Przypomnę znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

  • Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

  • RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

  • RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

  • PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

  • W - Wynik meczu.

  • PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

  • Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

  • M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

  • M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                    Mecze rozegrane w dniach 04.04-07.06.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-04-20 Botswana              575,45  288,57D   6,84  -1,22  2   1,50  575,73  135  133
ePNA       Seszele               566,50  281,73W  -6,84   1,22  0  -1,50  566,22  173  175

2019-04-20 Suazi                 571,81  285,93D  -0,68   0,14  0   0,00  571,95  151  151
ePNA       Malawi                576,86  286,61W   0,68  -0,14  0   0,00  576,72  128  129

2019-05-11 Malawi                576,72  290,25D   4,37  -0,83  1   0,00  575,89  129  133
ePNA       Suazi                 571,95  285,88W  -4,37   0,83  1   0,00  572,78  151  146

2019-05-11 Seszele               566,22  284,77D  -2,11   0,42  1  -1,50  565,14  175  178
ePNA       Botswana              575,73  286,88W   2,11  -0,42  3   1,50  576,81  133  128

2019-05-25 Suazi                 572,78  286,39N   1,41  -0,14  2   0,00  572,64  146  147
tow.       Mauritius             569,97  284,98N  -1,41   0,14  2   0,00  570,11  160  159

2019-05-26 Malawi                575,89  287,94N   5,37  -0,50  3   0,87  576,26  133  130
tow.       Seszele               565,14  282,57N  -5,37   0,50  0  -0,87  564,77  178  178

2019-05-26 Mozambik              577,23  288,61N  -0,39   0,04  1  -0,50  576,77  124  128
tow.       Namibia               578,01  289,00N   0,39  -0,04  2   0,50  578,47  118  118

2019-05-27 Suazi                 572,64  286,32N  -0,72   0,07  2   0,00  572,71  147  146
tow.       Komory                574,08  287,04N   0,72  -0,07  2   0,00  574,01  141  142

2019-05-28 Namibia               578,47  289,23N   1,10  -0,11  1  -0,50  577,86  118  118
tow.       Malawi                576,26  288,13N  -1,10   0,11  2   0,50  576,87  130  127

2019-05-28 Seszele               564,77  282,38N  -6,00   0,55  0   0,00  565,32  178  177
tow.       Mozambik              576,77  288,38N   6,00  -0,55  0   0,00  576,22  128  130

2019-05-28 Laos                  552,86  278,01D   1,24  -0,12  2   0,50  553,24  202  202
tow.       Sri Lanka             555,13  276,77W  -1,24   0,12  1  -0,50  554,75  197  198

2019-05-29 Komory                574,01  287,00N   1,95  -0,19  2   0,50  574,32  142  141
tow.       Mauritius             570,11  285,05N  -1,95   0,19  1  -0,50  569,80  159  164

2019-05-30 Mozambik              576,22  288,11N  -0,32   0,03  1   0,00  576,25  130  130
tow.       Malawi                576,87  288,43N   0,32  -0,03  1   0,00  576,84  127  127

2019-05-30 Namibia               577,86  288,93N   6,27  -0,57  3   0,87  578,16  118  118
tow.       Seszele               565,32  282,66N  -6,27   0,57  0  -0,87  565,02  177  178

2019-05-30 Turcja                591,26  295,40D   1,16  -0,11  2   0,50  591,65   33   31
tow.       Grecja                587,28  294,24W  -1,16   0,11  1  -0,50  586,89   58   58

2019-05-31 Laos                  553,24  278,39D   2,00  -0,20  2   0,00  553,04  202  202
tow.       Sri Lanka             554,75  276,39W  -2,00   0,20  2   0,00  554,95  198  197

2019-06-01 Lesotho               575,91  287,95N  -3,26   0,31  0   0,00  576,22  133  131
tow.       Uganda                582,43  291,21N   3,26  -0,31  0   0,00  582,12   84   87

2019-06-01 Zimbabwe              584,05  292,02N   4,86  -0,46  2   0,75  584,34   74   73
tow.       Komory                574,32  287,16N  -4,86   0,46  0  -0,75  574,03  141  141

2019-06-01 Wenezuela             593,84  296,92N   1,48  -0,14  1   0,00  593,70   22   22
tow.       Ekwador               590,88  295,44N  -1,48   0,14  1   0,00  591,02   35   34

2019-06-02 Afryka Płd.           585,62  293,29D   5,33  -0,49  2   0,00  585,13   65   70
tow.       Botswana              576,81  287,96W  -5,33   0,49  2   0,00  577,30  128  124

2019-06-02 Malezja               569,63  285,99D   5,05  -0,47  2   0,75  569,91  166  161
tow.       Nepal                 562,47  280,94W  -5,05   0,47  0  -0,75  562,19  186  186

2019-06-02 Zambia                581,61  290,80N   2,38  -0,23  2   0,00  581,38   91   91
tow.       Malawi                576,84  288,42N  -2,38   0,23  2   0,00  577,07  127  126

2019-06-02 Luksemburg            580,37  291,26D   0,96  -0,09  3   0,00  580,28   99   99
tow.       Madagaskar            577,55  290,30W  -0,96   0,09  3   0,00  577,64  120  120

2019-06-02 Turcja                591,65  295,79D   4,20  -0,40  2   0,75  592,00   31   29
tow.       Uzbekistan            585,69  291,59W  -4,20   0,40  0  -0,75  585,34   64   66

2019-06-02 Francja               602,23  302,26D  11,90  -0,86  2   0,75  602,12    3    3
tow.       Boliwia               589,13  290,36W -11,90   0,86  0  -0,75  589,24   47   47

2019-06-02 Salwador              582,80  291,40N  -0,48   0,05  1   0,50  583,35   82   77
tow.       Haiti                 583,77  291,88N   0,48  -0,05  0  -0,50  583,22   76   78

2019-06-03 Kolumbia              597,66  298,18D   7,06  -0,62  3   0,87  597,91   10    9
tow.       Panama                585,15  291,12W  -7,06   0,62  0  -0,87  584,90   69   72

2019-06-04 Vanuatu               566,41  285,38D   0,05   0,00  2   0,75  567,16  174  173
tow.       Tahiti                569,44  285,33W  -0,05   0,00  0  -0,75  568,69  168  169

2019-06-04 Afryka Płd.           585,13  292,80D   3,40  -0,33  1   0,00  584,80   69   72
tow.       Uganda                582,12  289,40W  -3,40   0,33  1   0,00  582,45   87   84

2019-06-04 Komory                574,03  287,01N  -1,52   0,15  1  -0,50  573,68  141  144
tow.       Malawi                577,07  288,53N   1,52  -0,15  2   0,50  577,42  126  123

2019-06-05 Curacao               574,37  287,18N   0,17  -0,01  3   0,75  575,11  139  138
tow.       Indie                 574,03  287,01N  -0,17   0,01  1  -0,75  573,29  141  145

2019-06-05 Japonia               591,97  296,39D   7,87  -0,67  0   0,00  591,30   31   33
tow.       Trynidad i Tobago     580,58  288,52W  -7,87   0,67  0   0,00  581,25   97   93

2019-06-05 Tajlandia             577,32  288,74D   0,33  -0,03  0  -0,50  576,79  124  128
tow.       Wietnam               578,52  288,41W  -0,33   0,03  1   0,50  579,05  116  112

2019-06-05 Lesotho               576,22  288,11N  -0,54   0,05  1  -0,50  575,77  131  133
tow.       Botswana              577,30  288,65N   0,54  -0,05  2   0,50  577,75  125  120

2019-06-05 Zimbabwe              584,34  292,17N   1,48  -0,14  0   0,00  584,20   73   73
tow.       Zambia                581,38  290,69N  -1,48   0,14  0   0,00  581,52   91   91

2019-06-05 Portugalia            597,25  297,87D  -1,16   0,23  3   1,50  598,98   12    7
LN         Szwajcaria            599,44  299,03W   1,16  -0,23  1  -1,50  597,71    6   10

2019-06-05 Paragwaj              589,54  292,93D   1,58  -0,15  1   0,00  589,39   43   45
tow.       Honduras              585,75  291,35W  -1,58   0,15  1   0,00  585,90   63   62

2019-06-05 USA                   590,85  297,81D   6,46  -0,58  0  -0,50  589,77   36   42
tow.       Jamajka               582,11  291,35W  -6,46   0,58  1   0,50  583,19   88   79

2019-06-05 Brazylia              604,73  302,33D   5,39  -0,50  2   0,75  604,98    1    1
tow.       Katar                 593,07  296,94W  -5,39   0,50  0  -0,75  592,82   24   26

2019-06-05 Peru                  595,15  298,25D   5,77  -0,53  1   0,50  595,12   18   18
tow.       Kostaryka             589,48  292,48W  -5,77   0,53  0  -0,50  589,51   45   44

2019-06-05 Meksyk                592,83  296,41N  -0,44   0,04  3   0,75  593,62   26   22
tow.       Wenezuela             593,70  296,85N   0,44  -0,04  1  -0,75  592,91   22   25

2019-06-06 Bhutan                549,37  276,67D  -0,95   0,19  1   1,00  550,56  206  204
eMS        Guam                  558,13  277,62W   0,95  -0,19  0  -1,00  556,94  192  195

2019-06-06 Kambodża              556,01  279,88D   0,24  -0,05  2   1,50  557,46  195  193
eMS        Pakistan              562,76  279,64W  -0,24   0,05  0  -1,50  561,31  183  187

2019-06-06 Laos                  553,04  278,19D   0,86  -0,17  0  -1,00  551,87  202  203
eMS        Bangladesz            556,57  277,33W  -0,86   0,17  1   1,00  557,74  194  192

2019-06-06 Makao                 553,35  278,57D   1,98  -0,39  1   1,00  553,96  201  200
eMS        Sri Lanka             554,95  276,59W  -1,98   0,39  0  -1,00  554,34  197  199

2019-06-06 Mongolia              553,77  278,24D   3,04  -0,59  2   1,50  554,68  199  198
eMS        Brunei                551,26  275,20W  -3,04   0,59  0  -1,50  550,35  204  205

2019-06-06 Tajwan                563,33  282,26D   1,60  -0,16  1   0,00  563,17  182  182
tow.       Nepal                 562,19  280,66W  -1,60   0,16  1   0,00  562,35  186  185

2019-06-06 Bermudy               572,19  285,54D   2,46  -0,24  1   0,50  572,45  150  148
tow.       Gujana                569,96  283,08W  -2,46   0,24  0  -0,50  569,70  160  165

2019-06-06 Holandia              599,38  299,69N  -1,20   0,24  3   1,50  601,12    6    4
LN         Anglia                601,78  300,89N   1,20  -0,24  1  -1,50  600,04    4    5

2019-06-06 Iran                  592,12  296,46D   5,79  -0,53  5   0,96  592,55   28   27
tow.       Syria                 583,18  290,67W  -5,79   0,53  0  -0,96  582,75   80   83

2019-06-06 Chile                 593,11  296,76D   4,07  -0,39  2   0,50  593,22   23   23
tow.       Haiti                 583,22  292,69W  -4,07   0,39  1  -0,50  583,11   78   82

2019-06-07 Malezja               569,91  286,27D  11,57  -1,71  7   1,96  570,16  160  160
eMS        Timor Wschodni        555,72  274,70W -11,57   1,71  1  -1,96  555,47  196  196

2019-06-07 Vanuatu               567,16  286,13D   4,06  -0,39  1   0,00  566,77  173  173
tow.       Fidżi                 568,68  282,07W  -4,06   0,39  1   0,00  569,07  170  168

2019-06-07 Korea Płd.            590,63  297,38D   5,57  -0,51  1   0,50  590,62   37   38
tow.       Australia             589,27  291,81W  -5,57   0,51  0  -0,50  589,28   46   46

2019-06-07 Chiny                 580,78  290,02D   5,87  -0,54  2   0,75  580,99   96   94
tow.       Filipiny              569,56  284,15W  -5,87   0,54  0  -0,75  569,35  167  167

2019-06-07 Tadżykistan           572,22  287,26D   4,38  -0,41  1   0,00  571,81  150  151
tow.       Afganistan            569,89  282,88W  -4,38   0,41  1   0,00  570,30  161  159

2019-06-07 Afryka Płd.           584,80  292,47D   5,22  -0,48  0   0,00  584,32   72   72
tow.       Malawi                577,42  287,25W  -5,22   0,48  0   0,00  577,90  124  120

2019-06-07 Uzbekistan            585,34  294,10D   9,36  -0,76  4   0,93  585,51   66   65
tow.       Korea Płn.            576,19  284,74W  -9,36   0,76  0  -0,93  576,02  131  133

2019-06-07 Wybrz. Kości Słon.    585,56  292,78N   5,94  -0,54  3   0,75  585,77   64   64
tow.       Komory                573,68  286,84N  -5,94   0,54  1  -0,75  573,47  143  143

2019-06-07 Gruzja                585,76  293,55D   7,65  -1,32  3   1,75  586,19   63   61
eME        Gibraltar             571,55  285,90W  -7,65   1,32  0  -1,75  571,12  152  154

2019-06-07 Lesotho               575,77  287,88N  -4,22   0,40  2   0,00  576,17  133  131
tow.       Zimbabwe              584,20  292,10N   4,22  -0,40  2   0,00  583,80   73   75

2019-06-07 Gwinea                583,17  291,58N   2,85  -0,28  0  -0,50  582,39   79   85
tow.       Gambia                577,47  288,73N  -2,85   0,28  1   0,50  578,25  122  118

2019-06-07 Madagaskar            577,64  288,82N  -1,42   0,14  0  -0,50  577,28  121  123
tow.       Kenia                 580,49  290,24N   1,42  -0,14  1   0,50  580,85   98   97

2019-06-07 Tunezja               587,97  294,60D   2,03  -0,20  2   0,75  588,52   52   50
tow.       Irak                  586,46  292,57W  -2,03   0,20  0  -0,75  585,91   61   62

2019-06-07 Słowacja              591,43  298,59D   9,13  -0,74  5   0,93  591,62   31   31
tow.       Jordania              581,80  289,46W  -9,13   0,74  1  -0,93  581,61   90   90

2019-06-07 Czechy                589,54  294,64D   1,48  -0,29  2   1,00  590,25   43   40
eME        Bułgaria              588,15  293,16W  -1,48   0,29  1  -1,00  587,44   51   53

2019-06-07 Czarnogóra            586,89  292,25D  -0,70   0,14  1   0,00  587,03   58   57
eME        Kosovo                587,45  292,95W   0,70  -0,14  1   0,00  587,31   53   54

2019-06-07 Litwa                 577,22  289,56D   0,45  -0,09  1   0,00  577,13  125  125
eME        Luksemburg            580,28  289,11W  -0,45   0,09  1   0,00  580,37   99   99

2019-06-07 Ukraina               594,45  298,52D   1,03  -0,21  5   1,93  596,17   20   14
eME        Serbia                595,31  297,49W  -1,03   0,21  0  -1,93  593,59   17   23

2019-06-07 Dania                 597,71  298,96D   4,11  -0,79  1   0,00  596,92   10   12
eME        Irlandia              590,03  294,85W  -4,11   0,79  1   0,00  590,82   40   36

2019-06-07 Wyspy Owcze           575,38  289,46D  -9,38   1,52  1  -1,75  575,15  136  136
eME        Hiszpania             600,01  298,84W   9,38  -1,52  4   1,75  600,24    6    5

2019-06-07 Norwegia              591,02  296,80D   1,20  -0,24  2   0,00  590,78   34   37
eME        Rumunia               592,21  295,60W  -1,20   0,24  2   0,00  592,45   28   28

2019-06-07 Szwecja               595,40  298,97D  11,99  -1,73  3   1,75  595,42   16   16
eME        Malta                 574,79  286,98W -11,99   1,73  0  -1,75  574,77  139  138

2019-06-07 Austria               590,81  296,86D   3,91  -0,75  1   1,00  591,06   36   34
eME        Słowenia              585,28  292,95W  -3,91   0,75  0  -1,00  585,03   67   70

2019-06-07 Łotwa                 575,66  287,24D  -4,36   0,83  0  -1,75  574,74  134  139
eME        Izrael                587,35  291,60W   4,36  -0,83  3   1,75  588,27   55   51

2019-06-07 Macedonia Płn.        587,37  295,76D  -2,31   0,46  0  -1,00  586,83   54   59
eME        Polska                593,06  298,07W   2,31  -0,46  1   1,00  593,60   24   22

2019-06-07 Urugwaj               597,53  301,10D  10,23  -0,80  3   0,87  597,60   12   11
tow.       Panama                584,90  290,87W -10,23   0,80  0  -0,87  584,83   71   71

2019-06-07 Argentyna             596,63  298,61D   8,57  -0,71  5   0,93  596,85   13   13
tow.       Nikaragua             577,44  290,04W  -8,57   0,71  1  -0,93  577,22  123  124


                       Mecze rozegrane w dniu 08.06.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-06-08 Tajlandia             576,79  288,21D   3,54  -0,34  0  -0,50  575,95  128  133
tow.       Indie                 573,29  284,67W  -3,54   0,34  1   0,50  574,13  145  141

2019-06-08 Singapur              569,87  285,84D   2,06  -0,20  4   0,50  570,17  162  159
tow.       Wyspy Salomona        570,46  283,78W  -2,06   0,20  3  -0,50  570,16  158  160

2019-06-08 Wietnam               579,05  289,52N   1,97  -0,19  1   0,00  578,86  112  113
tow.       Curacao               575,11  287,55N  -1,97   0,19  1   0,00  575,30  137  135

2019-06-08 Botswana              577,75  288,87N  -1,89   0,18  0  -0,50  577,43  122  122
tow.       Zambia                581,52  290,76N   1,89  -0,18  1   0,50  581,84   91   88

2019-06-08 Chorwacja             595,41  300,25D   4,61  -0,87  2   1,00  595,54   17   16
eME        Walia                 592,00  295,64W  -4,61   0,87  1  -1,00  591,87   29   30

2019-06-08 Islandia              588,98  295,29D   2,65  -0,52  1   1,00  589,46   49   46
eME        Albania               583,16  292,64W  -2,65   0,52  0  -1,00  582,68   79   82

2019-06-08 Estonia               582,47  291,33D  -1,85   0,37  1  -1,00  581,84   83   88
eME        Irlandia Płn.         589,07  293,18W   1,85  -0,37  2   1,00  589,70   48   43

2019-06-08 Azerbejdżan           581,89  291,21D   1,26  -0,25  1  -1,50  580,14   89  102
eME        Węgry                 587,30  289,95W  -1,26   0,25  3   1,50  589,05   56   50

2019-06-08 Mołdawia              576,13  288,79D   5,18  -0,97  1   1,00  576,16  132  131
eME        Andora                571,36  283,61W  -5,18   0,97  0  -1,00  571,33  152  152

2019-06-08 Rosja                 594,98  298,42D  18,37  -1,96  9   1,99  595,01   19   19
eME        San Marino            561,80  280,05W -18,37   1,96  0  -1,99  561,77  186  186

2019-06-08 Armenia               580,03  290,05D   5,64  -1,04  3   1,75  580,74  103   97
eME        Liechtenstein         571,06  284,41W  -5,64   1,04  0  -1,75  570,35  155  157

2019-06-08 Finlandia             589,81  296,60D  -0,34   0,07  2   1,50  591,38   42   33
eME        Bośnia i Hercegowina  593,87  296,94W   0,34  -0,07  0  -1,50  592,30   20   29

2019-06-08 Angola                580,96  290,48N   1,05  -0,10  2   0,75  581,61   96   90
tow.       Gwinea Bissau         578,86  289,43N  -1,05   0,10  0  -0,75  578,21  114  118

2019-06-08 Nigeria               590,15  296,15D   5,61  -0,52  0   0,00  589,63   41   44
tow.       Zimbabwe              583,80  290,54W  -5,61   0,52  0   0,00  584,32   75   72

2019-06-08 Białoruś              583,12  291,25D  -7,67   1,33  0  -1,50  582,95   80   80
eME        Niemcy                598,79  298,92W   7,67  -1,33  2   1,50  598,96    8    8

2019-06-08 Turcja                592,00  296,14D  -3,83   0,74  2   1,50  594,24   29   20
eME        Francja               602,12  299,97W   3,83  -0,74  0  -1,50  599,88    3    6

2019-06-08 Belgia                602,34  302,27D  13,36  -1,81  3   1,75  602,28    2    2
eME        Kazachstan            580,24  288,91W -13,36   1,81  0  -1,75  580,30  100  100

2019-06-08 Szkocja               588,18  296,33D   6,82  -1,21  2   1,00  587,97   52   53
eME        Cypr                  581,34  289,51W  -6,82   1,21  1  -1,00  581,55   92   92

2019-06-08 Grecja                586,89  293,04D  -4,08   0,78  0  -1,75  585,92   58   61
eME        Włochy                595,75  297,12W   4,08  -0,78  3   1,75  596,72   15   14

2019-06-08 Laos                  551,87  277,02D  -1,48   0,29  0  -1,00  551,16  203  203
eME        Bangladesz            557,74  278,50W   1,48  -0,29  1   1,00  558,45  192  190


                         Mecze rozegrane w dniach 09-10.06.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-06-09 Japonia               591,30  295,72D   7,95  -0,68  2   0,75  591,37   34   34
tow.       Salwador              583,35  287,77W  -7,95   0,68  0  -0,75  583,28   77   77

2019-06-09 Szwajcaria            597,71  298,85N  -1,17   0,23  0   0,00  597,94   10   10
LN         Anglia                600,04  300,02N   1,17  -0,23  0   0,00  599,81    5    7

2019-06-09 Ghana                 586,60  293,30N   4,22  -0,40  0  -0,50  585,70   59   64
tow.       Namibia               578,16  289,08N  -4,22   0,40  1   0,50  579,06  119  112

2019-06-09 DR Kongo              584,09  292,04N  -0,51   0,05  0   0,00  584,14   74   74
tow.       Burkina Faso          585,10  292,55N   0,51  -0,05  0   0,00  585,05   68   69

2019-06-09 Uganda                582,45  291,22N   5,15  -0,48  0   0,00  581,97   83   86
tow.       Turkmenistan          572,14  286,07N  -5,15   0,48  0   0,00  572,62  150  148

2019-06-09 Zambia                581,84  290,92N  -1,62   0,16  1  -0,50  581,50   88   92
tow.       Kamerun               585,09  292,54N   1,62  -0,16  2   0,50  585,43   69   66

2019-06-09 USA                   589,77  296,73D   0,47  -0,04  0  -0,87  588,86   42   50
tow.       Wenezuela             592,91  296,26W  -0,47   0,04  3   0,87  593,82   25   22

2019-06-09 Portugalia            598,98  299,60D   0,06  -0,01  1   1,00  599,97    7    5
LN         Holandia              601,12  299,54W  -0,06   0,01  0  -1,00  600,13    3    4

2019-06-09 Brazylia              604,98  302,58D  11,08  -0,83  7   0,99  605,14    1    1
tow.       Honduras              585,90  291,50W -11,08   0,83  0  -0,99  585,74   63   63

2019-06-09 Paragwaj              589,39  292,78D   4,24  -0,40  2   0,75  589,74   47   42
tow.       Gwatemala             582,14  288,54W  -4,24   0,40  0  -0,75  581,79   87   88

2019-06-09 Peru                  595,12  298,22D  -1,26   0,12  0  -0,87  594,37   18   19
tow.       Kolumbia              597,91  299,48W   1,26  -0,12  3   0,87  598,66    9    9

2019-06-09 Meksyk                593,62  296,81N   1,30  -0,13  3   0,50  593,99   21   21
tow.       Ekwador               591,02  295,51N  -1,30   0,13  2  -0,50  590,65   36   38

2019-06-10 Vanuatu               566,77  285,74D   3,28  -0,32  0   0,00  566,45  173  174
tow.       Fidżi                 569,07  282,46W  -3,28   0,32  0   0,00  569,39  168  167

2019-06-10 Bułgaria              587,44  294,99D   2,18  -0,43  2  -1,00  586,01   54   56
LN         Kosovo                587,31  292,81W  -2,18   0,43  3   1,00  588,74   55   51

2019-06-10 Czechy                590,25  295,35D   0,71  -0,14  3   1,75  591,86   41   32
LN         Czarnogóra            587,03  294,64W  -0,71   0,14  0  -1,75  585,42   57   66

2019-06-10 Serbia                593,59  297,82D  10,16  -1,59  4   1,75  593,75   24   24
LN         Litwa                 577,13  287,66W -10,16   1,59  1  -1,75  576,97  125  127

2019-06-10 Ukraina               596,17  300,24D  11,04  -1,67  1   1,00  595,50   15   16
LN         Luksemburg            580,37  289,20W -11,04   1,67  0  -1,00  581,04   99   93

2019-06-10 Dania                 596,92  298,17D   5,96  -1,09  5   1,87  597,70   12   11
LN         Gruzja                586,19  292,21W  -5,96   1,09  1  -1,87  585,41   59   67

2019-06-10 Irlandia              590,82  295,18D   9,71  -1,55  2   1,50  590,77   36   38
LN         Gibraltar             571,12  285,47W  -9,71   1,55  0  -1,50  571,17  154  154

2019-06-10 Wyspy Owcze           575,15  289,23D  -4,99   0,94  0  -1,50  574,59  137  137
LN         Norwegia              590,78  294,22W   4,99  -0,94  2   1,50  591,34   37   37

2019-06-10 Malta                 574,77  287,81D  -8,03   1,37  0  -1,87  574,27  138  139
LN         Rumunia               592,45  295,84W   8,03  -1,37  4   1,87  592,95   28   27

2019-06-10 Hiszpania             600,24  301,17D   4,74  -0,90  3   1,75  601,09    3    3
LN         Szwecja               595,42  296,43W  -4,74   0,90  0  -1,75  594,57   17   19

2019-06-10 Łotwa                 574,74  286,32D  -6,38   1,15  0  -1,93  573,96  139  141
LN         Słowenia              585,03  292,70W   6,38  -1,15  5   1,93  585,81   70   59

2019-06-10 Macedonia Płn.        586,83  295,22D   1,27  -0,25  1  -1,75  584,83   58   70
LN         Austria               591,06  293,95W  -1,27   0,25  4   1,75  593,06   35   26

2019-06-10 Polska                593,60  294,99D   2,47  -0,49  4   1,87  594,98   23   18
LN         Izrael                588,27  292,52W  -2,47   0,49  0  -1,87  586,89   52   55

2019-06-10 Trynidad i Tobago     581,25  290,62N  -2,00   0,19  0  -0,75  580,69   93   99
tow.       Kanada                585,24  292,62N   2,00  -0,19  2   0,75  585,80   68   60


                         Mecze rozegrane w dniach 11-12.06.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2019-06-11 Guam                  556,94  280,51D   7,81  -1,34  5   1,93  557,53  195  194
eMS        Bhutan                550,56  272,70W  -7,81   1,34  0  -1,93  549,97  204  206

2019-06-11 Korea Płd.            590,62  297,37D   1,71  -0,17  1   0,00  590,45   40   42
tow.       Iran                  592,55  295,66W  -1,71   0,17  1   0,00  592,72   29   30

2019-06-11 Singapur              570,17  286,14D   3,62  -0,35  1  -0,50  569,32  159  168
tow.       Myanmar               565,16  282,52W  -3,62   0,35  2   0,50  566,01  177  175

2019-06-11 Chiny                 580,99  290,23D   5,27  -0,49  1   0,50  581,00   94   95
tow.       Tadżykistan           571,81  284,96W  -5,27   0,49  0  -0,50  571,80  151  151

2019-06-11 Hongkong              573,44  287,21D   6,14  -0,56  0  -0,75  572,13  145  150
tow.       Tajwan                563,17  281,07W  -6,14   0,56  2   0,75  564,48  182  182

2019-06-11 Brunei                550,35  276,06D   0,53  -0,11  2   1,00  551,24  205  204
eMS        Mongolia              554,68  275,53W  -0,53   0,11  1  -1,00  553,79  198  200

2019-06-11 Malezja               570,16  286,52D  12,07  -1,74  5   1,87  570,29  160  158
eMS        Timor Wschodni        555,47  274,45W -12,07   1,74  1  -1,87  555,34  196  196

2019-06-11 Bangladesz            558,45  279,24D   4,39  -0,84  0   0,00  557,61  190  193
eMS        Laos                  551,16  274,85W  -4,39   0,84  0   0,00  552,00  203  203

2019-06-11 Jordania              581,61  292,34D   7,16  -0,63  4   0,87  581,85   89   88
tow.       Indonezja             571,30  285,18W  -7,16   0,63  1  -0,87  571,06  153  153

2019-06-11 Uzbekistan            585,51  294,27D   4,03  -0,38  2   0,75  585,88   64   58
tow.       Syria                 582,75  290,24W  -4,03   0,38  0  -0,75  582,38   81   82

2019-06-11 Kirgistan             576,75  290,39D   1,61  -0,16  2   0,00  576,59  128  128
tow.       Palestyna             578,88  288,78W  -1,61   0,16  2   0,00  579,04  113  112

2019-06-11 Kazachstan            580,30  291,33D  11,31  -1,69  4   1,87  580,48  100  100
eME        San Marino            561,77  280,02W -11,31   1,69  0  -1,87  561,59  186  186

2019-06-11 Pakistan              561,31  280,65N   1,92  -0,38  1  -1,00  559,93  187  187
eMS        Kambodża              557,46  278,73N  -1,92   0,38  2   1,00  558,84  193  190

2019-06-11 Gujana                569,70  284,85N  -6,70   0,60  1  -0,75  569,55  165  165
tow.       Haiti                 583,11  291,55N   6,70  -0,60  3   0,75  583,26   79   79

2019-06-11 Azerbejdżan           580,14  289,46D  -3,38   0,66  1  -1,87  578,93  102  113
eME        Słowacja              591,62  292,84W   3,38  -0,66  5   1,87  592,83   33   28

2019-06-11 Benin                 579,69  289,84N  -1,35   0,13  1   0,50  580,32  106  101
tow.       Gwinea                582,39  291,19N   1,35  -0,13  0  -0,50  581,76   83   90

2019-06-11 Algieria              583,96  291,98N   2,38  -0,23  1   0,00  583,73   75   75
tow.       Burundi               579,21  289,60N  -2,38   0,23  1   0,00  579,44  109  106

2019-06-11 Chorwacja             595,54  300,38D   7,01  -0,62  1  -0,50  594,42   15   19
tow.       Tunezja               588,52  293,37W  -7,01   0,62  2   0,50  589,64   52   46

2019-06-11 Białoruś              582,95  291,08D  -2,73   0,54  0  -1,00  582,49   80   81
eME        Irlandia Płn.         589,70  293,81W   2,73  -0,54  1   1,00  590,16   43   43

2019-06-11 Niemcy                598,96  299,87D   8,73  -1,45  8   1,99  599,50    8    8
eME        Estonia               581,84  291,14W  -8,73   1,45  0  -1,99  581,30   87   93

2019-06-11 Węgry                 589,05  297,35D   1,84  -0,36  1   1,00  589,69   49   45
eME        Walia                 591,87  295,51W  -1,84   0,36  0  -1,00  591,23   31   37

2019-06-11 Albania               582,68  290,52D   3,18  -0,62  2   1,50  583,56   82   76
eME        Mołdawia              576,16  287,34W  -3,18   0,62  0  -1,50  575,28  131  135

2019-06-11 Andora                571,33  287,75D  -9,98   1,58  0  -1,87  571,04  152  154
eME        Francja               599,88  297,73W   9,98  -1,58  4   1,87  600,17    6    4

2019-06-11 Islandia              589,46  295,77D  -0,09   0,02  2   1,00  590,48   46   40
eME        Turcja                594,24  295,86W   0,09  -0,02  1  -1,00  593,22   21   24

2019-06-11 Belgia                602,28  302,21D  10,36  -1,61  3   1,75  602,42    2    2
eME        Szkocja               587,97  291,85W -10,36   1,61  0  -1,75  587,83   53   53

2019-06-11 Rosja                 595,01  298,45D   8,73  -1,45  1   1,00  594,56   17   18
eME        Cypr                  581,55  289,72W  -8,73   1,45  0  -1,00  582,00   91   86

2019-06-11 Grecja                585,92  292,07D   2,09  -0,41  2  -1,00  584,51   57   71
eME        Armenia               580,74  289,98W  -2,09   0,41  3   1,00  582,15   97   85

2019-06-11 Włochy                596,72  298,63D   3,26  -0,63  2   1,00  597,09   14   13
eME        Bośnia i Hercegowina  592,30  295,37W  -3,26   0,63  1  -1,00  591,93   30   31

2019-06-11 Liechtenstein         570,35  286,65D  -6,56   1,18  0  -1,50  570,03  157  161
eME        Finlandia             591,38  293,21W   6,56  -1,18  2   1,50  591,70   35   33

2019-06-12 Maroko                590,46  297,30D   8,41  -0,71  0  -0,50  589,25   41   49
tow.       Gambia                578,25  288,89W  -8,41   0,71  1   0,50  579,46  118  106


                                 Tabela rankingowa
                            stan po dniu 12.06.2019 r.
============================================     =============================================
 M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking     M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking
                      domowy  wyjazd.  łączny                          domowy  wyjazd.  łączny
 ============================================     =============================================
  1. Brazylia         302,74  302,40   605,14     107. Burundi          288,87  290,57   579,44
  2. Belgia           302,35  300,07   602,42     108. Kuwejt           288,72  290,62   579,34
  3. Hiszpania        302,02  299,07   601,09     109. Sierra Leone     292,58  286,67   579,25
  4. Francja          302,15  298,02   600,17     110. Wyspy Ziel. Prz  290,25  288,92   579,17
  5. Holandia         301,58  298,55   600,13     111. Kongo            290,70  288,43   579,13
  6. Portugalia       300,59  299,38   599,97     112. Namibia          291,43  287,63   579,06
  7. Anglia           299,94  299,87   599,81     113. Palestyna        290,10  288,94   579,04
  8. Niemcy           300,41  299,09   599,50     114. Azerbejdżan      288,25  290,68   578,93
  9. Kolumbia         298,43  300,23   598,66     115. Wietnam          290,02  288,84   578,86
 10. Szwajcaria       300,52  297,42   597,94     116. Rep. Śr. Afryki  293,47  285,13   578,60
 11. Dania            298,95  298,75   597,70     117. Gabon            288,89  289,65   578,54
 12. Urugwaj          301,17  296,43   597,60     118. Liberia          293,00  285,49   578,49
 13. Włochy           299,00  298,09   597,09     119. Gwinea Bissau    289,88  288,33   578,21
 14. Argentyna        298,83  298,02   596,85     120. Malawi           290,17  287,73   577,90
 15. Ukraina          299,57  295,93   595,50     121. Niger            290,49  287,29   577,78
 16. Polska           296,37  298,61   594,98     122. Botswana         288,91  288,52   577,43
 17. Szwecja          298,99  295,58   594,57     123. Madagaskar       287,07  290,21   577,28
 18. Rosja            298,00  296,56   594,56     124. Nikaragua        287,40  289,82   577,22
 19. Chorwacja        299,26  295,16   594,42     125. Sudan            288,48  288,53   577,01
 20. Peru             297,47  296,90   594,37     126. Togo             287,80  289,20   577,00
 21. Meksyk           297,54  296,45   593,99     127. Litwa            289,47  287,50   576,97
 22. Wenezuela        296,65  297,17   593,82     128. Kirgistan        290,23  286,36   576,59
 23. Serbia           297,98  295,77   593,75     129. Mozambik         288,54  287,71   576,25
 24. Turcja           298,38  294,84   593,22     130. Lesotho          288,58  287,59   576,17
 25. Chile            296,87  296,35   593,22     131. Korea Płn.       291,45  284,57   576,02
 26. Austria          297,11  295,95   593,06     132. Tajlandia        287,37  288,58   575,95
 27. Rumunia          296,61  296,34   592,95     133. Kuba             288,94  286,71   575,65
 28. Słowacja         298,78  294,05   592,83     134. Curacao          290,33  284,97   575,30
 29. Katar            296,13  296,69   592,82     135. Mołdawia         288,82  286,46   575,28
 30. Iran             296,89  295,83   592,72     136. Rwanda           288,76  286,45   575,21
 31. Bośnia i Herceg  296,93  295,00   591,93     137. Wyspy Owcze      288,67  285,92   574,59
 32. Czechy           296,96  294,90   591,86     138. Gwinea Równikow  289,51  284,83   574,34
 33. Finlandia        298,17  293,53   591,70     139. Malta            287,31  286,96   574,27
 34. Senegal          297,27  294,16   591,43     140. Indie            288,62  285,51   574,13
 35. Japonia          295,79  295,58   591,37     141. Łotwa            285,54  288,42   573,96
 36. Norwegia         296,56  294,78   591,34     142. Czad             288,80  285,06   573,86
 37. Walia            296,36  294,87   591,23     143. Etiopia          288,32  285,37   573,69
 38. Irlandia         295,13  295,64   590,77     144. Komory           289,98  283,49   573,47
 39. Ekwador          295,85  294,80   590,65     145. Suazi            286,03  286,68   572,71
 40. Islandia         296,79  293,69   590,48     146. Wyspy św. Tomas  288,32  284,33   572,65
 41. Korea Płd.       297,20  293,25   590,45     147. Turkmenistan     288,71  283,91   572,62
 42. Irlandia Płn.    295,89  294,27   590,16     148. Bermudy          285,80  286,65   572,45
 43. Paragwaj         293,13  296,61   589,74     149. Surinam          286,69  285,71   572,40
 44. Węgry            297,99  291,70   589,69     150. Hongkong         285,90  286,23   572,13
 45. Tunezja          295,15  294,49   589,64     151. Tadżykistan      286,85  284,95   571,80
 46. Nigeria          295,63  294,00   589,63     152. Gibraltar        285,65  285,52   571,17
 47. Kostaryka        297,00  292,51   589,51     153. Indonezja        286,12  284,94   571,06
 48. Australia        297,46  291,82   589,28     154. Andora           287,46  283,58   571,04
 49. Maroko           296,09  293,16   589,25     155. St. Kitts i Nev  286,69  283,97   570,66
 50. Boliwia          298,77  290,47   589,24     156. Belize           287,11  283,36   570,47
 51. USA              295,82  293,04   588,86     157. Afganistan       287,01  283,29   570,30
 52. Kosovo           294,50  294,24   588,74     158. Malezja          286,65  283,64   570,29
 53. Szkocja          296,12  291,71   587,83     159. Wyspy Salomona   286,68  283,48   570,16
 54. Egipt            296,21  291,10   587,31     160. Antigua i Barbu  286,32  283,79   570,11
 55. Izrael           295,75  291,14   586,89     161. Liechtenstein    286,33  283,70   570,03
 56. Bułgaria         293,56  292,45   586,01     162. Nowa Kaledonia   286,28  283,57   569,85
 57. Irak             293,89  292,02   585,91     163. Mauritius        286,82  282,98   569,80
 58. Uzbekistan       294,64  291,24   585,88     164. Jemen            284,07  285,63   569,70
 59. Słowenia         292,33  293,48   585,81     165. Gujana           286,81  282,74   569,55
 60. Kanada           295,71  290,09   585,80     166. Fidżi            286,61  282,78   569,39
 61. Wybrz. Kości Sł  291,45  294,32   585,77     167. Filipiny         285,41  283,94   569,35
 62. Honduras         294,40  291,34   585,74     168. Singapur         285,29  284,03   569,32
 63. Ghana            292,37  293,33   585,70     169. Erytrea          286,00  282,70   568,70
 64. Kamerun          294,13  291,30   585,43     170. Tahiti           284,11  284,58   568,69
 65. Czarnogóra       292,39  293,03   585,42     171. Dominikana       285,57  282,92   568,49
 66. Gruzja           293,98  291,43   585,41     172. Barbados         284,38  283,97   568,35
 67. Arabia Saudyjsk  294,63  290,76   585,39     173. Grenada          283,02  283,48   566,50
 68. Burkina Faso     295,63  289,42   585,05     174. Vanuatu          285,42  281,03   566,45
 69. Macedonia Płn.   293,22  291,61   584,83     175. Myanmar          282,64  283,37   566,01
 70. Panama           294,03  290,80   584,83     176. Dominika         282,16  283,49   565,65
 71. Grecja           290,66  293,85   584,51     177. St. Lucia        281,06  284,34   565,40
 72. Afryka Płd.      291,99  292,33   584,32     178. Seszele          283,63  281,39   565,02
 73. Zimbabwe         293,26  291,06   584,32     179. St. Vincent i G  284,45  280,28   564,73
 74. DR Kongo         292,11  292,03   584,14     180. Papua Nowa Gwin  282,53  282,09   564,62
 75. Algieria         293,02  290,71   583,73     181. Malediwy         283,89  280,62   564,51
 76. Albania          291,40  292,16   583,56     182. Tajwan           282,10  282,38   564,48
 77. Mali             292,36  291,07   583,43     183. Portoryko        280,98  281,78   562,76
 78. Salwador         295,58  287,70   583,28     184. Sudan Płd.       283,25  279,32   562,57
 79. Haiti            290,60  292,66   583,26     185. Nepal            281,53  280,82   562,35
 80. Jamajka          290,76  292,43   583,19     186. San Marino       281,75  279,84   561,59
 81. Białoruś         290,62  291,87   582,49     187. Pakistan         282,43  277,50   559,93
 82. Syria            292,51  289,87   582,38     188. Kajmany          281,10  277,97   559,07
 83. Libia            291,02  291,22   582,24     189. Aruba            280,02  278,93   558,95
 84. Nowa Zelandia    293,45  288,73   582,18     190. Kambodża         282,02  276,82   558,84
 85. Armenia          290,76  291,39   582,15     191. Bahamy           280,14  278,16   558,30
 86. Cypr             291,83  290,17   582,00     192. Somalia          280,13  278,15   558,28
 87. Uganda           292,48  289,49   581,97     193. Bangladesz       278,40  279,21   557,61
 88. Jordania         292,58  289,27   581,85     194. Guam             281,10  276,43   557,53
 89. Gwatemala        293,60  288,19   581,79     195. Montserrat       279,38  277,60   556,98
 90. Gwinea           292,21  289,55   581,76     196. Timor Wschodni   281,02  274,32   555,34
 91. Angola           292,52  289,09   581,61     197. Dżibuti          278,61  276,17   554,78
 92. Zambia           292,52  288,98   581,50     198. Sri Lanka        278,36  275,98   554,34
 93. Estonia          290,70  290,60   581,30     199. Makao            279,18  274,78   553,96
 94. Luksemburg       291,17  289,87   581,04     200. Mongolia         279,15  274,64   553,79
 95. Chiny            290,24  290,76   581,00     201. Am. Wyspy Dziew  275,57  277,95   553,52
 96. Oman             291,91  289,07   580,98     202. Wyspy Turks i C  278,70  273,83   552,53
 97. Kenia            293,32  287,53   580,85     203. Laos             276,31  275,69   552,00
 98. Liban            290,04  290,66   580,70     204. Brunei           276,95  274,29   551,24
 99. Trynidad i Toba  291,78  288,91   580,69     205. Bryt. Wyspy Dzi  275,67  274,48   550,15
100. Kazachstan       291,51  288,97   580,48     206. Bhutan           277,86  272,11   549,97
101. Benin            293,04  287,28   580,32     207. Anguilla         272,88  273,70   546,58
102. Bahrajn          290,75  289,43   580,18     208. Samoa            272,31  273,61   545,92
103. Zjedn. Emiraty   291,79  288,27   580,06     209. Wyspy Cooka      272,31  272,56   544,87
104. Tanzania         293,73  286,15   579,88     210. Tonga            268,41  271,54   539,95
105. Mauretania       291,88  287,96   579,84     211. Am. Samoa        269,03  269,26   538,29
106. Gambia           289,36  290,10   579,46

                    Rejestr wyników drużyny - Polska              
=============================================================================================
  Lp     Data    RM     T Miasto              Przeciwnik          Wynik  +/-  Ranking Miejsce
=============================================================================================
 .........................................................................................
 280. 2015-03-29 eME    W Dublin              Irlandia             1-1  +0,20  593,16   24  
 281. 2015-06-13 eME    D Warszawa            Gruzja               4-0  +0,97  594,13   20  
 282. 2015-06-16 tow.   D Gdańsk              Grecja               0-0  -0,39  593,74   21  
 283. 2015-09-04 eME    W Frankfurt           Niemcy               1-3  -1,03  592,71   27  
 284. 2015-09-07 eME    D Warszawa            Gibraltar            8-1  +0,69  593,40   21  
 285. 2015-10-08 eME    W Glasgow             Szkocja              2-2  +0,37  593,77   21  
 286. 2015-10-11 eME    D Warszawa            Irlandia             2-1  +0,64  594,41   17  
 287. 2015-11-13 tow.   D Warszawa            Islandia             4-2  +0,43  594,84   15  
 288. 2015-11-17 tow.   D Wrocław             Czechy               3-1  +0,65  595,49   14  
 289. 2016-03-23 tow.   D Poznań              Serbia               1-0  +0,02  595,51   14  
 290. 2016-03-26 tow.   D Wrocław             Finlandia            5-0  +0,37  595,88   14  
 291. 2016-06-01 tow.   D Gdańsk              Holandia             1-2  -0,83  595,05   16  
 292. 2016-06-06 tow.   D Kraków              Litwa                0-0  -0,82  594,23   19  
 293. 2016-06-12 ME     N Nicea               Irlandia Płn.        1-0  +0,65  594,88   16  
 294. 2016-06-16 ME     N Saint-Denis         Niemcy               0-0  +0,48  595,36   14  
 295. 2016-06-21 ME     N Marsylia            Ukraina              1-0  +0,70  596,06   13  
 296. 2016-06-25 ME     N Saint Etienne       Szwajcaria           1-1  -0,25  595,81   14  
 297. 2016-06-30 ME     N Marsylia            Portugalia           1-1  +0,03  595,84   15  
 298. 2016-09-04 eMS    W Astana              Kazachstan           2-2  -1,17  594,67   15  
 299. 2016-10-08 eMS    D Warszawa            Dania                3-2  +0,01  594,68   18  
 300. 2016-10-11 eMS    D Warszawa            Armenia              2-1  -0,40  594,28   18  
 301. 2016-11-11 eMS    W Bukareszt           Rumunia              3-0  +1,57  595,85   17  
 302. 2016-11-14 tow.   D Wrocław             Słowenia             1-1  -0,60  595,25   19  
 303. 2017-03-26 eMS    W Podgorica           Czarnogóra           2-1  +0,61  595,86   15  
 304. 2017-06-10 eMS    D Warszawa            Rumunia              3-1  +0,93  596,79   14  
 305. 2017-09-01 eMS    W Kopenhaga           Dania                0-4  -2,12  594,67   17  
 306. 2017-09-04 eMS    D Warszawa            Kazachstan           3-0  +0,07  594,74   17  
 307. 2017-10-05 eMS    W Erewan              Armenia              6-1  +1,36  596,10   14  
 308. 2017-10-08 eMS    D Warszawa            Czarnogóra           4-2  +0,45  596,55   14  
 309. 2017-11-10 tow.   D Warszawa            Urugwaj              0-0  -0,35  596,20   14  
 310. 2017-11-13 tow.   D Gdańsk              Meksyk               0-1  -0,87  595,33   17  
 311. 2018-03-23 tow.   D Wrocław             Nigeria              0-1  -0,98  594,35   19  
 312. 2018-03-27 tow.   D Chorzów             Korea Płd.           3-2  +0,03  594,38   20  
 313. 2018-06-08 tow.   D Poznań              Chile                2-2  -0,14  594,24   19  
 314. 2018-06-12 tow.   D Warszawa            Litwa                4-0  +0,21  594,45   19  
 315. 2018-06-19 MS     N Moskwa              Senegal              1-2  -1,26  593,19   25  
 316. 2018-06-24 MS     N Kazań               Kolumbia             0-3  -1,58  591,61   32  
 317. 2018-06-28 MS     N Wołgograd           Japonia              1-0  +0,90  592,51   27  
 318. 2018-09-07 LN     W Bolonia             Włochy               1-1  +0,44  592,95   27  
 319. 2018-09-11 tow.   D Wrocław             Irlandia             1-1  -0,25  592,70   27  
 320. 2018-10-11 LN     D Chorzów             Portugalia           2-3  -0,54  592,16   30  
 321. 2018-10-14 LN     D Chorzów             Włochy               0-1  -0,99  591,17   32  
 322. 2018-11-15 tow.   D Gdańsk              Czechy               0-1  -0,43  590,74   37  
 323. 2018-11-20 LN     W Guimaraes           Portugalia           1-1  +0,60  591,34   33  
 324. 2019-03-21 eME    W Wiedeń              Austria              1-0  +1,26  592,60   27  
 325. 2019-03-24 eME    D Warszawa            Łotwa                2-0  +0,46  593,06   24  
 326. 2019-06-07 eME    W Skopje              Macedonia Płn.       1-0  +0,54  593,60   22  
 327. 2019-06-10 LN     D Warszawa            Izrael               4-0  +1,38  594,98   18  
=============================================================================================