Przypomnę znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

  • Rank1 - Ranking łączny przed meczem.

  • RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

  • RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

  • PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

  • W - Wynik meczu.

  • PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

  • Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

  • M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

  • M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                    Mecze rozegrane w dniach 29.11.2018-07.02.2019

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2018-12-01 Malezja               568,86  285,92D  -1,96   0,39  0   0,00  569,25  168  167
PAz        Tajlandia             578,78  287,88W   1,96  -0,39  0   0,00  578,39  115  116

2018-12-02 Filipiny              572,70  287,33D   0,68  -0,14  1  -1,00  571,56  146  153
PAz        Wietnam               574,95  286,65W  -0,68   0,14  2   1,00  576,09  137  133

2018-12-05 Tajlandia             578,39  290,90D   7,96  -1,36  2   0,00  577,03  116  125
PAz        Malezja               569,25  282,94W  -7,96   1,36  2   0,00  570,61  167  161

2018-12-06 Wietnam               576,09  288,30D   2,93  -0,57  2   1,00  576,52  133  130
PAz        Filipiny              571,56  285,37W  -2,93   0,57  1  -1,00  571,13  153  156

2018-12-11 Malezja               570,61  286,31D  -1,48   0,29  2   0,00  570,90  161  160
PAz        Wietnam               576,52  287,79W   1,48  -0,29  2   0,00  576,23  130  133

2018-12-13 Oman                  582,13  292,60D   7,40  -0,64  2   0,50  581,99   88   89
tow.       Tadżykistan           572,46  285,20W  -7,40   0,64  1  -0,50  572,60  148  147

2018-12-15 Wietnam               576,23  288,73D   4,43  -0,84  3   1,50  576,89  133  128
PAz        Malezja               570,90  284,30W  -4,43   0,84  1  -1,50  570,24  160  162

2018-12-16 Oman                  581,99  292,46D   7,12  -0,63  1   0,50  581,86   89   89
tow.       Tadżykistan           572,60  285,34W  -7,12   0,63  0  -0,50  572,73  147  146

2018-12-20 Jordania              580,39  290,19N   2,74  -0,27  0  -0,50  579,62   99  105
tow.       Kirgistan             574,91  287,45N  -2,74   0,27  1   0,50  575,68  138  135

2018-12-20 Bahrajn               579,42  290,21D   4,74  -0,45  5   0,96  579,93  107  103
tow.       Tadżykistan           572,73  285,47W  -4,74   0,45  0  -0,96  572,22  146  149

2018-12-23 Katar                 583,62  292,51D   3,90  -0,37  2   0,75  584,00   77   74
tow.       Jordania              579,62  288,61W  -3,90   0,37  0  -0,75  579,24  105  109

2018-12-24 Irak                  585,26  292,63N   1,25  -0,12  2   0,50  585,64   65   63
tow.       Chiny                 582,76  291,38N  -1,25   0,12  1  -0,50  582,38   83   85

2018-12-24 Iran                  593,72  296,86N   7,90  -0,67  1   0,00  593,05   23   24
tow.       Palestyna             577,93  288,96N  -7,90   0,67  1   0,00  578,60  118  115

2018-12-25 Wietnam               576,89  289,39D   1,99  -0,19  1   0,00  576,70  128  129
tow.       Korea Płn.            581,06  287,40W  -1,99   0,19  1   0,00  581,25   94   91

2018-12-25 Afganistan            571,30  285,65N  -0,60   0,06  0  -0,75  570,61  154  160
tow.       Turkmenistan          572,50  286,25N   0,60  -0,06  2   0,75  573,19  147  146

2018-12-25 Katar                 584,00  292,89D   7,14  -0,63  1   0,50  583,87   74   75
tow.       Kirgistan             575,68  285,75W  -7,14   0,63  0  -0,50  575,81  135  135

2018-12-27 Katar                 583,87  292,76D   2,69  -0,26  0  -0,50  583,11   75   82
tow.       Algieria              583,68  290,07W  -2,69   0,26  1   0,50  584,44   77   71

2018-12-27 Oman                  581,86  290,93N   4,84  -0,45  0   0,00  581,41   89   90
tow.       Indie                 572,19  286,09N  -4,84   0,45  0   0,00  572,64  150  148

2018-12-28 Jordania              579,24  289,62N  -1,57   0,15  1   0,00  579,39  109  107
tow.       Chiny                 582,38  291,19N   1,57  -0,15  1   0,00  582,23   85   85

2018-12-28 Palestyna             578,60  289,30N  -3,52   0,34  0  -0,50  578,44  115  116
tow.       Irak                  585,64  292,82N   3,52  -0,34  1   0,50  585,80   63   60

2018-12-29 Bahrajn               579,93  290,72D   3,13  -0,30  4   0,93  580,56  103   96
tow.       Korea Płn.            581,25  287,59W  -3,13   0,30  0  -0,93  580,62   91   95

2018-12-30 Oman                  581,41  290,70N  -5,18   0,48  0  -0,96  580,93   90   94
tow.       Australia             591,76  295,88N   5,18  -0,48  5   0,96  592,24   29   27

2018-12-30 Jemen                 571,18  285,59N  -7,24   0,63  0  -0,50  571,31  154  154
tow.       Syria                 585,66  292,83N   7,24  -0,63  1   0,50  585,53   62   63

2018-12-31 Wietnam               576,70  288,35N   2,79  -0,27  4   0,75  577,18  129  124
tow.       Filipiny              571,13  285,56N  -2,79   0,27  2  -0,75  570,65  155  159

2018-12-31 Arabia Saudyjska      585,66  292,83N  -2,90   0,28  0   0,00  585,94   62   60
tow.       Korea Płd.            591,46  295,73N   2,90  -0,28  0   0,00  591,18   32   35

2018-12-31 Katar                 583,11  292,00D  -4,06   0,39  1  -0,50  583,00   82   82
tow.       Iran                  593,05  296,06W   4,06  -0,39  2   0,50  593,16   24   24

2019-01-02 Oman                  580,93  290,46N   1,95  -0,19  2   0,75  581,49   94   90
tow.       Tajlandia             577,03  288,51N  -1,95   0,19  0  -0,75  576,47  126  132

2019-01-05 Zjedn. Emiraty Arab.  581,66  293,39D   4,18  -0,80  1   0,00  580,86   89   95
PAz        Bahrajn               580,56  289,21W  -4,18   0,80  1   0,00  581,36   96   90

2019-01-06 Australia             592,24  296,12N   6,43  -1,16  0  -1,00  590,08   27   42
PAz        Jordania              579,39  289,69N  -6,43   1,16  1   1,00  581,55  107   89

2019-01-06 Tajlandia             576,47  288,23N   1,91  -0,38  1  -1,75  574,34  132  139
PAz        Indie                 572,64  286,32N  -1,91   0,38  4   1,75  574,77  148  138

2019-01-06 Syria                 585,53  292,76N   3,54  -0,69  0   0,00  584,84   63   68
PAz        Palestyna             578,44  289,22N  -3,54   0,69  0   0,00  579,13  116  111

2019-01-07 Chiny                 582,23  291,11N   3,21  -0,63  2   1,00  582,60   85   84
PAz        Kirgistan             575,81  287,90N  -3,21   0,63  1  -1,00  575,44  134  135

2019-01-07 Korea Płd.            591,18  295,59N  10,27  -1,60  1   1,00  590,58   34   38
PAz        Filipiny              570,65  285,32N -10,27   1,60  0  -1,00  571,25  159  154

2019-01-07 Jemen                 571,31  285,65N -10,93   1,66  0  -1,93  571,04  154  155
PAz        Iran                  593,16  296,58N  10,93  -1,66  5   1,93  593,43   24   24

2019-01-08 Wietnam               577,18  288,59N  -4,31   0,82  2  -1,00  577,00  124  127
PAz        Irak                  585,80  292,90N   4,31  -0,82  3   1,00  585,98   61   61

2019-01-08 Arabia Saudyjska      585,94  292,97N   2,66  -0,52  4   1,87  587,29   60   55
PAz        Korea Płn.            580,62  290,31N  -2,66   0,52  0  -1,87  579,27   97  108

2019-01-08 Szwecja               595,86  297,93N   3,54  -0,34  0  -0,50  595,02   16   18
tow.       Finlandia             588,79  294,39N  -3,54   0,34  1   0,50  589,63   47   47

2019-01-09 Turkmenistan          573,19  286,59N  -9,28   1,51  2  -1,00  573,70  147  143
PAz        Japonia               591,75  295,87N   9,28  -1,51  3   1,00  591,24   29   33

2019-01-09 Oman                  581,49  290,74N  -1,49   0,30  1  -1,00  580,79   90   95
PAz        Uzbekistan            584,47  292,23N   1,49  -0,30  2   1,00  585,17   70   67

2019-01-09 Katar                 583,00  291,50N   0,91  -0,18  2   1,50  584,32   82   74
PAz        Liban                 581,18  290,59N  -0,91   0,18  0  -1,50  579,86   93  103

2019-01-10 Bahrajn               581,36  290,68N   3,51  -0,68  0  -1,00  579,68   90  104
PAz        Tajlandia             574,34  287,17N  -3,51   0,68  1   1,00  576,02  139  133

2019-01-10 Jordania              581,55  290,77N  -1,65   0,33  2   1,50  583,38   89   81
PAz        Syria                 584,84  292,42N   1,65  -0,33  0  -1,50  583,01   69   83

2019-01-10 Zjedn. Emiraty Arab.  580,86  292,59D   7,05  -1,25  2   1,50  581,11   94   91
PAz        Indie                 574,77  285,54W  -7,05   1,25  0  -1,50  574,52  138  139

2019-01-11 Palestyna             579,13  289,56N  -5,48   1,01  0  -1,75  578,39  111  116
PAz        Australia             590,08  295,04N   5,48  -1,01  3   1,75  590,82   42   38

2019-01-11 Finlandia             589,63  294,81N   3,61  -0,35  1  -0,50  588,78   47   48
tow.       Estonia               582,40  291,20N  -3,61   0,35  2   0,50  583,25   86   83

2019-01-11 Chiny                 582,60  291,30N   5,68  -1,05  3   1,75  583,30   85   82
PAz        Filipiny              571,25  285,62N  -5,68   1,05  0  -1,75  570,55  154  160

2019-01-11 Kirgistan             575,44  287,72N  -7,57   1,31  0  -1,00  575,75  136  135
PAz        Korea Płd.            590,58  295,29N   7,57  -1,31  1   1,00  590,27   38   42

2019-01-11 Szwecja               595,02  297,51N   3,14  -0,30  2   0,00  594,72   18   19
tow.       Islandia              588,74  294,37N  -3,14   0,30  2   0,00  589,04   48   47

2019-01-12 Iran                  593,43  296,71N   8,21  -1,39  2   1,50  593,54   24   24
PAz        Wietnam               577,00  288,50N  -8,21   1,39  0  -1,50  576,89  127  127

2019-01-12 Irak                  585,98  292,99N   7,47  -1,30  3   1,75  586,43   61   59
PAz        Jemen                 571,04  285,52N  -7,47   1,30  0  -1,75  570,59  154  159

2019-01-12 Liban                 579,86  289,93N  -3,71   0,72  0  -1,50  579,08  102  112
PAz        Arabia Saudyjska      587,29  293,64N   3,71  -0,72  2   1,50  588,07   55   49

2019-01-13 Korea Płn.            579,27  289,63N  -2,53   0,50  0  -1,96  577,81  107  119
PAz        Katar                 584,32  292,16N   2,53  -0,50  6   1,96  585,78   73   63

2019-01-13 Oman                  580,79  290,39N  -5,23   0,97  0  -1,00  580,76   94   94
PAz        Japonia               591,24  295,62N   5,23  -0,97  1   1,00  591,27   33   33

2019-01-13 Uzbekistan            585,17  292,58N   5,73  -1,05  4   1,87  585,99   67   62
PAz        Turkmenistan          573,70  286,85N  -5,73   1,05  0  -1,87  572,88  143  147

2019-01-14 Indie                 574,52  287,26N  -2,58   0,51  0  -1,00  574,03  139  141
PAz        Bahrajn               579,68  289,84N   2,58  -0,51  1   1,00  580,17  103   99

2019-01-14 Zjedn. Emiraty Arab.  581,11  292,84D   5,86  -1,07  1   0,00  580,04   91  100
PAz        Tajlandia             576,02  286,98W  -5,86   1,07  1   0,00  577,09  133  125

2019-01-15 Australia             590,82  295,41N   3,91  -0,75  3   1,00  591,07   38   35
PAz        Syria                 583,01  291,50N  -3,91   0,75  2  -1,00  582,76   85   85

2019-01-15 Palestyna             578,39  289,19N  -2,50   0,49  0   0,00  578,88  115  113
PAz        Jordania              583,38  291,69N   2,50  -0,49  0   0,00  582,89   81   84

2019-01-15 Estonia               583,25  291,62N  -2,90   0,28  0   0,00  583,53   83   77
tow.       Islandia              589,04  294,52N   2,90  -0,28  0   0,00  588,76   47   48

2019-01-16 Filipiny              570,55  285,27N  -2,60   0,51  1  -1,50  569,56  160  165
PAz        Kirgistan             575,75  287,87N   2,60  -0,51  3   1,50  576,74  135  130

2019-01-16 Korea Płd.            590,27  295,13N   3,48  -0,67  2   1,50  591,10   42   35
PAz        Chiny                 583,30  291,65N  -3,48   0,67  0  -1,50  582,47   82   86

2019-01-16 Irak                  586,43  293,21N  -3,56   0,69  0   0,00  587,12   59   57
PAz        Iran                  593,54  296,77N   3,56  -0,69  0   0,00  592,85   24   25

2019-01-16 Jemen                 570,59  285,29N  -3,15   0,61  0  -1,50  569,70  159  164
PAz        Wietnam               576,89  288,44N   3,15  -0,61  2   1,50  577,78  128  120

2019-01-17 Turkmenistan          572,88  286,44N  -3,94   0,76  1  -1,50  572,14  147  150
PAz        Oman                  580,76  290,38N   3,94  -0,76  3   1,50  581,50   93   90

2019-01-17 Uzbekistan            585,99  292,99N  -2,64   0,52  1  -1,00  585,51   62   64
PAz        Japonia               591,27  295,63N   2,64  -0,52  2   1,00  591,75   33   29

2019-01-17 Liban                 579,08  289,54N   0,64  -0,13  4   1,75  580,70  111   94
PAz        Korea Płn.            577,81  288,90N  -0,64   0,13  1  -1,75  576,19  119  134

2019-01-17 Arabia Saudyjska      588,07  294,03N   1,14  -0,23  0  -1,50  586,34   49   60
PAz        Katar                 585,78  292,89N  -1,14   0,23  2   1,50  587,51   63   53

2019-01-20 Jordania              582,89  291,44N   2,55  -0,50  1   0,00  582,39   83   86
PAz        Wietnam               577,78  288,89N  -2,55   0,50  1   0,00  578,28  119  117

2019-01-20 Tajlandia             577,09  288,54N  -2,69   0,53  1  -1,00  576,62  125  130
PAz        Chiny                 582,47  291,23N   2,69  -0,53  2   1,00  582,94   86   83

2019-01-20 Iran                  592,85  296,42N   5,67  -1,05  2   1,50  593,30   25   24
PAz        Oman                  581,50  290,75N  -5,67   1,05  0  -1,50  581,05   90   92

2019-01-21 Japonia               591,75  295,87N   2,70  -0,53  1   1,00  592,22   29   27
PAz        Arabia Saudyjska      586,34  293,17N  -2,70   0,53  0  -1,00  585,87   60   63

2019-01-21 Australia             591,07  295,53N   2,78  -0,54  0   0,00  590,53   36   39
PAz        Uzbekistan            585,51  292,75N  -2,78   0,54  0   0,00  586,05   64   61

2019-01-21 Zjedn. Emiraty Arab.  580,04  291,77D   5,42  -1,01  3   1,00  580,03  101  101
PAz        Kirgistan             576,74  286,35W  -5,42   1,01  2  -1,00  576,75  128  128

2019-01-22 Korea Płd.            591,10  295,55N   5,47  -1,01  2   1,00  591,09   35   35
PAz        Bahrajn               580,17  290,08N  -5,47   1,01  1  -1,00  580,18  100  100

2019-01-22 Katar                 587,51  293,75N   0,19  -0,04  1   1,00  588,47   53   49
PAz        Irak                  587,12  293,56N  -0,19   0,04  0  -1,00  586,16   57   60

2019-01-24 Wietnam               578,28  289,14N  -6,97   1,24  0  -1,00  578,52  117  116
PAz        Japonia               592,22  296,11N   6,97  -1,24  1   1,00  591,98   27   27

2019-01-24 Chiny                 582,94  291,47N  -5,18   0,97  0  -1,75  582,16   83   88
PAz        Iran                  593,30  296,65N   5,18  -0,97  3   1,75  594,08   24   20

2019-01-25 Korea Płd.            591,09  295,54N   1,31  -0,26  0  -1,00  589,83   35   43
PAz        Katar                 588,47  294,23N  -1,31   0,26  1   1,00  589,73   49   46

2019-01-25 Zjedn. Emiraty Arab.  580,03  291,76D  -1,31   0,26  1   1,00  581,29  101   90
PAz        Australia             590,53  293,07W   1,31  -0,26  0  -1,00  589,27   39   47

2019-01-27 USA                   590,07  297,03D   6,00  -0,55  3   0,87  590,39   41   40
tow.       Panama                584,66  291,03W  -6,00   0,55  0  -0,87  584,34   70   73

2019-01-28 Iran                  594,08  297,04N   1,05  -0,21  0  -1,75  592,12   20   27
PAz        Japonia               591,98  295,99N  -1,05   0,21  3   1,75  593,94   27   22

2019-01-29 Zjedn. Emiraty Arab.  581,29  293,02D  -1,46   0,29  0  -1,87  579,71   90  104
PAz        Katar                 589,73  294,48W   1,46  -0,29  4   1,87  591,31   46   33

2019-02-01 Japonia               593,94  296,97N   1,32  -0,26  1  -1,50  592,18   22   27
PAz        Katar                 591,31  295,65N  -1,32   0,26  3   1,50  593,07   33   24

2019-02-02 USA                   590,39  297,35D   4,01  -0,38  2   0,75  590,76   41   39
tow.       Kostaryka             590,36  293,34W  -4,01   0,38  0  -0,75  589,99   42   42 


                                     Tabela rankingowa
                                 stan po dniu 07.02.2019 r.

 ============================================     =============================================
 M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking     M-ce Drużyna        Ranking  Ranking Ranking
                      domowy  wyjazd.  łączny                          domowy  wyjazd.  łączny
 ============================================     =============================================
  1. Brazylia         302,73  302,72   605,45     107. Angola           292,20  287,18   579,38
  2. Belgia           301,92  299,94   601,86     108. Sierra Leone     292,58  286,67   579,25
  3. Francja          301,68  299,88   601,56     109. Benin            292,22  286,96   579,18
  4. Holandia         302,51  298,67   601,18     110. Namibia          290,90  288,23   579,13
  5. Hiszpania        301,49  299,03   600,52     111. Salwador         292,76  286,33   579,09
  6. Anglia           299,68  300,29   599,97     112. Burundi          288,46  290,45   578,91
  7. Szwajcaria       300,95  298,30   599,25     113. Palestyna        290,10  288,78   578,88
  8. Kolumbia         298,18  300,20   598,38     114. Gabon            288,89  289,95   578,84
  9. Portugalia       298,70  299,38   598,08     115. Kazachstan       289,89  288,69   578,58
 10. Dania            298,96  298,59   597,55     116. Wietnam          290,11  288,41   578,52
 11. Argentyna        299,08  297,97   597,05     117. Tanzania         292,20  286,15   578,35
 12. Chorwacja        300,95  296,09   597,04     118. Liberia          293,00  285,19   578,19
 13. Urugwaj          300,85  296,18   597,03     119. Madagaskar       287,25  290,65   577,90
 14. Niemcy           300,17  296,83   597,00     120. Niger            290,28  287,29   577,57
 15. Peru             298,85  297,50   596,35     121. Togo             287,80  289,71   577,51
 16. Włochy           298,09  297,12   595,21     122. Mołdawia         289,10  288,23   577,33
 17. Bośnia i Herceg  298,20  296,94   595,14     123. Nikaragua        287,89  289,30   577,19
 18. Serbia           297,82  297,07   594,89     124. Litwa            289,56  287,55   577,11
 19. Szwecja          298,42  296,30   594,72     125. Botswana         290,15  286,88   577,03
 20. Austria          298,12  295,85   593,97     126. Sudan            288,48  288,53   577,01
 21. Rosja            298,42  295,53   593,95     127. Mozambik         289,14  287,69   576,83
 22. Chile            297,19  296,61   593,80     128. Kirgistan        290,39  286,36   576,75
 23. Ukraina          298,52  295,04   593,56     129. Wyspy Owcze      289,46  287,19   576,65
 24. Katar            296,13  296,94   593,07     130. Tajlandia        288,81  287,81   576,62
 25. Wenezuela        296,64  296,25   592,89     131. Łotwa            287,24  289,27   576,51
 26. Rumunia          296,48  296,15   592,63     132. Rwanda           288,76  287,73   576,49
 27. Japonia          296,60  295,58   592,18     133. Gambia           288,97  287,37   576,34
 28. Iran             296,46  295,66   592,12     134. Korea Płn.       291,45  284,74   576,19
 29. Maroko           297,83  294,05   591,88     135. Malawi           289,36  286,61   575,97
 30. Słowacja         298,51  293,35   591,86     136. Kuba             288,64  287,04   575,68
 31. Walia            296,01  295,64   591,65     137. Curacao          289,87  285,56   575,43
 32. Ekwador          296,10  295,33   591,43     138. Lesotho          288,45  286,61   575,06
 33. Polska           294,53  296,81   591,34     139. Gwinea Równikow  289,51  284,83   574,34
 34. Meksyk           296,22  295,09   591,31     140. Komory           290,27  284,00   574,27
 35. Senegal          296,99  294,16   591,15     141. Indie            288,99  285,04   574,03
 36. Szkocja          296,33  294,56   590,89     142. Czad             288,80  285,06   573,86
 37. Czechy           294,73  296,14   590,87     143. Etiopia          288,32  285,37   573,69
 38. Norwegia         296,93  293,90   590,83     144. Malta            286,48  286,98   573,46
 39. USA              297,72  293,04   590,76     145. Andora           289,84  283,61   573,45
 40. Nigeria          296,49  294,00   590,49     146. Hongkong         287,21  286,23   573,44
 41. Paragwaj         293,35  297,05   590,40     147. Wyspy św. Tomas  288,32  284,33   572,65
 42. Kostaryka        297,02  292,97   589,99     148. St. Kitts i Nev  286,69  285,56   572,25
 43. Irlandia         294,50  295,47   589,97     149. Tadżykistan      287,26  284,96   572,22
 44. Turcja           294,73  295,10   589,83     150. Turkmenistan     288,47  283,67   572,14
 45. Korea Płd.       296,58  293,25   589,83     151. Suazi            285,82  286,31   572,13
 46. Boliwia          299,57  290,23   589,80     152. Liechtenstein    287,07  284,53   571,60
 47. Australia        297,46  291,81   589,27     153. Nowa Kaledonia   286,68  284,77   571,45
 48. Finlandia        296,60  292,18   588,78     154. Dominikana       287,69  283,32   571,01
 49. Islandia         295,29  293,47   588,76     155. Belize           287,11  283,87   570,98
 50. Tunezja          294,05  294,02   588,07     156. Gibraltar        285,02  285,90   570,92
 51. Bułgaria         295,10  292,73   587,83     157. Indonezja        286,12  284,55   570,67
 52. Irlandia Płn.    294,48  293,18   587,66     158. Afganistan       287,25  283,36   570,61
 53. Egipt            296,21  291,35   587,56     159. Bermudy          285,54  284,83   570,37
 54. Kosovo           294,55  292,95   587,50     160. Malezja          286,60  283,64   570,24
 55. Czarnogóra       292,82  294,53   587,35     161. Gujana           286,37  283,77   570,14
 56. Gruzja           294,28  292,89   587,17     162. Surinam          284,41  285,71   570,12
 57. Macedonia        295,37  291,37   586,74     163. Wyspy Salomona   286,40  283,34   569,74
 58. Węgry            296,42  290,03   586,45     164. Jemen            284,07  285,63   569,70
 59. Ghana            292,39  293,78   586,17     165. Filipiny         285,41  284,15   569,56
 60. Irak             293,59  292,57   586,16     166. Tahiti           284,11  285,33   569,44
 61. Uzbekistan       294,28  291,77   586,05     167. Mauritius        286,50  282,86   569,36
 62. Grecja           293,04  292,99   586,03     168. Antigua i Barbu  285,26  283,79   569,05
 63. Arabia Saudyjsk  294,63  291,24   585,87     169. Erytrea          286,00  282,70   568,70
 64. Izrael           294,15  291,60   585,75     170. Singapur         285,57  282,90   568,47
 65. Burkina Faso     296,03  289,45   585,48     171. Barbados         283,75  284,29   568,04
 66. Honduras         294,26  291,21   585,47     172. Fidżi            285,62  282,07   567,69
 67. Kanada           295,43  289,81   585,24     173. St. Lucia        281,51  285,43   566,94
 68. Słowenia         292,57  292,65   585,22     174. Vanuatu          285,38  281,31   566,69
 69. Kamerun          293,77  291,13   584,90     175. Seszele          284,77  281,35   566,12
 70. Algieria         293,61  290,83   584,44     176. Myanmar          283,54  282,52   566,06
 71. Afryka Płd.      293,29  291,10   584,39     177. Papua Nowa Gwin  282,53  282,09   564,62
 72. DR Kongo         292,35  292,00   584,35     178. Malediwy         283,89  280,62   564,51
 73. Panama           293,63  290,71   584,34     179. Portoryko        282,64  281,78   564,42
 74. Wybrz. Kości Sł  290,11  294,21   584,32     180. Grenada          282,92  281,40   564,32
 75. Uganda           292,87  291,09   583,96     181. Dominika         280,36  283,48   563,84
 76. Białoruś         291,25  292,52   583,77     182. Tajwan           282,70  280,80   563,50
 77. Estonia          291,33  292,20   583,53     183. St. Vincent i G  282,84  280,28   563,12
 78. Jamajka          290,76  292,74   583,50     184. Pakistan         283,12  279,64   562,76
 79. Libia            292,25  291,22   583,47     185. Sudan Płd.       283,25  279,27   562,52
 80. Haiti            290,47  292,97   583,44     186. San Marino       281,64  280,28   561,92
 81. Mali             292,41  291,00   583,41     187. Nepal            281,53  279,98   561,51
 82. Zimbabwe         292,52  290,66   583,18     188. Kajmany          283,50  277,97   561,47
 83. Syria            292,27  290,49   582,76     189. Bahamy           279,66  279,95   559,61
 84. Albania          291,28  291,35   582,63     190. Aruba            280,25  279,16   559,41
 85. Jordania         292,58  289,81   582,39     191. Somalia          280,13  278,15   558,28
 86. Gwinea           292,91  289,30   582,21     192. Guam             280,51  277,62   558,13
 87. Nowa Zelandia    293,45  288,73   582,18     193. Kambodża         280,80  276,13   556,93
 88. Chiny            291,40  290,76   582,16     194. Timor Wschodni   281,02  274,70   555,72
 89. Gwatemala        293,55  288,50   582,05     195. Bangladesz       279,24  276,41   555,65
 90. Cypr             291,73  289,51   581,24     196. Sri Lanka        278,36  276,77   555,13
 91. Azerbejdżan      291,63  289,44   581,07     197. Dżibuti          278,61  276,17   554,78
 92. Oman             291,94  289,11   581,05     198. Montserrat       279,38  275,20   554,58
 93. Armenia          291,50  289,54   581,04     199. Mongolia         278,24  275,53   553,77
 94. Liban            290,04  290,66   580,70     200. Makao            278,57  274,78   553,35
 95. Kenia            293,14  287,42   580,56     201. Wyspy Turks i C  278,85  274,46   553,31
 96. Zambia           291,45  289,04   580,49     202. Laos             278,01  274,85   552,86
 97. Trynidad i Toba  292,06  288,36   580,42     203. Am. Wyspy Dziew  275,57  276,71   552,28
 98. Kuwejt           289,68  290,62   580,30     204. Brunei           276,06  275,20   551,26
 99. Luksemburg       291,13  289,11   580,24     205. Bryt. Wyspy Dzi  275,52  274,33   549,85
100. Bahrajn          290,75  289,43   580,18     206. Bhutan           276,67  272,70   549,37
101. Wyspy Ziel. Prz  291,10  288,92   580,02     207. Anguilla         274,12  273,70   547,82
102. Kongo            290,70  289,30   580,00     208. Samoa            272,31  273,61   545,92
103. Mauretania       291,88  287,94   579,82     209. Wyspy Cooka      272,31  272,56   544,87
104. Zjedn. Emiraty   291,44  288,27   579,71     210. Tonga            268,41  271,54   539,95
105. Rep. Śr. Afryki  294,43  285,13   579,56     211. Am. Samoa        269,03  269,26   538,29
106. Gwinea Bissau    290,83  288,66   579,49     

Bardzo niskie bo, dopiero 33 miejsce reprezentacji Polski nie bierze się znikąd. Byliśmy jedną z najsłabszych drużyn na mundialu w Rosji, a po jego zakończeniu nie wygraliśmy żadnego meczu, trzy mecze zremisowaliśmy i zanotowaliśmy trzy porażki. W futbolowym rankingu Elo opracowanym przez Boba Runyana klasyfikowani jesteśmy jeszcze niżej, bo dopiero na 35 miejscu.. Ranking Elo mówi prawdę. Błędy statystyczne mogą być tylko niewielkich rozmiarów.

                           Największe różnice

           ======================================================
           Lp   Drużyna               Miejsce   Miejsce   Różnica
                                      wg FIFA    wg ZR     miejsc
           ======================================================
            1.  Kosovo                  130        54        76
            2.  Gruzja                   91        56        35
            3.  Katar                    55        24        31
            4.  Rosja                    50        21        29
            5.  Ekwador                  58        32        26
            6.  Jamajka                  54        78       -24
            7.  Tunezja                  28        50       -22
            8.  DR Kongo                 51        72       -21
            9.  Irak                     80        60        20
           10.  Bośnia i Hercegow        35        17        18
           11.  Meksyk                   17        34       -17
           12.  Grecja                   45        62       -17
           13.  Irlandia Płn.            36        52       -16
           14.  Maroko                   43        29        14
           15.  Boliwia                  60        46        14
           16.  Macedonia                71        57        14
           17.  Polska                   20        33       -13
           18.  USA                      26        39       -13
           19.  Serbia                   31        18        13
           20.  Kamerun                  56        69       -13
           21.  Walia                    19        31       -12
           22.  Senegal                  24        35       -11
           23.  Islandia                 38        49       -11
           24.  Norwegia                 49        38        11
           25.  Finlandia                59        48        11
           26.  Holandia                 14         4        10

Jak widać z powyższego zestawienia różnice pomiędzy oficjalnym rankingiem FIFA i tym opracowanym przeze mnie są spore, pomimo że oba są oparte na systemie Elo. Cały szkopuł w tym, że FIFA metodę prof. Elo zaczęła stosować dopiero od połowy ubiegłego roku. Dokonano wtedy transformacji punktów rankingowych tak, ażeby nie zmieniać kolejności zajmowanych miejsc. W miarę upływu czasu różnice te powinny powoli się zmniejszać. Największe rozbieżności występują w przypadku reprezentacji Kosowa. Ekipa ta członkiem FIFA została dopiero w maju 2016 roku.Wtedy to ranking FIFA obliczano przy pomocy średniej arytmetycznej ważonej z czterech ostatnich lat. Dlatego drużyna ta ma zaniżony oficjalny ranking FIFA. Materiał statystyczny ażeby był wiarogodny, to próbka danych powinna być dostatecznie liczna i reprezentatywna. Dlatego w tym przypadku błąd obliczeniowy w mojej wersji systemu rankingowego może być za duży Ciekawe może być porównanie dwóch rankingów Elo – tego opracowanego przez Boba Runyana i tego opracowanego przeze mnie. Jak widać z poniższego zestawienia, przypadków w których rozbieżności są duże jest nie za wiele.

 

  ===================================================
                          Miejsce   Miejsce  Różnica
                        wg Runyana   wg ZR    miejsc
  ===================================================
  1.  Kosovo                  84       54       30
  2.  Macedonia               77       57       20
  3.  Korea Płd.              27       45       18
  4.  Wybrz. Kości Słon       58       74       16
  5.  Gruzja                  69       56       13
  6.  Meksyk                  22       34       12
  7.  Rosja                   33       21       12
  8.  Kamerun                 59       69       10
  9.  USA                     30       39        9
 10.  Maroko                  38       29        9
 11.  Austria                 28       20        8
 12.  Rumunia                 34       26        8
 13.  Ghana                   51       59        8
 14.  Iran                    21       28        7
 15.  Ekwador                 25       32        7
 16.  Wenezuela               32       25        7
 17.  Norwegia                45       38        7
 18.  Grecja                  55       62        7
 19.  Słowacja                36       30        6
 20.  Honduras                60       66        6
 21.  Czarnogóra              61       55        6
 22.  Niemcy                   9       14        5
 23.  Szwajcaria              12        7        5
 24.  Chile                   17       22        5
 25.  Finlandia               53       48        5
 26.  Uzbekistan              56       61        5
 27.  Dania                   14       10        4
 28.  Japonia                 23       27        4
 29.  Senegal                 31       35        4
 30.  Szkocja                 40       36        4

                    Rejestr wyników uzyskanych przez biało-czerwonych              
=============================================================================================
  Lp     Data    RM     T Miasto              Przeciwnik          Wynik  +/-  Ranking Miejsce
=============================================================================================
 .........................................................................................
 280. 2015-03-29 eME    W Dublin              Irlandia             1-1  +0,20  593,16   24  
 281. 2015-06-13 eME    D Warszawa            Gruzja               4-0  +0,97  594,13   20  
 282. 2015-06-16 tow.   D Gdańsk              Grecja               0-0  -0,39  593,74   21  
 283. 2015-09-04 eME    W Frankfurt           Niemcy               1-3  -1,03  592,71   27  
 284. 2015-09-07 eME    D Warszawa            Gibraltar            8-1  +0,69  593,40   21  
 285. 2015-10-08 eME    W Glasgow             Szkocja              2-2  +0,37  593,77   21  
 286. 2015-10-11 eME    D Warszawa            Irlandia             2-1  +0,64  594,41   17  
 287. 2015-11-13 tow.   D Warszawa            Islandia             4-2  +0,43  594,84   15  
 288. 2015-11-17 tow.   D Wrocław             Czechy               3-1  +0,65  595,49   14  
 289. 2016-03-23 tow.   D Poznań              Serbia               1-0  +0,02  595,51   14  
 290. 2016-03-26 tow.   D Wrocław             Finlandia            5-0  +0,37  595,88   14  
 291. 2016-06-01 tow.   D Gdańsk              Holandia             1-2  -0,83  595,05   16  
 292. 2016-06-06 tow.   D Kraków              Litwa                0-0  -0,82  594,23   19  
 293. 2016-06-12 ME     N Nicea               Irlandia Płn.        1-0  +0,65  594,88   16  
 294. 2016-06-16 ME     N Saint-Denis         Niemcy               0-0  +0,48  595,36   14  
 295. 2016-06-21 ME     N Marsylia            Ukraina              1-0  +0,70  596,06   13  
 296. 2016-06-25 ME     N Saint Etienne       Szwajcaria           1-1  -0,25  595,81   14  
 297. 2016-06-30 ME     N Marsylia            Portugalia           1-1  +0,03  595,84   15  
 298. 2016-09-04 eMS    W Astana              Kazachstan           2-2  -1,17  594,67   15  
 299. 2016-10-08 eMS    D Warszawa            Dania                3-2  +0,01  594,68   18  
 300. 2016-10-11 eMS    D Warszawa            Armenia              2-1  -0,40  594,28   18  
 301. 2016-11-11 eMS    W Bukareszt           Rumunia              3-0  +1,57  595,85   17  
 302. 2016-11-14 tow.   D Wrocław             Słowenia             1-1  -0,60  595,25   19  
 303. 2017-03-26 eMS    W Podgorica           Czarnogóra           2-1  +0,61  595,86   15  
 304. 2017-06-10 eMS    D Warszawa            Rumunia              3-1  +0,93  596,79   14  
 305. 2017-09-01 eMS    W Kopenhaga           Dania                0-4  -2,12  594,67   17  
 306. 2017-09-04 eMS    D Warszawa            Kazachstan           3-0  +0,07  594,74   17  
 307. 2017-10-05 eMS    W Erewan              Armenia              6-1  +1,36  596,10   14  
 308. 2017-10-08 eMS    D Warszawa            Czarnogóra           4-2  +0,45  596,55   14  
 309. 2017-11-10 tow.   D Warszawa            Urugwaj              0-0  -0,35  596,20   14  
 310. 2017-11-13 tow.   D Gdańsk              Meksyk               0-1  -0,87  595,33   17  
 311. 2018-03-23 tow.   D Wrocław             Nigeria              0-1  -0,98  594,35   19  
 312. 2018-03-27 tow.   D Chorzów             Korea Płd.           3-2  +0,03  594,38   20  
 313. 2018-06-08 tow.   D Poznań              Chile                2-2  -0,14  594,24   19  
 314. 2018-06-12 tow.   D Warszawa            Litwa                4-0  +0,21  594,45   19  
 315. 2018-06-19 MS     N Moskwa              Senegal              1-2  -1,26  593,19   25  
 316. 2018-06-24 MS     N Kazań               Kolumbia             0-3  -1,58  591,61   32  
 317. 2018-06-28 MS     N Wołgograd           Japonia              1-0  +0,90  592,51   27  
 318. 2018-09-07 LN     W Bolonia             Włochy               1-1  +0,44  592,95   27  
 319. 2018-09-11 tow.   D Wrocław             Irlandia             1-1  -0,25  592,70   27  
 320. 2018-10-11 LN     D Chorzów             Portugalia           2-3  -0,54  592,16   30  
 321. 2018-10-14 LN     D Chorzów             Włochy               0-1  -0,99  591,17   32  
 322. 2018-11-15 tow.   D Gdańsk              Czechy               0-1  -0,43  590,74   37  
 323. 2018-11-20 LN     W Guimaraes           Portugalia           1-1  +0,60  591,34   33  
=============================================================================================