Przypomnę znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

  • Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

  • RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

  • RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

  • PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

  • W - Wynik meczu.

  • PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

  • Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

  • M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

  • M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                         Mecze rozegrane w dniach 21.10-19.11.2020

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2020-10-22 Etiopia               575,61  289,20D  -1,30   0,13  2  -0,50  575,24  134  136
tow.       Zambia                580,23  290,50W   1,30  -0,13  3   0,50  580,60   97   95

2020-10-25 Etiopia               575,24  288,83D  -2,04   0,20  1  -0,75  574,69  136  137
tow.       Zambia                580,60  290,87W   2,04  -0,20  3   0,75  581,15   95   90

2020-10-29 Niger                 576,80  289,40D  -3,77   0,36  1   0,00  577,16  130  128
tow.       Mali                  586,85  293,17W   3,77  -0,36  1   0,00  586,49   55   58

2020-11-01 Maroko                588,97  294,48N   1,24  -0,12  1   0,50  589,35   43   42
tow.       Mali                  586,49  293,24N  -1,24   0,12  0  -0,50  586,11   58   62

2020-11-04 Niger                 577,16  289,76D  -4,93   0,46  0  -0,75  576,87  128  130
tow.       Maroko                589,35  294,69W   4,93  -0,46  2   0,75  589,64   42   42

2020-11-06 Etiopia               574,69  288,28D  -1,79   0,18  2   0,00  574,87  137  136
tow.       Sudan                 578,18  290,07W   1,79  -0,18  2   0,00  578,00  117  119

2020-11-07 Bahrajn               583,65  291,82N   5,32  -0,49  1   0,50  583,66   75   75
tow.       Tadżykistan           573,00  286,50N  -5,32   0,49  0  -0,50  572,99  145  145

2020-11-09 Kamerun               584,89  292,99D  12,78  -0,89  2   0,50  584,50   67   70
tow.       Dżibuti               563,02  280,21W -12,78   0,89  1  -0,50  563,41  183  180

2020-11-11 Gwinea                582,92  292,78D   7,43  -1,30  1   1,00  582,62   81   83
ePNA       Czad                  571,64  285,35W  -7,43   1,30  0  -1,00  571,94  153  149

2020-11-11 Mauretania            581,38  292,54D   5,00  -0,94  1   0,00  580,44   89   96
ePNA       Burundi               572,24  287,54W  -5,00   0,94  1   0,00  573,18  147  145

2020-11-11 Kenia                 579,92  290,40D   3,13  -0,61  1   0,00  579,31  100  104
ePNA       Komory                576,96  287,27W  -3,13   0,61  1   0,00  577,57  129  124

2020-11-11 Senegal               589,78  297,21D   9,90  -1,57  2   1,50  589,71   40   41
ePNA       Gwinea Bissau         577,27  287,31W  -9,90   1,57  0  -1,50  577,34  126  127

2020-11-11 Libia                 580,18  290,09N   3,13  -0,61  2  -1,00  578,57   98  112
ePNA       Gwinea Równikowa      573,93  286,96N  -3,13   0,61  3   1,00  575,54  141  135

2020-11-11 Albania               582,41  289,85D  -2,50   0,24  2   0,50  583,15   83   78
tow.       Kosovo                584,46  292,35W   2,50  -0,24  1  -0,50  583,72   71   74

2020-11-11 Belgia                603,85  302,11D   4,91  -0,46  2   0,50  603,89    1    1
tow.       Szwajcaria            596,63  297,20W  -4,91   0,46  1  -0,50  596,59   16   16

2020-11-11 Bułgaria              582,56  291,68D   5,36  -0,50  3   0,87  582,93   82   81
tow.       Gibraltar             571,61  286,32W  -5,36   0,50  0  -0,87  571,24  154  158

2020-11-11 Dania                 600,27  299,25D   2,53  -0,25  2   0,75  600,77    8    6
tow.       Szwecja               593,02  296,72W  -2,53   0,25  0  -0,75  592,52   25   26

2020-11-11 Francja               602,15  301,06D   8,45  -0,71  0  -0,75  600,69    4    7
tow.       Finlandia             590,09  292,61W  -8,45   0,71  2   0,75  591,55   36   30

2020-11-11 Niemcy                600,36  299,15D   4,04  -0,38  1   0,50  600,48    7    8
tow.       Czechy                590,90  295,11W  -4,04   0,38  0  -0,50  590,78   35   36

2020-11-11 Grecja                587,55  292,76D   3,20  -0,31  2   0,50  587,74   50   51
tow.       Cypr                  577,64  289,56W  -3,20   0,31  1  -0,50  577,45  123  126

2020-11-11 Włochy                600,04  298,68D   9,31  -0,75  4   0,93  600,22   10    9
tow.       Estonia               578,62  289,37W  -9,31   0,75  0  -0,93  578,44  112  115

2020-11-11 Litwa                 579,70  289,65D   2,46  -0,24  2   0,50  579,96  103  100
tow.       Wyspy Owcze           577,22  287,19W  -2,46   0,24  1  -0,50  576,96  127  129

2020-11-11 Luksemburg            583,29  291,00D  -5,97   0,54  0  -0,87  582,96   77   80
tow.       Austria               593,76  296,97W   5,97  -0,54  3   0,87  594,09   21   21

2020-11-11 Malta                 575,34  288,04D   1,45  -0,14  3   0,87  576,07  134  133
tow.       Liechtenstein         570,53  286,59W  -1,45   0,14  0  -0,87  569,80  161  163

2020-11-11 Czarnogóra            584,83  291,65D   2,38  -0,23  0   0,00  584,60   67   69
tow.       Kazachstan            579,90  289,27W  -2,38   0,23  0   0,00  580,13  101   98

2020-11-11 Holandia              598,64  300,17D   1,80  -0,18  1   0,00  598,46   12   12
tow.       Hiszpania             601,79  298,37W  -1,80   0,18  1   0,00  601,97    5    4

2020-11-11 Polska                597,20  299,37D   4,01  -0,38  2   0,75  597,57   14   13
tow.       Ukraina               595,65  295,36W  -4,01   0,38  0  -0,75  595,28   18   19

2020-11-11 Portugalia            603,17  302,52D  16,95  -0,96  7   0,99  603,20    3    3
tow.       Andora                571,94  285,57W -16,95   0,96  0  -0,99  571,91  149  151

2020-11-11 Rumunia               587,43  293,64D   2,37  -0,23  5   0,75  587,95   51   48
tow.       Białoruś              583,19  291,27W  -2,37   0,23  3  -0,75  582,67   78   82

2020-11-11 San Marino            561,22  280,50D  -7,88   0,67  0  -0,87  561,02  189  189
tow.       Łotwa                 574,62  288,38W   7,88  -0,67  3   0,87  574,82  138  138

2020-11-11 Słowenia              588,28  293,95D   4,18  -0,40  0   0,00  587,88   47   50
tow.       Azerbejdżan           578,16  289,77W  -4,18   0,40  0   0,00  578,56  117  113

2020-11-11 Turcja                591,95  294,65D  -1,13   0,11  3   0,00  592,06   27   27
tow.       Chorwacja             595,43  295,78W   1,13  -0,11  3   0,00  595,32   19   18

2020-11-12 Burkina Faso          586,09  294,73D   7,29  -1,28  3   1,50  586,31   64   57
ePNA       Malawi                577,70  287,44W  -7,29   1,28  1  -1,50  577,48  121  124

2020-11-12 Uganda                586,27  294,16D  12,17  -1,75  1   1,00  585,52   60   65
ePNA       Sudan Płd.            566,53  281,99W -12,17   1,75  0  -1,00  567,28  175  170

2020-11-12 Ghana                 586,60  292,79D   2,90  -0,57  2   1,50  587,53   57   53
ePNA       Sudan                 578,00  289,89W  -2,90   0,57  0  -1,50  577,07  119  127

2020-11-12 Gabon                 580,77  290,00D  -0,57   0,11  2   1,00  581,88   93   88
ePNA       Gambia                578,67  290,57W   0,57  -0,11  1  -1,00  577,56  110  122

2020-11-12 Kamerun               584,50  292,60D   4,82  -0,91  4   1,87  585,46   70   69
ePNA       Mozambik              578,71  287,78W  -4,82   0,91  0  -1,87  577,75  109  118

2020-11-12 Wyspy Ziel. Przyl.    578,84  289,01D   0,81  -0,16  0   0,00  578,68  108  108
ePNA       Rwanda                576,38  288,20W  -0,81   0,16  0   0,00  576,54  131  130

2020-11-12 Algieria              591,16  297,63D   7,45  -1,30  3   1,50  591,36   33   33
ePNA       Zimbabwe              582,19  290,18W  -7,45   1,30  1  -1,50  581,99   84   85

2020-11-12 Zambia                581,15  289,73D   0,99  -0,20  2   1,00  581,95   89   87
ePNA       Botswana              577,07  288,74W  -0,99   0,20  1  -1,00  576,27  128  131

2020-11-12 Kongo                 579,73  291,67D   6,56  -1,18  2   1,50  580,05  101  100
ePNA       Eswatini              569,62  285,11W  -6,56   1,18  0  -1,50  569,30  164  165

2020-11-12 Wybrz. Kości Słon.    584,66  292,72D   2,43  -0,48  2   1,00  585,18   68   66
ePNA       Madagaskar            580,62  290,29W  -2,43   0,48  1  -1,00  580,10   94   98

2020-11-12 Argentyna             600,13  300,38D   2,80  -0,55  1   0,00  599,58   10   11
eMS        Paragwaj              591,70  297,58W  -2,80   0,55  1   0,00  592,25   29   28

2020-11-12 Boliwia               586,11  297,29D   2,96  -0,58  2  -1,00  584,53   62   70
eMS        Ekwador               591,84  294,33W  -2,96   0,58  3   1,00  593,42   28   23

2020-11-12 Brazylia              603,78  301,80D   4,86  -0,92  1   1,00  603,86    2    2
eMS        Wenezuela             592,60  296,94W  -4,86   0,92  0  -1,00  592,52   25   26

2020-11-12 Gruzja                587,89  294,91D   3,13  -0,61  0  -1,00  586,28   49   58
eME        Macedonia Płn.        586,48  291,78W  -3,13   0,61  1   1,00  588,09   58   45

2020-11-12 Węgry                 591,49  295,36D   2,70  -0,53  2   1,00  591,96   32   30
eME        Islandia              588,39  292,66W  -2,70   0,53  1  -1,00  587,92   46   48

2020-11-12 Irlandia Płn.         587,04  293,27D  -0,38   0,08  1  -1,00  586,12   53   60
eME        Słowacja              586,68  293,65W   0,38  -0,08  2   1,00  587,60   55   52

2020-11-12 Serbia                591,01  295,37D   1,44  -0,29  1   0,00  590,72   34   37
eME        Szkocja               590,07  293,93W  -1,44   0,29  1   0,00  590,36   37   38

2020-11-12 Zjedn. Emiraty Arab.  579,04  291,96D   3,08  -0,30  3   0,75  579,49  107  103
tow.       Liban                 578,28  288,88W  -3,08   0,30  1  -0,75  577,83  117  116

2020-11-12 Bośnia i Hercegowina  588,67  296,07D   2,90  -0,28  0  -0,75  587,64   45   51
tow.       Iran                  590,07  293,17W  -2,90   0,28  2   0,75  591,10   37   34

2020-11-12 Kamerun               585,46  293,56D  12,96  -0,89  1   0,00  584,57   70   69
tow.       Dżibuti               563,41  280,60W -12,96   0,89  1   0,00  564,30  180  180

2020-11-12 Anglia                601,76  301,36D   7,30  -0,64  3   0,87  601,99    5    4
tow.       Irlandia              588,90  294,06W  -7,30   0,64  0  -0,87  588,67   44   44

2020-11-12 Irak                  586,23  293,11N   2,67  -0,26  0   0,00  585,97   61   62
tow.       Jordania              580,89  290,44N  -2,67   0,26  0   0,00  581,15   91   91

2020-11-12 Mołdawia              573,77  287,00D -11,80   0,86  0   0,00  574,63  143  140
tow.       Rosja                 596,12  298,80W  11,80  -0,86  0   0,00  595,26   17   19

2020-11-12 Syria                 581,56  290,78N  -0,95   0,09  1   0,50  582,15   88   84
tow.       Uzbekistan            583,46  291,73N   0,95  -0,09  0  -0,50  582,87   76   81

2020-11-12 Zjedn. Emiraty Arab.  579,49  292,41D   6,84  -0,61  3   0,50  579,38  107  103
tow.       Tadżykistan           572,99  285,57W  -6,84   0,61  2  -0,50  573,10  146  146

2020-11-12 Walia                 593,23  296,88D   3,80  -0,36  0   0,00  592,87   24   25
tow.       USA                   589,78  293,08W  -3,80   0,36  0   0,00  590,14   40   39

2020-11-13 Mali                  586,11  293,49D   5,67  -1,05  1   1,00  586,06   61   61
ePNA       Namibia               578,29  287,82W  -5,67   1,05  0  -1,00  578,34  114  115

2020-11-13 Afryka Płd.           580,08  290,08D   6,09  -1,11  2   1,50  580,47   99   95
ePNA       Wyspy św. Tomasza     571,56  283,99W  -6,09   1,11  0  -1,50  571,17  154  158

2020-11-13 Maroko                589,64  294,66D   9,37  -1,52  4   1,75  589,87   42   40
ePNA       Rep. Śr. Afryki       577,77  285,29W  -9,37   1,52  1  -1,75  577,54  117  122

2020-11-13 Tunezja               588,99  295,44D   8,10  -1,38  1   1,00  588,61   43   44
ePNA       Tanzania              576,18  287,34W  -8,10   1,38  0  -1,00  576,56  132  130

2020-11-13 Niger                 576,87  289,47D   3,06  -0,60  1   1,00  577,27  129  127
ePNA       Etiopia               574,87  286,41W  -3,06   0,60  0  -1,00  574,47  137  141

2020-11-13 Nigeria               587,96  295,31D   8,85  -1,47  4   0,00  586,49   46   56
ePNA       Sierra Leone          578,10  286,46W  -8,85   1,47  4   0,00  579,57  115  102

2020-11-13 Chile                 593,31  297,54D   1,49  -0,30  2   1,50  594,51   24   20
eMS        Peru                  593,72  296,05W  -1,49   0,30  0  -1,50  592,52   22   25

2020-11-13 Kolumbia              599,78  300,18D   4,40  -0,84  0  -1,75  597,19   10   14
eMS        Urugwaj               597,27  295,78W  -4,40   0,84  3   1,75  599,86   14   10

2020-11-13 Bangladesz            558,96  277,93D  -3,23   0,31  2   0,75  560,02  194  191
tow.       Nepal                 563,22  281,16W   3,23  -0,31  0  -0,75  562,16  181  185

2020-11-13 Kostaryka             585,77  292,88N  -0,55   0,05  1   0,00  585,82   64   64
tow.       Katar                 586,87  293,43N   0,55  -0,05  1   0,00  586,82   55   54

2020-11-13 Japonia               590,92  295,46N   3,49  -0,33  1   0,50  591,09   35   35
tow.       Panama                583,95  291,97N  -3,49   0,33  0  -0,50  583,78   73   73

2020-11-14 Łotwa                 574,82  286,24D  -0,69   0,14  1   0,00  574,96  137  137
LN         Wyspy Owcze           576,96  286,93W   0,69  -0,14  1   0,00  576,82  129  130

2020-11-14 Malta                 576,07  288,77D   3,23  -0,63  3   1,50  576,94  133  129
LN         Andora                571,91  285,54W  -3,23   0,63  1  -1,50  571,04  151  157

2020-11-14 San Marino            561,02  280,30D  -5,65   1,04  0   0,00  562,06  189  187
LN         Gibraltar             571,24  285,95W   5,65  -1,04  0   0,00  570,20  157  161

2020-11-14 Azerbejdżan           578,56  289,28N  -3,02   0,59  0   0,00  579,15  112  110
LN         Czarnogóra            584,60  292,30N   3,02  -0,59  0   0,00  584,01   68   71

2020-11-14 Cypr                  577,45  288,08D  -4,21   0,80  2   1,00  579,25  125  109
LN         Luksemburg            582,96  292,29W   4,21  -0,80  1  -1,00  581,16   79   90

2020-11-14 Portugalia            603,20  302,55D   1,46  -0,29  0  -1,00  601,91    3    6
LN         Francja               600,69  301,09W  -1,46   0,29  1   1,00  601,98    7    5

2020-11-14 Szwecja               592,52  296,30D   0,63  -0,13  2   1,00  593,39   25   24
LN         Chorwacja             595,32  295,67W  -0,63   0,13  1  -1,00  594,45   17   20

2020-11-14 Niemcy                600,48  299,27D   4,28  -0,82  3   1,50  601,16    8    7
LN         Ukraina               595,28  294,99W  -4,28   0,82  1  -1,50  594,60   18   18

2020-11-14 Szwajcaria            596,59  299,43D   0,88  -0,18  1   0,00  596,41   16   16
LN         Hiszpania             601,97  298,55W  -0,88   0,18  1   0,00  602,15    5    3

2020-11-14 DR Kongo              583,17  291,21D   2,23  -0,44  0   0,00  582,73   76   80
ePNA       Angola                579,22  288,98W  -2,23   0,44  0   0,00  579,66  108  102

2020-11-14 Egipt                 584,20  293,54D   4,40  -0,84  1   1,00  584,36   72   70
ePNA       Togo                  578,58  289,14W  -4,40   0,84  0  -1,00  578,42  110  115

2020-11-14 Benin                 581,96  293,36D   4,04  -0,77  1   1,00  582,19   86   83
ePNA       Lesotho               577,53  289,32W  -4,04   0,77  0  -1,00  577,30  123  126

2020-11-14 Meksyk                596,77  298,38N   3,48  -0,33  3   0,50  596,94   15   15
tow.       Korea Płd.            589,80  294,90N  -3,48   0,33  2  -0,50  589,63   41   42

2020-11-14 Arabia Saudyjska      585,88  293,92D   0,68  -0,07  3   0,87  586,68   63   55
tow.       Jamajka               584,79  293,24W  -0,68   0,07  0  -0,87  583,99   67   72

2020-11-15 Gruzja                586,28  293,30D   3,73  -0,72  1  -1,00  584,56   59   68
LN         Armenia               582,99  289,57W  -3,73   0,72  2   1,00  584,71   77   66

2020-11-15 Macedonia Płn.        588,09  294,70D   5,51  -1,02  2   1,00  588,07   45   49
LN         Estonia               578,44  289,19W  -5,51   1,02  1  -1,00  578,46  114  112

2020-11-15 Mołdawia              574,63  287,86D  -6,93   1,23  0  -1,50  574,36  139  142
LN         Grecja                587,74  294,79W   6,93  -1,23  2   1,50  588,01   49   50

2020-11-15 Słowenia              587,88  293,55D   1,94  -0,38  2   1,00  588,50   48   46
LN         Kosovo                583,72  291,61W  -1,94   0,38  1  -1,00  583,10   74   78

2020-11-15 Albania               583,15  290,59D   1,09  -0,22  3   1,50  584,43   76   71
LN         Kazachstan            580,13  289,50W  -1,09   0,22  1  -1,50  578,85   98  107

2020-11-15 Białoruś              582,67  291,92D   1,87  -0,37  2   1,50  583,80   81   75
LN         Litwa                 579,96  290,05W  -1,87   0,37  0  -1,50  578,83  101  108

2020-11-15 Austria               594,09  296,79D   3,02  -0,59  2   1,00  594,50   22   19
LN         Irlandia Płn.         586,12  293,77W  -3,02   0,59  1  -1,00  585,71   61   63

2020-11-15 Rumunia               587,95  294,16D  -3,00   0,59  3   1,75  590,29   46   38
LN         Norwegia              594,35  297,16W   3,00  -0,59  0  -1,75  592,01   21   30

2020-11-15 Czechy                590,78  295,79D   2,48  -0,49  1   1,00  591,29   36   34
LN         Izrael                587,05  293,31W  -2,48   0,49  0  -1,00  586,54   53   55

2020-11-15 Słowacja              587,60  293,03D  -1,19   0,24  1   1,00  588,84   51   44
LN         Szkocja               590,36  294,22W   1,19  -0,24  0  -1,00  589,12   38   43

2020-11-15 Węgry                 591,96  295,83D   0,19  -0,04  1   0,00  591,92   30   31
LN         Serbia                590,72  295,64W  -0,19   0,04  1   0,00  590,76   37   37

2020-11-15 Turcja                592,06  294,76D  -3,18   0,62  3   1,00  593,68   29   21
LN         Rosja                 595,26  297,94W   3,18  -0,62  2  -1,00  593,64   17   22

2020-11-15 Bułgaria              582,93  292,05D  -2,02   0,40  1  -1,00  582,33   78   81
LN         Finlandia             591,55  294,07W   2,02  -0,40  2   1,00  592,15   31   29

2020-11-15 Walia                 592,87  296,52D   2,69  -0,53  1   1,00  593,34   25   25
LN         Irlandia              588,67  293,83W  -2,69   0,53  0  -1,00  588,20   43   48

2020-11-15 Włochy                600,22  298,86D   1,03  -0,21  2   1,50  601,51    9    6
LN         Polska                597,57  297,83W  -1,03   0,21  0  -1,50  596,28   13   16

2020-11-15 Holandia              598,46  299,99D   7,39  -1,29  3   1,50  598,67   12   12
LN         Bośnia i Hercegowina  587,64  292,60W  -7,39   1,29  1  -1,50  587,43   50   52

2020-11-15 Belgia                603,89  302,15D   1,75  -0,35  2   1,50  605,04    1    1
LN         Anglia                601,99  300,40W  -1,75   0,35  0  -1,50  600,84    4    8

2020-11-15 Dania                 600,77  299,75D   7,56  -1,31  2   1,00  600,46    8    9
LN         Islandia              587,92  292,19W  -7,56   1,31  1  -1,00  588,23   47   47

2020-11-15 Czad                  571,94  286,29D  -3,85   0,74  1   0,00  572,68  149  147
ePNA       Gwinea                582,62  290,14W   3,85  -0,74  1   0,00  581,88   82   86

2020-11-15 Burundi               573,18  284,70D  -4,14   0,79  3   1,50  575,47  145  136
ePNA       Mauretania            580,44  288,84W   4,14  -0,79  1  -1,50  578,15   96  116

2020-11-15 Komory                577,57  289,69D   0,17  -0,03  2   1,00  578,54  121  110
ePNA       Kenia                 579,31  289,52W  -0,17   0,03  1  -1,00  578,34  107  114

2020-11-15 Gwinea Bissau         577,34  289,96D  -2,61   0,51  0  -1,00  576,85  125  129
ePNA       Senegal               589,71  292,57W   2,61  -0,51  1   1,00  590,20   41   39

2020-11-15 Gwinea Równikowa      575,54  289,54D   0,77  -0,15  1   1,00  576,39  135  133
ePNA       Libia                 578,57  288,77W  -0,77   0,15  0  -1,00  577,72  112  119

2020-11-15 Gwatemala             580,84  292,87D   1,01  -0,10  2   0,50  581,24   93   90
tow.       Honduras              586,65  291,86W  -1,01   0,10  1  -0,50  586,25   56   59

2020-11-16 Malawi                577,48  290,26D  -1,10   0,22  0   0,00  577,70  124  121
ePNA       Burkina Faso          586,31  291,36W   1,10  -0,22  0   0,00  586,09   57   59

2020-11-16 Sudan Płd.            567,28  283,64N  -9,12   1,49  1   1,00  569,77  170  165
ePNA       Uganda                585,52  292,76N   9,12  -1,49  0  -1,00  583,03   64   78

2020-11-16 Wyspy św. Tomasza     571,17  285,58N  -4,65   0,88  2  -1,50  570,55  156  159
ePNA       Afryka Płd.           580,47  290,23N   4,65  -0,88  4   1,50  581,09   95   91

2020-11-16 Gambia                577,56  288,10D  -2,67   0,52  2   1,00  579,08  122  106
ePNA       Gabon                 581,88  290,77W   2,67  -0,52  1  -1,00  580,36   86   95

2020-11-16 Mozambik              577,75  290,93D  -0,97   0,19  0  -1,50  576,44  118  133
ePNA       Kamerun               584,57  291,90W   0,97  -0,19  2   1,50  585,88   67   62

2020-11-16 Botswana              576,27  288,33D  -3,09   0,60  1   1,00  577,87  134  118
ePNA       Zambia                581,95  291,42W   3,09  -0,60  0  -1,00  580,35   85   96

2020-11-16 Zimbabwe              581,99  292,01D  -1,52   0,30  2   0,00  582,29   84   82
ePNA       Algieria              591,36  293,53W   1,52  -0,30  2   0,00  591,06   33   36

2020-11-16 Eswatini              569,30  284,51D  -3,55   0,69  0   0,00  569,99  165  163
ePNA       Kongo                 580,05  288,06W   3,55  -0,69  0   0,00  579,36   98  101

2020-11-16 Syria                 582,15  291,07N   0,50  -0,05  0  -0,50  581,60   83   88
tow.       Jordania              581,15  290,57N  -0,50   0,05  1   0,50  581,70   92   86

2020-11-16 Zjedn. Emiraty Arab.  579,38  292,30D   2,06  -0,20  1  -0,75  578,43  102  113
tow.       Bahrajn               583,66  290,24W  -2,06   0,20  3   0,75  584,61   77   67

2020-11-16 USA                   590,14  295,07N   3,18  -0,31  6   0,93  590,76   40   37
tow.       Panama                583,78  291,89N  -3,18   0,31  2  -0,93  583,16   76   76

2020-11-17 Andora                571,04  286,37D  -2,21   0,44  0  -1,93  569,55  156  165
LN         Łotwa                 574,96  288,58W   2,21  -0,44  5   1,93  576,45  138  130

2020-11-17 Malta                 576,94  289,64D   2,85  -0,56  1   0,00  576,38  128  133
LN         Wyspy Owcze           576,82  286,79W  -2,85   0,56  1   0,00  577,38  130  125

2020-11-17 Gibraltar             570,20  285,29D  -0,57   0,11  1   0,00  570,31  161  159
LN         Liechtenstein         569,80  285,86W   0,57  -0,11  1   0,00  569,69  164  164

2020-11-17 Luksemburg            581,16  290,67D   0,20  -0,04  0   0,00  581,12   90   90
LN         Azerbejdżan           579,15  290,47W  -0,20   0,04  0   0,00  579,19  105  103

2020-11-17 Czarnogóra            584,01  291,13D   1,76  -0,35  4   1,87  585,53   73   65
LN         Cypr                  579,25  289,37W  -1,76   0,35  0  -1,87  577,73  104  119

2020-11-17 Chorwacja             594,45  299,65D  -1,00   0,20  2  -1,00  593,65   20   21
LN         Portugalia            601,91  300,65W   1,00  -0,20  3   1,00  602,71    5    5

2020-11-17 Francja               601,98  299,60D   3,38  -0,66  4   1,50  602,82    4    4
LN         Szwecja               593,39  296,22W  -3,38   0,66  2  -1,50  592,55   24   26

2020-11-17 Hiszpania             602,15  303,42D   2,21  -0,44  6   1,96  603,67    3    3
LN         Niemcy                601,16  301,21W  -2,21   0,44  0  -1,96  599,64    7   10

2020-11-17 Namibia               578,34  290,47D  -2,15   0,42  1  -1,00  577,76  115  118
ePNA       Mali                  586,06  292,62W   2,15  -0,42  2   1,00  586,64   60   52

2020-11-17 Sudan                 577,07  288,11D  -5,70   1,05  1   1,00  579,12  127  104
ePNA       Ghana                 587,53  293,81W   5,70  -1,05  0  -1,00  585,48   51   67

2020-11-17 Angola                579,66  290,24D  -1,72   0,34  0  -1,00  579,00   98  106
ePNA       DR Kongo              582,73  291,96W   1,72  -0,34  1   1,00  583,39   80   76

2020-11-17 Rep. Śr. Afryki       577,54  288,77N  -6,16   1,12  0  -1,50  577,16  124  127
ePNA       Maroko                589,87  294,93N   6,16  -1,12  2   1,50  590,25   41   40

2020-11-17 Rwanda                576,54  288,18D  14,35  -1,86  0   0,00  574,68  132  140
ePNA       Wyspy Turks i Caicos  552,53  273,83W -14,35   1,86  0   0,00  554,39  201  199

2020-11-17 Togo                  578,42  289,44D  -1,22   0,24  1  -1,50  577,16  114  127
ePNA       Egipt                 584,36  290,66W   1,22  -0,24  3   1,50  585,62   72   64

2020-11-17 Tanzania              576,56  288,84D  -4,71   0,89  1   0,00  577,45  131  124
ePNA       Tunezja               588,61  293,55W   4,71  -0,89  1   0,00  587,72   45   50

2020-11-17 Etiopia               574,47  288,46D   1,06  -0,21  3   1,75  576,01  141  135
ePNA       Niger                 577,27  287,40W  -1,06   0,21  0  -1,75  575,73  126  136

2020-11-17 Madagaskar            580,10  290,33D  -1,61   0,32  1   0,00  580,42   97   95
ePNA       Wybrz. Kości Słon.    585,18  291,94W   1,61  -0,32  1   0,00  584,86   65   68

2020-11-17 Lesotho               577,30  288,21D  -0,39   0,08  0   0,00  577,38  125  125
ePNA       Benin                 582,19  288,60W   0,39  -0,08  0   0,00  582,11   83   83

2020-11-17 Sierra Leone          579,57  291,64D  -1,01   0,20  0   0,00  579,77   99   98
ePNA       Nigeria               586,49  292,65W   1,01  -0,20  0   0,00  586,29   56   56

2020-11-17 Ekwador               593,42  297,51D  -2,09   0,41  6   1,93  595,76   23   16
eMS        Kolumbia              597,19  299,60W   2,09  -0,41  1  -1,93  594,85   13   17

2020-11-17 Paragwaj              592,25  294,12D   5,30  -0,99  2   0,00  591,26   28   33
eMS        Boliwia               584,53  288,82W  -5,30   0,99  2   0,00  585,52   69   66

2020-11-17 Peru                  592,52  297,67D  -2,08   0,41  0  -1,50  591,43   26   31
eMS        Argentyna             599,58  299,75W   2,08  -0,41  2   1,50  600,67   11    8

2020-11-17 Urugwaj               599,86  301,49D  -0,49   0,10  0  -1,50  598,46   10   12
eMS        Brazylia              603,86  301,98W   0,49  -0,10  2   1,50  605,26    2    1

2020-11-17 Wenezuela             592,52  295,66D  -0,11   0,02  2   1,00  593,54   26   23
eMS        Chile                 594,51  295,77W   0,11  -0,02  1  -1,00  593,49   18   24

2020-11-17 Bangladesz            560,02  278,99D  -1,11   0,11  0   0,00  560,13  191  191
tow.       Nepal                 562,16  280,10W   1,11  -0,11  0   0,00  562,05  185  187

2020-11-17 Irak                  585,97  292,98N   1,55  -0,15  2   0,50  586,32   61   55
tow.       Uzbekistan            582,87  291,43N  -1,55   0,15  1  -0,50  582,52   79   80

2020-11-17 Japonia               591,09  295,54N  -2,93   0,28  0  -0,75  590,62   35   38
tow.       Meksyk                596,94  298,47N   2,93  -0,28  2   0,75  597,41   14   13

2020-11-17 Arabia Saudyjska      586,68  294,72D   2,28  -0,22  1  -0,50  585,96   54   60
tow.       Jamajka               583,99  292,44W  -2,28   0,22  2   0,50  584,71   74   69

2020-11-17 Korea Płd.            589,63  294,81N   1,40  -0,14  2   0,50  589,99   42   42
tow.       Katar                 586,82  293,41N  -1,40   0,14  1  -0,50  586,46   53   54

2020-11-18 Armenia               584,71  292,35N  -1,68   0,33  1   1,00  586,04   69   60
LN         Macedonia Płn.        588,07  294,03N   1,68  -0,33  0  -1,00  586,74   48   52

2020-11-18 Gruzja                584,56  291,58D   2,37  -0,47  0   0,00  584,09   72   74
LN         Estonia               578,46  289,21W  -2,37   0,47  0   0,00  578,93  112  108

2020-11-18 Grecja                588,01  292,95D  -1,38   0,27  0   0,00  588,28   49   43
LN         Słowenia              588,50  294,33W   1,38  -0,27  0   0,00  588,23   45   45

2020-11-18 Kosovo                583,10  292,11D   5,34  -0,99  1   1,00  583,11   78   77
LN         Mołdawia              574,36  286,77W  -5,34   0,99  0  -1,00  574,35  142  142

2020-11-18 Albania               584,43  291,87D   1,12  -0,22  3   1,00  585,21   74   69
LN         Białoruś              583,80  290,75W  -1,12   0,22  2  -1,00  583,02   75   80

2020-11-18 Kazachstan            578,85  290,63D   1,71  -0,34  1  -1,00  577,51  107  123
LN         Litwa                 578,83  288,92W  -1,71   0,34  2   1,00  580,17  108   98

2020-11-18 Austria               594,50  297,20D   2,38  -0,47  1   0,00  594,03   19   20
LN         Norwegia              592,01  294,82W  -2,38   0,47  1   0,00  592,48   28   27

2020-11-18 Irlandia Płn.         585,71  292,35D  -1,44   0,29  1   0,00  586,00   63   61
LN         Rumunia               590,29  293,79W   1,44  -0,29  1   0,00  590,00   39   41

2020-11-18 Czechy                591,29  296,30D   1,73  -0,34  2   1,50  592,45   32   28
LN         Słowacja              588,84  294,57W  -1,73   0,34  0  -1,50  587,68   44   48

2020-11-18 Izrael                586,54  293,74D   0,76  -0,15  1   1,00  587,39   53   50
LN         Szkocja               589,12  292,98W  -0,76   0,15  0  -1,00  588,27   43   44

2020-11-18 Węgry                 591,92  295,79D  -1,51   0,30  2   1,50  593,72   29   21
LN         Turcja                593,68  297,30W   1,51  -0,30  0  -1,50  591,88   20   29

2020-11-18 Serbia                590,76  295,08D  -1,24   0,25  5   1,93  592,94   36   25
LN         Rosja                 593,64  296,32W   1,24  -0,25  0  -1,93  591,46   22   31

2020-11-18 Irlandia              588,20  294,84D   3,96  -0,76  0   0,00  587,44   47   49
LN         Bułgaria              582,33  290,88W  -3,96   0,76  0   0,00  583,09   81   78

2020-11-18 Walia                 593,34  296,99D   2,32  -0,46  3   1,50  594,38   25   19
LN         Finlandia             592,15  294,67W  -2,32   0,46  1  -1,50  591,11   27   34

2020-11-18 Bośnia i Hercegowina  587,43  295,04D  -6,32   1,14  0  -1,50  587,07   51   51
LN         Włochy                601,51  301,36W   6,32  -1,14  2   1,50  601,87    6    6

2020-11-18 Polska                596,28  299,74D   1,27  -0,25  1  -1,00  595,03   15   16
LN         Holandia              598,67  298,47W  -1,27   0,25  2   1,00  599,92   11    9

2020-11-18 Belgia                605,04  303,30D   2,28  -0,45  4   1,50  606,09    2    1
LN         Dania                 600,46  301,02W  -2,28   0,45  2  -1,50  599,41    9   11

2020-11-18 Anglia                600,84  301,59D   9,09  -1,49  4   1,87  601,22    7    7
LN         Islandia              588,23  292,50W  -9,09   1,49  0  -1,87  587,85   46   46


                                     Tabela rankingowa
                                  Stan po dniu 2020.11.18

 ============================================     =============================================
 M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking     M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking
                      domowy  wyjazd.  łączny                          domowy  wyjazd.  łączny
 ============================================     =============================================
  1. Belgia           304,35  301,74   606,09     107. Angola           289,58  289,42   579,00
  2. Brazylia         301,88  303,38   605,26     108. Estonia          289,25  289,68   578,93
  3. Hiszpania        304,94  298,73   603,67     109. Wyspy Ziel. Prz  288,85  289,83   578,68
  4. Francja          300,44  302,38   602,82     110. Komory           290,66  287,88   578,54
  5. Portugalia       301,26  301,45   602,71     111. Korea Płn.       292,96  285,58   578,54
  6. Włochy           300,15  301,72   601,87     112. Zjedn. Emiraty   291,35  287,08   578,43
  7. Anglia           301,97  299,25   601,22     113. Kenia            289,79  288,55   578,34
  8. Argentyna        299,83  300,84   600,67     114. Mauretania       291,60  286,55   578,15
  9. Holandia         300,20  299,72   599,92     115. Botswana         289,93  287,94   577,87
 10. Niemcy           299,95  299,69   599,64     116. Liban            289,40  288,43   577,83
 11. Dania            299,44  299,97   599,41     117. Namibia          289,89  287,87   577,76
 12. Urugwaj          300,09  298,37   598,46     118. Cypr             289,88  287,85   577,73
 13. Meksyk           297,81  299,60   597,41     119. Libia            289,80  287,92   577,72
 14. Szwajcaria       299,25  297,16   596,41     120. Malawi           290,48  287,22   577,70
 15. Ekwador          299,85  295,91   595,76     121. Palestyna        291,59  286,11   577,70
 16. Polska           298,49  296,54   595,03     122. Tajlandia        289,01  288,57   577,58
 17. Kolumbia         297,59  297,26   594,85     123. Kazachstan       289,29  288,22   577,51
 18. Ukraina          300,29  294,31   594,60     124. Tanzania         289,73  287,72   577,45
 19. Walia            298,03  296,35   594,38     125. Wyspy Owcze      290,03  287,35   577,38
 20. Austria          296,73  297,30   594,03     126. Lesotho          288,29  289,09   577,38
 21. Węgry            297,59  296,13   593,72     127. Rep. Śr. Afryki  292,29  284,87   577,16
 22. Chorwacja        298,85  294,80   593,65     128. Togo             288,18  288,98   577,16
 23. Wenezuela        296,68  296,86   593,54     129. Gwinea Bissau    289,47  287,38   576,85
 24. Chile            298,74  294,75   593,49     130. Łotwa            286,38  290,07   576,45
 25. Serbia           297,26  295,68   592,94     131. Mozambik         289,62  286,82   576,44
 26. Szwecja          297,17  295,38   592,55     132. Gwinea Równikow  290,39  286,00   576,39
 27. Norwegia         297,19  295,29   592,48     133. Malta            289,08  287,30   576,38
 28. Czechy           297,46  294,99   592,45     134. Bermudy          286,06  289,96   576,02
 29. Turcja           296,38  295,50   591,88     135. Etiopia          290,00  286,01   576,01
 30. Australia        297,50  294,00   591,50     136. Niger            289,87  285,86   575,73
 31. Rosja            297,32  294,14   591,46     137. Burundi          286,99  288,48   575,47
 32. Peru             296,58  294,85   591,43     138. Trynidad i Toba  289,22  286,06   575,28
 33. Paragwaj         293,13  298,13   591,26     139. Kirgistan        289,05  285,65   574,70
 34. Finlandia        297,48  293,63   591,11     140. Rwanda           286,32  288,36   574,68
 35. Iran             296,90  294,20   591,10     141. Surinam          287,60  286,89   574,49
 36. Algieria         297,83  293,23   591,06     142. Mołdawia         287,59  286,76   574,35
 37. USA              297,01  293,75   590,76     143. Malezja          288,97  285,13   574,10
 38. Japonia          295,35  295,27   590,62     144. Nowa Kaledonia   288,24  285,55   573,79
 39. Maroko           295,08  295,17   590,25     145. Turkmenistan     288,73  284,75   573,48
 40. Senegal          297,14  293,06   590,20     146. Tadżykistan      287,42  285,68   573,10
 41. Rumunia          296,50  293,50   590,00     147. Czad             287,03  285,65   572,68
 42. Korea Płd.       297,22  292,77   589,99     148. Kuba             286,49  285,87   572,36
 43. Grecja           293,22  295,06   588,28     149. Indie            284,95  287,01   571,96
 44. Szkocja          296,14  292,13   588,27     150. Nikaragua        285,50  286,42   571,92
 45. Słowenia         294,17  294,06   588,23     151. Singapur         286,82  285,09   571,91
 46. Islandia         295,73  292,12   587,85     152. Gujana           287,51  284,18   571,69
 47. Tunezja          295,06  292,66   587,72     153. Jemen            286,60  284,94   571,54
 48. Słowacja         294,27  293,41   587,68     154. Hongkong         286,48  285,04   571,52
 49. Irlandia         294,08  293,36   587,44     155. Filipiny         285,59  285,74   571,33
 50. Izrael           294,59  292,80   587,39     156. St. Kitts i Nev  285,51  285,07   570,58
 51. Bośnia i Herceg  294,68  292,39   587,07     157. Grenada          285,39  285,18   570,57
 52. Macedonia Płn.   294,02  292,72   586,74     158. Wyspy św. Tomas  287,26  283,29   570,55
 53. Mali             293,44  293,20   586,64     159. Gibraltar        285,40  284,91   570,31
 54. Katar            292,18  294,28   586,46     160. Erytrea          286,57  283,65   570,22
 55. Irak             293,71  292,61   586,32     161. Afganistan       287,03  283,09   570,12
 56. Nigeria          293,84  292,45   586,29     162. Eswatini         285,20  284,79   569,99
 57. Kanada           296,68  289,60   586,28     163. Sudan Płd.       285,78  283,99   569,77
 58. Honduras         294,79  291,46   586,25     164. Liechtenstein    283,94  285,75   569,69
 59. Burkina Faso     294,95  291,14   586,09     165. Andora           284,88  284,67   569,55
 60. Armenia          294,08  291,96   586,04     166. St. Vincent i G  287,09  282,46   569,55
 61. Irlandia Płn.    292,64  293,36   586,00     167. Fidżi            286,42  282,58   569,00
 62. Arabia Saudyjsk  294,00  291,96   585,96     168. Tahiti           283,88  284,34   568,22
 63. Kamerun          292,67  293,21   585,88     169. Antigua i Barbu  286,11  282,00   568,11
 64. Kostaryka        293,03  292,79   585,82     170. Barbados         284,89  282,81   567,70
 65. Egipt            293,70  291,92   585,62     171. Wyspy Salomona   285,19  281,99   567,18
 66. Czarnogóra       292,65  292,88   585,53     172. Papua Nowa Gwin  283,51  283,49   567,00
 67. Boliwia          295,71  289,81   585,52     173. Indonezja        283,35  283,52   566,87
 68. Ghana            293,72  291,76   585,48     174. Dominikana       286,28  280,31   566,59
 69. Albania          292,65  292,56   585,21     175. Belize           282,60  283,95   566,55
 70. Wybrz. Kości Sł  293,24  291,62   584,86     176. Mauritius        282,69  282,91   565,60
 71. Jamajka          291,55  293,16   584,71     177. Myanmar          284,54  280,84   565,38
 72. Bahrajn          293,42  291,19   584,61     178. Vanuatu          284,73  280,64   565,37
 73. Haiti            291,39  293,07   584,46     179. Malediwy         282,86  281,65   564,51
 74. Gruzja           291,11  292,98   584,09     180. Dżibuti          282,81  281,49   564,30
 75. DR Kongo         290,77  292,62   583,39     181. Somalia          283,58  279,62   563,20
 76. Panama           290,44  292,72   583,16     182. Dominika         282,38  280,79   563,17
 77. Kosovo           292,12  290,99   583,11     183. St. Lucia        280,37  282,45   562,82
 78. Bułgaria         291,45  291,64   583,09     184. Montserrat       280,91  281,41   562,32
 79. Uganda           292,17  290,86   583,03     185. Seszele          281,17  280,91   562,08
 80. Białoruś         293,05  289,97   583,02     186. San Marino       281,34  280,72   562,06
 81. Uzbekistan       291,94  290,58   582,52     187. Nepal            282,06  279,99   562,05
 82. Zimbabwe         292,31  289,98   582,29     188. Portoryko        280,84  281,09   561,93
 83. Benin            293,59  288,52   582,11     189. Tajwan           280,53  281,02   561,55
 84. Gwinea           292,48  289,40   581,88     190. Kajmany          282,80  278,22   561,02
 85. Nowa Zelandia    293,45  288,26   581,71     191. Bangladesz       279,10  281,03   560,13
 86. Jordania         291,86  289,84   581,70     192. Bahamy           281,23  278,71   559,94
 87. Oman             292,35  289,35   581,70     193. Pakistan         282,43  277,50   559,93
 88. Syria            291,81  289,79   581,60     194. Kambodża         282,09  276,89   558,98
 89. Gwatemala        293,27  287,97   581,24     195. Aruba            279,24  279,32   558,56
 90. Luksemburg       290,63  290,49   581,12     196. Mongolia         280,78  275,92   556,70
 91. Afryka Płd.      290,78  290,31   581,09     197. Timor Wschodni   281,02  274,32   555,34
 92. Curacao          291,78  289,20   580,98     198. Guam             278,97  275,66   554,63
 93. Chiny            290,81  289,73   580,54     199. Wyspy Turks i C  278,70  275,69   554,39
 94. Salwador         293,59  286,84   580,43     200. Makao            279,18  274,78   553,96
 95. Madagaskar       290,65  289,77   580,42     201. Sri Lanka        277,83  275,77   553,60
 96. Gabon            291,11  289,25   580,36     202. Laos             276,31  275,69   552,00
 97. Zambia           290,53  289,82   580,35     203. Am. Wyspy Dziew  274,02  277,97   551,99
 98. Litwa            289,91  290,26   580,17     204. Brunei           276,95  274,29   551,24
 99. Sierra Leone     291,84  287,93   579,77     205. Bhutan           277,86  273,17   551,03
100. Liberia          293,94  285,62   579,56     206. Bryt. Wyspy Dzi  275,13  273,38   548,51
101. Kongo            291,99  287,37   579,36     207. Anguilla         273,32  273,08   546,40
102. Wietnam          290,15  289,18   579,33     208. Samoa            272,52  273,61   546,13
103. Kuwejt           288,82  290,46   579,28     209. Wyspy Cooka      272,31  272,56   544,87
104. Azerbejdżan      288,68  290,51   579,19     210. Tonga            268,24  269,94   538,18
105. Sudan            290,16  288,96   579,12     211. Am. Samoa        268,86  269,08   537,94
106. Gambia           289,62  289,46   579,08