Przypomnę znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

  • Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

  • RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

  • RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

  • PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

  • W - Wynik meczu.

  • PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

  • Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

  • M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

  • M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.

                         Mecze rozegrane w dniach 09.09-09.10.2020

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2020-09-23 Czad                  572,74  286,92D  -2,96   0,29  2  -0,50  572,53  147  147
tow.       Sudan                 577,98  289,88W   2,96  -0,29  3   0,50  578,19  119  117

2020-09-26 Czad                  572,53  286,71D  -3,38   0,33  0  -0,75  572,11  147  148
tow.       Sudan                 578,19  290,09W   3,38  -0,33  2   0,75  578,61  117  111

2020-09-30 Meksyk                596,24  297,53D   9,14  -0,75  3   0,87  596,36   16   16
tow.       Gwatemala             581,26  288,39W  -9,14   0,75  0  -0,87  581,14   89   90

2020-10-06 Nikaragua             570,84  285,20D  -3,07   0,30  0   0,00  571,14  159  158
tow.       Gwatemala             581,14  288,27W   3,07  -0,30  0   0,00  580,84   90   95

2020-10-07 Zambia                579,89  289,69D   1,94  -0,19  1   0,50  580,20  102  101
tow.       Malawi                578,02  287,75W  -1,94   0,19  0  -0,50  577,71  119  121

2020-10-07 Cypr                  579,38  287,87D  -7,97   0,68  1  -0,50  579,56  106  105
tow.       Czechy                591,63  295,84W   7,97  -0,68  2   0,50  591,45   28   30

2020-10-07 Dania                 596,78  299,18D  11,92  -0,86  4   0,93  596,85   14   15
tow.       Wyspy Owcze           576,47  287,26W -11,92   0,86  0  -0,93  576,40  129  129

2020-10-07 Estonia               578,42  289,05D  -0,27   0,02  1  -0,75  577,69  114  123
tow.       Litwa                 577,31  289,32W   0,27  -0,02  3   0,75  578,04  125  118

2020-10-07 Malta                 573,33  287,46D   1,76  -0,17  2   0,75  573,91  144  142
tow.       Gibraltar             570,99  285,70W  -1,76   0,17  0  -0,75  570,41  159  161

2020-10-07 Czarnogóra            585,28  292,10D   4,34  -0,41  1   0,00  584,87   67   69
tow.       Łotwa                 575,31  287,76W  -4,34   0,41  1   0,00  575,72  135  134

2020-10-07 Luksemburg            580,76  289,91D   4,22  -0,40  1  -0,50  579,86   96  102
tow.       Liechtenstein         571,79  285,69W  -4,22   0,40  2   0,50  572,69  151  147

2020-10-07 Austria               592,18  296,41D   1,24  -0,12  2   0,50  592,56   26   26
tow.       Grecja                587,49  295,17W  -1,24   0,12  1  -0,50  587,11   52   57

2020-10-07 Andora                573,29  286,69D  -3,08   0,30  1  -0,50  573,09  145  145
tow.       Wyspy Ziel. Przyl.    578,92  289,77W   3,08  -0,30  2   0,50  579,12  110  110

2020-10-07 Niemcy                600,27  300,08D   3,22  -0,31  3   0,00  599,96    8    8
tow.       Turcja                591,19  296,86W  -3,22   0,31  3   0,00  591,50   32   28

2020-10-07 Holandia              600,01  300,88D   2,17  -0,21  0  -0,50  599,30    9   10
tow.       Meksyk                596,36  298,71W  -2,17   0,21  1   0,50  597,07   16   14

2020-10-07 Włochy                600,81  298,60D  11,11  -0,83  6   0,98  600,96    6    7
tow.       Mołdawia              575,31  287,49W -11,11   0,83  0  -0,98  575,16  135  137

2020-10-07 Polska                595,04  297,21D   4,06  -0,39  5   0,93  595,58   20   19
tow.       Finlandia             589,53  293,15W  -4,06   0,39  1  -0,93  588,99   40   43

2020-10-07 Portugalia            602,26  301,75D   2,61  -0,25  0   0,00  602,01    4    4
tow.       Hiszpania             602,86  299,14W  -2,61   0,25  0   0,00  603,11    2    2

2020-10-07 Słowenia              586,25  293,94D  14,17  -0,92  4   0,93  586,26   61   61
tow.       San Marino            560,27  279,77W -14,17   0,92  0  -0,93  560,26  190  190

2020-10-07 Szwajcaria            596,73  300,45D   5,69  -0,52  1  -0,50  595,71   15   17
tow.       Chorwacja             594,95  294,76W  -5,69   0,52  2   0,50  595,97   21   16

2020-10-07 Francja               600,58  300,67D   4,78  -0,45  7   0,98  601,11    7    6
tow.       Ukraina               596,18  295,89W  -4,78   0,45  1  -0,98  595,65   17   18

2020-10-08 Uzbekistan            583,25  292,92D   0,27  -0,02  1  -0,50  582,73   78   78
tow.       Iran                  589,55  292,65W  -0,27   0,02  2   0,50  590,07   39   36

2020-10-08 Gwinea Bissau         576,59  288,29N  -1,87   0,18  1   0,50  577,27  128  126
tow.       Mozambik              580,32  290,16N   1,87  -0,18  0  -0,50  579,64  100  103

2020-10-08 Afryka Płd.           580,99  290,99D   3,51  -0,34  1   0,00  580,65   90   95
tow.       Namibia               577,95  287,48W  -3,51   0,34  1   0,00  578,29  119  115

2020-10-08 Gruzja                587,20  294,52D   1,83  -0,36  1   1,00  587,84   54   52
eME        Białoruś              583,00  292,69W  -1,83   0,36  0  -1,00  582,36   79   82

2020-10-08 Rosja                 597,19  298,39D   0,56  -0,05  1  -0,50  596,64   13   15
tow.       Szwecja               594,13  297,83W  -0,56   0,05  2   0,50  594,68   22   22

2020-10-08 Belgia                606,11  302,97D  11,89  -0,86  1   0,00  605,25    1    1
tow.       Wybrz. Kości Słon.    583,80  291,08W -11,89   0,86  1   0,00  584,66   75   70

2020-10-08 Bułgaria              585,01  293,56D   1,05  -0,21  1  -1,50  583,30   68   77
eME        Węgry                 587,87  292,51W  -1,05   0,21  3   1,50  589,58   50   41

2020-10-08 Islandia              588,70  296,04D  -1,13   0,23  2   1,00  589,93   44   37
eME        Rumunia               591,38  297,17W   1,13  -0,23  1  -1,00  590,15   31   35

2020-10-08 Bośnia i Hercegowina  589,06  295,69D   1,74  -0,35  1   0,00  588,71   41   45
eME        Irlandia Płn.         587,85  293,95W  -1,74   0,35  1   0,00  588,20   51   49

2020-10-08 Słowacja              589,49  294,57D  -0,03   0,01  0   0,00  589,50   40   42
eME        Irlandia              589,01  294,60W   0,03  -0,01  0   0,00  589,00   42   43

2020-10-08 Norwegia              592,85  295,69D   0,91  -0,18  1  -1,00  591,67   24   27
eME        Serbia                591,67  294,78W  -0,91   0,18  2   1,00  592,85   27   24

2020-10-08 Szkocja               588,06  294,13D   2,95  -0,58  0   0,00  587,48   48   53
eME        Izrael                585,69  291,18W  -2,95   0,58  0   0,00  586,27   66   60

2020-10-08 Macedonia Płn.        587,21  294,61D   1,74  -0,35  2   1,00  587,86   53   51
eME        Kosovo                586,18  292,87W  -1,74   0,35  1  -1,00  585,53   63   66

2020-10-08 Anglia                601,78  301,38D   4,31  -0,41  3   0,87  602,24    5    4
tow.       Walia                 593,95  297,07W  -4,31   0,41  0  -0,87  593,49   23   23

2020-10-08 Paragwaj              590,06  293,51D  -3,15   0,61  2   0,00  590,67   35   32
eMS        Peru                  595,41  296,66W   3,15  -0,61  2   0,00  594,80   21   21

2020-10-08 Urugwaj               599,25  301,56D   5,86  -1,07  2   1,00  599,18   11   11
eMS        Chile                 592,59  295,70W  -5,86   1,07  1  -1,00  592,66   25   25

2020-10-08 Argentyna             599,43  300,53D   6,35  -1,15  1   1,00  599,28    9   10
eMS        Ekwador               589,78  294,18W  -6,35   1,15  0  -1,00  589,93   37   37

2020-10-09 Japonia               591,29  295,64N   3,36  -0,32  0   0,00  590,97   31   31
tow.       Kamerun               584,57  292,28N  -3,36   0,32  0   0,00  584,89   71   68

2020-10-09 Kenia                 579,38  289,69N  -0,41   0,04  2   0,50  579,92  107   99
tow.       Zambia                580,20  290,10N   0,41  -0,04  1  -0,50  579,66  100  103

2020-10-09 Tunezja               588,59  295,01D   4,50  -0,42  3   0,87  589,04   47   44
tow.       Sudan                 578,61  290,51W  -4,50   0,42  0  -0,87  578,16  111  118

2020-10-09 Burkina Faso          585,03  292,51N   0,68  -0,07  3   0,87  585,83   67   65
tow.       DR Kongo              583,67  291,83N  -0,68   0,07  0  -0,87  582,87   75   77

2020-10-09 Gambia                578,06  289,03N  -1,14   0,11  1   0,50  578,67  118  111
tow.       Kongo                 580,34  290,17N   1,14  -0,11  0  -0,50  579,73   99  102

2020-10-09 Ghana                 586,44  293,22N   0,24  -0,02  0  -0,87  585,55   58   66
tow.       Mali                  585,96  292,98N  -0,24   0,02  3   0,87  586,85   64   58

2020-10-09 Mauretania            581,42  292,58D   5,90  -0,54  2   0,50  581,38   88   88
tow.       Sierra Leone          578,32  286,68W  -5,90   0,54  1  -0,50  578,36  114  114

2020-10-09 Maroko                588,60  294,10D   0,86  -0,08  3   0,75  589,27   46   43
tow.       Senegal               590,45  293,24W  -0,86   0,08  1  -0,75  589,78   34   39

2020-10-09 Nigeria               588,30  294,15N  -1,08   0,11  0  -0,50  587,91   48   50
tow.       Algieria              590,47  295,23N   1,08  -0,11  1   0,50  590,86   33   32

2020-10-09 Kolumbia              598,60  298,35D  -0,42   0,08  3   1,75  600,43   12    8
eMS        Wenezuela             595,46  298,77W   0,42  -0,08  0  -1,75  593,63   20   22

2020-10-09 Brazylia              602,54  301,64D  12,66  -1,77  5   1,93  602,70    3    3
eMS        Boliwia               587,12  288,98W -12,66   1,77  0  -1,93  586,96   56   57


                         Mecze rozegrane w dniach 10-11.10.2020

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2020-10-10 Luksemburg            579,86  289,01D  -2,50   0,49  2   1,50  581,85  100   84
LN         Cypr                  579,56  291,51W   2,50  -0,49  0  -1,50  577,57  106  124

2020-10-10 Czarnogóra            584,87  291,69D   0,48  -0,10  2   1,50  586,27   69   60
LN         Azerbejdżan           579,63  291,21W  -0,48   0,10  0  -1,50  578,23  105  116

2020-10-10 Wyspy Ziel. Przyl.    579,12  289,56N  -1,73   0,34  1  -1,00  578,46  110  111
LN         Gwinea                582,59  291,29N   1,73  -0,34  2   1,00  583,25   79   78

2020-10-10 Liechtenstein         572,69  286,10D   0,98  -0,20  0  -1,00  571,49  147  157
LN         Gibraltar             570,41  285,12W  -0,98   0,20  1   1,00  571,61  161  153

2020-10-10 Wyspy Owcze           576,40  289,21D   1,04  -0,21  1   0,00  576,19  129  132
LN         Łotwa                 575,72  288,17W  -1,04   0,21  1   0,00  575,93  134  134

2020-10-10 Niger                 576,07  288,67D   2,85  -0,28  2   0,75  576,54  132  129
tow.       Czad                  572,11  285,82W  -2,85   0,28  0  -0,75  571,64  149  152

2020-10-10 Hiszpania             603,11  303,72D   7,44  -1,30  1   1,00  602,81    2    2
LN         Szwajcaria            595,71  296,28W  -7,44   1,30  0  -1,00  596,01   17   16

2020-10-10 Ukraina               595,65  300,29D   0,10  -0,02  1  -1,00  594,63   18   21
LN         Niemcy                599,96  300,19W  -0,10   0,02  2   1,00  600,98    9    7

2020-10-10 Andora                573,09  286,49D   0,62  -0,12  0   0,00  572,97  145  146
LN         Malta                 573,91  285,87W  -0,62   0,12  0   0,00  574,03  142  141

2020-10-10 Honduras              587,43  295,57D   9,93  -0,78  1   0,00  586,65   54   57
tow.       Nikaragua             571,14  285,64W  -9,93   0,78  1   0,00  571,92  158  149

2020-10-10 Kostaryka             587,14  294,38D   2,63  -0,26  0  -0,50  586,38   55   58
tow.       Panama                582,58  291,75W  -2,63   0,26  1   0,50  583,34   81   76

2020-10-11 Malawi                577,71  290,27D   0,10  -0,01  0   0,00  577,70  120  121
tow.       Zimbabwe              582,18  290,17W  -0,10   0,01  0   0,00  582,19   83   82

2020-10-11 Afryka Płd.           580,65  290,65D   0,72  -0,07  1  -0,50  580,08   96  100
tow.       Zambia                579,66  289,93W  -0,72   0,07  2   0,50  580,23  103   98

2020-10-11 Tanzania              576,96  289,62D   2,86  -0,28  0  -0,50  576,18  128  132
tow.       Burundi               571,46  286,76W  -2,86   0,28  1   0,50  572,24  158  148

2020-10-11 Irlandia              589,00  294,41D  -2,20   0,43  0   0,00  589,43   45   42
LN         Walia                 593,49  296,61W   2,20  -0,43  0   0,00  593,06   23   25

2020-10-11 Kazachstan            580,65  289,77D  -4,53   0,86  0   0,00  581,51   96   89
LN         Albania               584,15  294,30W   4,53  -0,86  0   0,00  583,29   74   76

2020-10-11 Libia                 580,91  290,45N   2,34  -0,23  1  -0,50  580,18   92   99
tow.       Komory                576,23  288,11N  -2,34   0,23  2   0,50  576,96  131  128

2020-10-11 Gabon                 581,53  290,76N   0,16  -0,01  0  -0,75  580,77   88   95
tow.       Benin                 581,20  290,60N  -0,16   0,01  2   0,75  581,96   90   83

2020-10-11 Bośnia i Hercegowina  588,71  295,34D  -3,79   0,73  0   0,00  589,44   47   41
LN         Holandia              599,30  299,13W   3,79  -0,73  0   0,00  598,57   10   12

2020-10-11 Anglia                602,24  301,84D  -1,30   0,26  2   1,00  603,50    4    2
LN         Belgia                605,25  303,14W   1,30  -0,26  1  -1,00  603,99    1    1

2020-10-11 Chorwacja             595,97  300,19D   1,81  -0,36  2   1,00  596,61   17   15
LN         Szwecja               594,68  298,38W  -1,81   0,36  1  -1,00  594,04   20   21

2020-10-11 Norwegia              591,67  294,51D  -1,43   0,28  4   1,87  593,82   27   22
LN         Rumunia               590,15  295,94W   1,43  -0,28  0  -1,87  588,00   34   48

2020-10-11 Finlandia             588,99  296,38D   4,93  -0,93  2   1,50  589,56   46   40
LN         Bułgaria              583,30  291,45W  -4,93   0,93  0  -1,50  582,73   77   80

2020-10-11 Armenia               582,59  291,29N  -2,63   0,51  2   0,00  583,10   81   78
LN         Gruzja                587,84  293,92N   2,63  -0,51  2   0,00  587,33   52   54

2020-10-11 Estonia               577,69  288,32D  -4,28   0,82  3   0,00  578,51  122  112
LN         Macedonia Płn.        587,86  292,60W   4,28  -0,82  3   0,00  587,04   51   55

2020-10-11 Litwa                 578,04  287,99D  -4,06   0,78  2   0,00  578,82  118  108
LN         Białoruś              582,36  292,05W   4,06  -0,78  2   0,00  581,58   82   87

2020-10-11 Polska                595,58  297,75D  -4,46   0,85  0   0,00  596,43   18   17
LN         Włochy                600,96  302,21W   4,46  -0,85  0   0,00  600,11    8    9

2020-10-11 Islandia              589,93  297,27D  -0,33   0,07  0  -1,75  588,25   36   46
LN         Dania                 596,85  297,60W   0,33  -0,07  3   1,75  598,53   14   13

2020-10-11 Francja               601,11  301,20D   0,69  -0,14  0   0,00  600,97    6    7
LN         Portugalia            602,01  300,51W  -0,69   0,14  0   0,00  602,15    5    5

2020-10-11 Irlandia Płn.         588,20  293,90D  -1,87   0,37  0  -1,00  587,57   48   52
LN         Austria               592,56  295,77W   1,87  -0,37  1   1,00  593,19   26   24

2020-10-11 Izrael                586,27  294,51D  -1,15   0,23  1  -1,00  585,50   60   67
LN         Czechy                591,45  295,66W   1,15  -0,23  2   1,00  592,22   30   27

2020-10-11 Szkocja               587,48  293,55D  -1,37   0,27  1   1,00  588,75   53   45
LN         Słowacja              589,50  294,92W   1,37  -0,27  0  -1,00  588,23   42   47

2020-10-11 Rosja                 596,64  297,84D   0,67  -0,13  1   0,00  596,51   15   16
LN         Turcja                591,50  297,17W  -0,67   0,13  1   0,00  591,63   28   28

2020-10-11 Serbia                592,85  296,89D   2,67  -0,52  0  -1,00  591,33   24   30
LN         Węgry                 589,58  294,22W  -2,67   0,52  1   1,00  591,10   41   31

2020-10-11 Grecja                587,11  292,32D   4,98  -0,93  2   1,50  587,68   54   51
LN         Mołdawia              575,16  287,34W  -4,98   0,93  0  -1,50  574,59  137  138

2020-10-11 Kosovo                585,53  293,31D   1,00  -0,20  0  -1,00  584,33   68   72
LN         Słowenia              586,26  292,31W  -1,00   0,20  1   1,00  587,46   63   53


                         Mecze rozegrane w dniach 12-15.10.2020

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2020-10-12 Togo                  578,60  289,30N   0,22  -0,02  1   0,00  578,58  110  110
tow.       Sudan                 578,16  289,08N  -0,22   0,02  1   0,00  578,18  119  119

2020-10-12 Zjedn. Emiraty Arab.  579,77  292,69D   2,36  -0,23  1  -0,50  579,04  102  107
tow.       Uzbekistan            582,73  290,33W  -2,36   0,23  2   0,50  583,46   80   75

2020-10-12 Ghana                 585,55  292,77N  -1,19   0,12  5   0,93  586,60   66   59
tow.       Katar                 587,92  293,96N   1,19  -0,12  1  -0,93  586,87   49   56

2020-10-12 Madagaskar            580,88  290,44N  -2,47   0,24  1  -0,50  580,62   93   95
tow.       Burkina Faso          585,83  292,91N   2,47  -0,24  2   0,50  586,09   65   65

2020-10-13 Angola                578,29  289,14N  -0,68   0,06  3   0,87  579,22  115  106
tow.       Mozambik              579,64  289,82N   0,68  -0,06  0  -0,87  578,71  103  109

2020-10-13 Japonia               590,97  295,48N   6,25  -0,56  1   0,50  590,91   32   35
tow.       Wyspy Ziel. Przyl.    578,46  289,23N  -6,25   0,56  0  -0,50  578,52  113  113

2020-10-13 Azerbejdżan           578,23  289,11N   0,33  -0,07  0   0,00  578,16  118  118
LN         Cypr                  577,57  288,78N  -0,33   0,07  0   0,00  577,64  124  123

2020-10-13 Łotwa                 575,93  287,55D   1,56  -0,31  0  -1,00  574,62  134  138
LN         Malta                 574,03  285,99W  -1,56   0,31  1   1,00  575,34  141  135

2020-10-13 Niger                 576,54  289,14D   2,42  -0,24  1   0,50  576,80  129  130
tow.       Sierra Leone          578,36  286,72W  -2,42   0,24  0  -0,50  578,10  114  119

2020-10-13 Maroko                589,27  294,77D   3,11  -0,30  1   0,00  588,97   43   44
tow.       DR Kongo              582,87  291,66W  -3,11   0,30  1   0,00  583,17   80   80

2020-10-13 Tunezja               589,04  294,52N   0,57  -0,05  1   0,00  588,99   44   43
tow.       Nigeria               587,91  293,95N  -0,57   0,05  1   0,00  587,96   49   49

2020-10-13 Niemcy                600,98  299,77D   3,19  -0,62  3   0,00  600,36    6    7
LN         Szwajcaria            596,01  296,58W  -3,19   0,62  3   0,00  596,63   18   15

2020-10-13 Ukraina               594,63  299,27D  -0,12   0,02  1   1,00  595,65   20   19
LN         Hiszpania             602,81  299,39W   0,12  -0,02  0  -1,00  601,79    3    5

2020-10-13 Czarnogóra            586,27  293,09D   2,24  -0,44  1  -1,00  584,83   62   68
LN         Luksemburg            581,85  290,85W  -2,24   0,44  2   1,00  583,29   84   77

2020-10-13 Wyspy Owcze           576,19  289,00D   2,40  -0,47  2   1,50  577,22  131  127
LN         Andora                572,97  286,60W  -2,40   0,47  0  -1,50  571,94  146  149

2020-10-13 Liechtenstein         571,49  284,90D   5,14  -0,96  0   0,00  570,53  158  161
LN         San Marino            560,26  279,76W  -5,14   0,96  0   0,00  561,22  190  189

2020-10-13 Meksyk                597,07  298,53N   3,10  -0,30  2   0,00  596,77   14   14
tow.       Algieria              590,86  295,43N  -3,10   0,30  2   0,00  591,16   33   33

2020-10-13 Boliwia               586,96  298,14D  -0,76   0,15  1  -1,00  586,11   55   62
eMS        Argentyna             599,28  298,90W   0,76  -0,15  2   1,00  600,13   10    8

2020-10-13 Ekwador               589,93  295,60D  -2,09   0,41  4   1,50  591,84   36   28
eMS        Urugwaj               599,18  297,69W   2,09  -0,41  2  -1,50  597,27   11   13

2020-10-13 Wenezuela             593,63  296,69D   0,14  -0,03  0  -1,00  592,60   23   26
eMS        Paragwaj              590,67  296,55W  -0,14   0,03  1   1,00  591,70   34   29

2020-10-13 Peru                  594,80  298,75D  -2,15   0,42  2  -1,50  593,72   19   22
eMS        Brazylia              602,70  300,90W   2,15  -0,42  4   1,50  603,78    4    2

2020-10-13 Chile                 592,66  296,89D  -3,36   0,65  2   0,00  593,31   26   23
eMS        Kolumbia              600,43  300,25W   3,36  -0,65  2   0,00  599,78    8   10

2020-10-13 Kostaryka             586,38  293,62D   1,11  -0,11  0  -0,50  585,77   60   65
tow.       Panama                583,34  292,51W  -1,11   0,11  1   0,50  583,95   76   74

2020-10-14 Finlandia             589,56  296,95D   2,36  -0,47  1   1,00  590,09   40   36
LN         Irlandia              589,43  294,59W  -2,36   0,47  0  -1,00  588,90   42   44

2020-10-14 Litwa                 578,82  288,77D  -4,67   0,88  0   0,00  579,70  108  103
LN         Albania               583,29  293,44W   4,67  -0,88  0   0,00  582,41   77   83

2020-10-14 Włochy                600,11  298,75D   0,35  -0,07  1   0,00  600,04    9   10
LN         Holandia              598,57  298,40W  -0,35   0,07  1   0,00  598,64   11   12

2020-10-14 Polska                596,43  298,60D   5,23  -0,98  3   1,75  597,20   18   14
LN         Bośnia i Hercegowina  589,44  293,37W  -5,23   0,98  0  -1,75  588,67   41   45

2020-10-14 Anglia                603,50  303,10D   3,82  -0,74  0  -1,00  601,76    3    6
LN         Dania                 598,53  299,28W  -3,82   0,74  1   1,00  600,27   12    8

2020-10-14 Islandia              588,25  295,59D  -6,29   1,14  1  -1,00  588,39   46   46
LN         Belgia                603,99  301,88W   6,29  -1,14  2   1,00  603,85    1    1

2020-10-14 Chorwacja             596,61  300,83D   0,92  -0,18  1  -1,00  595,43   16   19
LN         Francja               600,97  299,91W  -0,92   0,18  2   1,00  602,15    6    4

2020-10-14 Portugalia            602,15  301,50D   3,76  -0,73  3   1,75  603,17    4    3
LN         Szwecja               594,04  297,74W  -3,76   0,73  0  -1,75  593,02   20   25

2020-10-14 Norwegia              593,82  296,66D   2,36  -0,47  1   1,00  594,35   21   20
LN         Irlandia Płn.         587,57  294,30W  -2,36   0,47  0  -1,00  587,04   51   53

2020-10-14 Rumunia               588,00  294,21D  -2,19   0,43  0  -1,00  587,43   48   51
LN         Austria               593,19  296,40W   2,19  -0,43  1   1,00  593,76   24   21

2020-10-14 Szkocja               588,75  294,82D  -1,61   0,32  1   1,00  590,07   45   37
LN         Czechy                592,22  296,43W   1,61  -0,32  0  -1,00  590,90   27   35

2020-10-14 Słowacja              588,23  294,58D   2,82  -0,55  2  -1,00  586,68   47   56
LN         Izrael                585,50  291,76W  -2,82   0,55  3   1,00  587,05   66   52

2020-10-14 Rosja                 596,51  297,71D   1,97  -0,39  0   0,00  596,12   17   17
LN         Węgry                 591,10  295,74W  -1,97   0,39  0   0,00  591,49   34   31

2020-10-14 Turcja                591,63  294,33D  -1,63   0,32  2   0,00  591,95   30   27
LN         Serbia                591,33  295,96W   1,63  -0,32  2   0,00  591,01   32   33

2020-10-14 Bułgaria              582,73  291,85D  -4,33   0,83  0  -1,00  582,56   82   82
LN         Walia                 593,06  296,18W   4,33  -0,83  1   1,00  593,23   25   24

2020-10-14 Estonia               578,51  289,14D  -0,54   0,11  1   0,00  578,62  114  111
LN         Armenia               583,10  289,68W   0,54  -0,11  1   0,00  582,99   81   81

2020-10-14 Macedonia Płn.        587,04  295,26D   2,84  -0,56  1   0,00  586,48   54   59
LN         Gruzja                587,33  292,42W  -2,84   0,56  1   0,00  587,89   53   49

2020-10-14 Grecja                587,68  292,89D   0,67  -0,13  0   0,00  587,55   50   50
LN         Kosovo                584,33  292,22W  -0,67   0,13  0   0,00  584,46   72   71

2020-10-14 Mołdawia              574,59  287,82D  -5,69   1,05  0  -1,87  573,77  139  143
LN         Słowenia              587,46  293,51W   5,69  -1,05  4   1,87  588,28   52   47

2020-10-14 Białoruś              581,58  290,31D  -0,57   0,11  2   1,50  583,19   87   79
LN         Kazachstan            581,51  290,88W   0,57  -0,11  0  -1,50  579,90   89  101


                                     Tabela rankingowa
                                  stan po dniu 15.10.2020 r.
 ============================================     =============================================
 M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking     M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking
                      domowy  wyjazd.  łączny                          domowy  wyjazd.  łączny
 ============================================     =============================================
  1. Belgia           302,11  301,74   603,85     107. Angola           290,24  288,98   579,22
  2. Brazylia         301,80  301,98   603,78     108. Zjedn. Emiraty   291,96  287,08   579,04
  3. Portugalia       302,52  300,65   603,17     109. Mozambik         290,93  287,78   578,71
  4. Francja          301,06  301,09   602,15     110. Gambia           288,10  290,57   578,67
  5. Hiszpania        303,42  298,37   601,79     111. Estonia          289,25  289,37   578,62
  6. Anglia           301,36  300,40   601,76     112. Togo             289,44  289,14   578,58
  7. Niemcy           299,15  301,21   600,36     113. Korea Płn.       292,96  285,58   578,54
  8. Dania            299,25  301,02   600,27     114. Wyspy Ziel. Prz  288,85  289,67   578,52
  9. Argentyna        300,38  299,75   600,13     115. Namibia          290,47  287,82   578,29
 10. Włochy           298,68  301,36   600,04     116. Liban            289,40  288,88   578,28
 11. Kolumbia         300,18  299,60   599,78     117. Sudan            288,11  290,07   578,18
 12. Holandia         300,17  298,47   598,64     118. Azerbejdżan      288,39  289,77   578,16
 13. Urugwaj          301,49  295,78   597,27     119. Sierra Leone     291,64  286,46   578,10
 14. Polska           299,37  297,83   597,20     120. Rep. Śr. Afryki  292,48  285,29   577,77
 15. Meksyk           297,50  299,27   596,77     121. Malawi           290,26  287,44   577,70
 16. Szwajcaria       299,43  297,20   596,63     122. Palestyna        291,59  286,11   577,70
 17. Rosja            297,32  298,80   596,12     123. Cypr             288,08  289,56   577,64
 18. Ukraina          300,29  295,36   595,65     124. Tajlandia        289,01  288,57   577,58
 19. Chorwacja        299,65  295,78   595,43     125. Lesotho          288,21  289,32   577,53
 20. Norwegia         297,19  297,16   594,35     126. Gwinea Bissau    289,96  287,31   577,27
 21. Austria          296,79  296,97   593,76     127. Wyspy Owcze      290,03  287,19   577,22
 22. Peru             297,67  296,05   593,72     128. Botswana         288,33  288,74   577,07
 23. Chile            297,54  295,77   593,31     129. Komory           289,69  287,27   576,96
 24. Walia            296,88  296,35   593,23     130. Niger            289,40  287,40   576,80
 25. Szwecja          296,30  296,72   593,02     131. Rwanda           288,18  288,20   576,38
 26. Wenezuela        295,66  296,94   592,60     132. Tanzania         288,84  287,34   576,18
 27. Turcja           294,65  297,30   591,95     133. Bermudy          286,06  289,96   576,02
 28. Ekwador          297,51  294,33   591,84     134. Etiopia          289,20  286,41   575,61
 29. Paragwaj         294,12  297,58   591,70     135. Malta            288,04  287,30   575,34
 30. Australia        297,50  294,00   591,50     136. Trynidad i Toba  289,22  286,06   575,28
 31. Węgry            295,36  296,13   591,49     137. Kirgistan        289,05  285,65   574,70
 32. Algieria         297,63  293,53   591,16     138. Łotwa            286,24  288,38   574,62
 33. Serbia           295,37  295,64   591,01     139. Surinam          287,60  286,89   574,49
 34. Japonia          295,49  295,42   590,91     140. Malezja          288,97  285,13   574,10
 35. Czechy           295,79  295,11   590,90     141. Gwinea Równikow  288,74  285,19   573,93
 36. Finlandia        297,48  292,61   590,09     142. Nowa Kaledonia   288,24  285,55   573,79
 37. Szkocja          296,14  293,93   590,07     143. Mołdawia         287,00  286,77   573,77
 38. Iran             296,90  293,17   590,07     144. Turkmenistan     288,73  284,75   573,48
 39. Korea Płd.       297,12  292,68   589,80     145. Tadżykistan      287,42  285,58   573,00
 40. Senegal          297,21  292,57   589,78     146. Kuba             286,49  285,87   572,36
 41. USA              296,70  293,08   589,78     147. Burundi          284,70  287,54   572,24
 42. Tunezja          295,44  293,55   588,99     148. Indie            284,95  287,01   571,96
 43. Maroko           294,47  294,50   588,97     149. Andora           286,37  285,57   571,94
 44. Irlandia         294,84  294,06   588,90     150. Nikaragua        285,50  286,42   571,92
 45. Bośnia i Herceg  296,07  292,60   588,67     151. Singapur         286,82  285,09   571,91
 46. Islandia         295,73  292,66   588,39     152. Gujana           287,51  284,18   571,69
 47. Słowenia         293,95  294,33   588,28     153. Czad             286,29  285,35   571,64
 48. Nigeria          295,31  292,65   587,96     154. Gibraltar        285,29  286,32   571,61
 49. Gruzja           294,91  292,98   587,89     155. Wyspy św. Tomas  287,57  283,99   571,56
 50. Grecja           292,76  294,79   587,55     156. Jemen            286,60  284,94   571,54
 51. Rumunia          293,64  293,79   587,43     157. Hongkong         286,48  285,04   571,52
 52. Izrael           293,74  293,31   587,05     158. Filipiny         285,59  285,74   571,33
 53. Irlandia Płn.    293,27  293,77   587,04     159. St. Kitts i Nev  285,51  285,07   570,58
 54. Katar            292,38  294,49   586,87     160. Grenada          285,39  285,18   570,57
 55. Mali             293,68  293,17   586,85     161. Liechtenstein    283,94  286,59   570,53
 56. Słowacja         293,03  293,65   586,68     162. Erytrea          286,57  283,65   570,22
 57. Honduras         294,79  291,86   586,65     163. Afganistan       287,03  283,09   570,12
 58. Ghana            292,79  293,81   586,60     164. Eswatini         284,51  285,11   569,62
 59. Macedonia Płn.   294,70  291,78   586,48     165. St. Vincent i G  287,09  282,46   569,55
 60. Kanada           296,68  289,60   586,28     166. Fidżi            286,42  282,58   569,00
 61. Uganda           294,16  292,11   586,27     167. Tahiti           283,88  284,34   568,22
 62. Irak             293,67  292,56   586,23     168. Antigua i Barbu  286,11  282,00   568,11
 63. Boliwia          297,29  288,82   586,11     169. Barbados         284,89  282,81   567,70
 64. Burkina Faso     294,73  291,36   586,09     170. Wyspy Salomona   285,19  281,99   567,18
 65. Arabia Saudyjsk  293,92  291,96   585,88     171. Papua Nowa Gwin  283,51  283,49   567,00
 66. Kostaryka        293,01  292,76   585,77     172. Indonezja        283,35  283,52   566,87
 67. Kamerun          292,99  291,90   584,89     173. Dominikana       286,28  280,31   566,59
 68. Czarnogóra       291,65  293,18   584,83     174. Belize           282,60  283,95   566,55
 69. Jamajka          291,55  293,24   584,79     175. Sudan Płd.       284,54  281,99   566,53
 70. Wybrz. Kości Sł  292,72  291,94   584,66     176. Mauritius        282,69  282,91   565,60
 71. Haiti            291,39  293,07   584,46     177. Myanmar          284,54  280,84   565,38
 72. Kosovo           292,11  292,35   584,46     178. Vanuatu          284,73  280,64   565,37
 73. Egipt            293,54  290,66   584,20     179. Malediwy         282,86  281,65   564,51
 74. Panama           290,83  293,12   583,95     180. Nepal            282,06  281,16   563,22
 75. Bahrajn          293,42  290,23   583,65     181. Somalia          283,58  279,62   563,20
 76. Uzbekistan       292,40  291,06   583,46     182. Dominika         282,38  280,79   563,17
 77. Luksemburg       291,00  292,29   583,29     183. Dżibuti          282,81  280,21   563,02
 78. Gwinea           292,95  290,30   583,25     184. St. Lucia        280,37  282,45   562,82
 79. Białoruś         291,92  291,27   583,19     185. Montserrat       280,91  281,41   562,32
 80. DR Kongo         291,21  291,96   583,17     186. Seszele          281,17  280,91   562,08
 81. Armenia          293,42  289,57   582,99     187. Portoryko        280,84  281,09   561,93
 82. Bułgaria         291,68  290,88   582,56     188. Tajwan           280,53  281,02   561,55
 83. Albania          289,85  292,56   582,41     189. San Marino       280,50  280,72   561,22
 84. Zimbabwe         292,01  290,18   582,19     190. Kajmany          282,80  278,22   561,02
 85. Benin            293,36  288,60   581,96     191. Bahamy           281,23  278,71   559,94
 86. Nowa Zelandia    293,45  288,26   581,71     192. Pakistan         282,43  277,50   559,93
 87. Oman             292,35  289,35   581,70     193. Kambodża         282,09  276,89   558,98
 88. Syria            291,79  289,77   581,56     194. Bangladesz       277,93  281,03   558,96
 89. Mauretania       292,54  288,84   581,38     195. Aruba            279,24  279,32   558,56
 90. Curacao          291,78  289,20   580,98     196. Mongolia         280,78  275,92   556,70
 91. Jordania         291,46  289,43   580,89     197. Timor Wschodni   281,02  274,32   555,34
 92. Gwatemala        292,87  287,97   580,84     198. Guam             278,97  275,66   554,63
 93. Gabon            290,00  290,77   580,77     199. Makao            279,18  274,78   553,96
 94. Madagaskar       290,33  290,29   580,62     200. Sri Lanka        277,83  275,77   553,60
 95. Chiny            290,81  289,73   580,54     201. Wyspy Turks i C  278,70  273,83   552,53
 96. Salwador         293,59  286,84   580,43     202. Laos             276,31  275,69   552,00
 97. Zambia           289,73  290,50   580,23     203. Am. Wyspy Dziew  274,02  277,97   551,99
 98. Libia            290,60  289,58   580,18     204. Brunei           276,95  274,29   551,24
 99. Afryka Płd.      290,08  290,00   580,08     205. Bhutan           277,86  273,17   551,03
100. Kenia            290,40  289,52   579,92     206. Bryt. Wyspy Dzi  275,13  273,38   548,51
101. Kazachstan       290,63  289,27   579,90     207. Anguilla         273,32  273,08   546,40
102. Kongo            291,67  288,06   579,73     208. Samoa            272,52  273,61   546,13
103. Litwa            289,65  290,05   579,70     209. Wyspy Cooka      272,31  272,56   544,87
104. Liberia          293,94  285,62   579,56     210. Tonga            268,24  269,94   538,18
105. Wietnam          290,15  289,18   579,33     211. Am. Samoa        268,86  269,08   537,94
106. Kuwejt           288,82  290,46   579,28