Przypomnę znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

  • Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

  • RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

  • RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

  • PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

  • W - Wynik meczu.

  • PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

  • Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

  • M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

  • M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                         Mecze rozegrane w dniach 01.04-10.06.2021

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2021-04-28 Sierra Leone          579,84  291,84D   6,22  -0,56  0  -0,75  578,53  100  113
tow.       Liberia               579,56  285,62W  -6,22   0,56  2   0,75  580,87  103   96

2021-05-23 Kuwejt                578,16  289,08N   2,03  -0,20  4   0,87  578,83  117  111
tow.       Malezja               574,10  287,05N  -2,03   0,20  1  -0,87  573,43  142  145

2021-05-23 Ukraina               592,88  297,45D   6,26  -0,56  1   0,00  592,32   25   27
tow.       Bahrajn               584,09  291,19W  -6,26   0,56  1   0,00  584,65   73   70

2021-05-23 Dominikana            566,85  286,32D   8,55  -0,71  1   0,50  566,64  175  175
tow.       Am. Wyspy Dziew.      550,87  277,77W  -8,55   0,71  0  -0,50  551,08  205  204

2021-05-24 Irak                  586,87  293,90D   7,92  -0,68  0   0,00  586,19   56   58
tow.       Tadżykistan           573,73  285,98W  -7,92   0,68  0   0,00  574,41  143  141

2021-05-24 Zjedn. Emiraty Arab.  579,13  292,05D   1,71  -0,17  5   0,93  579,89  109  101
tow.       Jordania              581,77  290,34W  -1,71   0,17  1  -0,93  581,01   86   91

2021-05-25 Tajlandia             577,58  288,79N  -1,80   0,18  0  -0,50  577,26  122  126
tow.       Oman                  581,19  290,59N   1,80  -0,18  1   0,50  581,51   90   89

2021-05-25 Indonezja             566,87  283,43N  -1,63   0,16  2  -0,50  566,53  174  175
tow.       Afganistan            570,12  285,06N   1,63  -0,16  3   0,50  570,46  160  158

2021-05-27 Turcja                594,14  297,83D   7,04  -0,62  2   0,50  594,02   19   19
tow.       Azerbejdżan           579,77  290,79W  -7,04   0,62  1  -0,50  579,89  102  101

2021-05-28 Japonia               591,25  295,98D  15,14  -1,88 10   1,99  591,36   35   33
eMS        Myanmar               565,38  280,84W -15,14   1,88  0  -1,99  565,27  177  178

2021-05-28 Bahrajn               584,65  292,90D   8,11  -0,69  2   0,75  584,71   70   69
tow.       Malezja               573,43  284,79W  -8,11   0,69  0  -0,75  573,37  145  145

2021-05-28 Włochy                601,81  300,44D  19,67  -0,98  7   0,99  601,82    3    3
tow.       San Marino            562,38  280,77W -19,67   0,98  0  -0,99  562,37  186  186

2021-05-29 Indonezja             566,53  283,26N  -7,49   0,65  1  -0,75  566,43  175  175
tow.       Oman                  581,51  290,75N   7,49  -0,65  3   0,75  581,61   89   88

2021-05-29 Singapur              571,91  285,95N   0,72  -0,07  1   0,00  571,84  151  151
tow.       Afganistan            570,46  285,23N  -0,72   0,07  1   0,00  570,53  158  158

2021-05-29 Szwecja               593,92  297,14D   2,46  -0,24  2   0,75  594,43   20   19
tow.       Finlandia             591,21  294,68W  -2,46   0,24  0  -0,75  590,70   36   38

2021-05-29 Irak                  586,19  293,09N  11,93  -0,86  6   0,93  586,26   58   58
tow.       Nepal                 562,33  281,16N -11,93   0,86  2  -0,93  562,26  187  187

2021-05-29 Tajlandia             577,26  288,63N   1,43  -0,14  2   0,00  577,12  126  126
tow.       Tadżykistan           574,41  287,20N  -1,43   0,14  2   0,00  574,55  141  141

2021-05-29 Meksyk                596,76  298,38N   4,87  -0,46  2   0,50  596,80   13   13
tow.       Islandia              587,02  293,51N  -4,87   0,46  1  -0,50  586,98   54   55

2021-05-30 Chiny                 580,54  290,81D  15,15  -1,88  7   1,98  580,64   98   98
eMS        Guam                  554,63  275,66W -15,15   1,88  0  -1,98  554,53  198  198

2021-05-30 Malta                 576,87  288,43N  -4,18   0,40  0  -0,87  576,40  128  132
tow.       Irlandia Płn.         585,22  292,61N   4,18  -0,40  3   0,87  585,69   66   63

2021-05-30 Szwajcaria            596,38  298,77D   4,38  -0,41  2   0,50  596,47   14   14
tow.       USA                   592,02  294,39W  -4,38   0,41  1  -0,50  591,93   29   29

2021-05-30 Uzbekistan            582,72  291,36N   2,80  -0,27  4   0,87  583,32   79   76
tow.       Tajlandia             577,12  288,56N  -2,80   0,27  1  -0,87  576,52  126  129

2021-05-31 Jordania              581,01  290,50N   0,84  -0,08  1   0,00  580,93   91   93
tow.       Wietnam               579,33  289,66N  -0,84   0,08  1   0,00  579,41  107  107

2021-05-31 Turcja                594,02  297,71D   9,21  -0,75  0   0,00  593,27   20   23
tow.       Gwinea                582,12  288,50W  -9,21   0,75  0   0,00  582,87   82   78

2021-06-01 Chorwacja             592,06  298,39D   6,80  -0,60  1   0,00  591,46   28   32
tow.       Armenia               587,38  291,59W  -6,80   0,60  1   0,00  587,98   49   49

2021-06-01 Kosovo                583,47  292,22D  11,46  -0,85  4   0,87  583,49   75   75
tow.       San Marino            562,37  280,76W -11,46   0,85  1  -0,87  562,35  186  186

2021-06-01 Macedonia Płn.        589,36  294,55D   2,47  -0,24  1   0,00  589,12   42   44
tow.       Słowenia              587,38  292,08W  -2,47   0,24  1   0,00  587,62   49   50

2021-06-01 Słowacja              587,09  293,54N   2,09  -0,20  1   0,00  586,89   53   55
tow.       Bułgaria              582,91  291,45N  -2,09   0,20  1   0,00  583,11   77   77

2021-06-01 Litwa                 579,50  290,12D   1,35  -0,13  0  -0,50  578,87  104  110
tow.       Estonia               577,69  288,77W  -1,35   0,13  1   0,50  578,32  121  116

2021-06-01 Polska                595,13  298,41D   5,05  -0,47  1   0,00  594,66   17   18
tow.       Rosja                 591,05  293,36W  -5,05   0,47  1   0,00  591,52   36   30

2021-06-02 Białoruś              583,54  293,70D   2,79  -0,27  1  -0,50  582,77   74   79
tow.       Azerbejdżan           579,89  290,91W  -2,79   0,27  2   0,50  580,66  101   98

2021-06-02 Bośnia i Hercegowina  588,16  294,82D   2,11  -0,21  0   0,00  587,95   48   49
tow.       Czarnogóra            585,09  292,71W  -2,11   0,21  0   0,00  585,30   68   67

2021-06-02 Norwegia              591,73  295,86N   4,52  -0,43  1   0,50  591,80   29   29
tow.       Luksemburg            582,68  291,34N  -4,52   0,43  0  -0,50  582,61   81   82

2021-06-02 Holandia              597,90  298,95N   4,31  -0,41  2   0,00  597,49   12   12
tow.       Szkocja               589,28  294,64N  -4,31   0,41  2   0,00  589,69   42   40

2021-06-02 Rumunia               589,16  296,34D   3,40  -0,33  1  -0,50  588,33   43   46
tow.       Gruzja                584,37  292,94W  -3,40   0,33  2   0,50  585,20   72   68

2021-06-02 Dominika              563,74  281,87N   8,00  -1,37  3   1,75  564,12  183  183
eMS        Anguilla              547,74  273,87N  -8,00   1,37  0  -1,75  547,36  207  207

2021-06-02 Anglia                601,52  301,95D   4,88  -0,46  1   0,50  601,56    4    5
tow.       Austria               592,64  297,07W  -4,88   0,46  0  -0,50  592,60   25   26

2021-06-02 Niemcy                598,11  299,05N  -1,58   0,15  1   0,00  598,26   11   11
tow.       Dania                 601,26  300,63N   1,58  -0,15  1   0,00  601,11    6    8

2021-06-02 Francja               601,08  299,32D   3,10  -0,30  3   0,87  601,65    8    4
tow.       Walia                 595,25  296,22W  -3,10   0,30  0  -0,87  594,68   16   17

2021-06-02 Montserrat            564,34  282,17N   6,63  -1,19  4   1,87  565,02  180  180
eMS        Am. Wyspy Dziew.      551,08  275,54N  -6,63   1,19  0  -1,87  550,40  204  205

2021-06-02 Kuba                  572,44  286,22N  11,96  -1,73  5   1,93  572,64  149  148
eMS        Bryt. Wyspy Dziew.    548,52  274,26N -11,96   1,73  0  -1,93  548,32  206  206

2021-06-02 Kajmany               560,60  280,30N   1,57  -0,31  1  -1,50  558,79  190  194
eMS        Aruba                 557,46  278,73N  -1,57   0,31  3   1,50  559,27  195  192

2021-06-02 Portoryko             564,04  281,78D   3,25  -0,63  7   1,98  565,39  182  177
eMS        Bahamy                558,45  278,53W  -3,25   0,63  0  -1,98  557,10  194  195

2021-06-02 Mozambik              574,38  288,66D   0,42  -0,04  5   0,96  575,30  142  136
tow.       Lesotho               576,46  288,24W  -0,42   0,04  0  -0,96  575,54  131  133

2021-06-03 Bangladesz            559,60  279,80N  -5,46   1,01  1   0,00  560,61  191  189
eMS        Afganistan            570,53  285,26N   5,46  -1,01  1   0,00  569,52  158  162

2021-06-03 Iran                  591,32  295,66N   9,90  -1,57  3   1,50  591,25   35   35
eMS        Hongkong              571,52  285,76N  -9,90   1,57  1  -1,50  571,59  154  152

2021-06-03 Nepal                 562,26  281,13N   0,36  -0,07  2   1,50  563,69  187  184
eMS        Tajwan                561,55  280,77N  -0,36   0,07  0  -1,50  560,12  189  190

2021-06-03 Andora                569,86  285,11D  -8,04   0,68  1  -0,87  569,67  162  161
tow.       Irlandia              585,55  293,15W   8,04  -0,68  4   0,87  585,74   65   63

2021-06-03 Szwajcaria            596,47  298,86D  13,64  -0,91  7   0,99  596,55   14   13
tow.       Liechtenstein         568,93  285,22W -13,64   0,91  0  -0,99  568,85  167  167

2021-06-03 Bahrajn               584,71  292,96D  16,07  -1,91  8   1,99  584,79   70   70
eMS        Kambodża              558,98  276,89W -16,07   1,91  0  -1,99  558,90  193  193

2021-06-03 Tajlandia             576,52  288,26N   5,05  -0,94  2   0,00  575,58  129  132
eMS        Indonezja             566,43  283,21N  -5,05   0,94  2   0,00  567,37  175  171

2021-06-03 Zjedn. Emiraty Arab.  579,89  292,81D   8,08  -1,38  4   1,87  580,38  102  101
eMS        Malezja               573,37  284,73W  -8,08   1,38  0  -1,87  572,88  145  146

2021-06-03 Katar                 587,02  292,58D   5,92  -1,08  1   1,00  586,94   53   56
eMS        Indie                 571,83  286,66W  -5,92   1,08  0  -1,00  571,91  152  151

2021-06-03 Turcja                593,27  296,63N   9,97  -0,79  2   0,75  593,23   23   23
tow.       Mołdawia              573,32  286,66N  -9,97   0,79  0  -0,75  573,36  146  145

2021-06-03 Palestyna             577,81  288,90N   2,98  -0,58  4   1,87  579,10  121  109
eMS        Singapur              571,84  285,92N  -2,98   0,58  0  -1,87  570,55  151  157

2021-06-03 Ukraina               592,32  296,89D   3,58  -0,34  1   0,50  592,48   27   26
tow.       Irlandia Płn.         585,69  293,31W  -3,58   0,34  0  -0,50  585,53   63   65

2021-06-03 Belgia                605,59  304,61D   7,98  -0,68  1   0,00  604,91    1    2
tow.       Grecja                590,03  296,63W  -7,98   0,68  1   0,00  590,71   39   37

2021-06-03 Kuwejt                578,83  288,38D  -5,62   1,04  0  -1,75  578,12  111  120
eMS        Australia             591,50  294,00W   5,62  -1,04  3   1,75  592,21   31   27

2021-06-03 Algieria              590,89  298,19D   9,58  -0,77  4   0,87  590,99   37   36
tow.       Mauretania            580,90  288,61W  -9,58   0,77  1  -0,87  580,80   94   96

2021-06-03 Boliwia               586,03  295,71D  -1,15   0,23  3   1,50  587,76   61   50
eMS        Wenezuela             593,54  296,86W   1,15  -0,23  1  -1,50  591,81   20   28

2021-06-03 Urugwaj               598,46  300,09D   1,96  -0,39  0   0,00  598,07   10   11
eMS        Paragwaj              591,26  298,13W  -1,96   0,39  0   0,00  591,65   36   31

2021-06-03 USA                   591,93  297,63D   6,35  -1,15  1   1,00  591,78   28   30
LN         Honduras              586,07  291,28W  -6,35   1,15  0  -1,00  586,22   59   61

2021-06-03 Argentyna             600,67  299,83D   5,08  -0,95  1   0,00  599,72    9    9
eMS        Chile                 593,26  294,75W  -5,08   0,95  1   0,00  594,21   24   20

2021-06-03 Peru                  591,43  296,58D  -0,68   0,14  0  -1,75  589,82   33   39
eMS        Kolumbia              594,85  297,26W   0,68  -0,14  3   1,75  596,46   16   14

2021-06-03 Meksyk                596,80  298,40N   5,40  -1,00  0   0,00  595,80   13   15
LN         Kostaryka             586,00  293,00N  -5,40   1,00  0   0,00  587,00   62   54

2021-06-04 Rwanda                576,60  287,42D   2,13  -0,21  2   0,75  577,14  127  127
tow.       Rep. Śr. Afryki       575,52  285,29W  -2,13   0,21  0  -0,75  574,98  134  139

2021-06-04 Syria                 580,98  290,49N   8,24  -1,40  4   1,87  581,45   91   90
eMS        Malediwy              564,51  282,25N  -8,24   1,40  0  -1,87  564,04  181  183

2021-06-04 Finlandia             590,70  296,53D   7,13  -0,63  0  -0,50  589,57   38   41
tow.       Estonia               578,32  289,40W  -7,13   0,63  1   0,50  579,45  116  105

2021-06-04 Malta                 576,40  288,20N  -3,54   0,34  1  -0,50  576,24  130  131
tow.       Kosovo                583,49  291,74N   3,54  -0,34  2   0,50  583,65   74   74

2021-06-04 Macedonia Płn.        589,12  294,31D   4,44  -0,42  4   0,93  589,63   43   40
tow.       Kazachstan            579,46  289,87W  -4,44   0,42  0  -0,93  578,95  105  111

2021-06-04 Łotwa                 578,21  286,55D  -2,83   0,27  3   0,75  579,23  118  109
tow.       Litwa                 578,87  289,38W   2,83  -0,27  1  -0,75  577,85  111  120

2021-06-04 Hiszpania             601,52  303,11D   2,78  -0,27  0   0,00  601,25    6    7
tow.       Portugalia            601,23  300,33W  -2,78   0,27  0   0,00  601,50    7    6

2021-06-04 Węgry                 593,49  297,38D   8,87  -0,73  1   0,50  593,26   22   21
tow.       Cypr                  580,68  288,51W  -8,87   0,73  0  -0,50  580,91   97   94

2021-06-04 Nigeria               588,37  294,18N   2,82  -0,27  0  -0,50  587,60   45   51
tow.       Kamerun               582,73  291,36N  -2,82   0,27  1   0,50  583,50   80   75

2021-06-04 Wyspy Owcze           577,06  290,03D  -1,24   0,12  0  -0,50  576,68  126  128
tow.       Islandia              586,98  291,27W   1,24  -0,12  1   0,50  587,36   55   52

2021-06-04 Włochy                601,82  300,45D   5,48  -0,51  4   0,93  602,24    3    3
tow.       Czechy                593,52  294,97W  -5,48   0,51  0  -0,93  593,10   21   23

2021-06-04 Słowenia              587,62  295,30D  10,80  -0,82  6   0,98  587,78   51   49
tow.       Gibraltar             569,50  284,50W -10,80   0,82  0  -0,98  569,34  164  163

2021-06-04 Antigua i Barbuda     567,89  285,83D   0,73  -0,15  1   1,00  568,74  169  168
eMS        Grenada               570,12  285,10W  -0,73   0,15  0  -1,00  569,27  160  164

2021-06-04 St. Kitts i Nevis     572,02  285,65D   1,75  -0,35  3   1,75  573,42  150  145
eMS        Gujana                571,13  283,90W  -1,75   0,35  0  -1,75  569,73  155  159

2021-06-04 Surinam               575,30  288,12D  -1,41   0,28  6   1,96  577,54  136  122
eMS        Bermudy               575,16  289,53W   1,41  -0,28  0  -1,96  572,92  140  147

2021-06-04 Gwatemala             580,42  292,53D  10,41  -1,62 10   1,99  580,79  100   98
eMS        St. Vincent i Gren.   569,28  282,12W -10,41   1,62  0  -1,99  568,91  165  166

2021-06-04 Dominikana            566,64  286,11D   3,36  -0,65  1   0,00  565,99  175  174
eMS        Barbados              567,58  282,75W  -3,36   0,65  1   0,00  568,23  170  169

2021-06-04 Brazylia              605,26  301,88D   5,97  -1,09  2   1,50  605,67    1    1
eMS        Ekwador               595,48  295,91W  -5,97   1,09  0  -1,50  595,07   16   16

2021-06-04 Nikaragua             572,51  285,75D   1,60  -0,32  3   1,75  573,94  149  142
eMS        Belize                567,14  284,15W  -1,60   0,32  0  -1,75  565,71  173  175

2021-06-05 Liban                 577,49  288,74N  11,94  -1,73  3   1,00  576,76  123  128
eMS        Sri Lanka             553,60  276,80N -11,94   1,73  2  -1,00  554,33  200  199

2021-06-05 Korea Płd.            589,37  297,22D  12,47  -1,76  5   1,93  589,54   43   42
eMS        Turkmenistan          573,48  284,75W -12,47   1,76  0  -1,93  573,31  144  146

2021-06-05 Lesotho               575,54  287,77N   2,43  -0,24  0  -0,50  574,80  134  137
tow.       Eswatini              570,68  285,34N  -2,43   0,24  1   0,50  571,42  155  153

2021-06-05 Gwinea                582,87  291,43N   3,15  -0,30  0  -0,75  581,82   78   84
tow.       Togo                  576,56  288,28N  -3,15   0,30  2   0,75  577,61  129  122

2021-06-05 Rosja                 591,52  297,69D   5,82  -0,53  1   0,50  591,49   32   32
tow.       Bułgaria              583,11  291,87W  -5,82   0,53  0  -0,50  583,14   77   77

2021-06-05 Walia                 594,68  299,03D   6,95  -0,61  0   0,00  594,07   17   20
tow.       Albania               584,41  292,08W  -6,95   0,61  0   0,00  585,02   72   69

2021-06-05 Wybrz. Kości Słon.    586,49  293,47D   2,12  -0,21  2   0,50  586,78   59   59
tow.       Burkina Faso          585,63  291,35W  -2,12   0,21  1  -0,50  585,34   64   66

2021-06-05 Niger                 575,23  287,61N  -2,04   0,20  0  -0,75  574,68  137  139
tow.       Gambia                579,30  289,65N   2,04  -0,20  2   0,75  579,85  107  103

2021-06-05 Arabia Saudyjska      586,75  294,79D   9,85  -1,57  3   1,75  586,93   58   57
eMS        Jemen                 571,54  284,94W  -9,85   1,57  0  -1,75  571,36  153  154

2021-06-05 Czarnogóra            585,30  292,38D  -1,19   0,12  1  -0,75  584,67   67   72
tow.       Izrael                587,27  293,57W   1,19  -0,12  3   0,75  587,90   54   48

2021-06-05 Szwecja               594,43  297,65D   5,46  -0,50  3   0,75  594,68   19   17
tow.       Armenia               587,98  292,19W  -5,46   0,50  1  -0,75  587,73   47   51

2021-06-05 Wyspy Turks i Caicos  552,93  277,98D -15,09   1,88  0  -1,99  552,82  201  201
eMS        Haiti                 584,66  293,07W  15,09  -1,88 10   1,99  584,77   71   71

2021-06-05 Senegal               588,23  295,38D   3,57  -0,34  3   0,75  588,64   46   44
tow.       Zambia                582,87  291,81W  -3,57   0,34  1  -0,75  582,46   78   81

2021-06-05 Tunezja               588,42  294,57D   4,00  -0,38  1   0,50  588,54   44   45
tow.       DR Kongo              582,08  290,57W  -4,00   0,38  0  -0,50  581,96   83   83

2021-06-05 Bryt. Wyspy Dziew.    548,32  274,16N -16,62   1,93  0  -1,99  548,26  206  206
eMS        Curacao               581,56  290,78N  16,62  -1,93  8   1,99  581,62   89   88

2021-06-05 Bahamy                557,10  279,92D  -5,61   1,04  0   0,00  558,14  195  195
eMS        Trynidad i Tobago     575,45  285,53W   5,61  -1,04  0   0,00  574,41  135  141

2021-06-05 Am. Wyspy Dziew.      550,40  272,76D -13,17   1,80  0  -1,98  550,22  205  205
eMS        Salwador              578,88  285,93W  13,17  -1,80  7   1,98  579,06  112  111

2021-06-05 Aruba                 559,27  279,63N -14,04   1,84  0  -1,98  559,13  192  192
eMS        Kanada                587,34  293,67N  14,04  -1,84  7   1,98  587,48   53   53

2021-06-05 Panama                582,65  290,40D  16,84  -1,93 13   1,99  582,71   81   79
eMS        Anguilla              547,36  273,56W -16,84   1,93  0  -1,99  547,30  207  207

2021-06-06 Austria               592,60  295,57D   2,94  -0,28  0   0,00  592,32   25   27
tow.       Słowacja              586,89  292,63W  -2,94   0,28  0   0,00  587,17   58   55

2021-06-06 Dania                 601,11  299,58D   6,24  -0,56  2   0,75  601,30    8    7
tow.       Bośnia i Hercegowina  587,95  293,34W  -6,24   0,56  0  -0,75  587,76   47   49

2021-06-06 Anglia                601,56  301,99D   9,17  -0,75  1   0,50  601,31    5    6
tow.       Rumunia               588,33  292,82W  -9,17   0,75  0  -0,50  588,58   46   45

2021-06-06 Holandia              597,49  299,91D   6,14  -0,56  3   0,87  597,80   12   12
tow.       Gruzja                585,20  293,77W  -6,14   0,56  0  -0,87  584,89   67   69

2021-06-06 Luksemburg            582,61  290,56D  -2,17   0,21  0  -0,50  582,32   80   81
tow.       Szkocja               589,69  292,73W   2,17  -0,21  1   0,50  589,98   39   38

2021-06-06 Mołdawia              573,36  286,79D  -4,89   0,46  1   0,50  574,32  145  142
tow.       Azerbejdżan           580,66  291,68W   4,89  -0,46  0  -0,50  579,70   99  104

2021-06-06 Norwegia              591,80  295,90N   0,55  -0,05  1  -0,50  591,25   29   35
tow.       Grecja                590,71  295,35N  -0,55   0,05  2   0,50  591,26   37   34

2021-06-06 Belgia                604,91  303,93D  10,26  -0,80  1   0,50  604,61    2    2
tow.       Chorwacja             591,46  293,67W -10,26   0,80  0  -0,50  591,76   33   30

2021-06-06 Algieria              590,99  298,29D   6,23  -0,56  1   0,50  590,93   36   37
tow.       Mali                  585,50  292,06W  -6,23   0,56  0  -0,50  585,56   65   64

2021-06-06 Honduras              586,22  293,11N  -0,39   0,08  2   0,00  586,30   61   60
LN         Kostaryka             587,00  293,50N   0,39  -0,08  2   0,00  586,92   55   58

2021-06-06 USA                   591,78  297,48D  -0,99   0,20  3   1,00  592,98   30   24
LN         Meksyk                595,80  298,47W   0,99  -0,20  2  -1,00  594,60   15   18

2021-06-07 Kirgistan             574,70  287,35N   9,02  -1,48  0  -1,00  572,22  138  151
eMS        Mongolia              556,66  278,33N  -9,02   1,48  1   1,00  559,14  196  192

2021-06-07 Serbia                592,64  296,32N   4,25  -0,40  1   0,00  592,24   25   28
tow.       Jamajka               584,15  292,07N  -4,25   0,40  1   0,00  584,55   73   72

2021-06-07 Japonia               591,36  296,09D   9,36  -1,52  4   1,75  591,59   33   33
eMS        Tadżykistan           574,55  286,73W  -9,36   1,52  1  -1,75  574,32  140  140

2021-06-07 Rwanda                577,14  287,96D   3,21  -0,31  5   0,96  577,79  127  122
tow.       Rep. Śr. Afryki       574,98  284,75W  -3,21   0,31  0  -0,96  574,33  136  139

2021-06-07 Guam                  554,53  277,26N -13,46   1,82  0  -1,75  554,60  198  198
eMS        Syria                 581,45  290,72N  13,46  -1,82  3   1,75  581,38   90   89

2021-06-07 Bangladesz            560,61  280,30N  -5,65   1,04  0  -1,50  560,15  189  190
eMS        Indie                 571,91  285,95N   5,65  -1,04  2   1,50  572,37  151  150

2021-06-07 Irak                  586,26  293,13N  13,68  -1,83  4   1,75  586,18   61   61
eMS        Kambodża              558,90  279,45N -13,68   1,83  1  -1,75  558,98  193  194

2021-06-07 Nepal                 563,69  281,84N  -8,62   1,44  0  -1,75  563,38  184  184
eMS        Jordania              580,93  290,46N   8,62  -1,44  3   1,75  581,24   93   92

2021-06-07 Ukraina               592,48  297,05D   8,31  -0,70  4   0,93  592,71   26   26
tow.       Cypr                  580,91  288,74W  -8,31   0,70  0  -0,93  580,68   94  100

2021-06-07 Bahrajn               584,79  293,04D  -1,12   0,22  0  -1,75  583,26   70   76
eMS        Iran                  591,25  294,16W   1,12  -0,22  3   1,75  592,78   35   25

2021-06-07 Zjedn. Emiraty Arab.  580,38  293,30D   5,73  -1,05  3   1,50  580,83  100   97
eMS        Tajlandia             575,58  287,57W  -5,73   1,05  1  -1,50  575,13  133  135

2021-06-07 Wietnam               579,41  289,70N   6,02  -1,10  4   1,87  580,18  107  101
eMS        Indonezja             567,37  283,68N  -6,02   1,10  0  -1,87  566,60  171  173

2021-06-07 Chiny                 580,64  290,32N   4,66  -0,88  2   1,50  581,26   99   91
eMS        Filipiny              571,33  285,66N  -4,66   0,88  0  -1,50  570,71  155  155

2021-06-07 Katar                 586,94  292,50D   3,20  -0,62  1   1,00  587,32   56   55
eMS        Oman                  581,61  289,30W  -3,20   0,62  0  -1,00  581,23   89   93

2021-06-07 Uzbekistan            583,32  291,66N   6,39  -1,15  5   1,93  584,10   76   73
eMS        Singapur              570,55  285,27N  -6,39   1,15  0  -1,93  569,77  156  158

2021-06-07 Andora                569,67  284,92D   0,58  -0,06  0   0,00  569,61  160  160
tow.       Gibraltar             569,34  284,34W  -0,58   0,06  0   0,00  569,40  163  163

2021-06-07 Wyspy Owcze           576,68  289,65D   4,51  -0,43  5   0,93  577,18  129  128
tow.       Liechtenstein         568,85  285,14W  -4,51   0,43  1  -0,93  568,35  167  168

2021-06-07 Niemcy                598,26  298,06D   6,40  -0,58  7   0,98  598,66   10   10
tow.       Łotwa                 579,23  291,66W  -6,40   0,58  1  -0,98  578,83  109  112

2021-06-07 Australia             592,21  296,10N  16,04  -1,91  5   1,87  592,17   28   29
eMS        Tajwan                560,12  280,06N -16,04   1,91  1  -1,87  560,16  190  189

2021-06-08 Mozambik              575,30  289,58D   2,66  -0,26  1   0,00  575,04  133  136
tow.       Eswatini              571,42  286,92W  -2,66   0,26  1   0,00  571,68  153  151

2021-06-08 Kosovo                583,65  291,82N   0,91  -0,09  1  -0,50  583,06   74   76
tow.       Gwinea                581,82  290,91N  -0,91   0,09  2   0,50  582,41   84   81

2021-06-08 Kamerun               583,50  291,75N  -2,05   0,20  0   0,00  583,70   75   74
tow.       Nigeria               587,60  293,80N   2,05  -0,20  0   0,00  587,40   52   54

2021-06-08 Benin                 580,88  292,36D   0,96  -0,09  2   0,00  580,79   95   98
tow.       Zambia                582,46  291,40W  -0,96   0,09  2   0,00  582,55   80   80

2021-06-08 Polska                594,66  297,94D   6,29  -0,57  2   0,00  594,09   17   17
tow.       Islandia              587,36  291,65W  -6,29   0,57  2   0,00  587,93   54   49

2021-06-08 Gambia                579,85  289,92N   1,12  -0,11  1   0,50  580,24  103  101
tow.       Togo                  577,61  288,80N  -1,12   0,11  0  -0,50  577,22  123  126

2021-06-08 Węgry                 593,26  297,15D   3,81  -0,36  0   0,00  592,90   21   23
tow.       Irlandia              585,74  293,34W  -3,81   0,36  0   0,00  586,10   63   62

2021-06-08 Czechy                593,10  298,55D   5,86  -0,53  3   0,75  593,32   23   19
tow.       Albania               585,02  292,69W  -5,86   0,53  1  -0,75  584,80   68   70

2021-06-08 Maroko                589,38  294,90D   3,34  -0,32  1   0,50  589,56   43   42
tow.       Ghana                 585,16  291,56W  -3,34   0,32  0  -0,50  584,98   67   67

2021-06-08 Senegal               588,64  295,79D   5,00  -0,47  2   0,75  588,92   44   45
tow.       Wyspy Ziel. Przyl.    581,97  290,79W  -5,00   0,47  0  -0,75  581,69   82   87

2021-06-08 Francja               601,65  299,89D   7,99  -0,68  3   0,87  601,84    4    4
tow.       Bułgaria              583,14  291,90W  -7,99   0,68  0  -0,87  582,95   77   77

2021-06-08 Hiszpania             601,25  302,84D  14,48  -0,93  4   0,93  601,25    8    8
tow.       Litwa                 577,85  288,36W -14,48   0,93  0  -0,93  577,85  120  120

2021-06-08 St. Vincent i Gren.   568,91  284,45N  -1,87   0,37  0  -1,00  568,28  166  166
eMS        Kuba                  572,64  286,32N   1,87  -0,37  1   1,00  573,27  149  145

2021-06-08 Gujana                569,73  284,86N   2,17  -0,43  0  -1,50  567,80  159  170
eMS        Portoryko             565,39  282,69N  -2,17   0,43  2   1,50  567,32  177  171

2021-06-08 Ekwador               595,07  299,57D   4,72  -0,89  1  -1,00  593,18   15   21
eMS        Peru                  589,82  294,85W  -4,72   0,89  2   1,00  591,71   39   33

2021-06-08 Haiti                 584,77  291,59D   4,83  -0,91  1   1,00  584,86   70   69
eMS        Nikaragua             573,94  286,76W  -4,83   0,91  0  -1,00  573,85  142  142

2021-06-08 Trynidad i Tobago     574,41  287,20N   0,49  -0,10  2   1,50  575,81  138  133
eMS        St. Kitts i Nevis     573,42  286,71N  -0,49   0,10  0  -1,50  572,02  144  150

2021-06-08 Wenezuela             591,81  296,68D  -1,69   0,34  0   0,00  592,15   30   30
eMS        Urugwaj               598,07  298,37W   1,69  -0,34  0   0,00  597,73   11   12

2021-06-08 Kolumbia              596,46  297,59D  -3,25   0,63  2   0,00  597,09   14   13
eMS        Argentyna             599,72  300,84W   3,25  -0,63  2   0,00  599,09    9    9

2021-06-08 Grenada               569,27  285,02D   2,25  -0,44  1  -1,00  567,83  164  168
eMS        Montserrat            565,02  282,77W  -2,25   0,44  2   1,00  566,46  180  175

2021-06-08 Curacao               581,62  292,31D   4,42  -0,84  0   0,00  580,78   88   99
eMS        Gwatemala             580,79  287,89W  -4,42   0,84  0   0,00  581,63   99   88

2021-06-08 Paragwaj              591,65  293,13D -10,25   1,60  0  -1,50  591,75   32   32
eMS        Brazylia              605,67  303,38W  10,25  -1,60  2   1,50  605,57    1    1

2021-06-08 Barbados              568,23  284,11N   2,05  -0,41  1   0,00  567,82  169  169
eMS        Dominika              564,12  282,06N  -2,05   0,41  1   0,00  564,53  182  181

2021-06-08 Salwador              579,06  292,95D  10,89  -1,66  3   1,75  579,15  110  109
eMS        Antigua i Barbuda     568,74  282,06W -10,89   1,66  0  -1,75  568,65  167  164

2021-06-08 Bermudy               572,92  286,46N   7,07  -1,25  1   0,00  571,67  146  152
eMS        Kajmany               558,79  279,39N  -7,07   1,25  1   0,00  560,04  195  191

2021-06-08 Kanada                587,48  293,74N   4,97  -0,93  4   1,87  588,42   53   48
eMS        Surinam               577,54  288,77N  -4,97   0,93  0  -1,87  576,60  124  129

2021-06-08 Panama                582,71  290,46D   9,93  -1,57  3   1,75  582,89   79   78
eMS        Dominikana            565,99  280,53W  -9,93   1,57  0  -1,75  565,81  174  176

2021-06-08 Chile                 594,21  298,51D   8,19  -1,39  1   0,00  592,82   19   24
eMS        Boliwia               587,76  290,32W  -8,19   1,39  1   0,00  589,15   49   44

2021-06-09 Turkmenistan          573,31  286,65N  -1,73   0,34  3   1,00  574,65  144  138
eMS        Liban                 576,76  288,38N   1,73  -0,34  2  -1,00  575,42  128  133

2021-06-09 Korea Płd.            589,54  297,39D  21,25  -1,98  5   1,93  589,49   43   43
eMS        Sri Lanka             554,33  276,14W -21,25   1,98  0  -1,93  554,38  199  199

2021-06-09 Niger                 574,68  287,34N  -1,78   0,17  0  -0,50  574,35  138  139
tow.       Kongo                 578,24  289,12N   1,78  -0,17  1   0,50  578,57  117  114

2021-06-09 Portugalia            601,50  300,90D   6,70  -0,60  4   0,93  601,83    5    5
tow.       Izrael                587,90  294,20W  -6,70   0,60  0  -0,93  587,57   50   53

2021-06-09 USA                   592,98  298,68D   5,25  -0,49  4   0,93  593,42   22   19
tow.       Kostaryka             586,92  293,43W  -5,25   0,49  0  -0,93  586,48   58   59

2021-06-10 Afryka Płd.           579,76  290,98D   1,17  -0,11  3   0,50  580,15  104  104
tow.       Uganda                581,77  289,81W  -1,17   0,11  2  -0,50  581,38   85   88

2021-06-10 Estonia               579,45  288,92D  -2,34   0,23  2   0,50  580,18  107  102
tow.       Łotwa                 578,83  291,26W   2,34  -0,23  1  -0,50  578,10  112  119