Przypomnę znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

  • Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

  • RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

  • RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

  • PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

  • W - Wynik meczu.

  • PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

  • Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

  • M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

  • M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.

                     Mecze rozegrane w dniach 11.09-12.10.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-09-18 DR Kongo              583,59  292,12D   4,41  -0,42  2  -0,50  582,67   75   79
tow.       Rwanda                577,27  287,71W  -4,41   0,42  3   0,50  578,19  128  120

2019-09-21 Algieria              591,02  296,52D   3,00  -0,59  0   0,00  590,43   35   39
ePNA       Maroko                588,16  293,52W  -3,00   0,59  0   0,00  588,75   51   47

2019-09-21 Tunezja               586,34  293,53D   2,31  -0,46  1   1,00  586,88   57   55
ePNA       Libia                 582,24  291,22W  -2,31   0,46  0  -1,00  581,70   82   89

2019-09-21 Burundi               576,99  287,40D  -2,73   0,54  0  -1,75  575,78  129  133
ePNA       Uganda                583,36  290,13W   2,73  -0,54  3   1,75  584,57   75   70

2019-09-21 Mauretania            580,10  292,21D  -0,95   0,19  0   0,00  580,29  104  103
ePNA       Mali                  586,95  293,16W   0,95  -0,19  0   0,00  586,76   55   56

2019-09-21 Senegal               590,10  297,23D   8,19  -1,39  1   1,00  589,71   41   41
ePNA       Gwinea                580,93  289,04W  -8,19   1,39  0  -1,00  581,32   95   94

2019-09-22 Ghana                 586,21  292,63D   2,67  -0,52  0  -1,00  584,69   60   69
ePNA       Burkina Faso          585,59  289,96W  -2,67   0,52  1   1,00  587,11   64   52

2019-09-22 Niger                 577,93  290,49D  -4,72   0,89  2   1,50  580,32  123  104
ePNA       Wybrz. Kości Słon.    587,52  295,21W   4,72  -0,89  0  -1,50  585,13   52   66

2019-09-22 Togo                  579,32  289,63D  -4,44   0,84  4   1,75  581,91  107   86
ePNA       Nigeria               589,22  294,07W   4,44  -0,84  1  -1,75  586,63   46   56

2019-09-22 Etiopia               574,24  288,09D  -0,54   0,11  0  -1,00  573,35  139  142
ePNA       Rwanda                578,19  288,63W   0,54  -0,11  1   1,00  579,08  120  111

2019-09-22 Tanzania              577,94  291,12D   1,19  -0,24  0  -1,00  576,70  122  127
ePNA       Sudan                 577,71  289,93W  -1,19   0,24  1   1,00  578,95  124  113

2019-09-22 Eswatini              570,31  285,05D  -4,48   0,85  0  -1,00  570,16  158  159
ePNA       Zambia                581,98  289,53W   4,48  -0,85  1   1,00  582,13   84   83

2019-09-22 Madagaskar            578,41  289,05D  -0,31   0,06  1   1,00  579,47  118  109
ePNA       Namibia               579,03  289,36W   0,31  -0,06  0  -1,00  577,97  110  121

2019-09-22 Zimbabwe              580,43  291,94D   2,30  -0,45  3   1,50  581,48  100   92
ePNA       Lesotho               579,16  289,64W  -2,30   0,45  1  -1,50  578,11  108  120

2019-09-22 Rep. Śr. Afryki       578,60  293,47D   2,00  -0,40  0  -1,50  576,70  114  127
ePNA       DR Kongo              582,67  291,47W  -2,00   0,40  2   1,50  584,57   79   70

2019-09-22 Gwinea Równikowa      573,92  288,77D   0,34  -0,07  2   0,00  573,85  141  140
ePNA       Kongo                 579,13  288,43W  -0,34   0,07  2   0,00  579,20  109  110

2019-09-29 Bangladesz            557,95  278,40D   6,29  -0,57  4   0,87  558,25  195  195
tow.       Bhutan                549,97  272,11W  -6,29   0,57  1  -0,87  549,67  206  206

2019-09-30 Botswana              576,33  288,72D   2,70  -0,26  0   0,00  576,07  130  132
tow.       Liberia               580,43  286,02W  -2,70   0,26  0   0,00  580,69  102   99

2019-10-02 Dominikana            567,93  286,87D   1,36  -0,13  0   0,00  567,80  171  171
tow.       Kuba                  573,00  285,51W  -1,36   0,13  0   0,00  573,13  145  145

2019-10-02 Meksyk                595,49  297,45D  10,96  -0,83  2   0,75  595,41   17   18
tow.       Trynidad i Tobago     577,28  286,49W -10,96   0,83  0  -0,75  577,36  126  125

2019-10-03 Bangladesz            558,25  278,70D   6,89  -0,61  0  -0,75  556,89  195  195
tow.       Bhutan                549,67  271,81W  -6,89   0,61  2   0,75  551,03  206  205

2019-10-04 St. Lucia             564,65  281,06D  -1,77   0,17  3   0,75  565,57  178  176
tow.       Dominika              564,68  282,83W   1,77  -0,17  1  -0,75  563,76  177  181

2019-10-05 Jordania              581,86  292,43D   8,40  -0,71  0   0,00  581,15   88   96
tow.       Singapur              571,29  284,03W  -8,40   0,71  0   0,00  572,00  152  150

2019-10-05 Malezja               571,05  285,83D   9,87  -0,78  6   0,98  571,25  155  153
tow.       Sri Lanka             554,20  275,96W  -9,87   0,78  0  -0,98  554,00  199  199

2019-10-06 St. Lucia             565,57  281,98D   0,07   0,00  0  -0,93  564,64  176  178
tow.       Dominika              563,76  281,91W  -0,07   0,00  4   0,93  564,69  181  177

2019-10-09 Mauritius             568,46  284,77D   0,75  -0,15  1  -1,50  566,81  167  174
ePNA       Wyspy św. Tomasza     571,07  284,02W  -0,75   0,15  3   1,50  572,72  155  146

2019-10-09 Sudan Płd.            563,76  283,82D   2,41  -0,47  2   1,00  564,29  182  180
ePNA       Seszele               564,09  281,41W  -2,41   0,47  1  -1,00  563,56  181  183

2019-10-09 Dżibuti               559,75  281,29D  -8,05   1,37  1   0,00  561,12  191  189
ePNA       Gambia                577,50  289,34W   8,05  -1,37  1   0,00  576,13  123  131

2019-10-09 Liberia               580,69  294,41D   8,87  -1,47  1   1,00  580,22   99  106
ePNA       Czad                  572,18  285,54W  -8,87   1,47  0  -1,00  572,65  148  147

2019-10-09 Bahrajn               581,99  291,49D   0,76  -0,07  2  -0,50  581,42   84   92
tow.       Azerbejdżan           580,51  290,73W  -0,76   0,07  3   0,50  581,08  100   98

2019-10-09 Niemcy                598,50  298,54D   0,30  -0,03  2   0,00  598,47   10   10
tow.       Argentyna             598,13  298,24W  -0,30   0,03  2   0,00  598,16   12   12

2019-10-10 Australia             590,57  297,46D  15,25  -1,89  5   1,93  590,61   38   37
eMS        Nepal                 563,74  282,21W -15,25   1,89  0  -1,93  563,70  182  182

2019-10-10 Japonia               591,15  296,33D  21,69  -1,99  6   1,96  591,12   34   34
eMS        Mongolia              555,55  274,64W -21,69   1,99  0  -1,96  555,58  196  196

2019-10-10 Korea Płd.            590,86  297,08D  21,32  -1,98  8   1,99  590,87   37   35
eMS        Sri Lanka             554,00  275,76W -21,32   1,98  0  -1,99  553,99  199  199

2019-10-10 Chiny                 581,94  290,50D  14,42  -1,86  7   1,98  582,06   84   85
eMS        Guam                  555,05  276,08W -14,42   1,86  0  -1,98  554,93  198  198

2019-10-10 Uzbekistan            584,23  294,64D   8,39  -1,41  5   1,93  584,75   75   70
eMS        Jemen                 571,98  286,25W  -8,39   1,41  0  -1,93  571,46  152  153

2019-10-10 Brazylia              604,28  302,14N   7,29  -0,64  1   0,00  603,64    1    1
tow.       Senegal               589,71  294,85N  -7,29   0,64  1   0,00  590,35   41   38

2019-10-10 Tajlandia             577,31  287,66D  -0,84   0,08  1   0,00  577,39  125  124
tow.       Kongo                 579,20  288,50W   0,84  -0,08  1   0,00  579,12  110  112

2019-10-10 Bangladesz            556,89  277,34D -18,43   1,96  0  -1,50  557,35  195  195
eMS        Katar                 589,65  295,77W  18,43  -1,96  2   1,50  589,19   43   43

2019-10-10 Wietnam               578,57  290,02D   4,80  -0,91  1   1,00  578,66  116  117
eMS        Malezja               571,25  285,22W  -4,80   0,91  0  -1,00  571,16  154  156

2019-10-10 Iran                  592,65  296,89D  20,07  -1,98 14   1,99  592,66   25   25
eMS        Kambodża              560,02  276,82W -20,07   1,98  0  -1,99  560,01  190  190

2019-10-10 Syria                 581,34  290,67N   8,41  -1,42  2   1,00  580,92   94   97
eMS        Malediwy              564,52  282,26N  -8,41   1,42  1  -1,00  564,94  179  177

2019-10-10 Kazachstan            581,46  291,51D   0,88  -0,18  1  -1,00  580,28   91  103
eME        Cypr                  581,90  290,63W  -0,88   0,18  2   1,00  583,08   86   79

2019-10-10 Kirgistan             575,74  290,23D   8,88  -1,47  7   1,98  576,25  134  129
eMS        Myanmar               564,25  281,35W  -8,88   1,47  0  -1,98  563,74  181  181

2019-10-10 Oman                  581,71  292,12D   9,06  -1,49  3   1,75  581,97   87   86
eMS        Afganistan            569,73  283,06W  -9,06   1,49  0  -1,75  569,47  160  160

2019-10-10 Jordania              581,15  291,72D   0,90  -0,18  0   0,00  580,97   96   96
eMS        Kuwejt                579,03  290,82W  -0,90   0,18  0   0,00  579,21  112  111

2019-10-10 Irak                  584,53  292,64D   7,21  -1,27  2   1,50  584,76   72   69
eMS        Hongkong              571,40  285,43W  -7,21   1,27  0  -1,50  571,17  153  155

2019-10-10 Zjedn. Emiraty Arab.  581,09  292,00D   7,06  -1,25  5   1,93  581,77   97   87
eMS        Indonezja             568,92  284,94W  -7,06   1,25  0  -1,93  568,24  165  166

2019-10-10 Liban                 578,51  289,76D   5,38  -1,00  2   1,00  578,51  118  118
eMS        Turkmenistan          572,43  284,38W  -5,38   1,00  1  -1,00  572,43  149  150

2019-10-10 Kosovo                589,46  295,58D  10,05  -0,79  1   0,50  589,17   44   44
tow.       Gibraltar             571,02  285,53W -10,05   0,79  0  -0,50  571,31  156  154

2019-10-10 Białoruś              583,11  290,62D   0,02   0,00  0   0,00  583,11   78   78
eME        Estonia               580,28  290,60W  -0,02   0,00  0   0,00  580,28  105  103

2019-10-10 Arabia Saudyjska      582,40  293,59D   8,85  -1,47  3   1,75  582,68   80   81
eME        Singapur              572,00  284,74W  -8,85   1,47  0  -1,75  571,72  151  152

2019-10-10 Burkina Faso          587,11  295,63D   5,98  -0,54  0  -0,50  586,07   52   61
tow.       Gabon                 578,54  289,65W  -5,98   0,54  1   0,50  579,58  117  108

2019-10-10 Wyspy Ziel. Przyl.    577,45  288,72N  -2,23   0,22  2   0,50  578,17  123  120
tow.       Togo                  581,91  290,95N   2,23  -0,22  1  -0,50  581,19   85   94

2019-10-10 Niger                 580,32  292,88D   3,20  -0,31  1   0,00  580,01  103  106
tow.       Zambia                582,13  289,68W  -3,20   0,31  1   0,00  582,44   83   82

2019-10-10 Serbia                593,16  296,76D  -0,63   0,06  1   0,50  593,72   23   23
tow.       Paragwaj              590,90  297,39W   0,63  -0,06  0  -0,50  590,34   35   39

2019-10-10 Holandia              602,25  301,58D   7,31  -1,28  3   1,50  602,47    3    3
eME        Irlandia Płn.         589,24  294,27W  -7,31   1,28  1  -1,50  589,02   45   45

2019-10-10 Chorwacja             595,46  299,26D   7,99  -1,37  3   1,75  595,84   17   16
eME        Węgry                 587,50  291,27W  -7,99   1,37  0  -1,75  587,12   51   51

2019-10-10 Słowacja              592,02  296,21D   1,34  -0,27  1   0,00  591,75   30   31
eME        Walia                 591,33  294,87W  -1,34   0,27  1   0,00  591,60   33   33

2019-10-10 Austria               593,65  297,62D   6,74  -1,20  3   1,50  593,95   22   22
eME        Izrael                585,84  290,88W  -6,74   1,20  1  -1,50  585,54   62   62

2019-10-10 Łotwa                 573,17  285,26D -10,71   1,64  0  -1,75  573,06  144  145
eME        Polska                592,26  295,97W  10,71  -1,64  3   1,75  592,37   28   26

2019-10-10 Macedonia Płn.        585,90  293,22D  -0,26   0,05  2   1,00  586,95   61   53
eME        Słowenia              588,71  293,48W   0,26  -0,05  1  -1,00  587,66   47   50

2019-10-10 Belgia                603,30  302,35D  22,51  -1,99  9   1,99  603,30    2    2
eME        San Marino            561,22  279,84W -22,51   1,99  0  -1,99  561,22  188  188

2019-10-10 Rosja                 595,05  297,58D   5,87  -1,08  4   1,87  595,84   19   16
eME        Szkocja               585,95  291,71W  -5,87   1,08  0  -1,87  585,16   60   65

2019-10-10 Algieria              590,43  295,93D   2,56  -0,25  0   0,00  590,18   39   41
tow.       DR Kongo              584,57  293,37W  -2,56   0,25  0   0,00  584,82   70   68

2019-10-10 Wenezuela             594,58  296,51D   7,30  -0,64  4   0,87  594,81   20   20
tow.       Boliwia               587,06  289,21W  -7,30   0,64  1  -0,87  586,83   53   55

2019-10-10 Bryt. Wyspy Dziew.    550,15  275,07N  -4,08   0,78  0  -1,87  549,06  206  206
LN         Bahamy                558,30  279,15N   4,08  -0,78  4   1,87  559,39  194  192

2019-10-10 Trynidad i Tobago     577,36  290,79D   0,54  -0,11  0  -1,50  575,75  124  134
LN         Honduras              585,40  290,25W  -0,54   0,11  2   1,50  587,01   63   52

2019-10-10 Haiti                 583,90  291,95N  -2,19   0,43  1   0,00  584,33   76   74
LN         Kostaryka             588,28  294,14N   2,19  -0,43  1   0,00  587,85   50   49

2019-10-10 Belize                568,25  284,89D   2,11  -0,42  0  -1,87  565,96  167  175
LN         St. Kitts i Nevis     570,17  282,78W  -2,11   0,42  4   1,87  572,46  158  149

2019-10-11 Maroko                588,75  294,64D   3,96  -0,38  1   0,00  588,37   46   47
tow.       Libia                 581,70  290,68W  -3,96   0,38  1   0,00  582,08   88   85

2019-10-11 Czechy                592,33  296,96D  -2,91   0,57  2   1,00  593,90   27   23
eME        Anglia                600,74  299,87W   2,91  -0,57  1  -1,00  599,17    6    8

2019-10-11 Czarnogóra            584,30  291,27D  -0,21   0,04  0   0,00  584,34   75   74
eME        Bułgaria              585,04  291,48W   0,21  -0,04  0   0,00  585,00   67   67

2019-10-11 Portugalia            601,34  300,59D  10,67  -1,64  3   1,75  601,45    5    5
eME        Luksemburg            580,46  289,92W -10,67   1,64  0  -1,75  580,35  100  101

2019-10-11 Ukraina               595,54  299,02D  11,52  -1,70  2   1,50  595,34   18   19
eME        Litwa                 576,23  287,50W -11,52   1,70  0  -1,50  576,43  130  128

2019-10-11 Andora                572,11  287,46D   1,14  -0,23  1   1,00  572,88  151  145
eME        Mołdawia              574,37  286,32W  -1,14   0,23  0  -1,00  573,60  137  141

2019-10-11 Islandia              588,67  296,93D  -1,09   0,22  0  -1,00  587,89   47   48
eME        Francja               600,14  298,02W   1,09  -0,22  1   1,00  600,92    7    6

2019-10-11 Turcja                593,12  297,51D   5,52  -1,02  1   1,00  593,10   24   25
eME        Albania               585,34  291,99W  -5,52   1,02  0  -1,00  585,36   64   64

2019-10-11 St. Vincent i Gren.   567,76  285,88D  -0,14   0,03  2   0,00  567,79  170  170
LN         Surinam               574,91  286,02W   0,14  -0,03  2   0,00  574,88  135  135

2019-10-11 Antigua i Barbuda     568,64  286,03D   2,99  -0,58  2   1,00  569,06  165  163
LN         Gujana                569,23  283,04W  -2,99   0,58  1  -1,00  568,81  163  165

2019-10-11 Urugwaj               598,56  301,49D   4,56  -0,43  1   0,50  598,63    9    9
tow.       Peru                  596,07  296,93W  -4,56   0,43  0  -0,50  596,00   15   15

2019-10-11 USA                   588,40  295,36D   9,72  -1,55  7   1,98  588,83   48   46
LN         Kuba                  573,13  285,64W  -9,72   1,55  0  -1,98  572,70  144  147

2019-10-11 Bermudy               576,31  285,91D -12,13   1,74  1  -1,87  576,18  128  130
LN         Meksyk                595,41  298,04W  12,13  -1,74  5   1,87  595,54   19   18

2019-10-11 Nikaragua             570,81  285,12D   2,28  -0,45  3   1,50  571,86  158  152
LN         Dominika              564,69  282,84W  -2,28   0,45  1  -1,50  563,64  178  182

2019-10-12 Gruzja                586,57  295,01D  -0,63   0,13  0   0,00  586,70   58   56
eME        Irlandia              591,62  295,64W   0,63  -0,13  0   0,00  591,49   32   33

2019-10-12 Gwinea                581,32  290,66N   4,34  -0,41  0  -0,50  580,41   93   99
tow.       Komory                572,64  286,32N  -4,34   0,41  1   0,50  573,55  149  142

2019-10-12 Kolumbia              599,79  299,89N   3,75  -0,36  0   0,00  599,43    7    7
tow.       Chile                 592,28  296,14N  -3,75   0,36  0   0,00  592,64   28   28

2019-10-12 Dania                 596,95  298,95D   1,98  -0,39  1   1,00  597,56   14   13
eME        Szwajcaria            597,48  296,97W  -1,98   0,39  0  -1,00  596,87   13   14

2019-10-12 Wyspy Owcze           573,99  288,03D  -8,31   1,40  0  -1,75  573,64  138  140
eME        Rumunia               591,94  296,34W   8,31  -1,40  3   1,75  592,29   30   30

2019-10-12 Bośnia i Hercegowina  589,70  297,05D   3,52  -0,68  4   1,75  590,77   42   36
eME        Finlandia             590,87  293,53W  -3,52   0,68  1  -1,75  589,80   35   42

2019-10-12 Tunezja               586,88  294,07D   3,13  -0,30  0   0,00  586,58   54   58
tow.       Kamerun               584,70  290,94W  -3,13   0,30  0   0,00  585,00   71   67

2019-10-12 Malta                 574,80  287,31D  -8,91   1,47  0  -1,87  574,40  136  136
eME        Szwecja               594,41  296,22W   8,91  -1,47  4   1,87  594,81   21   20

2019-10-12 Norwegia              592,10  296,52D  -3,07   0,60  1   0,00  592,70   29   26
eME        Hiszpania             601,57  299,59W   3,07  -0,60  1   0,00  600,97    4    5

2019-10-12 Włochy                598,32  299,00D   5,33  -0,99  2   1,50  598,83   11    9
eME        Grecja                583,08  293,67W  -5,33   0,99  0  -1,50  582,57   79   81

2019-10-12 Liechtenstein         571,16  286,33D  -5,06   0,95  1   0,00  572,11  157  152
eME        Armenia               584,28  291,39W   5,06  -0,95  1   0,00  583,33   76   76

2019-10-12 Dominikana            567,80  286,74D   3,15  -0,61  3   1,75  568,94  169  165
LN         St. Lucia             564,64  283,59W  -3,15   0,61  0  -1,75  563,50  178  183

2019-10-12 Jamajka               585,40  292,59D  13,35  -1,81  2   1,50  585,09   63   66
LN         Aruba                 559,28  279,24W -13,35   1,81  0  -1,50  559,59  193  192

2019-10-12 Barbados              566,79  284,38D   6,43  -1,16  1   1,00  566,63  174  174
LN         Am. Wyspy Dziew.      552,49  277,95W  -6,43   1,16  0  -1,00  552,65  202  201

2019-10-12 Anguilla              546,56  272,88D -15,76   1,90  0  -1,93  546,53  207  207
LN         Gwatemala             582,26  288,64W  15,76  -1,90  5   1,93  582,29   83   83

2019-10-12 Montserrat            559,25  281,65D  -3,98   0,76  0  -1,50  558,51  194  194
LN         Salwador              580,51  285,63W   3,98  -0,76  2   1,50  581,25   99   93


                         Mecze rozegrane w dniach 13-15.10.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-10-13 Seszele               563,56  282,68D   2,74  -0,54  0  -1,00  562,02  182  185
ePNA       Sudan Płd.            564,29  279,94W  -2,74   0,54  1   1,00  565,83  178  176

2019-10-13 Brazylia              603,64  301,82N   8,51  -0,71  1   0,00  602,93    1    2
tow.       Nigeria               586,63  293,31N  -8,51   0,71  1   0,00  587,34   57   49

2019-10-13 Czad                  572,65  286,64D   0,36  -0,07  1   1,00  573,58  149  142
ePNA       Liberia               580,22  286,28W  -0,36   0,07  0  -1,00  579,29  105  108

2019-10-13 Etiopia               573,35  287,20D  -4,14   0,39  0  -0,50  573,24  143  144
tow.       Uganda                584,57  291,34W   4,14  -0,39  1   0,50  584,68   73   72

2019-10-13 Kenia                 579,55  291,42D   3,88  -0,37  0  -0,50  578,68  109  116
tow.       Mozambik              577,95  287,54W  -3,88   0,37  1   0,50  578,82  123  115

2019-10-13 Afryka Płd.           580,40  288,80D  -4,17   0,40  2   0,50  581,30  100   93
tow.       Mali                  586,76  292,97W   4,17  -0,40  1  -0,50  585,86   55   62

2019-10-13 Togo                  581,19  290,59N   3,67  -0,35  1   0,00  580,84   94   99
tow.       Gwinea Równikowa      573,85  286,92N  -3,67   0,35  1   0,00  574,20  138  138

2019-10-13 Kazachstan            580,28  290,33D -10,62   1,63  0  -1,50  580,41  103  100
eME        Belgia                603,30  300,95W  10,62  -1,63  2   1,50  603,17    2    1

2019-10-13 Lesotho               578,11  289,52D   1,54  -0,15  1   0,00  577,96  121  124
tow.       Malawi                578,76  287,98W  -1,54   0,15  1   0,00  578,91  116  113

2019-10-13 Ekwador               590,30  295,15N  -3,93   0,38  1  -0,96  589,72   40   42
tow.       Argentyna             598,16  299,08N   3,93  -0,38  6   0,96  598,74   12   10

2019-10-13 Benin                 581,37  293,52D   3,53  -0,34  2   0,00  581,03   92   95
tow.       Zambia                582,44  289,99W  -3,53   0,34  2   0,00  582,78   82   79

2019-10-13 Niger                 580,01  292,57D   7,44  -0,65  0  -0,75  578,61  106  118
tow.       Rep. Śr. Afryki       576,70  285,13W  -7,44   0,65  2   0,75  578,10  125  122

2019-10-13 Gambia                576,13  288,16D   9,70  -1,55  1   0,00  574,58  131  135
ePNA       Dżibuti               561,12  278,46W  -9,70   1,55  1   0,00  562,67  189  184

2019-10-13 Wyspy św. Tomasza     572,72  287,05D   3,36  -0,65  2   1,00  573,07  147  146
ePNA       Mauritius             566,81  283,69W  -3,36   0,65  1  -1,00  566,46  173  175

2019-10-13 Białoruś              583,11  290,62D -10,05   1,58  1  -1,00  583,69   78   76
eME        Holandia              602,47  300,67W  10,05  -1,58  2   1,00  601,89    3    3

2019-10-13 Węgry                 587,12  296,23D   4,93  -0,93  1   1,00  587,19   51   50
eME        Azerbejdżan           581,08  291,30W  -4,93   0,93  0  -1,00  581,01   95   96

2019-10-13 Cypr                  583,08  291,27D  -6,20   1,13  0  -1,93  582,28   79   83
eME        Rosja                 595,84  297,47W   6,20  -1,13  5   1,93  596,64   16   15

2019-10-13 Szkocja               585,16  294,24D  14,40  -1,86  6   1,96  585,26   64   65
eME        San Marino            561,22  279,84W -14,40   1,86  0  -1,96  561,12  188  189

2019-10-13 Wybrz. Kości Słon.    585,13  292,56N   0,15  -0,01  3   0,75  585,87   65   61
tow.       DR Kongo              584,82  292,41N  -0,15   0,01  1  -0,75  584,08   69   75

2019-10-13 Słowacja              591,75  295,94D  -0,89   0,09  1   0,00  591,84   31   31
tow.       Paragwaj              590,34  296,83W   0,89  -0,09  1   0,00  590,25   39   39

2019-10-13 Estonia               580,28  289,68D -10,28   1,60  0  -1,75  580,13  103  104
eME        Niemcy                598,47  299,96W  10,28  -1,60  3   1,75  598,62   11   12

2019-10-13 Walia                 591,60  296,46D   0,26  -0,05  1   0,00  591,55   32   32
eME        Chorwacja             595,84  296,20W  -0,26   0,05  1   0,00  595,89   16   17

2019-10-13 Polska                592,37  296,29D   3,61  -0,70  2   1,50  593,17   29   25
eME        Macedonia Płn.        586,95  292,68W  -3,61   0,70  0  -1,50  586,15   53   59

2019-10-13 Słowenia              587,66  295,23D  -0,80   0,16  0  -1,00  586,82   50   53
eME        Austria               593,95  296,03W   0,80  -0,16  1   1,00  594,79   22   22

2019-10-13 St. Kitts i Nevis     572,46  287,39D   4,03  -0,77  0  -1,00  570,69  150  158
LN         Belize                565,96  283,36W  -4,03   0,77  1   1,00  567,73  175  171

2019-10-13 Kostaryka             587,85  296,22D   8,44  -1,42  0   0,00  586,43   49   56
LN         Curacao               580,84  287,78W  -8,44   1,42  0   0,00  582,26   98   84

2019-10-14 Rwanda                579,08  289,56D   2,74  -0,27  0   0,00  578,81  111  115
tow.       Tanzania              576,70  286,82W  -2,74   0,27  0   0,00  576,97  126  126

2019-10-14 Czechy                593,90  298,53D   4,48  -0,42  2  -0,50  592,98   23   26
tow.       Irlandia Płn.         589,02  294,05W  -4,48   0,42  3   0,50  589,94   45   42

2019-10-14 Egipt                 586,24  295,14D   7,53  -0,65  1   0,50  586,09   58   60
tow.       Botswana              576,07  287,61W  -7,53   0,65  0  -0,50  576,22  131  130

2019-10-14 Bułgaria              585,00  293,56D  -4,74   0,90  0  -1,96  583,94   67   74
eME        Anglia                599,17  298,30W   4,74  -0,90  6   1,96  600,23    8    5

2019-10-14 Kosovo                589,17  295,29D   2,26  -0,45  2   1,50  590,22   44   40
eME        Czarnogóra            584,34  293,03W  -2,26   0,45  0  -1,50  583,29   73   77

2019-10-14 Litwa                 576,43  288,73D  -7,67   1,33  1  -1,00  576,76  128  127
eME        Serbia                593,72  296,40W   7,67  -1,33  2   1,00  593,39   24   24

2019-10-14 Ukraina               595,34  298,82D  -1,93   0,38  2   1,00  596,72   19   15
eME        Portugalia            601,45  300,75W   1,93  -0,38  1  -1,00  600,07    4    6

2019-10-14 Francja               600,92  302,12D   6,51  -1,17  1   0,00  599,75    6    7
eME        Turcja                593,10  295,61W  -6,51   1,17  1   0,00  594,27   26   23

2019-10-14 Islandia              587,89  296,15D  11,50  -1,70  2   1,50  587,69   48   48
eME        Andora                572,88  284,65W -11,50   1,70  0  -1,50  573,08  148  144

2019-10-14 Mołdawia              573,60  288,05D  -3,96   0,76  0  -1,87  572,49  141  150
eME        Albania               585,36  292,01W   3,96  -0,76  4   1,87  586,47   64   56

2019-10-14 Dominika              563,64  281,85D  -3,84   0,74  0  -1,87  562,51  181  184
LN         Nikaragua             571,86  285,69W   3,84  -0,74  4   1,87  572,99  152  147

2019-10-14 Wenezuela             594,81  296,74D  10,17  -0,80  2   0,75  594,76   20   22
tow.       Trynidad i Tobago     575,75  286,57W -10,17   0,80  0  -0,75  575,80  133  132

2019-10-14 Surinam               574,88  288,89D   7,01  -1,24  0  -1,00  572,64  134  149
LN         St. Vincent i Gren.   567,79  281,88W  -7,01   1,24  1   1,00  570,03  170  160

2019-10-14 Gujana                568,81  286,19D   3,58  -0,69  5   1,87  569,99  166  161
LN         Antigua i Barbuda     569,06  282,61W  -3,58   0,69  1  -1,87  567,88  163  170

2019-10-15 Mongolia              555,58  280,91D  -4,60   0,87  1  -1,00  555,45  196  196
eMS        Kirgistan             576,25  285,51W   4,60  -0,87  2   1,00  576,38  129  130

2019-10-15 Korea Płn.            578,23  292,76D  -1,02   0,20  0   0,00  578,43  120  121
eMS        Korea Płd.            590,87  293,78W   1,02  -0,20  0   0,00  590,67   35   37

2019-10-15 Kambodża              560,01  283,20D  -8,69   1,45  0  -1,87  559,59  190  192
eMS        Irak                  584,76  291,89W   8,69  -1,45  4   1,87  585,18   68   68

2019-10-15 Indonezja             568,24  283,98D  -4,57   0,87  1  -1,50  567,61  167  170
eMS        Wietnam               578,66  288,55W   4,57  -0,87  3   1,50  579,29  117  107

2019-10-15 Tajwan                563,11  280,73D -12,38   1,76  1  -1,96  562,91  182  182
eMS        Australia             590,61  293,11W  12,38  -1,76  7   1,96  590,81   37   35

2019-10-15 Singapur              571,72  287,26D  -2,33   0,46  1  -1,50  570,68  153  158
eMS        Uzbekistan            584,75  289,59W   2,33  -0,46  3   1,50  585,79   69   64

2019-10-15 Filipiny              569,27  284,34D  -7,10   1,25  0   0,00  570,52  164  159
eMS        Chiny                 582,06  291,44W   7,10  -1,25  0   0,00  580,81   87   98

2019-10-15 Tajlandia             577,39  287,74D  -1,35   0,27  2   1,00  578,66  125  118
eMS        Zjedn. Emiraty Arab.  581,77  289,09W   1,35  -0,27  1  -1,00  580,50   89   99

2019-10-15 Tadżykistan           574,25  287,95D  -6,87   1,22  0  -1,75  573,72  136  138
eMS        Japonia               591,12  294,82W   6,87  -1,22  3   1,75  591,65   34   31

2019-10-15 Palestyna             579,68  292,12D   3,31  -0,64  0   0,00  579,04  105  110
eMS        Arabia Saudyjska      582,68  288,81W  -3,31   0,64  0   0,00  583,32   80   78

2019-10-15 Syria                 580,92  291,15D  15,19  -1,89  4   1,87  580,90   98   96
eMS        Guam                  554,93  275,96W -15,19   1,89  0  -1,87  554,95  198  198

2019-10-15 Indie                 573,22  286,13D   6,58  -1,18  1   0,00  572,04  143  151
eMS        Bangladesz            557,35  279,55W  -6,58   1,18  1   0,00  558,53  195  195

2019-10-15 Sri Lanka             553,99  278,24D -10,51   1,62  0  -1,75  553,86  199  200
eMS        Liban                 578,51  288,75W  10,51  -1,62  3   1,75  578,64  119  119

2019-10-15 Jordania              580,97  291,54D   9,37  -1,52  3   1,75  581,20   97   93
eMS        Nepal                 563,70  282,17W  -9,37   1,52  0  -1,75  563,47  180  180

2019-10-15 Chile                 592,64  296,32N   6,12  -0,55  3   0,50  592,59   29   28
tow.       Gwinea                580,41  290,20N  -6,12   0,55  2  -0,50  580,46  100  100

2019-10-15 Kuwejt                579,21  288,21D   3,83  -0,37  1   0,00  578,84  109  114
tow.       Turkmenistan          572,43  284,38W  -3,83   0,37  1   0,00  572,80  151  147

2019-10-15 Finlandia             589,80  297,34D   6,90  -1,23  3   1,75  590,32   43   39
eME        Armenia               583,33  290,44W  -6,90   1,23  0  -1,75  582,81   76   80

2019-10-15 Bahrajn               581,42  290,92D  -4,84   0,91  1   1,00  583,33   92   77
eMS        Iran                  592,66  295,76W   4,84  -0,91  0  -1,00  590,75   28   36

2019-10-15 Katar                 589,19  293,88D   4,29  -0,82  2   1,00  589,37   45   44
eMS        Oman                  581,97  289,59W  -4,29   0,82  1  -1,00  581,79   88   88

2019-10-15 Dania                 597,56  299,56D   9,75  -0,78  4   0,93  597,71   13   13
tow.       Luksemburg            580,35  289,81W  -9,75   0,78  0  -0,93  580,20  102  103

2019-10-15 Mauretania            580,29  292,40D   1,34  -0,13  0   0,00  580,16  103  104
tow.       Libia                 582,08  291,06W  -1,34   0,13  0   0,00  582,21   86   85

2019-10-15 Gibraltar             571,31  285,49D  -6,07   1,11  2  -1,00  571,42  155  154
eME        Gruzja                586,70  291,56W   6,07  -1,11  3   1,00  586,59   54   55

2019-10-15 Szwajcaria            596,87  300,51D   5,00  -0,94  2   1,50  597,43   14   14
eME        Irlandia              591,49  295,51W  -5,00   0,94  0  -1,50  590,93   33   34

2019-10-15 Wyspy Owcze           573,64  287,68D   0,19  -0,04  1   1,00  574,60  139  134
eME        Malta                 574,40  287,49W  -0,19   0,04  0  -1,00  573,44  135  141

2019-10-15 Rumunia               592,29  295,60D   0,02   0,00  1   0,00  592,29   30   29
eME        Norwegia              592,70  295,58W  -0,02   0,00  1   0,00  592,70   27   27

2019-10-15 Szwecja               594,81  298,19D  -0,80   0,16  1   0,00  594,97   20   20
eME        Hiszpania             600,97  298,99W   0,80  -0,16  1   0,00  600,81    4    4

2019-10-15 Izrael                585,54  294,96D   7,05  -1,25  3   1,50  585,79   64   64
eME        Łotwa                 573,06  287,91W  -7,05   1,25  1  -1,50  572,81  146  146

2019-10-15 Grecja                582,57  289,41D  -3,24   0,63  2   1,00  584,20   81   72
eME        Bośnia i Hercegowina  590,77  292,65W   3,24  -0,63  1  -1,00  589,14   36   45

2019-10-15 Liechtenstein         572,11  287,28D -12,04   1,74  0  -1,93  571,92  152  152
eME        Włochy                598,83  299,32W  12,04  -1,74  5   1,93  599,02    9    8

2019-10-15 Algieria              590,18  295,09N  -4,62   0,43  3   0,87  591,48   41   33
tow.       Kolumbia              599,43  299,71N   4,62  -0,43  0  -0,87  598,13    8   12

2019-10-15 Maroko                588,37  294,26D   3,57  -0,34  2  -0,50  587,53   47   48
tow.       Gabon                 579,58  290,69W  -3,57   0,34  3   0,50  580,42  106  101

2019-10-15 St. Lucia             563,50  281,05D  -5,32   0,99  0  -1,50  562,99  181  181
LN         Salwador              581,25  286,37W   5,32  -0,99  2   1,50  581,76   94   89

2019-10-15 Am. Wyspy Dziew.      552,65  274,54D  -7,87   1,35  0  -1,87  552,13  201  202
LN         Barbados              566,63  282,41W   7,87  -1,35  4   1,87  567,15  174  173

2019-10-15 Bermudy               576,18  285,78D  -2,89   0,28  0   0,00  576,46  131  128
tow.       Gwatemala             582,29  288,67W   2,89  -0,28  0   0,00  582,01   82   87

2019-10-15 Aruba                 559,59  279,79N -12,75   1,78  0  -1,96  559,41  192  193
LN         Jamajka               585,09  292,54N  12,75  -1,78  6   1,96  585,27   66   66

2019-10-15 Dominikana            568,94  287,88D  10,28  -1,60  0   0,00  567,34  166  171
LN         Montserrat            558,51  277,60W -10,28   1,60  0   0,00  560,11  194  190

2019-10-15 Kanada                586,25  295,81D   2,77  -0,54  2   1,50  587,21   58   50
LN         USA                   588,83  293,04W  -2,77   0,54  0  -1,50  587,87   46   46

2019-10-15 Anguilla              546,53  272,85D  -8,88   1,47  2  -1,00  547,00  207  207
LN         Portoryko             562,01  281,73W   8,88  -1,47  3   1,00  561,54  186  188

2019-10-15 Boliwia               586,83  297,85D   4,91  -0,46  3   0,75  587,12   52   52
tow.       Haiti                 584,33  292,94W  -4,91   0,46  1  -0,75  584,04   72   74

2019-10-15 Peru                  596,00  299,14D   2,07  -0,20  1   0,00  595,80   17   19
tow.       Urugwaj               598,63  297,07W  -2,07   0,20  1   0,00  598,83   11    9

2019-10-15 Meksyk                595,54  297,37D   5,62  -1,04  3   1,50  596,00   19   17
LN         Panama                583,12  291,75W  -5,62   1,04  1  -1,50  582,66   78   82


                                     Tabela rankingowa
                                 stan po dniu 15.10.2019 r
  ============================================     =============================================
 M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking     M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking
                      domowy  wyjazd.  łączny                          domowy  wyjazd.  łączny
 ============================================     =============================================
  1. Belgia           302,35  300,82   603,17     107. Liberia          293,94  285,35   579,29
  2. Brazylia         301,84  301,09   602,93     108. Wietnam          290,11  289,18   579,29
  3. Holandia         301,80  300,09   601,89     109. Kongo            290,70  288,42   579,12
  4. Hiszpania        301,98  298,83   600,81     110. Palestyna        291,48  287,56   579,04
  5. Anglia           300,87  299,36   600,23     111. Sudan            287,78  291,17   578,95
  6. Portugalia       300,70  299,37   600,07     112. Malawi           290,78  288,13   578,91
  7. Francja          300,95  298,80   599,75     113. Sierra Leone     292,37  286,48   578,85
  8. Włochy           299,51  299,51   599,02     114. Kuwejt           287,84  291,00   578,84
  9. Urugwaj          301,56  297,27   598,83     115. Mozambik         290,41  288,41   578,82
 10. Argentyna        300,18  298,56   598,74     116. Rwanda           289,29  289,52   578,81
 11. Niemcy           298,51  300,11   598,62     117. Kenia            290,55  288,13   578,68
 12. Kolumbia         298,16  299,97   598,13     118. Tajlandia        289,01  289,65   578,66
 13. Dania            299,71  298,00   597,71     119. Liban            289,76  288,88   578,64
 14. Szwajcaria       301,07  296,36   597,43     120. Niger            291,17  287,44   578,61
 15. Ukraina          300,20  296,52   596,72     121. Korea Płn.       292,96  285,47   578,43
 16. Rosja            298,37  298,27   596,64     122. Wyspy Ziel. Prz  289,33  288,84   578,17
 17. Meksyk           297,83  298,17   596,00     123. Rep. Śr. Afryki  291,57  286,53   578,10
 18. Chorwacja        299,64  296,25   595,89     124. Namibia          289,67  288,30   577,97
 19. Peru             298,94  296,86   595,80     125. Lesotho          289,37  288,59   577,96
 20. Szwecja          298,35  296,62   594,97     126. Tanzania         289,88  287,09   576,97
 21. Austria          297,92  296,87   594,79     127. Litwa            289,06  287,70   576,76
 22. Wenezuela        296,69  298,07   594,76     128. Bermudy          286,06  290,40   576,46
 23. Turcja           297,49  296,78   594,27     129. Gwinea Bissau    288,21  288,24   576,45
 24. Serbia           297,32  296,07   593,39     130. Kirgistan        290,74  285,64   576,38
 25. Polska           297,09  296,08   593,17     131. Botswana         288,46  287,76   576,22
 26. Czechy           297,61  295,37   592,98     132. Trynidad i Toba  289,18  286,62   575,80
 27. Norwegia         297,12  295,58   592,70     133. Burundi          286,19  289,59   575,78
 28. Chile            296,89  295,70   592,59     134. Wyspy Owcze      288,64  285,96   574,60
 29. Rumunia          295,60  296,69   592,29     135. Gambia           286,61  287,97   574,58
 30. Słowacja         296,03  295,81   591,84     136. Gwinea Równikow  288,87  285,33   574,20
 31. Japonia          296,30  295,35   591,65     137. Nowa Kaledonia   288,24  285,55   573,79
 32. Walia            296,41  295,14   591,55     138. Tadżykistan      287,42  286,30   573,72
 33. Algieria         296,33  295,15   591,48     139. Czad             287,57  286,01   573,58
 34. Irlandia         295,98  294,95   590,93     140. Komory           288,89  284,66   573,55
 35. Australia        297,50  293,31   590,81     141. Malta            286,91  286,53   573,44
 36. Iran             296,90  293,85   590,75     142. Etiopia          287,09  286,15   573,24
 37. Korea Płd.       297,09  293,58   590,67     143. Andora           288,23  284,85   573,08
 38. Senegal          297,16  293,19   590,35     144. Wyspy św. Tomas  287,40  285,67   573,07
 39. Finlandia        297,86  292,46   590,32     145. Nikaragua        286,17  286,82   572,99
 40. Paragwaj         293,51  296,74   590,25     146. Łotwa            285,15  287,66   572,81
 41. Kosovo           296,34  293,88   590,22     147. Turkmenistan     288,05  284,75   572,80
 42. Irlandia Płn.    294,97  294,97   589,94     148. Kuba             287,49  285,21   572,70
 43. Ekwador          295,54  294,18   589,72     149. Surinam          286,65  285,99   572,64
 44. Katar            294,06  295,31   589,37     150. Mołdawia         286,94  285,55   572,49
 45. Bośnia i Herceg  298,12  291,02   589,14     151. Indie            284,95  287,09   572,04
 46. USA              295,79  292,08   587,87     152. Liechtenstein    287,09  284,83   571,92
 47. Islandia         295,95  291,74   587,69     153. Jemen            285,73  285,73   571,46
 48. Maroko           293,42  294,11   587,53     154. Gibraltar        285,60  285,82   571,42
 49. Nigeria          295,50  291,84   587,34     155. Hongkong         285,97  285,20   571,17
 50. Kanada           296,77  290,44   587,21     156. Malezja          286,03  285,13   571,16
 51. Węgry            296,30  290,89   587,19     157. St. Kitts i Nev  285,62  285,07   570,69
 52. Boliwia          298,14  288,98   587,12     158. Singapur         286,22  284,46   570,68
 53. Honduras         295,15  291,86   587,01     159. Filipiny         285,59  284,93   570,52
 54. Słowenia         294,39  292,43   586,82     160. Eswatini         284,90  285,26   570,16
 55. Gruzja           295,14  291,45   586,59     161. St. Vincent i G  285,91  284,12   570,03
 56. Tunezja          293,77  292,81   586,58     162. Gujana           287,37  282,62   569,99
 57. Albania          293,35  293,12   586,47     163. Afganistan       286,67  282,80   569,47
 58. Kostaryka        294,80  291,63   586,43     164. Grenada          284,21  285,07   569,28
 59. Macedonia Płn.   294,27  291,88   586,15     165. Fidżi            286,42  282,58   569,00
 60. Egipt            294,99  291,10   586,09     166. Tahiti           283,88  284,34   568,22
 61. Burkina Faso     294,59  291,48   586,07     167. Erytrea          285,57  282,39   567,96
 62. Wybrz. Kości Sł  292,68  293,19   585,87     168. Antigua i Barbu  286,45  281,43   567,88
 63. Mali             293,79  292,07   585,86     169. Belize           282,60  285,13   567,73
 64. Izrael           295,21  290,58   585,79     170. Indonezja        283,35  284,26   567,61
 65. Uzbekistan       295,16  290,63   585,79     171. Dominikana       286,28  281,06   567,34
 66. Jamajka          292,37  292,90   585,27     172. Wyspy Salomona   285,19  281,99   567,18
 67. Szkocja          294,34  290,92   585,26     173. Barbados         284,22  282,93   567,15
 68. Irak             292,87  292,31   585,18     174. Papua Nowa Gwin  283,51  283,49   567,00
 69. Kamerun          293,76  291,24   585,00     175. Mauritius        283,12  283,34   566,46
 70. Ghana            291,11  293,58   584,69     176. Sudan Płd.       284,35  281,48   565,83
 71. Uganda           293,23  291,45   584,68     177. Vanuatu          284,73  280,64   565,37
 72. Grecja           291,04  293,16   584,20     178. Malediwy         283,20  281,74   564,94
 73. DR Kongo         290,83  293,25   584,08     179. Myanmar          282,90  280,84   563,74
 74. Haiti            291,39  292,65   584,04     180. Nepal            281,53  281,94   563,47
 75. Bułgaria         292,50  291,44   583,94     181. St. Lucia        280,54  282,45   562,99
 76. Białoruś         291,20  292,49   583,69     182. Tajwan           280,53  282,38   562,91
 77. Bahrajn          292,83  290,50   583,33     183. Dżibuti          282,66  280,01   562,67
 78. Arabia Saudyjsk  293,87  289,45   583,32     184. Dominika         280,72  281,79   562,51
 79. Czarnogóra       291,31  291,98   583,29     185. Seszele          281,14  280,88   562,02
 80. Armenia          292,89  289,92   582,81     186. Somalia          282,92  278,75   561,67
 81. Zambia           292,45  290,33   582,78     187. Kajmany          282,66  279,00   561,66
 82. Panama           291,37  291,29   582,66     188. Portoryko        280,28  281,26   561,54
 83. Cypr             290,47  291,81   582,28     189. San Marino       281,38  279,74   561,12
 84. Curacao          293,06  289,20   582,26     190. Montserrat       280,91  279,20   560,11
 85. Libia            291,02  291,19   582,21     191. Pakistan         282,43  277,50   559,93
 86. Nowa Zelandia    293,45  288,73   582,18     192. Kambodża         282,78  276,81   559,59
 87. Gwatemala        293,62  288,39   582,01     193. Aruba            279,95  279,46   559,41
 88. Oman             292,38  289,41   581,79     194. Bahamy           280,68  278,71   559,39
 89. Salwador         294,88  286,88   581,76     195. Bangladesz       277,80  280,73   558,53
 90. Angola           292,07  289,55   581,62     196. Mongolia         280,78  274,67   555,45
 91. Zimbabwe         292,99  288,49   581,48     197. Timor Wschodni   281,02  274,32   555,34
 92. Afryka Płd.      289,70  291,60   581,30     198. Guam             278,97  275,98   554,95
 93. Jordania         291,77  289,43   581,20     199. Makao            279,18  274,78   553,96
 94. Benin            293,18  287,85   581,03     200. Sri Lanka        278,11  275,75   553,86
 95. Azerbejdżan      289,78  291,23   581,01     201. Wyspy Turks i C  278,70  273,83   552,53
 96. Syria            291,13  289,77   580,90     202. Am. Wyspy Dziew  274,02  278,11   552,13
 97. Togo             291,69  289,15   580,84     203. Laos             276,31  275,69   552,00
 98. Chiny            290,62  290,19   580,81     204. Brunei           276,95  274,29   551,24
 99. Zjedn. Emiraty   292,68  287,82   580,50     205. Bhutan           277,86  273,17   551,03
100. Gwinea           291,46  289,00   580,46     206. Bryt. Wyspy Dzi  275,13  273,93   549,06
101. Gabon            288,89  291,53   580,42     207. Anguilla         273,32  273,68   547,00
102. Kazachstan       290,46  289,95   580,41     208. Samoa            272,52  273,61   546,13
103. Luksemburg       290,54  289,66   580,20     209. Wyspy Cooka      272,31  272,56   544,87
104. Mauretania       292,27  287,89   580,16     210. Tonga            268,24  269,94   538,18
105. Estonia          289,53  290,60   580,13     211. Am. Samoa        268,86  269,08   537,94
106. Madagaskar       290,11  289,36   579,47

            Największe różnice
 ===================================================
 Lp   Drużyna              Miejsce  Miejsce  Różnica
                           wg FIFA   wg ZR    miejsc
 ===================================================
  1.  Kosovo                 114       40       74
  2.  Gruzja                  90       56       34
  3.  USA                     23       47       24
  4.  Tunezja                 30       52       22
  5.  Boliwia                 75       53       22
  6.  Rosja                   37       16       21
  7.  Ekwador                 63       42       21
  8.  Kanada                  71       50       21
  9.  Jamajka                 46       66       20
 10.  Ghana                   51       70       19
 11.  DR Kongo                54       73       19
 12.  Norwegia                45       27       18
 13.  Senegal                 20       37       17
 14.  Czechy                  43       26       17
 15.  Finlandia               55       38       17
 16.  Kamerun                 52       69       17
 17.  Nigeria                 35       49       14
 18.  Szkocja                 53       67       14
 19.  Grecja                  58       72       14
 20.  Katar                   57       45       12
 21.  Chorwacja                7       18       11
 22.  Chile                   17       28       11
 23.  Kostaryka               47       58       11
 24.  Egipt                   49       60       11
 25.  Słowenia                66       55       11
 26.  Australia               44       34       10
 27.  Honduras                64       54       10