  288,22D  -0,29   0,06  3   1,75  578,05  130  118
eMS        Cypr                  580,68  288,51W   0,29  -0,06  0  -1,75  578,87   97  113

2021-09-01 Rosja                 590,29  297,49D   1,89  -0,37  0   0,00  589,92   40   39
eMS        Chorwacja             593,08  295,60W  -1,89   0,37  0   0,00  593,45   24   23

2021-09-01 Słowenia              587,78  295,46D   2,56  -0,50  1   0,00  587,28   50   54
eMS        Słowacja              587,83  292,90W  -2,56   0,50  1   0,00  588,33   48   46

2021-09-01 Katar                 589,07  294,53N  -1,44   0,14  0  -0,93  588,28   42   47
tow.       Serbia                591,94  295,97N   1,44  -0,14  4   0,93  592,73   34   27

2021-09-01 Szwajcaria            596,86  299,57D   1,98  -0,19  2   0,50  597,17   14   13
tow.       Grecja                591,26  297,59W  -1,98   0,19  1  -0,50  590,95   36   37

2021-09-01 Mali                  585,05  292,52N   3,63  -0,70  1   1,00  585,35   66   65
eMS        Rwanda                577,79  288,89N  -3,63   0,70  0  -1,00  577,49  121  125

2021-09-01 Egipt                 586,05  294,50D   6,04  -1,10  1   1,00  585,95   61   61
eMS        Angola                579,47  288,46W  -6,04   1,10  0  -1,00  579,57  111  110

2021-09-01 Libia                 575,40  288,37D   0,55  -0,11  2   1,00  576,29  134  130
eMS        Gabon                 580,98  287,82W  -0,55   0,11  1  -1,00  580,09   95  101

2021-09-01 Mołdawia              574,32  287,75D  -9,43   1,53  0  -1,50  574,35  140  140
eMS        Austria               593,59  297,18W   9,43  -1,53  2   1,50  593,56   21   21

2021-09-02 Japonia               592,06  296,79D   7,97  -1,36  0  -1,00  589,70   32   42
eMS        Oman                  581,04  288,82W  -7,97   1,36  1   1,00  583,40   93   77

2021-09-02 Korea Płd.            588,90  296,75D   4,09  -0,78  0   0,00  588,12   43   48
eMS        Irak                  585,57  292,66W  -4,09   0,78  0   0,00  586,35   62   61

2021-09-02 Nepal                 563,49  282,92D  -3,91   0,37  1   0,00  563,86  183  183
tow.       Indie                 572,09  286,83W   3,91  -0,37  1   0,00  571,72  151  151

2021-09-02 Kenia                 579,91  290,43D   1,26  -0,25  0   0,00  579,66  105  108
eMS        Uganda                581,13  289,17W  -1,26   0,25  0   0,00  581,38   91   87

2021-09-02 DR Kongo              582,14  291,60D   4,60  -0,87  1   0,00  581,27   83   88
eMS        Tanzania              577,77  287,00W  -4,60   0,87  1   0,00  578,64  122  115

2021-09-02 Kirgistan             573,36  288,46D   0,68  -0,07  1   0,50  573,79  147  145
tow.       Palestyna             580,92  287,78W  -0,68   0,07  0  -0,50  580,49   95   96

2021-09-02 Gruzja                584,89  291,43D   0,22  -0,04  0  -1,00  583,85   70   73
eMS        Kosovo                583,42  291,21W  -0,22   0,04  1   1,00  584,46   74   71

2021-09-02 Iran                  593,17  297,28D   8,61  -1,44  1   1,00  592,73   24   26
eMS        Syria                 579,97  288,67W  -8,61   1,44  0  -1,00  580,41  104   97

2021-09-02 Niger                 574,52  287,26N  -5,35   0,99  0  -1,50  574,01  139  141
eMS        Burkina Faso          585,22  292,61N   5,35  -0,99  2   1,50  585,73   67   65

2021-09-02 Namibia               579,60  289,80N   0,52  -0,10  1   0,00  579,50  108  111
eMS        Kongo                 578,57  289,28N  -0,52   0,10  1   0,00  578,67  115  114

2021-09-02 Madagaskar            577,83  289,75D   1,85  -0,37  0  -1,00  576,46  121  130
eMS        Benin                 579,56  287,90W  -1,85   0,37  1   1,00  580,93  111   94

2021-09-02 Zjedn. Emiraty Arab.  581,33  294,25D   6,46  -1,16  0   0,00  580,17   88  100
eMS        Liban                 575,98  287,79W  -6,46   1,16  0   0,00  577,14  132  125

2021-09-02 Australia             592,02  296,01N   4,41  -0,84  3   1,75  592,93   33   25
eMS        Chiny                 583,21  291,60N  -4,41   0,84  0  -1,75  582,30   77   82

2021-09-02 Arabia Saudyjska      588,09  296,13D   6,55  -1,18  3   1,50  588,41   48   45
eMS        Wietnam               580,29  289,58W  -6,55   1,18  1  -1,50  579,97   97  105

2021-09-02 Szwecja               595,38  297,70D  -1,22   0,24  2   1,00  596,62   16   14
eMS        Hiszpania             600,77  298,92W   1,22  -0,24  1  -1,00  599,53    7    8

2021-09-02 Włochy                605,05  302,96D  11,25  -1,68  1   0,00  603,37    2    4
eMS        Bułgaria              582,95  291,71W -11,25   1,68  1   0,00  584,63   79   70

2021-09-02 Litwa                 577,85  289,49D  -3,66   0,71  1  -1,75  576,81  120  127
eMS        Irlandia Płn.         585,53  293,15W   3,66  -0,71  4   1,75  586,57   63   58

2021-09-02 Czechy                596,12  299,34D   9,50  -1,53  1   1,00  595,59   15   16
eMS        Białoruś              582,77  289,84W  -9,50   1,53  0  -1,00  583,30   81   80

2021-09-02 Estonia               580,18  289,65D -12,30   1,75  2  -1,75  580,18   99   99
eMS        Belgia                605,29  301,95W  12,30  -1,75  5   1,75  605,29    1    1

2021-09-02 Andora                569,61  284,86D   4,12  -0,79  2   1,50  570,32  160  154
eMS        San Marino            562,35  280,74W  -4,12   0,79  0  -1,50  561,64  187  188

2021-09-02 Węgry                 593,83  296,92D  -3,22   0,63  0  -1,87  592,59   20   28
eMS        Anglia                603,19  300,14W   3,22  -0,63  4   1,87  604,43    4    2

2021-09-02 Polska                592,75  296,17D   3,70  -0,71  4   1,75  593,79   26   21
eMS        Albania               584,80  292,47W  -3,70   0,71  1  -1,75  583,76   71   74

2021-09-02 Islandia              587,93  295,71D   2,64  -0,52  0  -1,50  585,91   49   63
eMS        Rumunia               588,58  293,07W  -2,64   0,52  2   1,50  590,60   45   37

2021-09-02 Liechtenstein         568,35  284,17N -14,93   1,88  0  -1,50  568,73  165  163
eMS        Niemcy                598,20  299,10N  14,93  -1,88  2   1,50  597,82   10   10

2021-09-02 Macedonia Płn.        587,36  293,92D   1,98  -0,39  0   0,00  586,97   53   55
eMS        Armenia               587,73  291,94W  -1,98   0,39  0   0,00  588,12   52   48

2021-09-02 Algieria              592,08  298,38D  16,87  -1,93  8   1,99  592,14   31   30
eMS        Dżibuti               564,52  281,51W -16,87   1,93  0  -1,99  564,46  181  181

2021-09-02 Maroko                589,68  295,20D   5,12  -0,96  2   1,50  590,22   41   39
eMS        Sudan                 581,60  290,08W  -5,12   0,96  0  -1,50  581,06   86   92

2021-09-02 Boliwia               586,62  296,18D  -2,67   0,52  1   0,00  587,14   58   54
eMS        Kolumbia              597,02  298,85W   2,67  -0,52  1   0,00  596,50   14   15

2021-09-02 Ekwador               592,83  296,81D  -2,59   0,51  2   1,50  594,84   25   18
eMS        Paragwaj              593,52  299,40W   2,59  -0,51  0  -1,50  591,51   22   31

2021-09-02 Wenezuela             591,31  296,84D  -5,49   1,02  1  -1,50  590,83   36   36
eMS        Argentyna             602,13  302,33W   5,49  -1,02  3   1,50  602,61    5    5

2021-09-02 Kanada                592,23  298,99D   8,09  -1,38  1   0,00  590,85   30   35
eMS        Honduras              585,16  290,90W  -8,09   1,38  1   0,00  586,54   68   59

2021-09-02 Chile                 592,36  296,78D  -6,50   1,17  0  -1,00  592,53   29   29
eMS        Brazylia              604,14  303,28W   6,50  -1,17  1   1,00  603,97    3    3

2021-09-02 Peru                  592,68  295,90D  -2,07   0,41  1   0,00  593,09   28   24
eMS        Urugwaj               597,63  297,97W   2,07  -0,41  1   0,00  597,22   11   12

2021-09-02 Panama                583,04  291,17D  -1,67   0,33  0   0,00  583,37   78   79
eMS        Kostaryka             586,18  292,84W   1,67  -0,33  0   0,00  585,85   60   64

2021-09-02 Meksyk                595,09  297,93D   4,83  -0,91  2   1,00  595,18   17   17
eMS        Jamajka               584,50  293,10W  -4,83   0,91  1  -1,00  584,41   72   72

2021-09-02 Salwador              583,39  294,30D   0,00   0,00  0   0,00  583,39   76   78
eMS        USA                   594,26  294,30W   0,00   0,00  0   0,00  594,26   18   19

2021-09-03 Mozambik              575,84  289,88D  -3,20   0,62  0   0,00  576,46  134  130
eMS        Wybrz. Kości Słon.    586,84  293,08W   3,20  -0,62  0   0,00  586,22   56   61

2021-09-03 Zimbabwe              579,90  289,64D   0,86  -0,17  0   0,00  579,73  106  107
eMS        Afryka Płd.           581,08  288,78W  -0,86   0,17  0   0,00  581,25   91   90

2021-09-03 Mauretania            581,55  292,66D   1,69  -0,34  1  -1,00  580,21   86   97
eMS        Zambia                581,26  290,97W  -1,69   0,34  2   1,00  582,60   89   82

2021-09-03 Nigeria               586,81  293,92D   7,19  -1,26  2   1,50  587,05   57   55
eMS        Liberia               580,56  286,73W  -7,19   1,26  0  -1,50  580,32   95   96

2021-09-03 Tunezja               587,93  294,08D   7,59  -1,32  3   1,75  588,36   50   46
eMS        Gwinea Równikowa      577,30  286,49W  -7,59   1,32  0  -1,75  576,87  124  125

2021-09-03 Kamerun               583,70  292,33D   5,97  -1,09  2   1,50  584,11   75   73
eMS        Malawi                578,09  286,36W  -5,97   1,09  0  -1,50  577,68  118  121

2021-09-03 Ghana                 584,92  293,54D   7,76  -1,34  1   1,00  584,58   69   70
eMS        Etiopia               578,02  285,78W  -7,76   1,34  0  -1,00  578,36  120  118


                         Mecze rozegrane w dniach 04-06.09.2021

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2021-09-04 Finlandia             590,54  295,36D   6,00  -1,10  1   1,00  590,44   38   40
eMS        Kazachstan            580,00  289,36W  -6,00   1,10  0  -1,00  580,10  104  102

2021-09-04 Burundi               575,06  287,53N   6,61  -0,59  8   0,99  575,46  136  135
tow.       Seszele               561,84  280,92N  -6,61   0,59  1  -0,99  561,44  187  188

2021-09-04 Irlandia              586,38  292,40D   2,77  -0,54  1   0,00  585,84   59   64
eMS        Azerbejdżan           578,61  289,63W  -2,77   0,54  1   0,00  579,15  116  112

2021-09-04 Serbia                592,73  298,39D   6,34  -1,15  4   1,75  593,33   26   23
eMS        Luksemburg            583,41  292,05W  -6,34   1,15  1  -1,75  582,81   76   81

2021-09-04 Łotwa                 578,98  288,45D  -6,65   1,19  0  -1,50  578,67  112  113
eMS        Norwegia              591,34  295,10W   6,65  -1,19  2   1,50  591,65   33   31

2021-09-04 Cypr                  578,87  292,17D  -0,63   0,13  0  -1,50  577,50  113  122
eMS        Rosja                 589,92  292,80W   0,63  -0,13  2   1,50  591,29   40   33

2021-09-04 Słowenia              587,28  294,96D   6,94  -1,23  1   1,00  587,05   52   54
eMS        Malta                 578,05  288,02W  -6,94   1,23  0  -1,00  578,28  119  118

2021-09-04 Haiti                 581,95  290,97N   0,34  -0,03  2   0,75  582,67   85   82
tow.       Jordania              581,26  290,63N  -0,34   0,03  0  -0,75  580,54   89   93

2021-09-04 Katar                 588,28  294,14N  -5,83   0,53  1  -0,75  588,06   48   49
tow.       Portugalia            599,95  299,97N   5,83  -0,53  3   0,75  600,17    7    7

2021-09-04 Ukraina               591,42  297,21D  -3,49   0,68  1   0,00  592,10   32   30
eMS        Francja               599,32  300,70W   3,49  -0,68  1   0,00  598,64    9    9

2021-09-04 Wyspy Owcze           576,03  289,00D -12,47   1,76  0  -1,00  576,79  133  128
eMS        Dania                 601,58  301,47W  12,47  -1,76  1   1,00  600,82    6    6

2021-09-04 Izrael                588,72  293,70D  -3,45   0,67  5   1,75  591,14   44   34
eMS        Austria               593,56  297,15W   3,45  -0,67  2  -1,75  591,14   22   34

2021-09-04 Szkocja               587,28  293,39D   6,82  -1,21  1   1,00  587,07   52   53
eMS        Mołdawia              574,35  286,57W  -6,82   1,21  0  -1,00  574,56  139  139

2021-09-04 Gibraltar             568,52  285,00D  -9,47   1,53  0  -1,75  568,30  165  165
eMS        Turcja                589,87  294,47W   9,47  -1,53  3   1,75  590,09   41   42

2021-09-04 Holandia              597,29  300,78D   7,26  -1,27  4   1,87  597,89   11   10
eMS        Czarnogóra            585,27  293,52W  -7,26   1,27  0  -1,87  584,67   68   68

2021-09-04 Słowacja              588,33  294,93D  -1,04   0,21  0  -1,00  587,54   47   51
eMS        Chorwacja             593,45  295,97W   1,04  -0,21  1   1,00  594,24   23   21

2021-09-04 Bośnia i Hercegowina  588,95  294,61D   4,40  -0,42  1   0,50  589,03   43   44
tow.       Kuwejt                577,71  290,21W  -4,40   0,42  0  -0,50  577,63  120  120

2021-09-05 Nepal                 563,86  283,29D  -3,17   0,31  1  -0,50  563,67  183  183
tow.       Indie                 571,72  286,46W   3,17  -0,31  2   0,50  571,91  151  151

2021-09-05 Białoruś              583,30  291,65N  -5,48   1,02  2  -1,00  583,32   79   77
eMS        Walia                 594,26  297,13N   5,48  -1,02  3   1,00  594,24   19   18

2021-09-05 Rwanda                577,49  288,46D  -1,02   0,20  1  -1,00  576,69  123  128
eMS        Kenia                 579,66  289,48W   1,02  -0,20  2   1,00  580,46  108   95

2021-09-05 Szwecja               596,62  298,94D   8,48  -0,71  2   0,50  596,41   14   14
tow.       Uzbekistan            582,88  290,46W  -8,48   0,71  1  -0,50  583,09   80   78

2021-09-05 Kirgistan             573,79  288,89D   8,18  -0,69  2   0,75  573,85  145  143
tow.       Bangladesz            560,02  280,71W  -8,18   0,69  0  -0,75  559,96  191  191

2021-09-05 Bułgaria              584,63  291,24D   2,88  -0,56  1   1,00  585,07   69   70
eMS        Litwa                 576,81  288,36W  -2,88   0,56  0  -1,00  576,37  127  131

2021-09-05 Albania               583,76  292,33D  -4,58   0,87  1   1,00  585,63   75   65
eMS        Węgry                 592,59  296,91W   4,58  -0,87  0  -1,00  590,72   27   36

2021-09-05 Anglia                604,43  303,05D  18,30  -1,96  4   1,87  604,34    2    2
eMS        Andora                570,32  284,75W -18,30   1,96  0  -1,87  570,41  154  153

2021-09-05 Islandia              585,91  293,69D   0,25  -0,05  2   0,00  585,86   62   62
eMS        Macedonia Płn.        586,97  293,44W  -0,25   0,05  2   0,00  587,02   56   56

2021-09-05 Togo                  576,77  287,58D  -0,71   0,14  0  -1,00  575,91  129  133
eMS        Namibia               579,50  288,29W   0,71  -0,14  1   1,00  580,36  111   97

2021-09-05 Estonia               580,18  289,65D  -4,54   0,43  0  -0,50  580,11   99  103
tow.       Irlandia Płn.         586,57  294,19W   4,54  -0,43  1   0,50  586,64   57   58

2021-09-05 Kosovo                584,46  292,21D  -5,07   0,95  1   0,00  585,41   71   68
eMS        Grecja                590,95  297,28W   5,07  -0,95  1   0,00  590,00   36   42

2021-09-05 Hiszpania             599,53  301,85D   8,39  -1,41  4   1,87  599,99    8    8
eMS        Gruzja                583,85  293,46W  -8,39   1,41  0  -1,87  583,39   74   76

2021-09-05 Szwajcaria            597,17  299,88D  -2,21   0,44  0   0,00  597,61   13   12
eMS        Włochy                603,37  302,09W   2,21  -0,44  0   0,00  602,93    4    4

2021-09-05 Belgia                605,29  303,34D   6,56  -1,18  3   1,75  605,86    1    1
eMS        Czechy                595,59  296,78W  -6,56   1,18  0  -1,75  595,02   16   17

2021-09-05 San Marino            561,64  281,61D -14,97   1,88  1  -1,96  561,56  187  187
eMS        Polska                593,79  296,58W  14,97  -1,88  7   1,96  593,87   22   21

2021-09-05 Niemcy                597,82  299,29D   6,96  -1,23  6   1,96  598,55   11   10
eMS        Armenia               588,12  292,33W  -6,96   1,23  0  -1,96  587,39   47   51

2021-09-05 Rumunia               590,60  295,51D  10,68  -1,64  2   1,50  590,46   39   37
eMS        Liechtenstein         568,73  284,83W -10,68   1,64  0  -1,50  568,87  163  163

2021-09-05 Gabon                 580,09  293,16D   1,61  -0,32  1   0,00  579,77  103  108
eMS        Egipt                 585,95  291,55W  -1,61   0,32  1   0,00  586,27   61   60

2021-09-05 Ekwador               594,84  298,82D   3,24  -0,63  0   0,00  594,21   18   20
eMS        Chile                 592,53  295,58W  -3,24   0,63  0   0,00  593,16   28   24

2021-09-05 Paragwaj              591,51  294,12D  -4,21   0,80  1   0,00  592,31   32   28
eMS        Kolumbia              596,50  298,33W   4,21  -0,80  1   0,00  595,70   15   15

2021-09-05 Urugwaj               597,22  299,66D   9,22  -1,50  4   1,50  597,22   12   13
eMS        Boliwia               587,14  290,44W  -9,22   1,50  2  -1,50  587,14   52   52

2021-09-05 Jamajka               584,41  291,40D  -0,47   0,09  0  -1,75  582,75   72   81
eMS        Panama                583,37  291,87W   0,47  -0,09  3   1,75  585,03   78   71

2021-09-05 Kostaryka             585,85  293,34D  -3,82   0,74  0  -1,00  585,59   63   66
eMS        Meksyk                595,18  297,16W   3,82  -0,74  1   1,00  595,44   17   16

2021-09-05 Salwador              583,39  294,30D   2,02  -0,40  0   0,00  582,99   77   79
eMS        Honduras              586,54  292,28W  -2,02   0,40  0   0,00  586,94   58   57

2021-09-05 USA                   594,26  299,96D   6,72  -1,20  1   0,00  593,06   19   25
eMS        Kanada                590,85  293,24W  -6,72   1,20  1   0,00  592,05   37   31

2021-09-05 Peru                  593,09  296,31D   1,84  -0,36  1   1,00  593,73   24   22
eMS        Wenezuela             590,83  294,47W  -1,84   0,36  0  -1,00  590,19   38   40

2021-09-06 Dżibuti               564,46  282,23N  -4,77   0,90  2  -1,50  563,86  181  182
eMS        Niger                 574,01  287,00N   4,77  -0,90  4   1,50  574,61  141  139

2021-09-06 Uganda                581,38  291,96D   0,11  -0,02  0   0,00  581,36   87   89
eMS        Mali                  585,35  291,85W  -0,11   0,02  0   0,00  585,37   69   69

2021-09-06 Benin                 580,93  291,66D   1,12  -0,22  1   0,00  580,71   92   92
eMS        DR Kongo              581,27  290,54W  -1,12   0,22  1   0,00  581,49   88   88

2021-09-06 Liberia               580,32  293,83D   9,37  -1,52  1   1,00  579,80   98  107
eMS        Rep. Śr. Afryki       575,04  284,46W  -9,37   1,52  0  -1,00  575,56  137  135

2021-09-06 Afryka Płd.           581,25  292,30D   0,92  -0,18  1   1,00  582,07   89   86
eMS        Ghana                 584,58  291,38W  -0,92   0,18  0  -1,00  583,76   73   73

2021-09-06 Wybrz. Kości Słon.    586,22  293,76D   2,39  -0,47  2   1,00  586,75   61   58
eMS        Kamerun               584,11  291,37W  -2,39   0,47  1  -1,00  583,58   74   74


                         Mecze rozegrane w dniach 07-16.09.2021

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2021-09-07 Korea Płd.            588,12  295,97D   7,02  -1,24  1   1,00  587,88   47   49
eMS        Liban                 577,14  288,95W  -7,02   1,24  0  -1,00  577,38  123  123

2021-09-07 Wietnam               579,97  290,71D  -4,36   0,83  0  -1,00  579,80  105  105
eMS        Australia             592,93  295,07W   4,36  -0,83  1   1,00  593,10   26   25

2021-09-07 Zambia                582,60  290,29D  -3,56   0,69  0  -1,50  581,79   83   86
eMS        Tunezja               588,36  293,85W   3,56  -0,69  2   1,50  589,17   46   46

2021-09-07 Malawi                577,68  288,84N   0,61  -0,12  1   1,00  578,56  119  115
eMS        Mozambik              576,46  288,23N  -0,61   0,12  0  -1,00  575,58  129  134

2021-09-07 Etiopia               578,36  292,24D   1,98  -0,39  1   1,00  578,97  117  113
eMS        Zimbabwe              579,73  290,26W  -1,98   0,39  0  -1,00  579,12  109  109

2021-09-07 Tanzania              578,64  290,77D   2,69  -0,53  3   1,00  579,11  115  110
eMS        Madagaskar            576,46  288,08W  -2,69   0,53  2  -1,00  575,99  129  131

2021-09-07 Komory                576,85  290,17D   1,40  -0,14  1   0,50  577,21  125  125
tow.       Burundi               575,46  288,77W  -1,40   0,14  0  -0,50  575,10  136  137

2021-09-07 Kirgistan             573,85  288,95D   8,30  -0,70  4   0,87  574,02  143  142
tow.       Bangladesz            559,96  280,65W  -8,30   0,70  1  -0,87  559,79  191  192

2021-09-07 Chiny                 582,30  291,15N  -3,70   0,71  0  -1,00  582,01   84   85
eMS        Japonia               589,70  294,85N   3,70  -0,71  1   1,00  589,99   43   40

2021-09-07 Azerbejdżan           579,15  288,98D -10,35   1,61  0  -1,75  579,01  112  111
eMS        Portugalia            600,17  299,33W  10,35  -1,61  3   1,75  600,31    7    7

2021-09-07 Syria                 580,41  290,20N   0,12  -0,02  1   0,00  580,39   96   96
eMS        Zjedn. Emiraty Arab.  580,17  290,08N  -0,12   0,02  1   0,00  580,19  100  100

2021-09-07 Oman                  583,40  292,22D   0,26  -0,05  0  -1,00  582,35   75   82
eMS        Arabia Saudyjska      588,41  291,96W  -0,26   0,05  1   1,00  589,46   45   43

2021-09-07 Gwinea Równikowa      576,87  290,81D   1,92  -0,38  1   1,00  577,49  124  122
eMS        Mauretania            580,21  288,89W  -1,92   0,38  0  -1,00  579,59   98  108

2021-09-07 Wyspy Ziel. Przyl.    580,98  290,83D  -2,06   0,41  1  -1,00  580,39   91   96
eMS        Nigeria               587,05  292,89W   2,06  -0,41  2   1,00  587,64   54   52

2021-09-07 Kongo                 578,67  292,41D   0,30  -0,06  1  -1,50  577,11  113  127
eMS        Senegal               587,88  292,11W  -0,30   0,06  3   1,50  589,44   49   44

2021-09-07 Bahrajn               585,46  293,47D   4,32  -0,41  1  -0,50  584,55   67   71
tow.       Jordania              580,54  289,15W  -4,32   0,41  2   0,50  581,45   93   90

2021-09-07 Irak                  586,35  293,17N  -3,19   0,62  0  -1,75  585,22   60   68
eMS        Iran                  592,73  296,36N   3,19  -0,62  3   1,75  593,86   27   22

2021-09-07 Irlandia              585,84  291,86D  -2,48   0,49  1   0,00  586,33   63   60
eMS        Serbia                593,33  294,34W   2,48  -0,49  1   0,00  592,84   23   27

2021-09-07 Bośnia i Hercegowina  589,03  294,69D   5,23  -0,98  2   0,00  588,05   44   48
eMS        Kazachstan            580,10  289,46W  -5,23   0,98  2   0,00  581,08  103   92

2021-09-07 Francja               598,64  298,62D   3,44  -0,67  2   1,50  599,47    9    9
eMS        Finlandia             590,44  295,18W  -3,44   0,67  0  -1,50  589,61   38   42

2021-09-07 Austria               591,14  296,41D   2,52  -0,50  0  -1,00  589,64   34   41
eMS        Szkocja               587,07  293,89W  -2,52   0,50  1   1,00  588,57   53   47

2021-09-07 Dania                 600,82  300,11D   5,09  -0,95  5   1,93  601,80    6    6
eMS        Izrael                591,14  295,02W  -5,09   0,95  0  -1,93  590,16   34   38

2021-09-07 Wyspy Owcze           576,79  289,76D   2,98  -0,58  2   1,00  577,21  126  125
eMS        Mołdawia              574,56  286,78W  -2,98   0,58  1  -1,00  574,14  140  141

2021-09-07 Holandia              597,89  301,38D   6,69  -1,20  6   1,93  598,62   11   10
eMS        Turcja                590,09  294,69W  -6,69   1,20  1  -1,93  589,36   41   45

2021-09-07 Czarnogóra            584,67  291,75D   1,22  -0,24  0   0,00  584,43   72   72
eMS        Łotwa                 578,67  290,53W  -1,22   0,24  0   0,00  578,91  113  114

2021-09-07 Norwegia              591,65  296,24D  12,72  -1,78  5   1,87  591,74   32   31
eMS        Gibraltar             568,30  283,52W -12,72   1,78  1  -1,87  568,21  165  166

2021-09-07 Chorwacja             594,24  297,48D   5,16  -0,96  3   1,75  595,03   18   17
eMS        Słowenia              587,05  292,32W  -5,16   0,96  0  -1,75  586,26   54   62

2021-09-07 Rosja                 591,29  297,12D   8,87  -1,47  2   1,50  591,32   33   33
eMS        Malta                 578,28  288,25W  -8,87   1,47  0  -1,50  578,25  118  117

2021-09-07 Słowacja              587,54  294,14D   7,44  -1,30  2   1,50  587,74   50   50
eMS        Cypr                  577,50  286,70W  -7,44   1,30  0  -1,50  577,30  122  124

2021-09-07 Luksemburg            582,81  291,36D  -3,29   0,32  1   0,00  583,13   80   77
tow.       Katar                 588,06  294,65W   3,29  -0,32  1   0,00  587,74   48   50

2021-09-07 Burkina Faso          585,73  292,86N  -3,21   0,62  1   0,00  586,35   64   59
eMS        Algieria              592,14  296,07N   3,21  -0,62  1   0,00  591,52   29   32

2021-09-07 Angola                579,57  291,01D   3,98  -0,76  0  -1,00  577,81  111  119
eMS        Libia                 576,29  287,03W  -3,98   0,76  1   1,00  578,05  132  118

2021-09-07 Sudan                 581,06  291,52D   2,90  -0,57  2  -1,50  578,99   90  112
eMS        Gwinea Bissau         579,58  288,62W  -2,90   0,57  4   1,50  581,65  110   88

2021-09-08 Armenia               587,39  295,79D  10,82  -1,65  1   0,00  585,74   53   63
eMS        Liechtenstein         568,87  284,97W -10,82   1,65  1   0,00  570,52  163  154

2021-09-08 Bułgaria              585,07  291,68D  -1,32   0,13  4   0,87  586,07   69   62
tow.       Gruzja                583,39  293,00W   1,32  -0,13  1  -0,87  582,39   75   81

2021-09-08 Grecja                590,00  293,67D  -4,01   0,77  2   1,00  591,77   39   31
eMS        Szwecja               596,41  297,68W   4,01  -0,77  1  -1,00  594,64   14   18

2021-09-08 Kosovo                585,41  293,16D  -4,52   0,86  0  -1,50  584,77   66   70
eMS        Hiszpania             599,99  297,68W   4,52  -0,86  2   1,50  600,63    8    7

2021-09-08 Włochy                602,93  301,28D  13,36  -1,81  5   1,93  603,05    4    4
eMS        Litwa                 576,37  287,92W -13,36   1,81  0  -1,93  576,25  130  130

2021-09-08 Irlandia Płn.         586,64  292,38D  -4,91   0,92  0   0,00  587,56   58   53
eMS        Szwajcaria            597,61  297,29W   4,91  -0,92  0   0,00  596,69   12   13

2021-09-08 Białoruś              583,32  291,66N -11,27   1,68  0  -1,00  584,00   76   73
eMS        Belgia                605,86  302,93N  11,27  -1,68  1   1,00  605,18    1    1

2021-09-08 Walia                 594,24  298,46D   7,93  -1,36  0   0,00  592,88   19   26
eMS        Estonia               580,11  290,53W  -7,93   1,36  0   0,00  581,47  102   90

2021-09-08 Albania               585,63  294,20D  14,17  -1,85  5   1,93  585,71   64   64
eMS        San Marino            561,56  280,03W -14,17   1,85  0  -1,93  561,48  187  187

2021-09-08 Węgry                 590,72  295,68D  10,84  -1,65  2   1,00  590,07   34   39
eMS        Andora                570,41  284,84W -10,84   1,65  1  -1,00  571,06  153  153

2021-09-08 Polska                593,87  297,21D  -4,17   0,80  1   0,00  594,67   21   17
eMS        Anglia                604,34  301,38W   4,17  -0,80  1   0,00  603,54    2    3

2021-09-08 Islandia              585,86  293,64D  -4,89   0,92  0  -1,87  584,91   63   69
eMS        Niemcy                598,55  298,53W   4,89  -0,92  4   1,87  599,50   11    9

2021-09-08 Macedonia Płn.        587,02  293,53D  -1,56   0,31  0   0,00  587,33   55   54
eMS        Rumunia               590,46  295,09W   1,56  -0,31  0   0,00  590,15   35   38

2021-09-08 Czechy                595,02  298,81D   4,60  -0,43  1   0,00  594,59   18   19
tow.       Ukraina               592,10  294,21W  -4,60   0,43  1   0,00  592,53   29   28

2021-09-08 Gwatemala             580,01  292,10D   5,43  -0,50  2   0,00  579,51  103  108
tow.       Nikaragua             573,85  286,67W  -5,43   0,50  2   0,00  574,35  144  140

2021-09-08 Kanada                592,05  297,61D   8,52  -1,43  3   1,75  592,37   30   29
eMS        Salwador              582,99  289,09W  -8,52   1,43  0  -1,75  582,67   79   79

2021-09-08 Panama                585,03  291,50D  -5,92   1,08  1   0,00  586,11   70   61
eMS        Meksyk                595,44  297,42W   5,92  -1,08  1   0,00  594,36   16   20

2021-09-08 Kostaryka             585,59  293,08D   0,07  -0,01  1   0,00  585,58   65   65
eMS        Jamajka               582,75  293,01W  -0,07   0,01  1   0,00  582,76   80   78

2021-09-08 Honduras              586,94  294,26D  -0,04   0,01  1  -1,75  585,20   56   68
eMS        USA                   593,06  294,30W   0,04  -0,01  4   1,75  594,80   26   16

2021-09-09 Paragwaj              592,31  294,92D   1,09  -0,22  2   1,00  593,09   30   24
eMS        Wenezuela             590,19  293,83W  -1,09   0,22  1  -1,00  589,41   36   44

2021-09-09 Urugwaj               597,22  299,66D   3,64  -0,70  1   1,00  597,52   12   12
eMS        Ekwador               594,21  296,02W  -3,64   0,70  0  -1,00  593,91   21   21

2021-09-09 Kolumbia              595,70  298,17D   1,96  -0,39  3   1,50  596,81   14   13
eMS        Chile                 593,16  296,21W  -1,96   0,39  1  -1,50  592,05   24   30

2021-09-09 Argentyna             602,61  299,80D   9,36  -1,52  3   1,75  602,84    5    5
eMS        Boliwia               587,14  290,44W  -9,36   1,52  0  -1,75  586,91   55   55

2021-09-09 Brazylia              603,97  300,86D   4,08  -0,78  2   1,50  604,69    2    2
eMS        Peru                  593,73  296,78W  -4,08   0,78  0  -1,50  593,01   23   25                                     Tabela rankingowa
                                  Stan po dniu 2021.09.16

 ============================================     =============================================
 M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking     M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking
                      domowy  wyjazd.  łączny                          domowy  wyjazd.  łączny
 ============================================     =============================================
  1. Belgia           303,57  301,61   605,18     107. Mauretania       291,32  288,27   579,59
  2. Brazylia         301,58  303,11   604,69     108. Gwatemala        291,60  287,91   579,51
  3. Anglia           302,96  300,58   603,54     109. Zimbabwe         289,47  289,65   579,12
  4. Włochy           301,40  301,65   603,05     110. Tanzania         291,24  287,87   579,11
  5. Argentyna        300,03  302,81   602,84     111. Azerbejdżan      288,84  290,17   579,01
  6. Dania            301,09  300,71   601,80     112. Sudan            289,45  289,54   578,99
  7. Hiszpania        302,31  298,32   600,63     113. Etiopia          292,85  286,12   578,97
  8. Portugalia       300,84  299,47   600,31     114. Łotwa            288,14  290,77   578,91
  9. Niemcy           300,02  299,48   599,50     115. Malawi           292,17  286,39   578,56
 10. Francja          299,45  300,02   599,47     116. Korea Płn.       292,96  285,58   578,54
 11. Holandia         302,11  296,51   598,62     117. Malta            290,03  288,22   578,25
 12. Urugwaj          299,96  297,56   597,52     118. Libia            289,26  288,79   578,05
 13. Kolumbia         299,28  297,53   596,81     119. Angola           289,25  288,56   577,81
 14. Szwajcaria       300,32  296,37   596,69     120. Kuwejt           287,50  290,13   577,63
 15. Chorwacja        298,27  296,76   595,03     121. Trynidad i Toba  291,51  286,08   577,59
 16. USA              298,76  296,04   594,80     122. Gwinea Równikow  291,43  286,06   577,49
 17. Polska           298,01  296,66   594,67     123. Liban            288,19  289,19   577,38
 18. Szwecja          298,73  295,91   594,64     124. Cypr             290,80  286,50   577,30
 19. Czechy           298,38  296,21   594,59     125. Wyspy Owcze      290,18  287,03   577,21
 20. Meksyk           298,02  296,34   594,36     126. Komory           290,53  286,68   577,21
 21. Ekwador          298,19  295,72   593,91     127. Kongo            290,85  286,26   577,11
 22. Iran             297,40  296,46   593,86     128. Botswana         289,12  287,62   576,74
 23. Australia        297,86  295,24   593,10     129. Rwanda           287,66  289,03   576,69
 24. Paragwaj         295,70  297,39   593,09     130. Litwa            288,45  287,80   576,25
 25. Peru             296,95  296,06   593,01     131. Madagaskar       288,38  287,61   575,99
 26. Walia            297,10  295,78   592,88     132. Togo             286,72  289,19   575,91
 27. Serbia           298,99  293,85   592,84     133. Surinam          289,52  286,33   575,85
 28. Ukraina          297,89  294,64   592,53     134. Mozambik         290,06  285,52   575,58
 29. Kanada           297,93  294,44   592,37     135. Rep. Śr. Afryki  290,58  284,98   575,56
 30. Chile            296,95  295,10   592,05     136. Tadżykistan      288,27  286,95   575,22
 31. Grecja           295,44  296,33   591,77     137. Burundi          286,69  288,41   575,10
 32. Norwegia         296,33  295,41   591,74     138. Turkmenistan     289,40  285,25   574,65
 33. Algieria         298,13  293,39   591,52     139. Niger            288,17  286,44   574,61
 34. Rosja            297,15  294,17   591,32     140. Nikaragua        287,18  287,17   574,35
 35. Maroko           295,74  294,48   590,22     141. Eswatini         285,85  288,42   574,27
 36. Izrael           296,12  294,04   590,16     142. Mołdawia         287,78  286,36   574,14
 37. Rumunia          295,37  294,78   590,15     143. Kirgistan        289,12  284,90   574,02
 38. Węgry            295,03  295,04   590,07     144. Tajlandia        287,39  286,49   573,88
 39. Japonia          294,57  295,42   589,99     145. Malezja          289,12  284,72   573,84
 40. Austria          294,91  294,73   589,64     146. Nowa Kaledonia   288,24  285,55   573,79
 41. Finlandia        295,26  294,35   589,61     147. Lesotho          287,44  286,08   573,52
 42. Arabia Saudyjsk  296,45  293,01   589,46     148. Kuba             286,82  286,45   573,27
 43. Senegal          295,77  293,67   589,44     149. Czad             287,03  285,65   572,68
 44. Wenezuela        296,36  293,05   589,41     150. Bermudy          285,40  287,05   572,45
 45. Turcja           295,40  293,96   589,36     151. Indie            285,26  286,65   571,91
 46. Tunezja          294,51  294,66   589,17     152. Hongkong         286,65  284,49   571,14
 47. Szkocja          293,18  295,39   588,57     153. Andora           285,57  285,49   571,06
 48. Bośnia i Herceg  293,71  294,34   588,05     154. Liechtenstein    283,90  286,62   570,52
 49. Korea Płd.       295,73  292,15   587,88     155. Filipiny         285,11  285,25   570,36
 50. Słowacja         294,34  293,40   587,74     156. Jemen            286,04  284,20   570,24
 51. Katar            293,41  294,33   587,74     157. Erytrea          286,57  283,65   570,22
 52. Nigeria          294,16  293,48   587,64     158. St. Kitts i Nev  284,43  285,46   569,89
 53. Irlandia Płn.    293,30  294,26   587,56     159. Afganistan       286,90  282,97   569,87
 54. Macedonia Płn.   293,84  293,49   587,33     160. Sudan Płd.       285,44  284,35   569,79
 55. Boliwia          296,70  290,21   586,91     161. Singapur         285,76  283,92   569,68
 56. Wybrz. Kości Sł  294,29  292,46   586,75     162. Wyspy św. Tomas  286,10  283,41   569,51
 57. Burkina Faso     294,84  291,51   586,35     163. Fidżi            286,42  282,58   569,00
 58. Irlandia         292,35  293,98   586,33     164. Antigua i Barbu  286,68  281,97   568,65
 59. Egipt            294,40  291,87   586,27     165. Tahiti           283,88  284,34   568,22
 60. Słowenia         294,73  291,53   586,26     166. Gibraltar        284,78  283,43   568,21
 61. Panama           292,58  293,53   586,11     167. St. Vincent i G  286,51  281,09   567,60
 62. Bułgaria         292,68  293,39   586,07     168. Portoryko        284,09  283,23   567,32
 63. Armenia          294,14  291,60   585,74     169. Wyspy Salomona   285,19  281,99   567,18
 64. Albania          294,28  291,43   585,71     170. Gujana           285,95  281,21   567,16
 65. Kostaryka        293,07  292,51   585,58     171. Grenada          283,19  283,84   567,03
 66. Mali             293,50  291,87   585,37     172. Papua Nowa Gwin  283,51  283,49   567,00
 67. Irak             292,35  292,87   585,22     173. Indonezja        283,22  283,06   566,28
 68. Honduras         292,52  292,68   585,20     174. Barbados         283,83  282,39   566,22
 69. Islandia         292,69  292,22   584,91     175. Dominikana       285,46  280,35   565,81
 70. Kosovo           292,52  292,25   584,77     176. Belize           282,99  282,72   565,71
 71. Bahrajn          292,56  291,99   584,55     177. Mauritius        282,69  282,91   565,60
 72. Czarnogóra       291,51  292,92   584,43     178. Montserrat       281,73  283,68   565,41
 73. Białoruś         293,28  290,72   584,00     179. Vanuatu          284,73  280,64   565,37
 74. Ghana            293,20  290,56   583,76     180. Dominika         283,06  281,47   564,53
 75. Kamerun          292,74  290,84   583,58     181. Malediwy         282,75  281,53   564,28
 76. Luksemburg       291,68  291,45   583,13     182. Dżibuti          282,71  281,15   563,86
 77. Uzbekistan       292,42  290,67   583,09     183. Nepal            283,10  280,57   563,67
 78. Jamajka          289,74  293,02   582,76     184. Somalia          283,70  279,56   563,26
 79. Haiti            290,46  292,21   582,67     185. Myanmar          283,44  279,62   563,06
 80. Salwador         293,90  288,77   582,67     186. St. Lucia        280,37  282,45   562,82
 81. Gruzja           290,39  292,00   582,39     187. San Marino       281,53  279,95   561,48
 82. Oman             291,17  291,18   582,35     188. Seszele          280,97  280,47   561,44
 83. Gwinea           293,29  288,91   582,20     189. Tajwan           279,84  280,66   560,50
 84. Afryka Płd.      293,12  288,95   582,07     190. Kajmany          282,43  277,61   560,04
 85. Chiny            291,60  290,41   582,01     191. Pakistan         282,43  277,50   559,93
 86. Zambia           289,48  292,31   581,79     192. Bangladesz       279,31  280,48   559,79
 87. Nowa Zelandia    293,45  288,26   581,71     193. Mongolia         282,02  277,12   559,14
 88. Gwinea Bissau    290,96  290,69   581,65     194. Aruba            279,52  279,61   559,13
 89. DR Kongo         290,73  290,76   581,49     195. Kambodża         282,10  276,82   558,92
 90. Estonia          289,58  291,89   581,47     196. Bahamy           280,96  277,18   558,14
 91. Jordania         291,39  290,06   581,45     197. Timor Wschodni   281,02  274,32   555,34
 92. Uganda           291,94  289,42   581,36     198. Sri Lanka        278,19  276,19   554,38
 93. Kazachstan       290,64  290,44   581,08     199. Guam             278,81  275,41   554,22
 94. Benin            291,44  289,27   580,71     200. Makao            279,18  274,78   553,96
 95. Palestyna        293,14  287,35   580,49     201. Wyspy Turks i C  277,87  274,95   552,82
 96. Kenia            290,18  290,28   580,46     202. Laos             276,31  275,69   552,00
 97. Wyspy Ziel. Prz  290,24  290,15   580,39     203. Brunei           276,95  274,29   551,24
 98. Syria            291,29  289,10   580,39     204. Bhutan           277,86  273,17   551,03
 99. Namibia          291,21  289,15   580,36     205. Am. Wyspy Dziew  272,58  277,64   550,22
100. Curacao          291,63  288,57   580,20     206. Bryt. Wyspy Dzi  275,01  273,25   548,26
101. Zjedn. Emiraty   293,10  287,09   580,19     207. Anguilla         273,80  273,50   547,30
102. Sierra Leone     291,14  288,98   580,12     208. Samoa            272,52  273,61   546,13
103. Gambia           290,86  289,02   579,88     209. Wyspy Cooka      272,31  272,56   544,87
104. Liberia          293,31  286,49   579,80     210. Tonga            268,24  269,94   538,18
105. Wietnam          290,54  289,26   579,80     211. Am. Samoa        268,86  269,08   537,94
106. Gabon            292,84  286,93   579,77