Przypomnę znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

  • Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

  • RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

  • RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

  • PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

  • W - Wynik meczu.

  • PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

  • Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

  • M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

  • M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                  Mecze rozegrane w dniach 28.11.2019-11.03.2020

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-11-29 Zjedn. Emiraty Arab.  580,42  290,21N  -3,11   0,30  0  -0,75  579,97   99  104
tow.       Irak                  586,65  293,32N   3,11  -0,30  2   0,75  587,10   57   55

2019-11-29 Katar                 588,12  293,10D   8,22  -0,69  6   0,98  588,41   50   49
tow.       Jemen                 571,14  284,88W  -8,22   0,69  0  -0,98  570,85  156  158

2019-11-30 Bahrajn               582,81  291,40N  -0,90   0,09  0  -0,75  582,15   78   82
tow.       Arabia Saudyjska      584,60  292,30N   0,90  -0,09  2   0,75  585,26   69   66

2019-11-30 Kuwejt                580,35  290,17N  -0,77   0,07  1  -0,50  579,92   99  104
tow.       Oman                  581,88  290,94N   0,77  -0,07  2   0,50  582,31   84   80

2019-12-02 Katar                 588,41  293,39D   6,11  -0,55  4   0,75  588,61   49   47
tow.       Zjedn. Emiraty Arab.  579,97  287,28W  -6,11   0,55  2  -0,75  579,77  103  106

2019-12-02 Jemen                 570,85  285,42N  -8,13   0,69  0   0,00  571,54  158  155
tow.       Irak                  587,10  293,55N   8,13  -0,69  0   0,00  586,41   55   62

2019-12-02 Kuwejt                579,92  289,96N  -1,11   0,11  2  -0,75  579,28  104  110
tow.       Bahrajn               582,15  291,07N   1,11  -0,11  4   0,75  582,79   82   78

2019-12-02 Oman                  582,31  291,15N  -1,48   0,14  1  -0,75  581,70   80   85
tow.       Arabia Saudyjska      585,26  292,63N   1,48  -0,14  3   0,75  585,87   66   65

2019-12-05 Irak                  586,41  293,20N   1,81  -0,18  2   0,00  586,23   62   64
tow.       Bahrajn               582,79  291,39N  -1,81   0,18  2   0,00  582,97   78   78

2019-12-05 Katar                 588,61  293,59D   1,98  -0,19  0  -0,50  587,92   47   50
tow.       Arabia Saudyjska      585,87  291,61W  -1,98   0,19  1   0,50  586,56   65   57

2019-12-07 Dżibuti               562,67  281,33N   0,50  -0,05  0   0,00  562,62  183  183
tow.       Somalia               561,67  280,83N  -0,50   0,05  0   0,00  561,72  187  187

2019-12-07 Uganda                586,77  294,66D   7,03  -0,62  2   0,50  586,65   56   56
tow.       Burundi               573,43  287,63W  -7,03   0,62  1  -0,50  573,55  146  144

2019-12-08 Kenia                 579,51  289,75N   0,92  -0,09  1   0,50  579,92  108  103
tow.       Tanzania              577,67  288,83N  -0,92   0,09  0  -0,50  577,26  122  125

2019-12-08 Bahrajn               582,97  291,48N  -1,80   0,18  1   0,50  583,65   78   77
tow.       Arabia Saudyjska      586,56  293,28N   1,80  -0,18  0  -0,50  585,88   57   65

2019-12-09 Burundi               573,55  286,77N   2,79  -0,27  0  -0,50  572,78  144  147
tow.       Erytrea               567,96  283,98N  -2,79   0,27  1   0,50  568,73  168  166

2019-12-09 Uganda                586,65  294,54D  15,76  -0,95  2   0,75  586,45   56   58
tow.       Somalia               561,72  278,78W -15,76   0,95  0  -0,75  561,92  187  187

2019-12-10 Sudan                 578,20  289,10N  -0,86   0,08  1  -0,50  577,78  117  120
tow.       Kenia                 579,92  289,96N   0,86  -0,08  2   0,50  580,34  103   99

2019-12-10 Chiny                 580,00  290,00N  -5,79   0,53  1  -0,50  580,03  102  103
tow.       Japonia               591,58  295,79N   5,79  -0,53  2   0,50  591,55   31   31

2019-12-11 Burundi               572,78  286,39N   5,08  -0,47  1  -0,50  571,81  147  152
tow.       Dżibuti               562,62  281,31N  -5,08   0,47  2   0,50  563,59  183  180

2019-12-11 Uganda                586,45  294,34D  11,56  -0,85  2   0,75  586,35   58   61
tow.       Erytrea               568,73  282,78W -11,56   0,85  0  -0,75  568,83  166  166

2019-12-11 Korea Płd.            589,62  296,94D  11,74  -0,86  2   0,75  589,51   41   42
tow.       Hongkong              571,95  285,20W -11,74   0,86  0  -0,75  572,06  151  149

2019-12-13 Dżibuti               563,59  281,79N  -2,62   0,25  0  -0,87  562,97  180  182
tow.       Erytrea               568,83  284,41N   2,62  -0,25  3   0,87  569,45  166  165

2019-12-13 Somalia               561,92  280,96N  -4,94   0,46  1   0,50  562,88  187  183
tow.       Burundi               571,81  285,90N   4,94  -0,46  0  -0,50  570,85  152  158

2019-12-14 Sudan                 577,78  288,89N   0,26  -0,02  0   0,00  577,76  120  121
tow.       Tanzania              577,26  288,63N  -0,26   0,02  0   0,00  577,28  125  125

2019-12-14 Japonia               591,55  295,77N   9,74  -0,78  5   0,96  591,73   31   29
tow.       Hongkong              572,06  286,03N  -9,74   0,78  0  -0,96  571,88  149  151

2019-12-15 Erytrea               569,45  284,72N   3,28  -0,32  0   0,00  569,13  165  165
tow.       Somalia               562,88  281,44N  -3,28   0,32  0   0,00  563,20  183  181

2019-12-15 Uganda                586,35  294,24D  14,08  -0,92  4   0,87  586,30   61   61
tow.       Dżibuti               562,97  280,16W -14,08   0,92  1  -0,87  563,02  182  183

2019-12-15 Korea Płd.            589,51  296,83D   7,43  -0,65  1   0,50  589,36   42   42
tow.       Chiny                 580,03  289,40W  -7,43   0,65  0  -0,50  580,18  103  102

2019-12-17 Kenia                 580,34  290,17N   5,61  -0,51  1  -0,87  578,96   99  110
tow.       Erytrea               569,13  284,56N  -5,61   0,51  4   0,87  570,51  165  161

2019-12-17 Uganda                586,30  294,19D   6,74  -0,60  1   0,50  586,20   61   63
tow.       Tanzania              577,28  287,45W  -6,74   0,60  0  -0,50  577,38  125  125

2019-12-18 Chiny                 580,18  290,09N   4,15  -0,39  2   0,75  580,54  101   97
tow.       Hongkong              571,88  285,94N  -4,15   0,39  0  -0,75  571,52  151  154

2019-12-18 Korea Płd.            589,36  296,68D   0,63  -0,06  1   0,50  589,80   42   38
tow.       Japonia               591,73  296,05W  -0,63   0,06  0  -0,50  591,29   29   33

2019-12-19 Kenia                 578,96  289,48N   0,79  -0,08  2   0,50  579,38  110  108
tow.       Tanzania              577,38  288,69N  -0,79   0,08  1  -0,50  576,96  125  127

2019-12-19 Uganda                586,20  294,09D  10,37  -0,80  3   0,87  586,27   63   62
tow.       Erytrea               570,51  283,72W -10,37   0,80  0  -0,87  570,44  161  161

2020-01-07 Barbados              567,93  283,96N  -9,26   0,75  1  -0,87  567,81  169  169
tow.       Kanada                586,45  293,22N   9,26  -0,75  4   0,87  586,57   58   56

2020-01-09 Szwecja               596,25  298,12N  11,40  -0,84  1   0,50  595,91   17   18
tow.       Mołdawia              573,45  286,72N -11,40   0,84  0  -0,50  573,79  145  143

2020-01-10 Barbados              567,81  283,90N  -9,38   0,76  1  -0,87  567,70  169  169
tow.       Kanada                586,57  293,28N   9,38  -0,76  4   0,87  586,68   56   56

2020-01-12 Szwecja               595,91  297,95N   3,62  -0,35  1   0,50  596,06   18   18
tow.       Kosovo                588,66  294,33N  -3,62   0,35  0  -0,50  588,51   45   48

2020-01-15 Bangladesz            558,49  277,80D  -8,13   0,69  0  -0,75  558,43  195  195
tow.       Palestyna             577,41  285,93W   8,13  -0,69  2   0,75  577,47  124  124

2020-01-15 Kanada                586,68  293,34N  -1,00   0,10  0  -0,50  586,28   56   61
tow.       Islandia              588,68  294,34N   1,00  -0,10  1   0,50  589,08   44   43

2020-01-16 Mauritius             566,46  283,23N  -2,19   0,21  1  -0,87  565,80  176  176
tow.       Burundi               570,85  285,42N   2,19  -0,21  4   0,87  571,51  158  155

2020-01-17 Palestyna             577,47  288,73N  11,65  -0,85  2   0,75  577,37  124  124
tow.       Sri Lanka             554,17  277,08N -11,65   0,85  0  -0,75  554,27  199  199

2020-01-18 Burundi               571,51  285,75N   4,74  -0,45  3   0,75  571,81  155  151
tow.       Seszele               562,02  281,01N  -4,74   0,45  1  -0,75  561,72  186  187

2020-01-19 Sri Lanka             554,27  277,13N  -2,08   0,20  0  -0,87  553,60  199  200
tow.       Bangladesz            558,43  279,21N   2,08  -0,20  3   0,87  559,10  195  193

2020-01-19 Islandia              589,08  294,54N   4,28  -0,40  1   0,50  589,18   43   43
tow.       Salwador              580,53  290,26N  -4,28   0,40  0  -0,50  580,43   98   99

2020-01-20 Seszele               561,72  280,86N  -2,04   0,20  2   0,00  561,92  187  187
tow.       Mauritius             565,80  282,90N   2,04  -0,20  2   0,00  565,60  176  176

2020-01-22 Palestyna             577,37  288,68N   7,72  -0,66  1   0,50  577,21  124  124
tow.       Seszele               561,92  280,96N  -7,72   0,66  0  -0,50  562,08  187  186

2020-01-22 Bangladesz            559,10  278,07D  -8,80   0,73  0  -0,87  558,96  193  194
tow.       Burundi               571,81  286,87W   8,80  -0,73  3   0,87  571,95  151  150

2020-01-25 Palestyna             577,21  288,60N   2,63  -0,26  3   0,75  577,70  124  122
tow.       Burundi               571,95  285,97N  -2,63   0,26  1  -0,75  571,46  150  155

2020-01-25 Erytrea               570,44  286,79D  -2,87   0,28  0  -0,50  570,22  161  162
tow.       Sudan                 577,76  289,66W   2,87  -0,28  1   0,50  577,98  121  119

2020-02-01 USA                   589,63  296,55D   3,64  -0,35  1   0,50  589,78   41   40
tow.       Kostaryka             587,29  292,91W  -3,64   0,35  0  -0,50  587,14   53   53

2020-02-23 Uzbekistan            584,00  292,00N   0,94  -0,09  0  -0,50  583,41   74   78
tow.       Białoruś              582,13  291,06N  -0,94   0,09  1   0,50  582,72   82   79

2020-02-25 Nikaragua             570,24  284,60D  -6,69   0,60  0   0,00  570,84  161  159
tow.       Panama                582,12  291,29W   6,69  -0,60  0   0,00  581,52   83   87

2020-02-26 Bułgaria              585,42  293,98D   2,75  -0,27  0  -0,50  584,65   66   69
tow.       Białoruś              582,72  291,23W  -2,75   0,27  1   0,50  583,49   79   78

2020-03-04 Gwatemala             582,32  293,93D   3,24  -0,31  0  -0,75  581,26   81   89
tow.       Panama                581,52  290,69W  -3,24   0,31  2   0,75  582,58   87   81

2020-03-11 Jamajka               584,05  290,81D   0,11  -0,01  2   0,75  584,79   73   67
tow.       Bermudy               576,76  290,70W  -0,11   0,01  0  -0,75  576,02  128  132


                         Mecze rozegrane w dniach 12.03-08.09.2020

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2020-09-03 Uzbekistan            583,41  293,08D   7,66  -0,66  2   0,50  583,25   79   79
tow.       Tadżykistan           572,84  285,42W  -7,66   0,66  1  -0,50  573,00  146  146

2020-09-03 Łotwa                 575,73  287,87D   1,59  -0,32  0   0,00  575,41  133  134
LN         Andora                574,44  286,28W  -1,59   0,32  0   0,00  574,76  138  138

2020-09-03 Niemcy                600,50  300,39D   1,56  -0,31  1   0,00  600,19    7    8
LN         Hiszpania             601,83  298,83W  -1,56   0,31  1   0,00  602,14    4    3

2020-09-03 Ukraina               596,54  299,93D   3,29  -0,64  2   1,00  596,90   15   14
LN         Szwajcaria            597,17  296,64W  -3,29   0,64  1  -1,00  596,81   14   15

2020-09-03 Rosja                 595,37  297,10D   1,03  -0,21  3   1,50  596,66   21   16
LN         Serbia                592,97  296,07W  -1,03   0,21  1  -1,50  591,68   24   27

2020-09-03 Turcja                593,28  296,43D   6,02  -1,10  0  -1,00  591,18   23   32
LN         Węgry                 586,30  290,41W  -6,02   1,10  1   1,00  588,40   60   47

2020-09-03 Bułgaria              584,65  293,21D  -1,74   0,35  1   0,00  585,00   70   67
LN         Irlandia              591,33  294,95W   1,74  -0,35  1   0,00  590,98   32   33

2020-09-03 Finlandia             588,99  297,81D   2,17  -0,43  0  -1,00  587,56   44   50
LN         Walia                 592,53  295,64W  -2,17   0,43  1   1,00  593,96   26   23

2020-09-03 Mołdawia              573,79  286,89N  -7,36   1,29  1   0,00  575,08  143  136
LN         Kosovo                588,51  294,25N   7,36  -1,29  1   0,00  587,22   48   53

2020-09-03 Słowenia              586,50  294,19D   0,08  -0,02  0   0,00  586,48   57   58
LN         Grecja                586,43  294,11W  -0,08   0,02  0   0,00  586,45   59   59

2020-09-03 Wyspy Owcze           574,43  288,64D   2,20  -0,43  3   1,00  575,00  139  137
LN         Malta                 573,80  286,44W  -2,20   0,43  2  -1,00  573,23  142  145

2020-09-04 Litwa                 577,06  289,53D   0,19  -0,04  0  -1,50  575,52  126  133
LN         Kazachstan            579,80  289,34W  -0,19   0,04  2   1,50  581,34  105   89

2020-09-04 Holandia              601,20  302,07D   5,16  -0,96  1   1,00  601,24    5    5
LN         Polska                594,12  296,91W  -5,16   0,96  0  -1,00  594,08   22   22

2020-09-04 Włochy                600,94  299,96D   7,95  -1,36  1   0,00  599,58    6    8
LN         Bośnia i Hercegowina  588,66  292,01W  -7,95   1,36  1   0,00  590,02   44   36

2020-09-04 Norwegia              592,44  297,31D   3,16  -0,62  1  -1,00  590,82   25   32
LN         Austria               591,97  294,15W  -3,16   0,62  2   1,00  593,59   26   25

2020-09-04 Rumunia               590,06  294,30D   0,44  -0,09  1   0,00  589,97   36   37
LN         Irlandia Płn.         589,79  293,86W  -0,44   0,09  1   0,00  589,88   39   38

2020-09-04 Szkocja               586,85  295,02D   4,73  -0,89  1   0,00  585,96   56   63
LN         Izrael                584,67  290,29W  -4,73   0,89  1   0,00  585,56   70   67

2020-09-04 Słowacja              591,67  296,62D   2,83  -0,55  1  -1,50  589,62   29   42
LN         Czechy                591,68  293,79W  -2,83   0,55  3   1,50  593,73   27   24

2020-09-04 Białoruś              583,49  291,49D  -1,63   0,32  0  -1,50  582,31   78   81
LN         Albania               584,76  293,12W   1,63  -0,32  2   1,50  585,94   69   65

2020-09-05 Macedonia Płn.        586,54  294,56D   5,09  -0,95  2   1,00  586,59   56   56
LN         Armenia               581,41  289,47W  -5,09   0,95  1  -1,00  581,36   88   88

2020-09-05 Islandia              589,18  296,20D  -4,44   0,84  0  -1,00  589,02   44   44
LN         Anglia                602,02  300,64W   4,44  -0,84  1   1,00  602,18    4    3

2020-09-05 Gibraltar             571,02  285,32D   5,58  -1,03  1   1,00  570,99  157  157
LN         San Marino            561,05  279,74W  -5,58   1,03  0  -1,00  561,08  189  189

2020-09-05 Azerbejdżan           579,92  289,28D  -0,71   0,14  1  -1,00  579,06  104  110
LN         Luksemburg            580,49  289,99W   0,71  -0,14  2   1,00  581,35   99   89

2020-09-05 Cypr                  581,07  289,56D  -1,91   0,38  0  -1,50  579,95   92  102
LN         Czarnogóra            583,57  291,47W   1,91  -0,38  2   1,50  584,69   77   71

2020-09-05 Estonia               580,13  289,53D  -2,67   0,52  0  -1,00  579,65  103  105
LN         Gruzja                587,34  292,20W   2,67  -0,52  1   1,00  587,82   52   50

2020-09-05 Dania                 597,43  299,83D  -2,26   0,45  0  -1,50  596,38   13   16
LN         Belgia                604,74  302,09W   2,26  -0,45  2   1,50  605,79    1    1

2020-09-05 Portugalia            600,28  300,87D   4,62  -0,87  4   1,75  601,16    6    6
LN         Chorwacja             596,44  296,25W  -4,62   0,87  1  -1,75  595,56   17   18

2020-09-05 Szwecja               596,06  298,23D  -0,85   0,17  0  -1,00  595,23   19   21
LN         Francja               599,14  299,08W   0,85  -0,17  1   1,00  599,97   11    8

2020-09-06 Walia                 593,96  296,89D   5,45  -1,01  1   1,00  593,95   23   23
LN         Bułgaria              585,00  291,44W  -5,45   1,01  0  -1,00  585,01   69   69

2020-09-06 Andora                574,76  288,16D   2,37  -0,47  0  -1,00  573,29  138  145
LN         Wyspy Owcze           575,00  285,79W  -2,37   0,47  1   1,00  576,47  137  128

2020-09-06 Węgry                 588,40  295,89D  -2,38   0,47  2  -1,00  587,87   47   50
LN         Rosja                 596,66  298,27W   2,38  -0,47  3   1,00  597,19   15   13

2020-09-06 Irlandia              590,98  296,38D   5,20  -0,97  0  -1,00  589,01   31   45
LN         Finlandia             587,56  291,18W  -5,20   0,97  1   1,00  589,53   51   43

2020-09-06 Słowenia              586,48  294,17D   6,91  -1,23  1   1,00  586,25   57   60
LN         Mołdawia              575,08  287,26W  -6,91   1,23  0  -1,00  575,31  136  135

2020-09-06 Hiszpania             602,14  303,00D   6,39  -1,15  4   1,87  602,86    4    2
LN         Ukraina               596,90  296,61W  -6,39   1,15  0  -1,87  596,18   13   17

2020-09-06 Szwajcaria            596,81  300,53D   0,42  -0,08  1   0,00  596,73   14   14
LN         Niemcy                600,19  300,11W  -0,42   0,08  1   0,00  600,27    7    7

2020-09-06 Serbia                591,68  296,90D   0,05  -0,01  0   0,00  591,67   27   27
LN         Turcja                591,18  296,85W  -0,05   0,01  0   0,00  591,19   30   30

2020-09-06 Kosovo                587,22  294,35D   0,22  -0,04  1  -1,00  586,18   53   62
LN         Grecja                586,45  294,13W  -0,22   0,04  2   1,00  587,49   58   52

2020-09-06 Malta                 573,23  287,36D  -0,50   0,10  1   0,00  573,33  145  144
LN         Łotwa                 575,41  287,86W   0,50  -0,10  1   0,00  575,31  134  135

2020-09-07 Kazachstan            581,34  290,46D  -1,54   0,31  1  -1,00  580,65   90   97
LN         Białoruś              582,31  292,00W   1,54  -0,31  2   1,00  583,00   81   79

2020-09-07 Bośnia i Hercegowina  590,02  296,65D  -0,22   0,04  1  -1,00  589,06   35   42
LN         Polska                594,08  296,87W   0,22  -0,04  2   1,00  595,04   22   22

2020-09-07 Holandia              601,24  302,11D   1,13  -0,23  0  -1,00  600,01    5    8
LN         Włochy                599,58  300,98W  -1,13   0,23  1   1,00  600,81    9    6

2020-09-07 Austria               593,59  297,82D   2,06  -0,41  2  -1,00  592,18   25   26
LN         Rumunia               589,97  295,76W  -2,06   0,41  3   1,00  591,38   36   30

2020-09-07 Irlandia Płn.         589,88  295,93D   0,80  -0,16  1  -1,87  587,85   37   51
LN         Norwegia              590,82  295,13W  -0,80   0,16  5   1,87  592,85   31   24

2020-09-07 Czechy                593,73  297,89D   6,06  -1,10  1  -1,00  591,63   24   28
LN         Szkocja               585,96  291,83W  -6,06   1,10  2   1,00  588,06   63   48

2020-09-07 Izrael                585,56  294,38D  -0,67   0,13  1   0,00  585,69   67   66
LN         Słowacja              589,62  295,05W   0,67  -0,13  1   0,00  589,49   41   41

2020-09-07 Albania               585,94  291,64D   4,11  -0,79  0  -1,00  584,15   65   74
LN         Litwa                 575,52  287,53W  -4,11   0,79  1   1,00  577,31  134  125

2020-09-08 Armenia               581,36  291,94D   1,34  -0,27  2   1,50  582,59   88   80
LN         Estonia               579,65  290,60W  -1,34   0,27  0  -1,50  578,42  105  113

2020-09-08 Gruzja                587,82  295,14D   3,16  -0,62  1   0,00  587,20   52   55
LN         Macedonia Płn.        586,59  291,98W  -3,16   0,62  1   0,00  587,21   57   54

2020-09-08 Belgia                605,79  302,65D   9,67  -1,55  5   1,87  606,11    1    1
LN         Islandia              589,02  292,98W  -9,67   1,55  1  -1,87  588,70   43   44

2020-09-08 Dania                 596,38  298,78D  -2,02   0,40  0   0,00  596,78   15   14
LN         Anglia                602,18  300,80W   2,02  -0,40  0   0,00  601,78    4    5

2020-09-08 Francja               599,97  300,06D   4,69  -0,89  4   1,50  600,58    9    7
LN         Chorwacja             595,56  295,37W  -4,69   0,89  2  -1,50  594,95   18   21

2020-09-08 Szwecja               595,23  297,40D  -2,01   0,40  0  -1,50  594,13   21   22
LN         Portugalia            601,16  299,41W   2,01  -0,40  2   1,50  602,26    5    4

2020-09-08 Cypr                  579,95  288,44D  -2,20   0,43  0  -1,00  579,38  102  106
LN         Azerbejdżan           579,06  290,64W   2,20  -0,43  1   1,00  579,63  110  104

2020-09-08 Luksemburg            581,35  290,50D  -2,09   0,41  0  -1,00  580,76   89   96
LN         Czarnogóra            584,69  292,59W   2,09  -0,41  1   1,00  585,28   70   67

2020-09-08 San Marino            561,08  281,31D  -3,57   0,69  0  -1,50  560,27  189  190
LN         Liechtenstein         570,98  284,88W   3,57  -0,69  2   1,50  571,79  158  151a

                                     Tabela rankingowa
                                 stan po dniu 08.03.2020 r.

 ============================================     =============================================
 M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking     M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking
                      domowy  wyjazd.  łączny                          domowy  wyjazd.  łączny
 ============================================     =============================================
  1. Belgia           302,97  303,14   606,11     107. Kenia            290,13  289,25   579,38
  2. Hiszpania        303,72  299,14   602,86     108. Wietnam          290,15  289,18   579,33
  3. Brazylia         301,64  300,90   602,54     109. Kuwejt           288,82  290,46   579,28
  4. Portugalia       301,75  300,51   602,26     110. Wyspy Ziel. Prz  289,15  289,77   578,92
  5. Anglia           301,38  300,40   601,78     111. Togo             289,45  289,15   578,60
  6. Włochy           298,60  302,21   600,81     112. Korea Płn.       292,96  285,58   578,54
  7. Francja          300,67  299,91   600,58     113. Estonia          289,05  289,37   578,42
  8. Niemcy           300,08  300,19   600,27     114. Sierra Leone     291,64  286,68   578,32
  9. Holandia         300,88  299,13   600,01     115. Angola           289,78  288,51   578,29
 10. Argentyna        300,53  298,90   599,43     116. Liban            289,40  288,88   578,28
 11. Urugwaj          301,56  297,69   599,25     117. Gambia           287,80  290,26   578,06
 12. Kolumbia         298,35  300,25   598,60     118. Malawi           290,27  287,75   578,02
 13. Rosja            298,39  298,80   597,19     119. Sudan            288,10  289,88   577,98
 14. Dania            299,18  297,60   596,78     120. Namibia          290,47  287,48   577,95
 15. Szwajcaria       300,45  296,28   596,73     121. Rep. Śr. Afryki  292,48  285,29   577,77
 16. Meksyk           297,53  298,71   596,24     122. Palestyna        291,59  286,11   577,70
 17. Ukraina          300,29  295,89   596,18     123. Tajlandia        289,01  288,57   577,58
 18. Wenezuela        296,69  298,77   595,46     124. Lesotho          288,21  289,32   577,53
 19. Peru             298,75  296,66   595,41     125. Litwa            287,99  289,32   577,31
 20. Polska           297,21  297,83   595,04     126. Botswana         288,33  288,74   577,07
 21. Chorwacja        300,19  294,76   594,95     127. Tanzania         289,62  287,34   576,96
 22. Szwecja          296,30  297,83   594,13     128. Gwinea Bissau    289,62  286,97   576,59
 23. Walia            296,88  297,07   593,95     129. Wyspy Owcze      289,21  287,26   576,47
 24. Norwegia         295,69  297,16   592,85     130. Rwanda           288,18  288,20   576,38
 25. Chile            296,89  295,70   592,59     131. Komory           289,33  286,90   576,23
 26. Austria          296,41  295,77   592,18     132. Niger            288,67  287,40   576,07
 27. Serbia           296,89  294,78   591,67     133. Bermudy          286,06  289,96   576,02
 28. Czechy           295,79  295,84   591,63     134. Etiopia          289,20  286,41   575,61
 29. Australia        297,50  294,00   591,50     135. Łotwa            287,55  287,76   575,31
 30. Rumunia          294,21  297,17   591,38     136. Mołdawia         287,82  287,49   575,31
 31. Japonia          295,68  295,61   591,29     137. Trynidad i Toba  289,22  286,06   575,28
 32. Turcja           294,33  296,86   591,19     138. Kirgistan        289,05  285,65   574,70
 33. Algieria         297,29  293,18   590,47     139. Surinam          287,60  286,89   574,49
 34. Senegal          297,21  293,24   590,45     140. Malezja          288,97  285,13   574,10
 35. Paragwaj         293,51  296,55   590,06     141. Gwinea Równikow  288,74  285,19   573,93
 36. Korea Płd.       297,12  292,68   589,80     142. Nowa Kaledonia   288,24  285,55   573,79
 37. Ekwador          295,60  294,18   589,78     143. Turkmenistan     288,73  284,75   573,48
 38. USA              296,70  293,08   589,78     144. Malta            287,46  285,87   573,33
 39. Iran             296,90  292,65   589,55     145. Andora           286,69  286,60   573,29
 40. Finlandia        296,38  293,15   589,53     146. Tadżykistan      287,42  285,58   573,00
 41. Słowacja         294,57  294,92   589,49     147. Czad             286,92  285,82   572,74
 42. Bośnia i Herceg  295,69  293,37   589,06     148. Kuba             286,49  285,87   572,36
 43. Irlandia         294,41  294,60   589,01     149. Indie            284,95  287,01   571,96
 44. Islandia         296,04  292,66   588,70     150. Singapur         286,82  285,09   571,91
 45. Maroko           294,10  294,50   588,60     151. Liechtenstein    286,10  285,69   571,79
 46. Tunezja          295,01  293,58   588,59     152. Gujana           287,51  284,18   571,69
 47. Nigeria          295,48  292,82   588,30     153. Wyspy św. Tomas  287,57  283,99   571,56
 48. Szkocja          294,13  293,93   588,06     154. Jemen            286,60  284,94   571,54
 49. Katar            292,90  295,02   587,92     155. Hongkong         286,48  285,04   571,52
 50. Węgry            295,36  292,51   587,87     156. Burundi          284,70  286,76   571,46
 51. Irlandia Płn.    293,90  293,95   587,85     157. Filipiny         285,59  285,74   571,33
 52. Grecja           292,32  295,17   587,49     158. Gibraltar        285,29  285,70   570,99
 53. Honduras         295,57  291,86   587,43     159. Nikaragua        285,20  285,64   570,84
 54. Macedonia Płn.   294,61  292,60   587,21     160. St. Kitts i Nev  285,51  285,07   570,58
 55. Gruzja           294,52  292,68   587,20     161. Grenada          285,39  285,18   570,57
 56. Kostaryka        294,38  292,76   587,14     162. Erytrea          286,57  283,65   570,22
 57. Boliwia          298,14  288,98   587,12     163. Afganistan       287,03  283,09   570,12
 58. Ghana            292,71  293,73   586,44     164. Eswatini         284,51  285,11   569,62
 59. Kanada           296,68  289,60   586,28     165. St. Vincent i G  287,09  282,46   569,55
 60. Uganda           294,16  292,11   586,27     166. Fidżi            286,42  282,58   569,00
 61. Słowenia         293,94  292,31   586,25     167. Tahiti           283,88  284,34   568,22
 62. Irak             293,67  292,56   586,23     168. Antigua i Barbu  286,11  282,00   568,11
 63. Kosovo           293,31  292,87   586,18     169. Barbados         284,89  282,81   567,70
 64. Mali             293,24  292,72   585,96     170. Wyspy Salomona   285,19  281,99   567,18
 65. Arabia Saudyjsk  293,92  291,96   585,88     171. Papua Nowa Gwin  283,51  283,49   567,00
 66. Izrael           294,51  291,18   585,69     172. Indonezja        283,35  283,52   566,87
 67. Czarnogóra       292,10  293,18   585,28     173. Dominikana       286,28  280,31   566,59
 68. Burkina Faso     294,20  290,83   585,03     174. Belize           282,60  283,95   566,55
 69. Bułgaria         293,56  291,45   585,01     175. Sudan Płd.       284,54  281,99   566,53
 70. Jamajka          291,55  293,24   584,79     176. Mauritius        282,69  282,91   565,60
 71. Kamerun          292,83  291,74   584,57     177. Myanmar          284,54  280,84   565,38
 72. Haiti            291,39  293,07   584,46     178. Vanuatu          284,73  280,64   565,37
 73. Egipt            293,54  290,66   584,20     179. Malediwy         282,86  281,65   564,51
 74. Albania          289,85  294,30   584,15     180. Nepal            282,06  281,16   563,22
 75. Wybrz. Kości Sł  292,72  291,08   583,80     181. Somalia          283,58  279,62   563,20
 76. DR Kongo         291,61  292,06   583,67     182. Dominika         282,38  280,79   563,17
 77. Bahrajn          293,42  290,23   583,65     183. Dżibuti          282,81  280,21   563,02
 78. Uzbekistan       292,92  290,33   583,25     184. St. Lucia        280,37  282,45   562,82
 79. Białoruś         290,31  292,69   583,00     185. Montserrat       280,91  281,41   562,32
 80. Armenia          293,17  289,42   582,59     186. Seszele          281,17  280,91   562,08
 81. Gwinea           292,62  289,97   582,59     187. Portoryko        280,84  281,09   561,93
 82. Panama           290,83  291,75   582,58     188. Tajwan           280,53  281,02   561,55
 83. Zimbabwe         292,01  290,17   582,18     189. Kajmany          282,80  278,22   561,02
 84. Nowa Zelandia    293,45  288,26   581,71     190. San Marino       280,50  279,77   560,27
 85. Oman             292,35  289,35   581,70     191. Bahamy           281,23  278,71   559,94
 86. Syria            291,79  289,77   581,56     192. Pakistan         282,43  277,50   559,93
 87. Gabon            290,38  291,15   581,53     193. Kambodża         282,09  276,89   558,98
 88. Mauretania       292,58  288,84   581,42     194. Bangladesz       277,93  281,03   558,96
 89. Gwatemala        292,87  288,39   581,26     195. Aruba            279,24  279,32   558,56
 90. Benin            292,98  288,22   581,20     196. Mongolia         280,78  275,92   556,70
 91. Afryka Płd.      290,99  290,00   580,99     197. Timor Wschodni   281,02  274,32   555,34
 92. Curacao          291,78  289,20   580,98     198. Guam             278,97  275,66   554,63
 93. Libia            290,96  289,95   580,91     199. Makao            279,18  274,78   553,96
 94. Jordania         291,46  289,43   580,89     200. Sri Lanka        277,83  275,77   553,60
 95. Madagaskar       290,46  290,42   580,88     201. Wyspy Turks i C  278,70  273,83   552,53
 96. Luksemburg       289,91  290,85   580,76     202. Laos             276,31  275,69   552,00
 97. Kazachstan       289,77  290,88   580,65     203. Am. Wyspy Dziew  274,02  277,97   551,99
 98. Chiny            290,81  289,73   580,54     204. Brunei           276,95  274,29   551,24
 99. Salwador         293,59  286,84   580,43     205. Bhutan           277,86  273,17   551,03
100. Kongo            291,97  288,37   580,34     206. Bryt. Wyspy Dzi  275,13  273,38   548,51
101. Mozambik         291,73  288,59   580,32     207. Anguilla         273,32  273,08   546,40
102. Zambia           289,69  290,20   579,89     208. Samoa            272,52  273,61   546,13
103. Zjedn. Emiraty   292,69  287,08   579,77     209. Wyspy Cooka      272,31  272,56   544,87
104. Azerbejdżan      288,42  291,21   579,63     210. Tonga            268,24  269,94   538,18
105. Liberia          293,94  285,62   579,56     211. Am. Samoa        268,86  269,08   537,94
106. Cypr             287,87  291,51   579,38    

               Największe różnice
 ===================================================

                           Miejsce  Miejsce  Różnica
                           wg FIFA   wg ZR    miejsc
 ===================================================
  1.  Gruzja                  89       55       34
  2.  Ekwador                 65       37       28
  3.  Egipt                   51       73       22
  4.  Jamajka                 48       70       22
  5.  Norwegia                44       24       20
  6.  Tunezja                 26       46       20
  7.  Rosja                   32       13       19
  8.  DR Kongo                57       76       19
  9.  Nigeria                 29       47       18
 10.  Boliwia                 75       57       18
 11.  Czechy                  45       28       17
 12.  Kamerun                 54       71       17
 13.  Uganda                  77       60       17
 14.  Finlandia               56       40       16
 15.  USA                     23       38       15
 16.  Senegal                 20       34       14
 17.  Kanada                  73       59       14
 18.  Chorwacja                8       21       13
 19.  Australia               42       29       13
 20.  Irlandia Płn.           38       51       13
 21.  Macedonia Płn.          67       54       13
 22.  Ghana                   46       58       12
 23.  Iran                    30       39        9
 24.  Kostaryka               47       56        9
 25.  Honduras                62       53        9
 26.  Bułgaria                60       69        9
 27.  Burkina Faso            59       68        9
 28.  Chile                   17       25        8
 29.  Bośnia i Hercegow       50       42        8
 30.  Ukraina                 24       17        7
 31.  Wenezuela               25       18        7