Przypomnę znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

  • Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

  • RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

  • RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

  • PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

  • W - Wynik meczu.

  • PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

  • Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

  • M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

  • M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.

                     Mecze rozegrane w dniach 13.06-17.07.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-06-13 Egipt                 587,31  296,21D  10,06  -0,79  1   0,50  587,02   54   54
tow.       Tanzania              579,88  286,15W -10,06   0,79  0  -0,50  580,17  104  103

2019-06-14 Madagaskar            577,28  288,64N  -1,28   0,12  1  -0,75  576,65  123  127
tow.       Mauretania            579,84  289,92N   1,28  -0,12  3   0,75  580,47  105  101

2019-06-14 Kamerun               585,43  292,71N   1,00  -0,10  1   0,00  585,33   64   67
tow.       Mali                  583,43  291,71N  -1,00   0,10  1   0,00  583,53   77   77

2019-06-14 Brazylia              605,14  302,74D  12,27  -1,75  3   1,75  605,14    1    1
CA         Boliwia               589,24  290,47W -12,27   1,75  0  -1,75  589,24   50   50

2019-06-15 Indonezja             571,06  286,12D   5,09  -0,47  6   0,98  571,57  153  152
tow.       Vanuatu               566,45  281,03W  -5,09   0,47  0  -0,98  565,94  174  175

2019-06-15 Wybrz. Kości Słon.    585,77  292,88N   1,90  -0,19  0  -0,50  585,08   61   67
tow.       Uganda                581,97  290,98N  -1,90   0,19  1   0,50  582,66   87   81

2019-06-15 Ghana                 585,70  292,85N   0,69  -0,07  0   0,00  585,63   63   62
tow.       Afryka Płd.           584,32  292,16N  -0,69   0,07  0   0,00  584,39   72   72

2019-06-15 Kenia                 580,85  290,42N  -1,65   0,16  1   0,00  581,01   97   95
tow.       DR Kongo              584,14  292,07N   1,65  -0,16  1   0,00  583,98   74   74

2019-06-15 Wenezuela             593,82  296,91N  -0,27   0,05  0   0,00  593,87   22   22
CA         Peru                  594,37  297,18N   0,27  -0,05  0   0,00  594,32   20   21

2019-06-15 Argentyna             596,85  298,42N  -0,91   0,18  0  -1,50  595,53   14   14
CA         Kolumbia              598,66  299,33N   0,91  -0,18  2   1,50  599,98    9    6

2019-06-15 Meksyk                593,99  296,99N   9,17  -1,50  7   1,98  594,47   21   19
MCncf      Kuba                  575,65  287,82N  -9,17   1,50  0  -1,98  575,17  133  136

2019-06-16 Senegal               591,43  295,71N   0,90  -0,09  1   0,50  591,84   34   33
tow.       Nigeria               589,63  294,81N  -0,90   0,09  0  -0,50  589,22   46   49

2019-06-16 Maroko                589,25  296,09D   7,11  -0,62  2  -0,50  588,13   49   52
tow.       Zambia                581,50  288,98W  -7,11   0,62  3   0,50  582,62   92   82

2019-06-16 Tanzania              580,17  290,08N  -2,08   0,20  1   0,00  580,37  104  102
tow.       Zimbabwe              584,32  292,16N   2,08  -0,20  1   0,00  584,12   73   74

2019-06-16 Algieria              583,73  291,86N   0,10  -0,01  3   0,50  584,22   75   73
tow.       Mali                  583,53  291,76N  -0,10   0,01  2  -0,50  583,04   77   80

2019-06-16 Paragwaj              589,74  294,87N  -1,54   0,31  2   0,00  590,05   43   43
CA         Katar                 592,82  296,41N   1,54  -0,31  2   0,00  592,51   29   30

2019-06-16 Egipt                 587,02  295,92D   6,37  -0,57  3   0,75  587,20   54   54
tow.       Gwinea                581,76  289,55W  -6,37   0,57  1  -0,75  581,58   90   92

2019-06-16 Urugwaj               597,60  298,80N   3,48  -0,67  4   1,87  598,80   12   10
CA         Ekwador               590,65  295,32N  -3,48   0,67  0  -1,87  589,45   39   46

2019-06-16 Haiti                 583,26  291,63N   5,41  -1,00  2   1,00  583,26   79   78
MCncf      Bermudy               572,45  286,22N  -5,41   1,00  1  -1,00  572,45  148  148

2019-06-16 Kostaryka             589,51  297,00D   7,18  -1,26  4   1,87  590,12   47   42
MCncf      Nikaragua             577,22  289,82W  -7,18   1,26  0  -1,87  576,61  123  127

2019-06-17 Tunezja               589,64  295,15D   4,58  -0,43  2   0,50  589,71   45   43
tow.       Burundi               579,44  290,57W  -4,58   0,43  1  -0,50  579,37  107  107

2019-06-17 Japonia               591,37  295,68N  -0,93   0,18  0  -1,87  589,68   35   45
CA         Chile                 593,22  296,61N   0,93  -0,18  4   1,87  594,91   24   17

2019-06-17 Curacao               575,30  287,65N  -3,99   0,77  0  -1,00  575,07  133  136
MCncf      Salwador              583,28  291,64N   3,99  -0,77  1   1,00  583,51   77   78

2019-06-17 Jamajka               583,19  290,76D  -0,58   0,12  3   1,00  584,31   79   73
MCncf      Honduras              585,74  291,34W   0,58  -0,12  2  -1,00  584,62   61   70

2019-06-18 Benin                 580,32  290,16N  -0,07   0,00  3   0,75  581,07  103   94
tow.       Mauretania            580,47  290,23N   0,07   0,00  1  -0,75  579,72  101  104

2019-06-18 Peru                  594,32  297,16N   2,54  -0,50  3   1,50  595,32   22   16
CA         Boliwia               589,24  294,62N  -2,54   0,50  1  -1,50  588,24   48   51

2019-06-18 Brazylia              605,14  302,74D   5,54  -1,03  0   0,00  604,11    1    1
CA         Wenezuela             593,87  297,20W  -5,54   1,03  0   0,00  594,90   23   19

2019-06-18 Panama                584,83  292,41N   2,07  -0,41  2   1,50  585,92   68   57
MCncf      Trynidad i Tobago     580,69  290,34N  -2,07   0,41  0  -1,50  579,60   99  105

2019-06-18 USA                   588,86  295,82D  13,08  -1,80  4   1,87  588,93   50   49
MCncf      Gujana                569,55  282,74W -13,08   1,80  0  -1,87  569,48  165  165

2019-06-19 Wybrz. Kości Słon.    585,08  292,54N   1,23  -0,12  4   0,87  585,83   67   60
tow.       Zambia                582,62  291,31N  -1,23   0,12  1  -0,87  581,87   82   88

2019-06-19 Kolumbia              599,98  299,99N   3,74  -0,72  1   1,00  600,26    6    4
CA         Katar                 592,51  296,25N  -3,74   0,72  0  -1,00  592,23   30   30

2019-06-19 Argentyna             595,53  297,76N   2,74  -0,54  1   0,00  594,99   14   17
CA         Paragwaj              590,05  295,02N  -2,74   0,54  1   0,00  590,59   42   38

2019-06-19 Meksyk                594,47  297,23N   4,33  -0,83  3   1,50  595,14   22   16
MCncf      Kanada                585,80  292,90N  -4,33   0,83  1  -1,50  585,13   61   67

2019-06-20 Urugwaj               598,80  299,40N   4,56  -0,86  2   0,00  597,94   10   10
CA         Japonia               589,68  294,84N  -4,56   0,86  2   0,00  590,54   45   39

2019-06-20 Kostaryka             590,12  295,06N   8,84  -1,46  2   1,00  589,66   42   45
MCncf      Bermudy               572,45  286,22N  -8,84   1,46  1  -1,00  572,91  148  145

2019-06-20 Nikaragua             576,61  288,30N  -3,33   0,65  0  -1,50  575,76  127  132
MCncf      Haiti                 583,26  291,63N   3,33  -0,65  2   1,50  584,11   79   76

2019-06-21 Egipt                 587,20  296,10D   5,14  -0,96  1   1,00  587,24   54   54
PNA        Zimbabwe              584,12  290,96W  -5,14   0,96  0  -1,00  584,08   75   75

2019-06-21 Ekwador               589,45  294,72N  -2,73   0,54  1  -1,00  588,99   46   48
CA         Chile                 594,91  297,45N   2,73  -0,54  2   1,00  595,37   19   15

2019-06-21 Salwador              583,51  291,75N  -0,40   0,08  0   0,00  583,59   79   77
MCncf      Jamajka               584,31  292,15N   0,40  -0,08  0   0,00  584,23   73   72

2019-06-21 Honduras              584,62  292,31N   4,78  -0,90  0  -1,00  582,72   70   80
MCncf      Curacao               575,07  287,53N  -4,78   0,90  1   1,00  576,97  136  125

2019-06-22 DR Kongo              583,98  291,99N   0,66  -0,13  0  -1,50  582,35   76   83
PNA        Uganda                582,66  291,33N  -0,66   0,13  2   1,50  584,29   81   72

2019-06-22 Nigeria               589,22  294,61N   4,93  -0,93  1   1,00  589,29   47   47
PNA        Burundi               579,37  289,68N  -4,93   0,93  0  -1,00  579,30  107  107

2019-06-22 Boliwia               588,24  294,12N  -3,33   0,65  1  -1,50  587,39   51   53
CA         Wenezuela             594,90  297,45N   3,33  -0,65  3   1,50  595,75   20   14

2019-06-22 Brazylia              604,11  301,71D   4,34  -0,83  5   1,93  605,21    1    1
CA         Peru                  595,32  297,37W  -4,34   0,83  0  -1,93  594,22   16   23

2019-06-22 Gwinea                581,58  290,79N   2,47  -0,48  2   0,00  581,10   92   93
PNA        Madagaskar            576,65  288,32N  -2,47   0,48  2   0,00  577,13  127  123

2019-06-22 Gujana                569,48  284,74N  -8,22   1,39  2  -1,50  569,37  165  166
MCncf      Panama                585,92  292,96N   8,22  -1,39  4   1,50  586,03   57   56

2019-06-22 USA                   588,93  295,89D   7,53  -1,31  6   1,96  589,58   49   46
MCncf      Trynidad i Tobago     579,60  288,36W  -7,53   1,31  0  -1,96  578,95  105  113

2019-06-23 Maroko                588,13  294,06N   4,53  -0,86  1   1,00  588,27   51   51
PNA        Namibia               579,06  289,53N  -4,53   0,86  0  -1,00  578,92  111  114

2019-06-23 Senegal               591,84  295,92N   5,74  -1,05  2   1,50  592,29   33   30
PNA        Tanzania              580,37  290,18N  -5,74   1,05  0  -1,50  579,92  101  102

2019-06-23 Kolumbia              600,26  300,13N   4,84  -0,91  1   1,00  600,35    4    4
CA         Paragwaj              590,59  295,29N  -4,84   0,91  0  -1,00  590,50   38   39

2019-06-23 Katar                 592,23  296,11N  -1,38   0,27  0  -1,50  591,00   30   36
CA         Argentyna             594,99  297,49N   1,38  -0,27  2   1,50  596,22   18   14

2019-06-23 Algieria              584,22  292,11N   1,61  -0,32  2   1,50  585,40   74   66
PNA        Kenia                 581,01  290,50N  -1,61   0,32  0  -1,50  579,83   96  103

2019-06-23 Kanada                585,13  292,56N   4,98  -0,93  7   1,98  586,18   67   56
MCncf      Kuba                  575,17  287,58N  -4,98   0,93  0  -1,98  574,12  136  140

2019-06-24 Wybrz. Kości Słon.    585,83  292,91N   0,72  -0,14  1   1,00  586,69   61   56
PNA        Afryka Płd.           584,39  292,19N  -0,72   0,14  0  -1,00  583,53   72   79

2019-06-24 Tunezja               589,71  294,85N   4,05  -0,78  1   0,00  588,93   43   48
PNA        Angola                581,61  290,80N  -4,05   0,78  1   0,00  582,39   91   82

2019-06-24 Mali                  583,04  291,52N   1,66  -0,33  4   1,75  584,46   79   73
PNA        Mauretania            579,72  289,86N  -1,66   0,33  1  -1,75  578,30  104  118

2019-06-24 Bermudy               572,91  286,45N  -1,43   0,28  2   1,50  574,69  145  135
MCncf      Nikaragua             575,76  287,88N   1,43  -0,28  0  -1,50  573,98  133  141

2019-06-24 Chile                 595,37  297,68N  -1,29   0,25  0  -1,00  594,62   17   19
CA         Urugwaj               597,94  298,97N   1,29  -0,25  1   1,00  598,69   10   10

2019-06-24 Ekwador               588,99  294,49N  -0,78   0,15  1   0,00  589,14   49   47
CA         Japonia               590,54  295,27N   0,78  -0,15  1   0,00  590,39   38   41

2019-06-24 Haiti                 584,11  292,05N  -2,78   0,54  2   1,00  585,65   75   63
MCncf      Kostaryka             589,66  294,83N   2,78  -0,54  1  -1,00  588,12   45   51

2019-06-25 Kamerun               585,33  292,66N   3,56  -0,69  2   1,50  586,14   69   58
PNA        Gwinea Bissau         578,21  289,10N  -3,56   0,69  0  -1,50  577,40  119  123

2019-06-25 Ghana                 585,63  292,81N   2,28  -0,45  2   0,00  585,18   64   69
PNA        Benin                 581,07  290,53N  -2,28   0,45  2   0,00  581,52   94   92

2019-06-25 Jamajka               584,23  292,11N   3,63  -0,70  1   0,00  583,53   75   78
MCncf      Curacao               576,97  288,48N  -3,63   0,70  1   0,00  577,67  126  121

2019-06-25 Honduras              582,72  291,36N  -0,43   0,09  4   1,87  584,68   80   72
MCncf      Salwador              583,59  291,79N   0,43  -0,09  0  -1,87  581,63   77   91

2019-06-26 Nigeria               589,29  294,64N   4,09  -0,78  1   1,00  589,51   45   45
PNA        Gwinea                581,10  290,55N  -4,09   0,78  0  -1,00  580,88   94   97

2019-06-26 Uganda                584,29  292,14N   0,10  -0,02  1   0,00  584,27   75   75
PNA        Zimbabwe              584,08  292,04N  -0,10   0,02  1   0,00  584,10   76   76

2019-06-26 Egipt                 587,24  296,14D   5,01  -0,94  2   1,50  587,80   54   53
PNA        DR Kongo              582,35  291,13W  -5,01   0,94  0  -1,50  581,79   83   89

2019-06-26 Trynidad i Tobago     578,95  289,47N   4,79  -0,90  1   0,00  578,05  111  118
MCncf      Gujana                569,37  284,68N  -4,79   0,90  1   0,00  570,27  166  159

2019-06-26 USA                   589,58  296,54D   5,13  -0,96  1   1,00  589,62   44   44
MCncf      Panama                586,03  291,41W  -5,13   0,96  0  -1,00  585,99   59   60

2019-06-27 Madagaskar            577,13  288,56N  -1,09   0,22  1   1,00  578,35  124  116
PNA        Burundi               579,30  289,65N   1,09  -0,22  0  -1,00  578,08  106  118

2019-06-27 Senegal               592,29  296,14N   3,44  -0,67  0  -1,00  590,62   30   38
PNA        Algieria              585,40  292,70N  -3,44   0,67  1   1,00  587,07   67   55

2019-06-27 Kenia                 579,83  289,91N  -0,05   0,01  3   1,00  580,84  103   98
PNA        Tanzania              579,92  289,96N   0,05  -0,01  2  -1,00  578,91  102  111

2019-06-27 Brazylia              605,21  302,81D   5,82  -1,07  0   0,00  604,14    1    1
CA         Paragwaj              590,50  296,99W  -5,82   1,07  0   0,00  591,57   38   33

2019-06-28 Tunezja               588,93  294,46N   2,23  -0,44  1   0,00  588,49   48   50
PNA        Mali                  584,46  292,23N  -2,23   0,44  1   0,00  584,90   74   71

2019-06-28 Maroko                588,27  294,13N   0,79  -0,16  1   1,00  589,11   50   48
PNA        Wybrz. Kości Słon.    586,69  293,34N  -0,79   0,16  0  -1,00  585,85   57   63

2019-06-28 Afryka Płd.           583,53  291,76N   2,30  -0,45  1   1,00  584,08   78   77
PNA        Namibia               578,92  289,46N  -2,30   0,45  0  -1,00  578,37  110  115

2019-06-28 Wenezuela             595,75  297,87N  -0,24   0,05  0  -1,50  594,30   15   22
CA         Argentyna             596,22  298,11N   0,24  -0,05  2   1,50  597,67   14   13

2019-06-28 Kolumbia              600,35  300,17N   2,86  -0,56  0   0,00  599,79    4    8
CA         Chile                 594,62  297,31N  -2,86   0,56  0   0,00  595,18   19   16

2019-06-29 Mauretania            578,30  289,15N  -2,04   0,40  0   0,00  578,70  117  112
PNA        Angola                582,39  291,19N   2,04  -0,40  0   0,00  581,99   81   86

2019-06-29 Kamerun               586,14  293,07N   0,48  -0,10  0   0,00  586,04   58   58
PNA        Ghana                 585,18  292,59N  -0,48   0,10  0   0,00  585,28   69   68

2019-06-29 Urugwaj               598,69  299,34N   2,23  -0,44  0   0,00  598,25   10   10
CA         Peru                  594,22  297,11N  -2,23   0,44  0   0,00  594,66   23   18

2019-06-29 Benin                 581,52  290,76N   2,06  -0,41  0   0,00  581,11   92   93
PNA        Gwinea Bissau         577,40  288,70N  -2,06   0,41  0   0,00  577,81  124  121

2019-06-29 Haiti                 585,65  292,82N  -0,27   0,05  3   1,00  586,70   65   57
MCncf      Kanada                586,18  293,09N   0,27  -0,05  2  -1,00  585,13   57   69

2019-06-29 Meksyk                595,14  297,57N   3,51  -0,68  1   0,00  594,46   17   21
MCncf      Kostaryka             588,12  294,06N  -3,51   0,68  1   0,00  588,80   51   49

2019-06-30 Burundi               578,08  289,04N  -1,40   0,28  0  -1,50  576,86  118  127
PNA        Gwinea                580,88  290,44N   1,40  -0,28  2   1,50  582,10   97   85

2019-06-30 Madagaskar            578,35  289,17N  -5,58   1,03  2   1,50  580,88  117   98
PNA        Nigeria               589,51  294,75N   5,58  -1,03  0  -1,50  586,98   45   55

2019-06-30 Egipt                 587,80  296,70D   6,05  -1,10  2   1,50  588,20   53   51
PNA        Uganda                584,27  290,65W  -6,05   1,10  0  -1,50  583,87   75   78

2019-06-30 Zimbabwe              584,10  292,05N   1,16  -0,23  0  -1,87  582,00   76   86
PNA        DR Kongo              581,79  290,89N  -1,16   0,23  4   1,87  583,89   89   77

2019-06-30 Jamajka               583,53  291,76N  -1,23   0,25  1   1,00  584,78   79   72
MCncf      Panama                585,99  292,99N   1,23  -0,25  0  -1,00  584,74   60   73

2019-06-30 USA                   589,62  296,58D  10,43  -1,62  1   1,00  589,00   44   47
MCncf      Curacao               577,67  286,15W -10,43   1,62  0  -1,00  578,29  123  118

2019-07-01 Namibia               578,37  289,18N  -3,74   0,72  1  -1,75  577,34  117  123
PNA        Wybrz. Kości Słon.    585,85  292,92N   3,74  -0,72  4   1,75  586,88   62   57

2019-07-01 Afryka Płd.           584,08  292,04N  -2,51   0,49  0  -1,00  583,57   76   78
PNA        Maroko                589,11  294,55N   2,51  -0,49  1   1,00  589,62   46   44

2019-07-01 Kenia                 580,84  290,42N  -4,89   0,92  0  -1,75  580,01   99  103
PNA        Senegal               590,62  295,31N   4,89  -0,92  3   1,75  591,45   38   34

2019-07-01 Tanzania              578,91  289,45N  -4,08   0,78  0  -1,75  577,94  111  118
PNA        Algieria              587,07  293,53N   4,08  -0,78  3   1,75  588,04   54   52

2019-07-02 Benin                 581,11  290,55N  -2,47   0,48  0   0,00  581,59   94   92
PNA        Kamerun               586,04  293,02N   2,47  -0,48  0   0,00  585,56   59   65

2019-07-02 Gwinea Bissau         577,81  288,90N  -3,74   0,72  0  -1,50  577,03  120  123
PNA        Ghana                 585,28  292,64N   3,74  -0,72  2   1,50  586,06   67   59

2019-07-02 Angola                581,99  290,99N  -1,46   0,29  0  -1,00  581,28   88   94
PNA        Mali                  584,90  292,45N   1,46  -0,29  1   1,00  585,61   70   64

2019-07-02 Mauretania            578,70  289,35N  -4,89   0,92  0   0,00  579,62  112  104
PNA        Tunezja               588,49  294,24N   4,89  -0,92  0   0,00  587,57   50   53

2019-07-02 Brazylia              604,14  301,74D   3,30  -0,64  2   1,50  605,00    1    1
CA         Argentyna             597,67  298,44W  -3,30   0,64  0  -1,50  596,81   13   14

2019-07-02 Haiti                 586,70  293,35N  -3,88   0,75  0  -1,00  586,45   58   58
MCncf      Meksyk                594,46  297,23N   3,88  -0,75  1   1,00  594,71   21   18

2019-07-03 Chile                 595,18  297,59N   0,26  -0,05  0  -1,75  593,38   16   24
CA         Peru                  594,66  297,33N  -0,26   0,05  3   1,75  596,46   19   15

2019-07-03 USA                   589,00  295,96D   3,29  -0,64  3   1,50  589,86   47   43
MCncf      Jamajka               584,78  292,67W  -3,29   0,64  1  -1,50  583,92   72   75

2019-07-05 Maroko                589,62  294,81N   4,02  -0,77  1   0,00  588,85   45   47
PNA        Benin                 581,59  290,79N  -4,02   0,77  1   0,00  582,36   92   82

2019-07-05 Uganda                583,87  291,93N  -3,79   0,73  0  -1,00  583,60   77   77
PNA        Senegal               591,45  295,72N   3,79  -0,73  1   1,00  591,72   34   32

2019-07-06 Nigeria               586,98  293,49N   0,71  -0,14  3   1,00  587,84   55   51
PNA        Kamerun               585,56  292,78N  -0,71   0,14  2  -1,00  584,70   65   73

2019-07-06 Egipt                 588,20  297,10D   5,14  -0,96  0  -1,00  586,24   50   58
PNA        Afryka Płd.           583,57  291,96W  -5,14   0,96  1   1,00  585,53   78   65

2019-07-06 Argentyna             596,81  298,40N   1,71  -0,34  2   1,00  597,47   14   13
CA         Chile                 593,38  296,69N  -1,71   0,34  1  -1,00  592,72   24   28

2019-07-07 Indie                 574,13  288,62D   3,67  -0,35  2  -0,75  573,03  139  145
tow.       Tadżykistan           571,80  284,95W  -3,67   0,35  4   0,75  572,90  151  146

2019-07-07 Madagaskar            580,88  290,44N  -1,50   0,30  2   0,00  581,18   98   94
PNA        DR Kongo              583,89  291,94N   1,50  -0,30  2   0,00  583,59   77   78

2019-07-07 Algieria              588,04  294,02N   2,97  -0,58  3   1,75  589,21   50   45
PNA        Gwinea                582,10  291,05N  -2,97   0,58  0  -1,75  580,93   86   98

2019-07-07 Brazylia              605,00  302,60D   5,21  -0,97  3   1,50  605,53    1    1
CA         Peru                  596,46  297,39W  -5,21   0,97  1  -1,50  595,93   15   15

2019-07-07 USA                   589,86  296,82D   0,00   0,00  0  -1,00  588,86   43   47
MCncf      Meksyk                594,71  296,82W   0,00   0,00  1   1,00  595,71   18   16

2019-07-08 Am. Samoa             538,29  269,14N -15,78   1,90  0  -1,93  538,26  211  211
POc        Nowa Kaledonia        569,85  284,92N  15,78  -1,90  5   1,93  569,88  163  164

2019-07-08 Tahiti                568,69  284,34N  -0,35   0,07  1  -1,00  567,76  170  172
POc        Fidżi                 569,39  284,69N   0,35  -0,07  2   1,00  570,32  166  157

2019-07-08 Samoa                 545,92  272,31D  -9,78   1,56  0  -1,96  545,52  208  208
POc        Papua Nowa Gwinea     564,62  282,09W   9,78  -1,56  6   1,96  565,02  180  178

2019-07-08 Syria                 582,38  291,19N   3,18  -0,31  5   0,87  582,94   81   80
tow.       Korea Płn.            576,02  288,01N  -3,18   0,31  2  -0,87  575,46  131  132

2019-07-08 Mali                  585,61  292,80N  -0,64   0,13  0  -1,00  584,74   64   71
PNA        Wybrz. Kości Słon.    586,88  293,44N   0,64  -0,13  1   1,00  587,75   56   53

2019-07-08 Ghana                 586,06  293,03N  -0,75   0,15  1   0,00  586,21   59   59
PNA        Tunezja               587,57  293,78N   0,75  -0,15  1   0,00  587,42   53   54

2019-07-10 Am. Samoa             538,26  269,13N -16,03   1,91  0  -1,99  538,18  211  211
POc        Fidżi                 570,32  285,16N  16,03  -1,91  9   1,99  570,40  157  158

2019-07-10 Wyspy Salomona        570,16  285,08N   0,14  -0,03  0  -1,50  568,63  161  169
POc        Nowa Kaledonia        569,88  284,94N  -0,14   0,03  2   1,50  571,41  164  153

2019-07-10 Papua Nowa Gwinea     565,02  282,51N  -0,46   0,09  2   1,50  566,61  178  173
POc        Vanuatu               565,94  282,97N   0,46  -0,09  0  -1,50  564,35  175  182

2019-07-10 Tadżykistan           572,90  286,45N  -5,02   0,47  2   0,75  574,12  146  139
tow.       Syria                 582,94  291,47N   5,02  -0,47  0  -0,75  581,72   80   90

2019-07-10 Senegal               591,72  295,86N   4,68  -0,88  1   1,00  591,84   32   32
PNA        Benin                 582,36  291,18N  -4,68   0,88  0  -1,00  582,24   82   81

2019-07-10 Nigeria               587,84  293,92N   1,16  -0,23  2   1,00  588,61   51   51
PNA        Afryka Płd.           585,53  292,76N  -1,16   0,23  1  -1,00  584,76   64   70

2019-07-11 Wybrz. Kości Słon.    587,75  293,87N  -0,73   0,15  1   0,00  587,90   53   53
PNA        Algieria              589,21  294,60N   0,73  -0,15  1   0,00  589,06   45   46

2019-07-11 Madagaskar            581,18  290,59N  -3,12   0,61  0  -1,75  580,04   94  102
PNA        Tunezja               587,42  293,71N   3,12  -0,61  3   1,75  588,56   54   52

2019-07-12 Wyspy Salomona        568,63  284,31N   0,43  -0,09  0  -1,75  566,79  169  172
POc        Tahiti                567,76  283,88N  -0,43   0,09  3   1,75  569,60  172  165

2019-07-12 Nowa Kaledonia        571,41  285,70N   0,50  -0,10  1   1,00  572,31  153  151
POc        Fidżi                 570,40  285,20N  -0,50   0,10  0  -1,00  569,50  158  166

2019-07-12 Samoa                 545,52  271,91D   0,37  -0,07  2   1,50  546,95  208  207
POc        Tonga                 539,95  271,54W  -0,37   0,07  0  -1,50  538,52  210  210

2019-07-13 Indie                 573,03  287,52D   3,23  -0,31  2  -0,87  571,85  146  152
tow.       Korea Płn.            575,46  284,29W  -3,23   0,31  5   0,87  576,64  132  128

2019-07-14 Senegal               591,84  295,92N   1,64  -0,33  1   1,00  592,51   32   30
PNA        Tunezja               588,56  294,28N  -1,64   0,33  0  -1,00  587,89   52   52

2019-07-14 Algieria              589,06  294,53N   0,23  -0,04  2   1,00  590,02   46   43
PNA        Nigeria               588,61  294,30N  -0,23   0,04  1  -1,00  587,65   51   54

2019-07-15 Tonga                 538,52  269,26N -12,91   1,79  0  -1,99  538,32  210  210
POc        Vanuatu               564,35  282,17N  12,91  -1,79 14   1,99  564,55  182  180

2019-07-15 Wyspy Salomona        566,79  283,39N  14,30  -1,85 13   1,99  566,93  172  172
POc        Am. Samoa             538,18  269,09N -14,30   1,85  0  -1,99  538,04  211  211

2019-07-15 Tahiti                569,60  284,80N  -1,35   0,27  0  -1,75  568,12  165  171
POc        Nowa Kaledonia        572,31  286,15N   1,35  -0,27  3   1,75  573,79  150  143

2019-07-15 Korea Płn.            576,64  288,32N   1,26  -0,12  1   0,50  577,02  128  124
tow.       Tadżykistan           574,12  287,06N  -1,26   0,12  0  -0,50  573,74  139  144

2019-07-16 Indie                 571,85  286,34D  -3,20   0,31  1   0,00  572,16  152  151
tow.       Syria                 581,72  289,54W   3,20  -0,31  1   0,00  581,41   90   91

2019-07-17 Tunezja               587,89  293,94N   0,12  -0,02  0  -1,00  586,87   52   56
PNA        Nigeria               587,65  293,82N  -0,12   0,02  1   1,00  588,67   54   51


                  Mecze rozegrane w dniach 18.07-02.09.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-07-18 Papua Nowa Gwinea     566,61  283,30N  14,14  -1,85  8   1,99  566,75  173  173
POc        Tonga                 538,32  269,16N -14,14   1,85  0  -1,99  538,18  210  210

2019-07-18 Tahiti                568,12  284,06N  15,04  -1,88  8   1,98  568,22  171  171
POc        Am. Samoa             538,04  269,02N -15,04   1,88  1  -1,98  537,94  211  211

2019-07-18 Samoa                 546,95  273,34D  -6,48   1,17  0  -1,99  546,13  207  208
POc        Vanuatu               564,55  279,82W   6,48  -1,17 11   1,99  565,37  180  179

2019-07-18 Fidżi                 569,50  284,75N   1,29  -0,25  4   0,00  569,25  165  167
POc        Wyspy Salomona        566,93  283,46N  -1,29   0,25  4   0,00  567,18  172  172

2019-07-18 Mauritius             569,80  286,82D   5,43  -0,50  1   0,00  569,30  163  166
tow.       Seszele               565,02  281,39W  -5,43   0,50  1   0,00  565,52  178  177

2019-07-19 Tadżykistan           573,74  286,87N  -1,64   0,16  0  -0,50  573,40  144  146
tow.       Korea Płn.            577,02  288,51N   1,64  -0,16  1   0,50  577,36  124  122

2019-07-19 Senegal               592,51  296,25N   1,24  -0,25  0  -1,00  591,26   30   36
PNA        Algieria              590,02  295,01N  -1,24   0,25  1   1,00  591,27   43   35

2019-07-20 Papua Nowa Gwinea     566,75  283,37N  -1,25   0,25  1   0,00  567,00  173  173
POc        Fidżi                 569,25  284,62N   1,25  -0,25  1   0,00  569,00  167  167

2019-07-20 Seszele               565,52  282,76N  -7,26   0,63  0   0,00  566,15  177  175
tow.       Madagaskar            580,04  290,02N   7,26  -0,63  0   0,00  579,41  102  105

2019-07-20 Malediwy              564,51  282,25N  -4,48   0,42  0  -0,87  564,06  181  182
tow.       Komory                573,47  286,73N   4,48  -0,42  3   0,87  573,92  145  142

2019-07-21 Botswana              577,43  288,91D   1,32  -0,13  1   0,00  577,30  121  123
tow.       Lesotho               576,17  287,59W  -1,32   0,13  1   0,00  576,30  131  130

2019-07-21 Gwinea Równikowa      574,34  289,51D   4,02  -0,38  1   0,00  573,96  137  140
tow.       Liberia               578,49  285,49W  -4,02   0,38  1   0,00  578,87  115  112

2019-07-22 Mauritius             569,30  286,32D  -4,95   0,46  1   0,00  569,76  166  163
tow.       Madagaskar            579,41  291,27W   4,95  -0,46  1   0,00  578,95  105  110

2019-07-26 Dżibuti               554,78  278,61D  -6,76   1,21  0  -1,00  554,99  197  197
ePNA       Etiopia               573,69  285,37W   6,76  -1,21  1   1,00  573,48  145  144

2019-07-26 Botswana              577,30  288,78D  -0,94   0,19  0   0,00  577,49  123  122
ePNA       Zambia                581,87  289,72W   0,94  -0,19  0   0,00  581,68   87   89

2019-07-26 Komory                573,92  290,20D   3,44  -0,67  0  -1,50  571,75  142  152
ePNA       Namibia               577,34  286,76W  -3,44   0,67  2   1,50  579,51  122  104

2019-07-27 Wyspy Ziel. Przyl.    579,17  290,25D   7,27  -1,28  0   0,00  577,89  108  120
ePNA       Mauritius             569,76  282,98W  -7,27   1,28  0   0,00  571,04  163  155

2019-07-27 Gwinea Bissau         577,03  289,29D  -2,43   0,48  0  -1,87  575,64  124  132
ePNA       Mali                  584,74  291,72W   2,43  -0,48  4   1,87  586,13   71   60

2019-07-27 Burundi               576,86  287,62D   8,30  -1,40  2   1,50  576,96  128  127
ePNA       Sudan Płd.            562,57  279,32W  -8,30   1,40  0  -1,50  562,47  184  184

2019-07-27 Somalia               558,28  279,14N -12,66   1,77  1  -1,50  558,55  192  191
ePNA       Uganda                583,60  291,80N  12,66  -1,77  3   1,50  583,33   77   79

2019-07-28 Liberia               578,87  293,00D  -1,09   0,22  1   1,00  580,09  112  102
ePNA       Senegal               591,26  294,09W   1,09  -0,22  0  -1,00  590,04   36   43

2019-07-28 Benin                 582,24  293,99D   4,79  -0,90  0   0,00  581,34   81   91
ePNA       Togo                  577,00  289,20W  -4,79   0,90  0   0,00  577,90  125  119

2019-07-28 Czad                  573,86  288,80D   3,97  -0,76  3   0,00  573,10  142  146
ePNA       Gwinea Równikowa      573,96  284,83W  -3,97   0,76  3   0,00  574,72  140  135

2019-07-28 Tanzania              577,94  292,63D   5,52  -1,02  0   0,00  576,92  118  128
ePNA       Kenia                 580,01  287,11W  -5,52   1,02  0   0,00  581,03  102   94

2019-07-28 Eswatini              572,71  286,03D  -2,89   0,57  1   0,00  573,28  146  145
ePNA       Angola                581,28  288,92W   2,89  -0,57  1   0,00  580,71   93   98

2019-07-28 Lesotho               576,30  288,58D  -4,95   0,93  3   1,00  578,23  129  117
ePNA       Afryka Płd.           584,76  293,53W   4,95  -0,93  2  -1,00  582,83   71   79

2019-07-28 Madagaskar            578,95  288,14D   0,43  -0,09  1   1,00  579,86  110  104
ePNA       Mozambik              576,25  287,71W  -0,43   0,09  0  -1,00  575,34  130  132

2019-07-29 Mauritius             571,04  286,78D  -3,10   0,60  0  -1,87  569,77  155  163
ePNA       Zimbabwe              582,00  289,88W   3,10  -0,60  4   1,87  583,27   84   79

2019-07-30 Irak                  585,91  293,89D   3,23  -0,31  1   0,50  586,10   62   61
tow.       Liban                 580,70  290,66W  -3,23   0,31  0  -0,50  580,51   99   99

2019-07-30 Jemen                 569,70  284,85N  -4,67   0,44  0  -0,50  569,64  164  164
tow.       Palestyna             579,04  289,52N   4,67  -0,44  1   0,50  579,10  111  111

2019-08-02 Liban                 580,51  290,25N  -0,45   0,04  2   0,50  581,05   99   92
tow.       Syria                 581,41  290,70N   0,45  -0,04  1  -0,50  580,87   90   98

2019-08-02 Irak                  586,10  294,08D   5,11  -0,48  2   0,50  586,12   61   61
tow.       Palestyna             579,10  288,97W  -5,11   0,48  1  -0,50  579,08  111  111

2019-08-03 Mauretania            579,62  291,77D   2,85  -0,56  2   1,00  580,06  105  101
ePNA       Wyspy Ziel. Przyl.    577,89  288,92W  -2,85   0,56  1  -1,00  577,45  121  122

2019-08-03 Senegal               590,04  297,17D  11,30  -1,69  3   1,75  590,10   43   43
ePNA       Liberia               580,09  285,87W -11,30   1,69  0  -1,75  580,03  102  103

2019-08-03 Uganda                583,33  293,36D  15,07  -1,88  4   1,75  583,20   78   79
ePNA       Somalia               558,55  278,29W -15,07   1,88  1  -1,75  558,68  191  191

2019-08-03 Angola                580,71  292,36D   5,68  -1,05  1   0,00  579,66   99  105
ePNA       Eswatini              573,28  286,68W  -5,68   1,05  1   0,00  574,33  145  138

2019-08-03 Zambia                581,68  292,15D   3,63  -0,70  3   1,00  581,98   88   86
ePNA       Botswana              577,49  288,52W  -3,63   0,70  2  -1,00  577,19  123  124

2019-08-04 Jordania              581,85  290,92N   0,83  -0,08  0  -0,50  581,27   87   89
tow.       Bahrajn               580,18  290,09N  -0,83   0,08  1   0,50  580,76  100   96

2019-08-04 Arabia Saudyjska      585,39  292,69N   3,02  -0,29  1  -0,50  584,60   67   73
tow.       Kuwejt                579,34  289,67N  -3,02   0,29  2   0,50  580,13  108  101

2019-08-04 Mali                  586,13  293,02D   5,28  -0,98  3   1,75  586,90   60   55
ePNA       Gwinea Bissau         575,64  287,74W  -5,28   0,98  0  -1,75  574,87  131  135

2019-08-04 Togo                  577,90  287,80D  -0,45   0,09  1   1,00  578,99  119  111
ePNA       Benin                 581,34  288,25W   0,45  -0,09  0  -1,00  580,25   90  100

2019-08-04 Gwinea Równikowa      574,72  289,13D   4,07  -0,78  2   1,00  574,94  135  134
ePNA       Czad                  573,10  285,06W  -4,07   0,78  1  -1,00  572,88  146  146

2019-08-04 Etiopia               573,48  288,32D  12,15  -1,74  4   1,00  572,74  144  147
ePNA       Dżibuti               554,99  276,17W -12,15   1,74  3  -1,00  555,73  197  196

2019-08-04 Kenia                 581,03  292,90D   7,59  -1,32  0   0,00  579,71   94  105
ePNA       Tanzania              576,92  285,31W  -7,59   1,32  0   0,00  578,24  128  119

2019-08-04 Sudan Płd.            562,47  281,23N  -7,25   1,27  1  -1,00  562,74  184  184
ePNA       Burundi               576,96  288,48N   7,25  -1,27  2   1,00  576,69  127  129

2019-08-04 Mozambik              575,34  288,54D  -2,27   0,45  3   1,00  576,79  132  128
ePNA       Madagaskar            579,86  290,81W   2,27  -0,45  2  -1,00  578,41  104  116

2019-08-04 Namibia               579,51  290,58D   6,86  -1,22  0   0,00  578,29  106  117
ePNA       Komory                571,75  283,72W  -6,86   1,22  0   0,00  572,97  152  145

2019-08-04 Afryka Płd.           582,83  291,23D   3,51  -0,68  0  -1,75  580,40   80   99
ePNA       Lesotho               578,23  287,72W  -3,51   0,68  3   1,75  580,66  117   97

2019-08-04 Zimbabwe              583,27  292,12D   7,86  -1,35  3   1,50  583,42   78   78
ePNA       Mauritius             569,77  284,26W  -7,86   1,35  1  -1,50  569,62  163  164

2019-08-05 Liban                 581,05  290,52N   0,98  -0,10  0   0,00  580,95   90   93
tow.       Palestyna             579,08  289,54N  -0,98   0,10  0   0,00  579,18  110  109

2019-08-05 Syria                 580,87  290,43N   5,61  -0,52  1   0,00  580,35   95   99
tow.       Jemen                 569,64  284,82N  -5,61   0,52  1   0,00  570,16  163  161

2019-08-07 Bahrajn               580,76  290,38N  -1,92   0,19  0   0,00  580,95   95   93
tow.       Arabia Saudyjska      584,60  292,30N   1,92  -0,19  0   0,00  584,41   73   74

2019-08-07 Kuwejt                580,13  290,06N  -0,57   0,05  1   0,00  580,18  101  101
tow.       Jordania              581,27  290,63N   0,57  -0,05  1   0,00  581,22   89   89

2019-08-08 Irak                  586,12  294,10D   5,40  -0,50  0   0,00  585,62   61   64
tow.       Syria                 580,35  288,70W  -5,40   0,50  0   0,00  580,85   99   95

2019-08-08 Jemen                 570,16  285,08N  -5,39   0,50  2   0,50  571,16  161  155
tow.       Liban                 580,95  290,47N   5,39  -0,50  1  -0,50  579,95   93  104

2019-08-10 Jordania              581,22  290,61N  -1,59   0,16  3   0,87  582,25   89   81
tow.       Arabia Saudyjska      584,41  292,20N   1,59  -0,16  0  -0,87  583,38   74   78

2019-08-10 Kuwejt                580,18  290,09N  -0,38   0,04  0  -0,50  579,72  100  104
tow.       Bahrajn               580,95  290,47N   0,38  -0,04  1   0,50  581,41   93   89

2019-08-11 Irak                  585,62  293,60D   7,24  -0,63  2   0,50  585,49   64   64
tow.       Jemen                 571,16  286,36W  -7,24   0,63  1  -0,50  571,29  155  154

2019-08-11 Palestyna             579,18  289,59N  -0,83   0,08  4   0,50  579,76  109  104
tow.       Syria                 580,85  290,42N   0,83  -0,08  3  -0,50  580,27   95   98

2019-08-11 St. Vincent i Gren.   564,73  284,45D  -2,81   0,27  1   0,50  565,50  180  178
tow.       Trynidad i Tobago     578,05  287,26W   2,81  -0,27  0  -0,50  577,28  120  124

2019-08-14 Irak                  585,49  293,47D   3,42  -0,33  0  -0,50  584,66   64   72
tow.       Bahrajn               581,41  290,05W  -3,42   0,33  1   0,50  582,24   89   82

2019-08-14 Dominikana            568,49  285,57D  -2,62   0,25  0   0,00  568,74  169  168
tow.       Gwatemala             581,79  288,19W   2,62  -0,25  0   0,00  581,54   87   89

2019-08-25 St. Kitts i Nevis     570,66  286,69D   2,90  -0,28  3   0,87  571,25  157  155
tow.       Antigua i Barbuda     570,11  283,79W  -2,90   0,28  0  -0,87  569,52  162  164

2019-08-27 St. Kitts i Nevis     571,25  287,28D   4,08  -0,39  4   0,50  571,36  155  154
tow.       Antigua i Barbuda     569,52  283,20W  -4,08   0,39  3  -0,50  569,41  164  164

2019-08-28 Oman                  580,98  291,91D   5,42  -0,50  1   0,50  580,98   93   93
tow.       Jemen                 571,29  286,49W  -5,42   0,50  0  -0,50  571,29  155  155

2019-08-29 Tajwan                564,48  282,10D   5,67  -0,52  3   0,87  564,83  181  181
tow.       Guam                  557,53  276,43W  -5,67   0,52  0  -0,87  557,18  194  194

2019-08-30 Zjedn. Emiraty Arab.  580,06  290,03N   5,66  -0,52  4   0,93  580,47  100   97
tow.       Dominikana            568,74  284,37N  -5,66   0,52  0  -0,93  568,33  168  170

2019-08-30 Malezja               570,29  286,65D  -2,82   0,27  0  -0,50  570,06  160  160
tow.       Jordania              582,25  289,47W   2,82  -0,27  1   0,50  582,48   81   81

2019-08-30 Chiny                 581,00  290,24D   6,87  -0,61  4   0,87  581,26   92   91
tow.       Myanmar               566,01  283,37W  -6,87   0,61  1  -0,87  565,75  176  177

2019-08-30 Belize                570,47  287,11D   6,83  -0,61  1   0,00  569,86  158  162
tow.       St. Vincent i Gren.   565,50  280,28W  -6,83   0,61  1   0,00  566,11  178  176

2019-08-31 Zjedn. Emiraty Arab.  580,47  290,23N  13,06  -0,90  5   0,93  580,50   97   96
tow.       Sri Lanka             554,34  277,17N -13,06   0,90  1  -0,93  554,31  198  198

2019-09-02 Belize                569,86  286,50D   5,61  -0,52  1   0,50  569,84  162  162
tow.       St. Vincent i Gren.   566,11  280,89W  -5,61   0,52  0  -0,50  566,13  176  176


                         Mecze rozegrane w dniach 03-07.09.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-09-04 Burundi               576,69  287,59D   0,96  -0,19  1   0,00  576,50  129  130
eMS        Tanzania              578,24  286,63W  -0,96   0,19  1   0,00  578,43  119  117

2019-09-04 Erytrea               568,70  286,00D  -2,93   0,57  1  -1,00  568,27  168  170
eMS        Namibia               578,29  288,93W   2,93  -0,57  2   1,00  578,72  117  114

2019-09-04 Etiopia               572,74  287,58D  -2,57   0,51  0   0,00  573,25  147  144
eMS        Lesotho               580,66  290,15W   2,57  -0,51  0   0,00  580,15   95  101

2019-09-04 Sudan Płd.            562,74  283,38D  -2,21   0,44  1   0,00  563,18  184  183
eMS        Gwinea Równikowa      574,94  285,59W   2,21  -0,44  1   0,00  574,50  134  137

2019-09-04 Mauritius             569,62  285,51D  -1,29   0,26  0  -1,00  568,88  163  167
eMS        Mozambik              576,79  286,80W   1,29  -0,26  1   1,00  577,53  128  122

2019-09-04 Dżibuti               555,73  278,82D  -8,91   1,47  2   1,00  558,20  196  193
eMS        Eswatini              574,33  287,73W   8,91  -1,47  1  -1,00  571,86  138  151

2019-09-04 Wyspy św. Tomasza     572,65  288,32D   1,35  -0,27  0  -1,00  571,38  148  153
eMS        Gwinea Bissau         574,87  286,97W  -1,35   0,27  1   1,00  576,14  135  131

2019-09-04 Liberia               580,03  294,22D   7,55  -1,31  3   1,50  580,22  102  100
eMS        Sierra Leone          579,25  286,67W  -7,55   1,31  1  -1,50  579,06  109  110

2019-09-05 Guam                  557,18  281,10D   0,71  -0,14  0  -1,00  556,04  195  196
eMS        Malediwy              564,06  280,39W  -0,71   0,14  1   1,00  565,20  182  179

2019-09-05 Korea Płn.            577,36  291,53D   1,34  -0,27  2   1,50  578,59  124  115
eMS        Liban                 579,95  290,19W  -1,34   0,27  0  -1,50  578,72  103  112

2019-09-05 Mongolia              553,79  279,15D  -3,96   0,76  1   1,00  555,55  200  197
eMS        Myanmar               565,75  283,11W   3,96  -0,76  0  -1,00  563,99  177  182

2019-09-05 Japonia               590,39  295,31D  -2,75   0,27  2   0,75  591,41   41   33
tow.       Paragwaj              591,57  298,06W   2,75  -0,27  0  -0,75  590,55   33   39

2019-09-05 Tajwan                564,83  282,45D  -7,25   1,27  1  -1,00  565,10  181  180
eMS        Jordania              582,48  289,70W   7,25  -1,27  2   1,00  582,21   81   82

2019-09-05 Filipiny              569,35  285,41D  -3,50   0,68  2  -1,75  568,28  164  169
eMS        Syria                 580,27  288,91W   3,50  -0,68  5   1,75  581,34   98   91

2019-09-05 Kambodża              558,84  282,02D  -4,21   0,80  1   0,00  559,64  190  190
eMS        Hongkong              572,13  286,23W   4,21  -0,80  1   0,00  571,33  150  153

2019-09-05 Singapur              569,32  285,29D  -1,20   0,24  2   0,00  569,56  165  163
eMS        Jemen                 571,29  286,49W   1,20  -0,24  2   0,00  571,05  155  154

2019-09-05 Tajlandia             575,95  287,37D  -1,47   0,29  0   0,00  576,24  132  131
eMS        Wietnam               578,86  288,84W   1,47  -0,29  0   0,00  578,57  113  116

2019-09-05 Seszele               566,15  283,94D  -2,51   0,49  0  -1,75  564,89  175  181
eMS        Rwanda                575,21  286,45W   2,51  -0,49  3   1,75  576,47  134  130

2019-09-05 Indonezja             571,57  286,63D   2,99  -0,58  2  -1,00  569,99  152  160
eMS        Malezja               570,06  283,64W  -2,99   0,58  3   1,00  571,64  160  149

2019-09-05 Korea Płd.            590,45  295,22N   2,52  -0,25  2   0,00  590,20   40   41
tow.       Gruzja                585,41  292,70N  -2,52   0,25  2   0,00  585,66   65   65

2019-09-05 Palestyna             579,76  290,47D  -0,77   0,15  2   1,50  581,41  104   90
eMS        Uzbekistan            585,88  291,24W   0,77  -0,15  0  -1,50  584,23   62   73

2019-09-05 Indie                 572,16  286,65D  -2,42   0,48  1  -1,00  571,64  149  149
eMS        Oman                  580,98  289,07W   2,42  -0,48  2   1,00  581,50   93   89

2019-09-05 Tadżykistan           573,40  287,10D   0,74  -0,15  1   1,00  574,25  143  137
eMS        Kirgistan             576,59  286,36W  -0,74   0,15  0  -1,00  575,74  129  133

2019-09-05 Sri Lanka             554,31  278,35D  -5,56   1,03  0  -1,50  553,84  198  200
eMS        Turkmenistan          572,62  283,91W   5,56  -1,03  2   1,50  573,09  147  144

2019-09-05 Czad                  572,88  288,04D  -0,49   0,10  1  -1,50  571,48  146  151
eMS        Sudan                 577,01  288,53W   0,49  -0,10  3   1,50  578,41  127  119

2019-09-05 Somalia               558,68  280,26D -10,89   1,66  1   1,00  561,34  191  187
eMS        Zimbabwe              583,42  291,15W  10,89  -1,66  0  -1,00  580,76   77   96

2019-09-05 Armenia               582,15  290,76D  -7,33   1,28  1  -1,50  581,93   85   86
eME        Włochy                597,09  298,09W   7,33  -1,28  3   1,50  597,31   14   13

2019-09-05 Bahrajn               582,24  291,36D  -0,66   0,13  1   0,00  582,37   82   80
eMS        Irak                  584,66  292,02W   0,66  -0,13  1   0,00  584,53   72   71

2019-09-05 Katar                 591,00  295,23D  11,94  -1,73  6   1,96  591,23   37   36
eMS        Afganistan            570,30  283,29W -11,94   1,73  0  -1,96  570,07  158  159

2019-09-05 Kuwejt                579,72  288,90D   8,08  -1,38  7   1,98  580,32  105  100
eMS        Nepal                 562,35  280,82W  -8,08   1,38  0  -1,98  561,75  185  185

2019-09-05 Arabia Saudyjska      583,38  293,64D   0,53  -0,05  1   0,00  583,33   78   77
tow.       Mali                  586,90  293,11W  -0,53   0,05  1   0,00  586,95   55   55

2019-09-05 Czarnogóra            585,42  292,39D   0,69  -0,07  2   0,50  585,85   64   62
tow.       Węgry                 589,69  291,70W  -0,69   0,07  1  -0,50  589,26   44   46

2019-09-05 Irlandia Płn.         590,16  295,89D   6,02  -0,55  1   0,50  590,11   42   42
tow.       Luksemburg            581,04  289,87W  -6,02   0,55  0  -0,50  581,09   92   94

2019-09-05 Gibraltar             571,17  285,65D -13,10   1,80  0  -1,96  571,01  156  156
eME        Dania                 597,70  298,75W  13,10  -1,80  6   1,96  597,86   12   11

2019-09-05 Irlandia              590,77  295,13D  -2,29   0,45  1   0,00  591,22   38   38
eME        Szwajcaria            597,94  297,42W   2,29  -0,45  1   0,00  597,49   11   12

2019-09-05 Wyspy Owcze           574,59  288,67D  -6,91   1,23  0  -1,87  573,95  136  140
eME        Szwecja               594,57  295,58W   6,91  -1,23  4   1,87  595,21   19   17

2019-09-05 Norwegia              591,34  296,56D   9,60  -1,54  2   1,50  591,30   34   34
eME        Malta                 574,27  286,96W  -9,60   1,54  0  -1,50  574,31  138  136

2019-09-05 Rumunia               592,95  296,61D  -2,46   0,48  1  -1,00  592,43   26   29
eME        Hiszpania             601,09  299,07W   2,46  -0,48  2   1,00  601,61    3    3

2019-09-05 Izrael                586,89  295,75D   4,14  -0,79  1   0,00  586,10   56   60
eME        Macedonia Płn.        584,83  291,61W  -4,14   0,79  1   0,00  585,62   68   66

2019-09-05 Bośnia i Hercegowina  591,93  296,93D  13,23  -1,81  5   1,93  592,05   30   30
eME        Liechtenstein         570,03  283,70W -13,23   1,81  0  -1,93  569,91  161  161

2019-09-05 Finlandia             591,70  298,17D   4,32  -0,82  1   1,00  591,88   32   31
eME        Grecja                584,51  293,85W  -4,32   0,82  0  -1,00  584,33   73   72

2019-09-05 Dominika              565,65  282,16D  -3,55   0,69  1  -1,00  565,34  178  178
LN         Surinam               572,40  285,71W   3,55  -0,69  2   1,00  572,71  148  147

2019-09-05 Am. Wyspy Dziew.      553,52  275,57D  -2,40   0,47  0  -1,50  552,49  201  202
LN         Kajmany               559,07  277,97W   2,40  -0,47  2   1,50  560,10  188  188

2019-09-05 Bermudy               574,69  286,92D  -3,82   0,74  1  -1,75  573,68  135  142
LN         Panama                584,74  290,74W   3,82  -0,74  4   1,75  585,75   69   64

2019-09-05 Grenada               566,50  283,02D  -0,95   0,19  2   1,00  567,69  174  172
LN         St. Kitts i Nevis     571,36  283,97W   0,95  -0,19  1  -1,00  570,17  154  158

2019-09-05 Nikaragua             573,98  286,09D   5,18  -0,97  1   0,00  573,01  140  145
LN         St. Vincent i Gren.   566,13  280,91W  -5,18   0,97  1   0,00  567,10  176  174

2019-09-05 Peru                  595,93  297,96N   3,39  -0,33  0  -0,50  595,10   15   18
tow.       Ekwador               589,14  294,57N  -3,39   0,33  1   0,50  589,97   46   44

2019-09-05 Honduras              584,68  294,43D  12,65  -0,88  4   0,93  584,73   71   69
tow.       Portoryko             562,76  281,78W -12,65   0,88  0  -0,93  562,71  184  184

2019-09-05 Gwatemala             581,54  293,60D  19,90  -1,97 10   1,99  581,56   89   88
LN         Anguilla              546,58  273,70W -19,90   1,97  0  -1,99  546,56  207  207

2019-09-05 Chile                 592,72  296,36N  -2,37   0,23  0   0,00  592,95   28   26
tow.       Argentyna             597,47  298,73N   2,37  -0,23  0   0,00  597,24   13   14

2019-09-06 Komory                572,97  288,03D  -2,07   0,41  1   0,00  573,38  146  143
eMS        Togo                  578,99  290,10W   2,07  -0,41  1   0,00  578,58  110  114

2019-09-06 Estonia               581,30  290,70D  -1,17   0,23  1  -1,00  580,53   92   99
eME        Białoruś              582,49  291,87W   1,17  -0,23  2   1,00  583,26   79   78

2019-09-06 Cypr                  582,00  291,83D   2,86  -0,56  1   0,00  581,44   84   89
eME        Kazachstan            580,48  288,97W  -2,86   0,56  1   0,00  581,04   98   95

2019-09-06 Gambia                579,46  289,36D   1,01  -0,20  0  -1,00  578,26  107  121
eMS        Angola                579,66  288,35W  -1,01   0,20  1   1,00  580,86  106   97

2019-09-06 Wybrz. Kości Słon.    587,90  293,95N   3,83  -0,37  1  -0,50  587,03   52   54
tow.       Benin                 580,25  290,12N  -3,83   0,37  2   0,50  581,12  101   93

2019-09-06 Tunezja               586,87  293,81D   5,96  -0,54  1   0,50  586,83   56   57
tow.       Mauretania            580,06  287,85W  -5,96   0,54  0  -0,50  580,10  104  105

2019-09-06 Niemcy                599,50  300,41D   1,86  -0,37  2  -1,50  597,63    9   11
eME        Holandia              600,13  298,55W  -1,86   0,37  4   1,50  602,00    5    3

2019-09-06 Słowacja              592,83  298,78D   3,62  -0,70  0  -1,87  590,26   27   40
eME        Chorwacja             594,42  295,16W  -3,62   0,70  4   1,87  596,99   21   15

2019-09-06 Walia                 591,23  296,36D   5,68  -1,05  2   1,00  591,18   36   37
eME        Azerbejdżan           578,93  290,68W  -5,68   1,05  1  -1,00  578,98  111  109

2019-09-06 Austria               593,06  297,11D   8,69  -1,45  6   1,96  593,57   25   23
eME        Łotwa                 573,96  288,42W  -8,69   1,45  0  -1,96  573,45  139  142

2019-09-06 Słowenia              585,81  292,33D  -6,28   1,14  2   1,50  588,45   63   49
eME        Polska                594,98  298,61W   6,28  -1,14  0  -1,50  592,34   19   28

2019-09-06 San Marino            561,59  281,75D -18,32   1,96  0  -1,87  561,68  186  186
eME        Belgia                602,42  300,07W  18,32  -1,96  4   1,87  602,33    2    2

2019-09-06 Szkocja               587,83  296,12D  -0,44   0,09  1  -1,00  586,92   53   56
eME        Rosja                 594,56  296,56W   0,44  -0,09  2   1,00  595,47   20   18

2019-09-06 Maroko                588,85  295,33D   5,91  -0,54  1   0,00  588,31   48   50
tow.       Burkina Faso          585,05  289,42W  -5,91   0,54  1   0,00  585,59   68   67

2019-09-06 Aruba                 558,95  279,47N  -5,66   1,04  0  -1,00  558,99  191  191
LN         Gujana                570,27  285,13N   5,66  -1,04  1   1,00  570,23  157  157

2019-09-06 Jamajka               583,92  292,11D   9,02  -1,48  6   1,96  584,40   74   72
LN         Antigua i Barbuda     569,41  283,09W  -9,02   1,48  0  -1,96  568,93  164  165

2019-09-06 Brazylia              605,53  302,76N   2,87  -0,28  2   0,00  605,25    1    1
tow.       Kolumbia              599,79  299,89N  -2,87   0,28  2   0,00  600,07    8    6

2019-09-06 USA                   588,86  295,82D  -2,00   0,20  0  -0,87  588,19   47   52
tow.       Meksyk                595,71  297,82W   2,00  -0,20  3   0,87  596,38   15   16

2019-09-06 Kostaryka             588,80  296,95D   0,19  -0,02  1  -0,50  588,28   49   51
tow.       Urugwaj               598,25  296,76W  -0,19   0,02  2   0,50  598,77   10    9

2019-09-07 Kosovo                588,74  294,50D  -0,40   0,08  2   1,00  589,82   47   45
eME        Czechy                591,86  294,90W   0,40  -0,08  1  -1,00  590,78   31   37

2019-09-07 Botswana              577,19  288,97D   1,24  -0,25  0   0,00  576,94  127  127
eMS        Malawi                577,90  287,73W  -1,24   0,25  0   0,00  578,15  122  122

2019-09-07 Anglia                599,81  299,94D   7,49  -1,30  4   1,87  600,38    8    6
eME        Bułgaria              586,01  292,45W  -7,49   1,30  0  -1,87  585,44   62   67

2019-09-07 Litwa                 576,97  289,47D  -6,46   1,16  0  -1,75  576,38  128  130
eME        Ukraina               595,50  295,93W   6,46  -1,16  3   1,75  596,09   17   17

2019-09-07 Islandia              590,48  296,79D  10,33  -1,61  3   1,75  590,62   39   38
eME        Mołdawia              575,28  286,46W -10,33   1,61  0  -1,75  575,14  134  134

2019-09-07 Serbia                593,75  297,98D  -1,40   0,28  2  -1,50  592,53   22   25
eME        Portugalia            599,97  299,38W   1,40  -0,28  4   1,50  601,19    7    5

2019-09-07 Francja               600,17  302,15D   9,99  -1,58  4   1,75  600,34    5    7
eME        Albania               583,56  292,16W  -9,99   1,58  1  -1,75  583,39   76   76

2019-09-07 Turcja                593,22  298,38D  14,80  -1,87  1   1,00  592,35   24   27
eME        Andora                571,04  283,58W -14,80   1,87  0  -1,00  571,91  155  148

2019-09-07 Montserrat            556,98  279,38D  -3,33   0,65  2   1,00  558,63  195  192
LN         Dominikana            568,33  282,71W   3,33  -0,65  1  -1,00  566,68  168  175

2019-09-07 Curacao               578,29  291,52D  -2,74   0,54  1   1,00  579,83  120  106
LN         Haiti                 586,45  294,26W   2,74  -0,54  0  -1,00  584,91   58   68

2019-09-07 Kanada                585,13  295,38D   9,44  -1,53  6   1,96  585,56   68   66
LN         Kuba                  574,12  285,94W  -9,44   1,53  0  -1,96  573,69  138  140

2019-09-07 Salwador              581,63  294,75D  10,41  -1,62  3   1,75  581,76   86   86
LN         St. Lucia             565,40  284,34W -10,41   1,62  0  -1,75  565,27  176  178


                         Mecze rozegrane w dniach 08-10.09.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-09-08 Lesotho               580,15  290,51D   5,35  -0,99  1   0,00  579,16  104  107
eMS        Etiopia               573,25  285,16W  -5,35   0,99  1   0,00  574,24  144  139

2019-09-08 Tanzania              578,43  291,61D   2,51  -0,49  1   0,00  577,94  118  122
eMS        Burundi               576,50  289,10W  -2,51   0,49  1   0,00  576,99  128  127

2019-09-08 Kenia                 579,71  291,58D   1,61  -0,16  1   0,00  579,55  107  106
tow.       Uganda                583,20  289,97W  -1,61   0,16  1   0,00  583,36   79   76

2019-09-08 Gwinea Równikowa      574,50  289,35D   9,99  -1,58  1   1,00  573,92  135  141
eMS        Sudan Płd.            563,18  279,36W  -9,99   1,58  0  -1,00  563,76  183  183

2019-09-08 Armenia               581,93  290,54D  -4,46   0,85  4   1,50  584,28   85   72
eME        Bośnia i Hercegowina  592,05  295,00W   4,46  -0,85  2  -1,50  589,70   29   45

2019-09-08 Szwajcaria            597,49  300,52D  15,00  -1,88  4   1,87  597,48   12   12
eME        Gibraltar             571,01  285,52W -15,00   1,88  0  -1,87  571,02  156  156

2019-09-08 Gruzja                585,66  294,10D  -4,81   0,91  0   0,00  586,57   63   58
eME        Dania                 597,86  298,91W   4,81  -0,91  0   0,00  596,95   10   15

2019-09-08 Rumunia               592,43  296,09D   9,09  -1,49  1   1,00  591,94   26   29
eME        Malta                 574,31  287,00W  -9,09   1,49  0  -1,00  574,80  136  137

2019-09-08 Sierra Leone          579,06  292,58D   6,77  -1,21  1   1,00  578,85  109  110
eMS        Liberia               580,22  285,81W  -6,77   1,21  0  -1,00  580,43  103  101

2019-09-08 Hiszpania             601,61  302,02D  16,10  -1,91  4   1,87  601,57    4    4
eME        Wyspy Owcze           573,95  285,92W -16,10   1,91  0  -1,87  573,99  138  140

2019-09-08 Szwecja               595,21  298,99D   4,21  -0,80  1   0,00  594,41   19   20
eME        Norwegia              591,30  294,78W  -4,21   0,80  1   0,00  592,10   32   28

2019-09-08 Finlandia             591,88  298,35D   0,04  -0,01  1  -1,00  590,87   30   35
eME        Włochy                597,31  298,31W  -0,04   0,01  2   1,00  598,32   13   10

2019-09-08 Grecja                584,33  290,66D   7,08  -1,25  1   0,00  583,08   73   80
eME        Liechtenstein         569,91  283,58W  -7,08   1,25  1   0,00  571,16  161  154

2019-09-08 St. Vincent i Gren.   567,10  285,22D   1,73  -0,34  1   1,00  567,76  173  171
LN         Dominika              565,34  283,49W  -1,73   0,34  0  -1,00  564,68  177  181

2019-09-08 Belize                569,84  286,48D   3,00  -0,59  1  -1,00  568,25  162  169
LN         Grenada               567,69  283,48W  -3,00   0,59  2   1,00  569,28  171  163

2019-09-08 Surinam               572,71  286,69D  -1,20   0,24  6   1,96  574,91  147  136
LN         Nikaragua             573,01  287,89W   1,20  -0,24  0  -1,96  570,81  146  157

2019-09-08 Kajmany               560,10  281,10D  -2,87   0,56  3   1,00  561,66  188  187
LN         Barbados              568,35  283,97W   2,87  -0,56  2  -1,00  566,79  167  174

2019-09-08 Panama                585,75  294,00D   6,23  -1,13  0  -1,50  583,12   62   79
LN         Bermudy               573,68  287,77W  -6,23   1,13  2   1,50  576,31  141  131

2019-09-09 Azerbejdżan           578,98  288,25D  -9,48   1,53  1   0,00  580,51  109   99
eME        Chorwacja             596,99  297,73W   9,48  -1,53  1   0,00  595,46   14   17

2019-09-09 Walia                 591,18  296,31D   3,67  -0,35  1   0,50  591,33   34   32
tow.       Białoruś              583,26  292,64W  -3,67   0,35  0  -0,50  583,11   78   79

2019-09-09 Estonia               580,53  289,93D -10,49   1,62  0  -1,87  580,28   99  104
eME        Holandia              602,00  300,42W  10,49  -1,62  4   1,87  602,25    3    3

2019-09-09 Irlandia Płn.         590,11  295,84D  -3,25   0,63  0  -1,50  589,24   41   46
eME        Niemcy                597,63  299,09W   3,25  -0,63  2   1,50  598,50   11   10

2019-09-09 Węgry                 589,26  297,99D   3,94  -0,76  1  -1,00  587,50   47   52
eME        Słowacja              590,26  294,05W  -3,94   0,76  2   1,00  592,02   39   29

2019-09-09 Łotwa                 573,45  285,54D  -6,86   1,22  0  -1,50  573,17  144  145
eME        Macedonia Płn.        585,62  292,40W   6,86  -1,22  2   1,50  585,90   63   61

2019-09-09 Polska                592,34  296,37D   0,42  -0,08  0   0,00  592,26   27   27
eME        Austria               593,57  295,95W  -0,42   0,08  0   0,00  593,65   22   22

2019-09-09 Słowenia              588,45  294,97D   3,83  -0,74  3   1,00  588,71   49   47
eME        Izrael                586,10  291,14W  -3,83   0,74  2  -1,00  585,84   61   63

2019-09-09 Rosja                 595,47  298,00D   8,47  -1,42  1   1,00  595,05   18   19
eME        Kazachstan            581,04  289,53W  -8,47   1,42  0  -1,00  581,46   95   90

2019-09-09 San Marino            561,68  281,84D  -8,33   1,41  0  -1,87  561,22  186  188
eME        Cypr                  581,44  290,17W   8,33  -1,41  4   1,87  581,90   89   86

2019-09-09 Szkocja               586,92  295,21D  -4,77   0,90  0  -1,87  585,95   56   60
eME        Belgia                602,33  299,98W   4,77  -0,90  4   1,87  603,30    2    2

2019-09-09 Antigua i Barbuda     568,93  286,32D   7,37  -1,29  2   1,00  568,64  165  166
LN         Aruba                 558,99  278,95W  -7,37   1,29  1  -1,00  559,28  191  191

2019-09-09 Gujana                570,23  287,19D  -4,62   0,87  0  -1,87  569,23  158  163
LN         Jamajka               584,40  291,81W   4,62  -0,87  4   1,87  585,40   71   67

2019-09-09 Algieria              591,27  296,77D   9,17  -0,75  1   0,50  591,02   31   35
tow.       Benin                 581,12  287,60W  -9,17   0,75  0  -0,50  581,37   93   92

2019-09-10 Guam                  556,04  279,96D  -3,98   0,76  1  -1,75  555,05  196  198
eMS        Filipiny              568,28  283,94W   3,98  -0,76  4   1,75  569,27  167  162

2019-09-10 Mongolia              555,55  280,91D  -5,39   1,00  0  -1,00  555,55  197  196
eMS        Tadżykistan           574,25  286,30W   5,39  -1,00  1   1,00  574,25  138  138

2019-09-10 Tajwan                565,10  282,72D   2,50  -0,49  0  -1,50  563,11  179  184
eMS        Nepal                 561,75  280,22W  -2,50   0,49  2   1,50  563,74  185  183

2019-09-10 Kambodża              559,64  282,82D  -8,06   1,38  0  -1,00  560,02  190  189
eMS        Bahrajn               582,37  290,88W   8,06  -1,38  1   1,00  581,99   81   84

2019-09-10 Singapur              569,56  285,53D  -3,76   0,73  2   1,00  571,29  161  152
eMS        Palestyna             581,41  289,29W   3,76  -0,73  1  -1,00  579,68   91  105

2019-09-10 Hongkong              571,33  285,90D  -9,93   1,57  0  -1,50  571,40  153  151
eMS        Iran                  592,72  295,83W   9,93  -1,57  2   1,50  592,65   24   25

2019-09-10 Malawi                578,15  290,17D   1,95  -0,39  1   1,00  578,76  121  113
eMS        Botswana              576,94  288,22W  -1,95   0,39  0  -1,00  576,33  128  131

2019-09-10 Myanmar               563,99  282,64D -12,44   1,76  0  -1,50  564,25  182  180
eMS        Japonia               591,41  295,08W  12,44  -1,76  2   1,50  591,15   31   34

2019-09-10 Indonezja             569,99  285,05D  -3,53   0,68  0  -1,75  568,92  160  165
eMS        Tajlandia             576,24  288,58W   3,53  -0,68  3   1,75  577,31  132  126

2019-09-10 Malezja               571,64  286,42D  -2,08   0,41  1  -1,00  571,05  149  155
eMS        Zjedn. Emiraty Arab.  580,50  288,50W   2,08  -0,41  2   1,00  581,09  100   94

2019-09-10 Eswatini              571,86  286,60D   9,69  -1,55  0   0,00  570,31  148  158
eMS        Dżibuti               558,20  276,91W  -9,69   1,55  0   0,00  559,75  194  191

2019-09-10 Zimbabwe              580,76  292,27D  13,85  -1,83  3   1,50  580,43   98  100
eMS        Somalia               561,34  278,42W -13,85   1,83  1  -1,50  561,67  187  186

2019-09-10 Afganistan            570,07  287,01D   7,80  -1,34  1   1,00  569,73  159  160
eMS        Bangladesz            557,61  279,21W  -7,80   1,34  0  -1,00  557,95  195  195

2019-09-10 Sri Lanka             553,84  277,88D  -7,95   1,36  0  -1,00  554,20  200  199
eMS        Korea Płn.            578,59  285,83W   7,95  -1,36  1   1,00  578,23  114  119

2019-09-10 Turkmenistan          573,09  288,71D  -4,41   0,84  0  -1,50  572,43  146  147
eMS        Korea Płd.            590,20  293,12W   4,41  -0,84  2   1,50  590,86   40   38

2019-09-10 Mozambik              577,53  289,99D   5,88  -1,08  2   1,50  577,95  124  120
eMS        Mauritius             568,88  284,11W  -5,88   1,08  0  -1,50  568,46  165  167

2019-09-10 Malediwy              565,20  283,67D  -7,09   1,25  0  -1,93  564,52  178  179
eMS        Chiny                 581,26  290,76W   7,09  -1,25  5   1,93  581,94   94   86

2019-09-10 Angola                580,86  291,31D   1,21  -0,24  2   1,00  581,62   97   90
eMS        Gambia                578,26  290,10W  -1,21   0,24  1  -1,00  577,50  120  124

2019-09-10 Kuwejt                580,32  289,50D  -2,32   0,46  0  -1,75  579,03  103  110
eMS        Australia             589,28  291,82W   2,32  -0,46  3   1,75  590,57   45   39

2019-09-10 Oman                  581,50  291,91D   2,95  -0,29  1   0,50  581,71   89   89
tow.       Liban                 578,72  288,96W  -2,95   0,29  0  -0,50  578,51  111  117

2019-09-10 Jemen                 571,05  284,80D  -4,94   0,93  2   0,00  571,98  155  150
eMS        Arabia Saudyjska      583,33  289,74W   4,94  -0,93  2   0,00  582,40   77   80

2019-09-10 Rwanda                576,47  288,76D   6,55  -1,18  7   1,98  577,27  129  128
eMS        Seszele               564,89  282,21W  -6,55   1,18  0  -1,98  564,09  180  181

2019-09-10 Togo                  578,58  288,89D   3,95  -0,76  2   1,50  579,32  115  107
eMS        Komory                573,38  284,94W  -3,95   0,76  0  -1,50  572,64  144  146

2019-09-10 Jordania              582,21  292,78D  -4,26   0,40  2  -0,75  581,86   83   88
tow.       Paragwaj              590,55  297,04W   4,26  -0,40  4   0,75  590,90   39   36

2019-09-10 Katar                 591,23  295,46D   9,95  -1,58  0   0,00  589,65   33   43
eMS        Indie                 571,64  285,51W  -9,95   1,58  0   0,00  573,22  149  143

2019-09-10 Gwinea Bissau         576,14  287,90D   3,57  -0,69  2   1,00  576,45  133  130
eMS        Wyspy św. Tomasza     571,38  284,33W  -3,57   0,69  1  -1,00  571,07  152  154

2019-09-10 Namibia               578,72  289,36D   6,66  -1,19  2   1,50  579,03  111  110
eMS        Erytrea               568,27  282,70W  -6,66   1,19  0  -1,50  567,96  168  170

2019-09-10 Sudan                 578,41  288,48D   3,64  -0,70  0   0,00  577,71  118  123
eMS        Czad                  571,48  284,84W  -3,64   0,70  0   0,00  572,18  151  148

2019-09-10 Tunezja               586,83  293,41N  -0,10   0,01  1  -0,50  586,34   56   57
tow.       Wybrz. Kości Słon.    587,03  293,51N   0,10  -0,01  2   0,50  587,52   54   52

2019-09-10 Ukraina               596,09  299,57D   6,05  -0,55  2   0,00  595,54   16   16
tow.       Nigeria               588,67  293,52W  -6,05   0,55  2   0,00  589,22   48   46

2019-09-10 Irlandia              591,22  295,58D   3,70  -0,35  3   0,75  591,62   34   32
tow.       Bułgaria              585,44  291,88W  -3,70   0,35  1  -0,75  585,04   66   68

2019-09-10 Anglia                600,38  300,51D   6,27  -1,14  5   1,50  600,74    6    6
eME        Kosovo                589,82  294,24W  -6,27   1,14  3  -1,50  589,46   43   44

2019-09-10 Czarnogóra            585,85  292,82D  -1,00   0,20  0  -1,75  584,30   62   71
eME        Czechy                590,78  293,82W   1,00  -0,20  3   1,75  592,33   37   26

2019-09-10 Litwa                 576,38  288,88D -11,72   1,72  1  -1,87  576,23  130  133
eME        Portugalia            601,19  300,60W  11,72  -1,72  5   1,87  601,34    5    5

2019-09-10 Luksemburg            581,09  291,17D  -4,60   0,87  1  -1,50  580,46   95   99
eME        Serbia                592,53  295,77W   4,60  -0,87  3   1,50  593,16   25   23

2019-09-10 Albania               583,39  291,40D  -2,29   0,45  4   1,50  585,34   75   67
eME        Islandia              590,62  293,69W   2,29  -0,45  2  -1,50  588,67   38   48

2019-09-10 Francja               600,34  302,32D  17,87  -1,95  3   1,75  600,14    7    7
eME        Andora                571,91  284,45W -17,87   1,95  0  -1,75  572,11  147  149

2019-09-10 Mołdawia              575,14  288,82D  -6,02   1,10  0  -1,87  574,37  135  137
eME        Turcja                592,35  294,84W   6,02  -1,10  4   1,87  593,12   26   24

2019-09-10 Maroko                588,31  294,79D   7,50  -0,65  1   0,50  588,16   49   51
tow.       Niger                 577,78  287,29W  -7,50   0,65  0  -0,50  577,93  123  122

2019-09-10 Montserrat            558,63  281,03D  -3,18   0,62  1   0,00  559,25  192  193
LN         St. Lucia             565,27  284,21W   3,18  -0,62  1   0,00  564,65  177  178

2019-09-10 Dominikana            566,68  285,62D  -1,26   0,25  1   1,00  567,93  175  171
LN         Salwador              581,76  286,88W   1,26  -0,25  0  -1,00  580,51   87   97

2019-09-10 Haiti                 584,91  292,19D   5,42  -1,01  1   0,00  583,90   68   74
LN         Curacao               579,83  286,77W  -5,42   1,01  1   0,00  580,84  106   96

2019-09-10 Kuba                  573,69  288,18D  -1,57   0,31  0  -1,00  573,00  143  145
LN         Kanada                585,56  289,75W   1,57  -0,31  1   1,00  586,25   65   58

2019-09-10 Ekwador               589,97  295,50D   5,96  -0,54  3   0,87  590,30   42   40
tow.       Boliwia               587,39  289,54W  -5,96   0,54  0  -0,87  587,06   53   54

2019-09-10 USA                   588,19  295,15D  -2,13   0,21  1   0,00  588,40   51   49
tow.       Urugwaj               598,77  297,28W   2,13  -0,21  1   0,00  598,56    9    9

2019-09-10 Kolumbia              600,07  300,03N   2,88  -0,28  0   0,00  599,79    8    8
tow.       Wenezuela             594,30  297,15N  -2,88   0,28  0   0,00  594,58   21   20

2019-09-10 Portoryko             562,71  280,98D  -6,96   1,23  0  -1,93  562,01  184  185
LN         Gwatemala             581,56  287,94W   6,96  -1,23  5   1,93  582,26   88   81

2019-09-10 Honduras              584,73  294,48D  -1,74   0,17  2   0,50  585,40   69   65
tow.       Chile                 592,95  296,22W   1,74  -0,17  1  -0,50  592,28   23   27

2019-09-10 Argentyna             597,24  298,62N   0,43  -0,04  4   0,93  598,13   13   12
tow.       Meksyk                596,38  298,19N  -0,43   0,04  0  -0,93  595,49   15   17

2019-09-10 Brazylia              605,25  302,62N   5,07  -0,47  0  -0,50  604,28    1    1
tow.       Peru                  595,10  297,55N  -5,07   0,47  1   0,50  596,07   18   15


                                     Tabela rankingowa
                            stan po dniu 10.09.2019 r
 ============================================     =============================================
 M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking     M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking
                      domowy  wyjazd.  łączny                          domowy  wyjazd.  łączny
 ============================================     =============================================
  1. Brazylia         302,51  301,77   604,28     107. Togo             289,63  289,69   579,32
  2. Belgia           302,35  300,95   603,30     108. Lesotho          289,52  289,64   579,16
  3. Holandia         301,58  300,67   602,25     109. Kongo            290,70  288,43   579,13
  4. Hiszpania        301,98  299,59   601,57     110. Namibia          289,67  289,36   579,03
  5. Portugalia       300,59  300,75   601,34     111. Kuwejt           288,21  290,82   579,03
  6. Anglia           300,87  299,87   600,74     112. Sierra Leone     292,37  286,48   578,85
  7. Francja          302,12  298,02   600,14     113. Malawi           290,78  287,98   578,76
  8. Kolumbia         298,99  300,80   599,79     114. Rep. Śr. Afryki  293,47  285,13   578,60
  9. Urugwaj          301,49  297,07   598,56     115. Wietnam          290,02  288,55   578,57
 10. Niemcy           298,54  299,96   598,50     116. Gabon            288,89  289,65   578,54
 11. Włochy           299,00  299,32   598,32     117. Liban            289,76  288,75   578,51
 12. Argentyna        299,89  298,24   598,13     118. Madagaskar       289,05  289,36   578,41
 13. Szwajcaria       300,51  296,97   597,48     119. Korea Płn.       292,76  285,47   578,23
 14. Dania            298,95  298,00   596,95     120. Mozambik         290,41  287,54   577,95
 15. Peru             299,14  296,93   596,07     121. Tanzania         291,12  286,82   577,94
 16. Ukraina          299,02  296,52   595,54     122. Niger            290,49  287,44   577,93
 17. Meksyk           297,45  298,04   595,49     123. Sudan            287,78  289,93   577,71
 18. Chorwacja        299,26  296,20   595,46     124. Gambia           288,16  289,34   577,50
 19. Rosja            297,58  297,47   595,05     125. Wyspy Ziel. Prz  288,97  288,48   577,45
 20. Wenezuela        296,51  298,07   594,58     126. Tajlandia        287,66  289,65   577,31
 21. Szwecja          298,19  296,22   594,41     127. Trynidad i Toba  290,79  286,49   577,28
 22. Austria          297,62  296,03   593,65     128. Rwanda           289,56  287,71   577,27
 23. Serbia           296,76  296,40   593,16     129. Burundi          287,40  289,59   576,99
 24. Turcja           297,51  295,61   593,12     130. Gwinea Bissau    288,21  288,24   576,45
 25. Iran             296,89  295,76   592,65     131. Botswana         288,72  287,61   576,33
 26. Czechy           296,96  295,37   592,33     132. Bermudy          285,91  290,40   576,31
 27. Chile            296,73  295,55   592,28     133. Litwa            288,73  287,50   576,23
 28. Polska           296,29  295,97   592,26     134. Kirgistan        290,23  285,51   575,74
 29. Norwegia         296,52  295,58   592,10     135. Surinam          288,89  286,02   574,91
 30. Słowacja         296,21  295,81   592,02     136. Malta            287,31  287,49   574,80
 31. Rumunia          295,60  296,34   591,94     137. Mołdawia         288,05  286,32   574,37
 32. Irlandia         295,98  295,64   591,62     138. Tadżykistan      287,95  286,30   574,25
 33. Walia            296,46  294,87   591,33     139. Etiopia          288,09  286,15   574,24
 34. Japonia          296,33  294,82   591,15     140. Wyspy Owcze      288,03  285,96   573,99
 35. Algieria         296,52  294,50   591,02     141. Gwinea Równikow  288,77  285,15   573,92
 36. Paragwaj         293,51  297,39   590,90     142. Nowa Kaledonia   288,24  285,55   573,79
 37. Finlandia        297,34  293,53   590,87     143. Indie            286,13  287,09   573,22
 38. Korea Płd.       297,08  293,78   590,86     144. Łotwa            285,26  287,91   573,17
 39. Australia        297,46  293,11   590,57     145. Kuba             287,49  285,51   573,00
 40. Ekwador          295,83  294,47   590,30     146. Komory           288,44  284,20   572,64
 41. Senegal          297,23  292,87   590,10     147. Turkmenistan     288,05  284,38   572,43
 42. Bośnia i Herceg  297,05  292,65   589,70     148. Czad             286,64  285,54   572,18
 43. Katar            293,88  295,77   589,65     149. Andora           287,46  284,65   572,11
 44. Kosovo           295,58  293,88   589,46     150. Jemen            285,73  286,25   571,98
 45. Irlandia Płn.    294,97  294,27   589,24     151. Hongkong         285,97  285,43   571,40
 46. Nigeria          295,15  294,07   589,22     152. Singapur         287,26  284,03   571,29
 47. Słowenia         295,23  293,48   588,71     153. Liechtenstein    286,33  284,83   571,16
 48. Islandia         296,93  291,74   588,67     154. Wyspy św. Tomas  287,05  284,02   571,07
 49. USA              295,36  293,04   588,40     155. Malezja          285,83  285,22   571,05
 50. Kostaryka        296,43  291,85   588,28     156. Gibraltar        285,49  285,53   571,02
 51. Maroko           294,64  293,52   588,16     157. Nikaragua        285,12  285,69   570,81
 52. Wybrz. Kości Sł  292,31  295,21   587,52     158. Eswatini         285,05  285,26   570,31
 53. Węgry            296,23  291,27   587,50     159. St. Kitts i Nev  287,39  282,78   570,17
 54. Boliwia          297,85  289,21   587,06     160. Afganistan       286,67  283,06   569,73
 55. Mali             293,79  293,16   586,95     161. Grenada          284,21  285,07   569,28
 56. Gruzja           295,01  291,56   586,57     162. Filipiny         284,34  284,93   569,27
 57. Tunezja          293,53  292,81   586,34     163. Gujana           286,19  283,04   569,23
 58. Kanada           295,81  290,44   586,25     164. Fidżi            286,42  282,58   569,00
 59. Egipt            295,14  291,10   586,24     165. Indonezja        283,98  284,94   568,92
 60. Ghana            292,63  293,58   586,21     166. Antigua i Barbu  286,03  282,61   568,64
 61. Szkocja          294,24  291,71   585,95     167. Mauritius        284,77  283,69   568,46
 62. Macedonia Płn.   293,22  292,68   585,90     168. Belize           284,89  283,36   568,25
 63. Izrael           294,96  290,88   585,84     169. Tahiti           283,88  284,34   568,22
 64. Burkina Faso     295,63  289,96   585,59     170. Erytrea          285,57  282,39   567,96
 65. Honduras         295,15  290,25   585,40     171. Dominikana       286,87  281,06   567,93
 66. Jamajka          292,59  292,81   585,40     172. St. Vincent i G  285,88  281,88   567,76
 67. Albania          293,35  291,99   585,34     173. Wyspy Salomona   285,19  281,99   567,18
 68. Bułgaria         293,56  291,48   585,04     174. Papua Nowa Gwin  283,51  283,49   567,00
 69. Kamerun          293,76  290,94   584,70     175. Barbados         284,38  282,41   566,79
 70. Irak             292,64  291,89   584,53     176. Vanuatu          284,73  280,64   565,37
 71. Czarnogóra       291,27  293,03   584,30     177. Dominika         281,85  282,83   564,68
 72. Armenia          292,89  291,39   584,28     178. St. Lucia        281,06  283,59   564,65
 73. Uzbekistan       294,64  289,59   584,23     179. Malediwy         282,99  281,53   564,52
 74. Haiti            291,18  292,72   583,90     180. Myanmar          282,90  281,35   564,25
 75. DR Kongo         292,12  291,47   583,59     181. Seszele          282,68  281,41   564,09
 76. Uganda           293,23  290,13   583,36     182. Sudan Płd.       283,82  279,94   563,76
 77. Panama           291,37  291,75   583,12     183. Nepal            281,53  282,21   563,74
 78. Białoruś         290,62  292,49   583,11     184. Tajwan           280,73  282,38   563,11
 79. Grecja           289,41  293,67   583,08     185. Portoryko        280,28  281,73   562,01
 80. Arabia Saudyjsk  293,59  288,81   582,40     186. Somalia          282,92  278,75   561,67
 81. Gwatemala        293,62  288,64   582,26     187. Kajmany          282,66  279,00   561,66
 82. Libia            291,02  291,22   582,24     188. San Marino       281,38  279,84   561,22
 83. Nowa Zelandia    293,45  288,73   582,18     189. Kambodża         283,20  276,82   560,02
 84. Bahrajn          291,49  290,50   581,99     190. Pakistan         282,43  277,50   559,93
 85. Zambia           292,45  289,53   581,98     191. Dżibuti          281,29  278,46   559,75
 86. Chiny            290,50  291,44   581,94     192. Aruba            280,04  279,24   559,28
 87. Cypr             291,27  290,63   581,90     193. Montserrat       281,65  277,60   559,25
 88. Jordania         292,43  289,43   581,86     194. Bahamy           280,14  278,16   558,30
 89. Oman             292,12  289,59   581,71     195. Bangladesz       278,40  279,55   557,95
 90. Angola           292,07  289,55   581,62     196. Mongolia         280,91  274,64   555,55
 91. Kazachstan       291,51  289,95   581,46     197. Timor Wschodni   281,02  274,32   555,34
 92. Benin            293,52  287,85   581,37     198. Guam             278,97  276,08   555,05
 93. Syria            291,36  289,98   581,34     199. Sri Lanka        278,24  275,96   554,20
 94. Zjedn. Emiraty   292,00  289,09   581,09     200. Makao            279,18  274,78   553,96
 95. Gwinea           291,89  289,04   580,93     201. Wyspy Turks i C  278,70  273,83   552,53
 96. Curacao          293,06  287,78   580,84     202. Am. Wyspy Dziew  274,54  277,95   552,49
 97. Azerbejdżan      289,78  290,73   580,51     203. Laos             276,31  275,69   552,00
 98. Salwador         294,88  285,63   580,51     204. Brunei           276,95  274,29   551,24
 99. Luksemburg       290,54  289,92   580,46     205. Bryt. Wyspy Dzi  275,67  274,48   550,15
100. Liberia          294,41  286,02   580,43     206. Bhutan           277,86  272,11   549,97
101. Zimbabwe         291,94  288,49   580,43     207. Anguilla         272,88  273,68   546,56
102. Afryka Płd.      288,80  291,60   580,40     208. Samoa            272,52  273,61   546,13
103. Estonia          289,68  290,60   580,28     209. Wyspy Cooka      272,31  272,56   544,87
104. Mauretania       292,21  287,89   580,10     210. Tonga            268,24  269,94   538,18
105. Palestyna        292,12  287,56   579,68     211. Am. Samoa        268,86  269,08   537,94
106. Kenia            291,42  288,13   579,55


                    Największe różnice
 ===================================================
 Lp   Drużyna              Miejsce  Miejsce  Różnica
                           wg FIFA   wg ZR    miejsc
 ===================================================
  1.  Kosovo                 119       44       75
  2.  Gruzja                  91       56       35
  3.  USA                     21       49       28
  4.  Tunezja                 30       57       27
  5.  Ekwador                 65       40       25
  6.  Rosja                   42       19       23
  7.  Senegal                 20       41       21
  8.  Katar                   63       43       20
  9.  DR Kongo                55       75       20
 10.  Grecja                  60       79       19
 11.  Czechy                  44       26       18
 12.  Norwegia                47       29       18
 13.  Boliwia                 72       54       18
 14.  Jamajka                 48       66       18
 15.  Finlandia               54       37       17
 16.  Kanada                  75       58       17
 17.  Kamerun                 53       69       16
 18.  Serbia                  35       23       12
 19.  Turcja                  36       24       12
 20.  Maroko                  39       51       12
 21.  Nigeria                 34       46       12
 22.  Irlandia Płn.           33       45       12
 23.  Czarnogóra              59       71       12
 24.  Słowenia                58       47       11
 25.  Holandia                13        3       10
 26.  Chorwacja                8       18       10
 27.  Chile                   17       27       10
 28.  Walia                   23       33       10
 29.  Egipt                   49       59       10